دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی

Dr. AliHossine Najafi Abrandabadi

استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آموزش و پژوهش جرم شناسی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 20
2 آیا جرم وجود دارد؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 31
3 از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده (ضرورت یک تغییر بنیادی در سیاست جنائی کنونی) (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 56، شماره: 3
4 انتقال سیاستهای کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟ (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 2
5 بحران سیاستهای جنایی کشورهای غربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 10
6 بزهکاری و شرایط اقتصادی بحثی کوتاه درباره بزهکاری و تحران اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 9
7 به دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 15، شماره: 21
8 پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 2، شماره: 25
9 جایگزین های سلب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 29
10 جرم شناسی پست مدرن و رویکرد آن به جرم و علت شناسی جنایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 23
11 حق کیفر خرد بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 10، شماره: 36
12 حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی،از منبع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 12، شماره: 50
13 درآمدی بر پیش نویس قانون بین الملل جزا (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 13، شماره: 18
14 رژیم بین المللی هراس اخلاقی: نقش رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 1
15 روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 122
16 رویکرد جرم شناختی به خشونت در ورزش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 3، شماره: 31
17 رویکرد سزاگر به کیفر در نظریه ی لیبرالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 3
18 سلب آزادی پیشگیری محور با تاکید بر ماده 150 قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 12
19 سیاست جنایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 116
20 سیاست جنایی سازمان ملل متحد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 18
21 کلیشههای جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه های فرهنگ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 9، شماره: 32
22 مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 5، شماره: 35
23 مسائل مربوط به مسوولیت ناشی از بحران و جنگ خلیج [ فارس] (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 14، شماره: 20
24 مسئولیت کیفری بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 1، شماره: 120
25 ملاحظاتی پیرامون جرم بین المللی دولت (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 10، شماره: 13
26 نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 2، شماره: 6
27 نقش دموکراسی در مشروعیت بخشی سیاست گذاری و فرآیند کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 26، شماره: 104
28 واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 14، شماره: 107
29 واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 98