علی حسین نجفی ابرند آبادی

 علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

علی حسین نجفی ابرند آبادی

Ali Hossein Najafi Abrand Abadi

استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.