دکتر مهرداد حاجی حسنی

دکتر مهرداد حاجی حسنی استادیار مشاوره و راهنمایی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهرداد حاجی حسنی

Dr. Mehrdad Haji hasani

استادیار مشاوره و راهنمایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of the Effect of Bodybuilding on Eating Disorder and the Tendency to Addiction (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 4
2 اثربخشی درمان خود متمایز سازی بر میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 4، شماره: 16
3 اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر استیگما، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از صمیمیت در زنان مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 14
4 اثربخشی گشتالت درمانی و درمان شناختی- رفتاری بر میزان ابراز وجود دانش آموزان پسر دوره راهنمایی (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 2، شماره: 2
5 استرس شغلی در کارکنان دانشگاه شهرکرد: نقش پیشبین هوش هیجانی و خود تمایزیافتگی (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت کار و ارتقای سلامت دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر بهزیستی روان شناختی و استرس ادراک شده مربیان والیبال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی اثربخشی و مقایسه موسیقی درمانی بر مبنای موسیقی ایرانی وشناخت درمانی روی کنترل خشم نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 10
8 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 2
9 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 2
10 پیش بینی فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پزشکی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر مبنای تمامیت خواهی و جو عاطفی خانواده در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 4
11 تاثیر طلاق والدین بر توانمندی روانشناختی پسران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مشاوره دوره: 15، شماره: 58
12 تعین سهم جهت گیری هدف، حمایت سازمانی ادراک شده و پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی اشتیاق شغلی معلمان زن شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) مجله ارگونومی دوره: 4، شماره: 3
13 رابطه بین پرخاشگری، ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
14 رابطه ویژگی های شخصیتی و روش های مطالعه با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
15 مدل شادی: یک مطالعه نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 7، شماره: 2
16 مطالعه وضعیت سواد رسانه در جوانان استان چهارمحال و بختیاری و بررسی نقش آن در کیفیت زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره دوره: 4، شماره: 4
17 مقایسه پردازش حسی و معنایی اطلاعات در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 7، شماره: 25
18 مقایسه سلامت جسمی و روانی در دانشجویان مجرد و متاهل دانشگاه شهرکرد: کنترل اثر ویژگی های شخصیتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 10، شماره: 6
19 نقش پیش بین عوامل جمعیت شناختی و روان شناختی در رضایت جنسی زنان بعد از ۴۰ سالگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی رویکرد درمان شناختی- رفتاری بر میزان جرات ورزی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
2 بررسی نقش ابعاد نابهنجار شخصیت و هویت اجتماعی در پیش بینی احساس امنیت اجتماعی دانشجویان دانشگاه های سطح تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
3 رابطه بین هوش هیجانی و شیوه های مقابله با استرس در افراد تحصیل کرده شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مشاوره
4 سخت رویی روانشناختی و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان پسر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
5 سرسختی روان شناختی و اهمال کاری شغلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
6 کشف ابعاد توانمندی روان شناختی: ساخت اعتبار سنجی یک مقیاس با روش ترکیبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت