سیدعلی حسینی یکانی

 سیدعلی حسینی یکانی دانشیار- اقتصاد کشاورزی

سیدعلی حسینی یکانی

Seyedali Hoseini yekani

دانشیار- اقتصاد کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
2 اندازه گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
3 اولویت بندی مولفه های مالی موثر بر سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی بهره وری عوامل تولیدی و رقابتی در تولید گوشت مرغ (مطالعه موردی: مرغداری های شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی تاثیر نوسان قیمت محصولات کشاورزی بر الگوی بهینه بهره برداری محصولات زراعی شهرستان ساری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
6 تاثیر بیمه محصولات کشاورزی بر الگوی بهینه بهره برداری محصولات زراعی استان مازندران کاربرد مدل ارزش در معرض خطر شرطی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
7 طراحی قراردادهای مشتقه شاخص های هواشناسی در بخش کشاورزی ایران (مطالعه موردی: شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 32، شماره: 3
8 گزینش پرتفوی بهینه سهام شرکتهای صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش پیشبینی ترکیبی: کاربرد الگوی میانگین- واریانس- چولگی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزایش سرمایهگذاری در بخش حملونقل بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 امکان سنجی تشکیل و توسعه بازار محصولات ارگانیک و سالم در ایران (مطالعه موردی:توت فرنگی ارگانیک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
3 اندازه گیری ریسک عملیاتی در نظام بانکی ایران با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
4 اندازه گیری و مقایسه کارایی گاوداری های شیری نیمه صنعتی شرق استان مازندران مطالعه موردی: شهرستانهای ساری، نکا و بهشهر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
5 اولویت بندی اهداف کشاورزان بخش سرخرود شهرستان محمودآباد با تاکید بر مصرف آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6 اولویت بندی تکنولوژی های شیرین سازی آب دریای خزر برای مصارف بخش های کشاورزی صنعتی و شهری مطالعه موردی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
7 اولویتبندی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی بانک کشاورزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
8 برآورد ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی در تولید برنج دانه بلند پرمحصول در دشت بهشهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
9 بررسی اثر بهبود فضای کسب و کار بر صادرات بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
10 بررسی اثر کاهش هزینه ی مبادله در بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان این بخش در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر میزان تخصیص وام بانکهای تجاری:مدل ARDL (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، حسابداری و اموربانکی
12 بررسی اثر متغیرهای کلان بخش کشاورزی بر توزیع درآمد مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
13 بررسی اثرات بلند مدت افزایش ظرفیت مخازن بر بیلان آب (مطالعه موردی: حوضه ی آبریز گرگانرود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی افزایش ظرفیت مخازن بر مصرف آب در مناطق بالایی میانی و پایینی حوضه ی آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
15 بررسی روابط پویا و بلندمدت بین مصرف انرژی بخش جادهای و انتشار کربن درایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
16 بررسی مقایسه ای طول دوره سرمایه گذاری در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شاخص ارزش در معرض خطر شرطی CVaR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
17 بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و GARCH (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
18 بررسی نوسانات قیمت جو دامی در بورس کالایی ایران با استفاده از الگوهای ARIMA و هارمونیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
19 بکارگیری روش موتاد در تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی عمده استان مازندران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
20 به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالای کشاورزی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های نوین در بازشناسی علوم مدیریت و اقتصاد
21 به کارگیری روش ارزش در معرض خطر شرطی CVaR در گزینش پرتفوی بهینه ی بورس کالا ی کشاورزی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد پایدار با رویکرد استراتژیک
22 پرتقال ایران در کدام بازارهای هدف صادراتی فرستاده شود؟ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
23 پیش بینی قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش آریما و شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
24 تاثیر نرخ تنزیل بر میزان سود و صید بهینه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی روباست تحت شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
25 تخصیص بهینه تسهیلات بانک کشاورزی با اولویت بخش صنایع تبدیلی: مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
26 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آبی در استان گلستان : کاربرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آبی در استان گلستان : کاربرد الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 تعیین الگوی بهینه کشت و تحلیل شاخص های پایدار همسو با کشاورزی پایدار با بهره گیری از برنامه ریزی کسری با اهداف چند گانه (مطالعه موردی: شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29 تعیین الگوی کشت بهینه پایدار در قالب برنامه ریزی خطی چندهدفه (مطالعه موردی: گهرباران ساری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
30 تعیین الگوی کشت تحت سه استراتژی کشاورزی پایدار با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
31 تعیین درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان درمنطقه خرم آباد شهرستان تنکابن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
32 تعیین کالای کشاورزی مناسب برای بورس کالای ایران کاربردی از روش تاپسیس (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
33 تعیین مشخصات قراردادهای آتی محصولات کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
34 چگونگی انتقال قیمت بازار ماهی قزل آلای ایران در شرایط هدفمند شدن یارانه ها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 رابطه بین سطح آگاهی با سطح رضایت مندی کشاورزان از خدمات اعتباری بانک کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ساری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
36 رویکرد تیوری بازی ها در مدیریت اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان بابل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
37 شناسایی صفات کیفی موثر بر قیمت پرداختی مصرف کننده: مطالعه موردیپرتقال در شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
38 کاربرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره در تعیین الگوی کشت بهینه متناسب با محدودیت آب (مطالعه موردی: بخش سرخرود شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
39 کاربرد تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره در تعیین مطلوبیت کشاورزان متناسب با محدودیت آب (مطالعه موردی: بخش سرخرود شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
40 کاربرد مدل برنامه ریزی ریاضی روباست در مدیریت صید ماهیان استخوانی دریای خزر تحت شرایط عدم حتمیت (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
41 گزینش پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش در معرض خطر شرطی CVaR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
42 مدیریت اراضی زراعی با ملاحظه ریسک گریزی کشاورزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
43 مقایسه روشهای پارامتری و نمونهگیری در تعیین پرتفوی بهینه، مطالعه موردی 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
44 نقش هنجار ذهنی و نگرش بر تمایل باغداران انگور برای مشارکت در تشکیل تعاونی بازاریابی در شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار