دکتر عباس اسماعیلی ساری

دکتر عباس اسماعیلی ساری استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس اسماعیلی ساری

Dr. Abbas Esmaeili sari

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی خاک به آرسنیک در مناطق شهری: مطالعه موردی شهر اراک (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 1
2 اثر لجن فاضلاب بر غلظت جیوه خاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 52
3 ارزش گذاری اقتصادی (تفرجی) پارک جنگلی سی سندگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
4 ارزشگذاری اقتصادی - تفرجگاهی پارک جنگلی طالقانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
5 ارزشگذاری خسارت وارده ناشی از مواد نفتی بر پوشش گیاهی تالاب شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 3، شماره: 2
6 ارزیابی تغییرات غلظت جیوه در طول مو و میزان جذب روزانه متیل جیوه در زنان ساکن شهرهای بندرعباس، بوشهر و ماهشهر (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
7 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در حوضه آب خیز رودخانه تجن با تکیه بر سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 1
8 ارزیابی ریسک اکولوژیک آلاینده های سرب و کادمیوم در گرد و غبار حیاط مدارس مناطق منتخب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 7
9 ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی عوامل موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 3
10 ارزیابی میزان حضور فلزات و شبه فلزات در گرد و غبار خیابانی غرب و شرق تهران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
11 الگوی غلظت هگزاکلروس کیلوهگزان ها در بافت های کلیه، عضله، چربی و موی شغال طلایی Canis aure (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 30، شماره: 4
12 انباشتگی فلزات جیوه و روی در عضله چهار گونه ماهیان دریای خزر (مطالعه موردی: سواحل محمودآباد-نوشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 3
13 اندازه گیری جیوه در بافت های مختلف چنگر، اردک سرسبز و باکلان بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 4
14 باقیمانده های آلاینده های آلی کلره پایدار در بافت کبد شغال طلائی Canis aureus سواحل شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 4
15 بررسی آلودگی میکروبی رودخانه هراز و تعیین کاربری های مجاز آب رودخانه با توجه به استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
16 بررسی آلودگی ناشی از کارگاه های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر روی پارامترهای کیفی آب رودخانه هراز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 2
17 بررسی بقایای حشره کش ایمیداکلوپرید در دوره کارنس 21 روزه و کاهش آن با روش های مختلف در خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
18 بررسی تاثیر انفرادی و مخلوط فلزات سنگین (مس و کادمیوم) و شوینده (las) برمرگ و میر زئوپلانکتون daphnia magna (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 4، شماره: 4
19 بررسی تأثیر فاکتورهای طول، وزن، سن و جنس با میزان تجمع زیستی جیوه در بافت کبد ماهی سوف سفید Sander lucioperca (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 3
20 بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار ( pinctada fucata) در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
21 بررسی غلظت جیوه در بافت کبد و موی شغال طلایی در سواحل مرکزی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 1
22 بررسی غلظت جیوه کل، جیوه آلی و سلنیوم و تعیین خاصیت آنتاگونیستی سلنیوم با جیوه آلی در رسوبات تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
23 بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در رسوبات سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 2
24 بررسی غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در گوشت دو ماهی اقتصادی کپوروسفید در سواحل جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 3
25 بررسی غلظت و الگوی پراکندگی بی فنیل های چند کلره PCBs در 5 گونه از ماهیان خوراکی تالاب شادگان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 3
26 بررسی مقایسه ای دو بافت مو و ناخن برای زیست پایی سلامت عمومی درمواجهه باجیوه (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 8، شماره: 29
27 بررسی مقایسه ای نقش موانع فیزیکی و بیولوژیک در کاهش آلودگی صوتی حدفاصل پارک جنگلی نور تا پارک جنگلی سی سنگان ، نور ، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
28 بررسی میزان آلودگی جیوه در خاک شهرک های صنعتی اراک (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی میزان تجمع آفت کش د.د. ت در ماهیان خوراکی تالاب شادگان و ارزیابی خطر آن برای مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی میزان تجمیع زیستی جیوه در عقاب طلایی Aquila chrysaetos ، کبک معمولی Perdrix chukar و باکلان بزرگ Phalacrocorax carbo با تکیه بر اکولوژی تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 3
31 بررسی میزان فلزهای سنگین در ذرات معلق (PM۴) هوای شهر تهران و ارزیابی ریسک سلامت ناشی از آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
32 بررسی وضعیت تروفی با مقایسه شاخص های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (مطالعه موردی: ساحل شهرستان بندر انزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 3
33 پایش آفت کش های آلی کلره و بی فنیل های چندکلره در سه گونه از ماهیان خوراکی در تالاب انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 25، شماره: 2
34 تاثیرات صنایع نکاچوب بر تخریب جنگل های شمال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 4، شماره: 1
35 تجمع زیستی جیوه در اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی، ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 1
36 تجمع زیستی عناصر مس، آهن و روی در اسفنج دریایی Haliclona sp. در جزیره های قشم و لارک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
37 تجمع و توزیع دی کلرو دی فنیل تری کلرواتان و مشتقات آن در بافتهای مختلف شغال طلایی Canis aur (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 29، شماره: 3
38 تعیبن ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر ( T.C.M ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
39 تعیین الگوی مکانی تهدیدات تنوع زیستی در سطح سیمای سرزمین(مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 4، شماره: 11
40 تعیین حدمجاز مصرف مهم ترین ماهیان تالاب انزلی براساس میزان جیوه بافت عضله (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 4
41 تعیین سمیت و LC۵۰ فنل و ۱- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 12، شماره: 4
42 تعیین غلظت جیوه درگونه سیاه ماهی Capoeta capoeta در رودخانه زرین گل، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 1
43 تعیین کیفیت بهداشتی هوای تهران در سال ۱۳۸۳ با استفاده از شاخص کیفیت هوا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
44 تعیین مطلوبیت زیستگاه قرقاول (Phasianus colchicus) در استان گلستان با استفاده از مدل سازی آشیان بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
45 تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
46 سنجش جیوه موجود در موی مادران شیرده وارتباط آن با متغیرهای مصرف ماهی، تعداد دندان های پر شده با آمالگام، سن و محل زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
47 غلظت برخی از فلزات سنگین در بافت های ماهی اوزن برون (Acipenser stellatus) صید شده در خزر جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 3
48 غلظت سموم کشاورزی ارگانوکلره در بافت عضله ماهی ازون بروندر خزر جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 5، شماره: 3
49 کاربرد روش پرسپترون چندلایه شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی تغییرات کاربری اراضی شرق استان مازندران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 4
50 گزارش مشاهده اولین مورد از شانه داران دریای خزر در سال ۱۳۷۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 1، شماره: 4
51 مدل سازی سهم مولفه های موثر بر انتقال بار آلودگی فسفات در کاربری های کشاورزی، جنگل و مرتع با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز تجن) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 2
52 مقایسه تجمع فلزات سنگین در عضله سپر ماهی چهار گوش (Himantura gerrardi) و گیش چشم درشت (Selar crumenophthalmus) خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مو: روشی مناسب به منظور ارزیابی تجمع زیستی آفت کش لیندان (γ- HCH) و برخی متابولیت های آن در بدن انسان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
2 اثرات سمی ترکیبات مختلف جیوه و نقش سلنیوم در کاهش سمیت زیستی آن دراکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
3 اثرات ناشی از تغییر اقلیم برمناطق ساحلی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
4 ارزیابی استفاده از بیو اندیکاتورها در گیاهان آبزی جهت تعیین کیفیت و پالایش اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
5 ارزیابی ریسک اکولوژیکی آلاینده های آلی کلره در پرندگان تالاب بین المللی فریدون کنار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
6 ارزیابی غلظت جیوه در موی دندان پزشکان و بررسی فاکتورهای موثر بر آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
7 استفاده از شاخص زیستی غیر مخرب برای بررسی آلودگی هپتا و تری کلروبی فنیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
8 اندازه گیری آلودگیهای زیست محیطی (بقایای آلودگی های نفتی (PAHs) در رودخانه سیاهرود و بررسی کیفیت آب رودخانه از نظر شرب با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
9 اندازه گیری بقایای آفت کش های ارگانوفسفره در رودخانه های شرق استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
10 اندازه گیری میزان جیوه ناشی از صنایع کلرالکالی در رسوبات منطقه بندر امام (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
11 اولویت بندی حوزه آبخیز غازمحله برای کاربری کشاورزی و جنگلداری با استفاده از مدل اکولوژیکی مخدوم وبا بهره گیری از نرم افزار GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 اولین گزارش از بررسی آلودگی شیمیایی آبهای زیر زمینی استان مازندران به ترکیب سمی بنزو (a) پایرن در سال 1384 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 اهمیت سگ سانان در ارزیابی آلاینده های آلی انسان ساخت آفتکش های کلره (OCPs) و بی فنیل های پلی کلره (PCBs) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شهر سالم
14 برآورد ارزش اقتصادی چنگر، اردک سرسبز و باکلان بزرگ در تالاب های شمال ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 بررسی آلودگی جیوه به عنوان یک عنصرسمی زیست محیطی در رسوبات سطحی تالاب بین المللی انزلی(جنوب غربی دریای خزر) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی اثرات حاد فلز مس و تعیین Lc50 آن بر تغییرات بافتهای عضله، گنادها و کبد کپور معولی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
17 بررسی بقایای ترکیبات پلی کلره بی فنیل PCBs در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
18 بررسی بقایای سموم ارگانوکلره (OCOs) در شیرهای پاستوریزه موجود در بازار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی تاثیر پارامترهای مصرف ماهی، تعداد دندان های پر شده با آمالگام، سن و مکان بر میزان آلودگی به جیوه در مادران استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی تجمع ترکیبات پلی کلره بی فنیل و روند تغییرات آن درآب رودخانه های بابل رود ،هراز وتالار رود (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی تجمع ترکیبات پلی کلره بی فنیل و روند تغییرات آن درآب رودخانه های بابل رود، هراز وتالار رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
22 بررسی روش های مختلف گیاه پالایی به عنوان رویکردی نوین و همگام با محیط زیست جهت کنترل و کاهش آلاینده های مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 بررسی غلظت جیوه در پر پرندگان دریایی، ساحلی، رودخانه ای و غیر رودخانه ای ایران : استان خوزستان تا سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
24 بررسی غلظت جیوه در دندانپزشکان ترمیمی شهرستان تهران: تاثیر سن, جنس, سابقه شغلی, تخصص و تعداد دندان های آمالگامی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی غلظت سرب در پر 20 گونه از پرندگان ایران (جنوب غرب تا سواحل خلیج فارس)، از نظر جایگاه رده بندی، زیستگاه و سطح تغذیه (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 بررسی کمی و کیفی" هیدرو کربنهای حلقوی آروماتیک" درآب های تالاب بین المللی آلاگل( شرق دریای خزر) (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
27 بررسی کیفیت آب تالاب بین المللی انزلی از نظر شاخص های شیمیایی و تعیین کاربری های مجاز آب تالاب با توجه به استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی کیفیت آب رودخانه هراز جهت آبیاری و تعیین منابع آلوده کننده آب رودخانه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 بررسی مقادیر جیوه به عنوان یک عنصر سمی زیست محیطی در عضله ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
30 بررسی میزان اشیرشیاکلی و کلی فرم در آبهای رودخانه هراز (استان مازندران) و مقایسه آن با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی میزان باقیمانده آفتکشها در مواد غذایی(میوه و سبزیجات) به عنوان عامل خطر جدی برای سلامت مصرف کنندگان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
32 بررسی میزان غلظت و تجمع زیستی جیوه در بافتهای مختلف ماهی کفال طلایی (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی و تعیین غلظت هیدرو کربنهای حلقوی آروماتیک درآب های تالاب بین المللی فریدونکنار( استان مازندران) (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
34 بررسی و تعیین وضعیت آلودگی جیوه در تالاب بین المللی انزلی(جنوب غربی دریای خزر) با استفاده از گیاه آبزی غوطه ور(Ceratophyllum demersum) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
35 بررسی و سنجش آلودگیهای شیمیایی در آب بندانهای استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
36 بررسی و سنجش آلودگیهای شیمیایی(هیدرو کربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در آب های رودخانه اترک در استان مازندران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
37 بررسی و سنجش آلودگیهای نفتی درآب های تالاب بین المللی فریدونکنار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
38 پایش غلظت جیوه موی انسان به عنوان بیواندیکاتور آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
39 پرندگان به عنوان بیواندیکاتور آلودگی های آب و خاک سواحل جنوب غرب ایران (جنوب غرب تا سواحل خلیج فارس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
40 پیش بینی غلظت ذرات معلق درهوای شهرتهران بااستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
41 تأثیر استفاده از لجن فاضلاب بر غلظت جیوه در خاک و گیاه ذرت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
42 تجمع جیوه در برخی از ماکروفیت های تالاب انزلی ( جنوب غربی دریای خزر ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
43 تجمع زیستی کادمیم در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
44 تجمع و توزیع جیوه در اندام های مختلف سه گونه گیاه آبزی شناور در تالاب بین المللی انزلی (جنوب غربی دریای خزر) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
45 تخمین میزان غلظت آلایندههای ازون و ذرات معلق هوا در شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
46 تعیین پراکنش سارگپه معمولی Buteo buteo و عوامل موثربرآن دراستان گلستان بااستفاده ازالگوریتم انتروپی بیشینه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
47 تعیین سمیت LC50 فنل و 1-نفتول بر روی ماهی فیتو فاگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
48 تعیین سمیت و LC50 فنل و نفتل بر روی ماهی سیم و سفید (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
49 تعیین منشا و ارزیابی خطر هیدروکربن های چند حلقه ای آروماتیک (PAHs) در محیط زیست و راه های کاهش آن ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
50 تعیین میزان وعده های مجاز مصرف در کفشکتیز دندان Pesttodes erumei بر اساس غلظت جیوه بروش EPA (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
51 جیوه در خاک و گیاه تیمارشده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
52 چک لیست ماهیان رودخانه کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
53 سنتز نانو جاذب جدید طلا روی پایه های نانوپروس کربنی Au-CMK-3 و استفاده از آن برای حذف الاینده های گوگردی ونیتروژن دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
54 سنجش بقایایای آلودگیهای نفتی (PAHs) در آب های رودخانه هراز و مقایسه مقادیر آن با استانداردهای جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
55 سنجش آلودگی جیوه به عنوان یک عنصر سمی زیست محیطی در کبدماهی سفید سواحل خزر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
56 سنجش آلودگی روی در عضله ماهی سفید سواحل خزر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
57 سنجش آلودگی های مس و روی آب و خاک ( ناشی از صنایع پتروشیمی ) با بیواندیکاتورها (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
58 سنجش آلودگیهای شیمیایی ( بقایای آلودگیهای نفتی ) در آبهای زیرزمینی استان مازندران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
59 سنجش جیوه در میگوی ببری صید شده از سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
60 سنجش مقادیر کلراید و آهن در برخی رودخانه ها، تالاب ها و آب بندان های دو استان گلستان و مازندران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
61 کارکرد زیست محیطی پرندگان در پایش آلودگی به سرب در سواحل جنوب غربی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
62 کنترل آلودگی خاک سطحی به عنصر سمی جیوه، گامی در جهت توسعه پایدار(مطالعه موردی: شالیزارهای شهرستان آمل) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
63 مطالعه مقادیر جیوه در پر 7 نوع از پرندگان گوشتخوار تاکسیدرمی شده از موزه تاریخ طبیعی ایران سازمان حفاظت محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست