دکتر نجمه دری

دکتر نجمه دری دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نجمه دری

Dr. Najme Dorri

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «بررسی میزان هماهنگی وزن و محتوا در اشعار حکیم سنایی» (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 10، شماره: 1
2 آموزش شفاهی- محور عروض با به‌کارگیری موسیقی؛ راهکاری نو در تدریس وزن شعر (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 12، شماره: 4
3 از تخت جمشید تا نقش رستم: نگاهی باستان شناختی به ماهیت عنصر مکان در داستان «آتش پرست» (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 20
4 بازخوانی نقش انقلاب علمی داروین در شکل گیری نیهلیسم در اندیشه های صادق هدایت (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 4
5 باورها و فرهنگ عامه در سندبادنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 12، شماره: 24
6 بت تراش نادرپور و سلب عاملیت از سوژه (تحلیل بت تراش نادرپور از نظرگاه فلسفه وجودی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 4
7 بررسی بن مایه های شرقی در منظومه مجلس پرندگان از چاسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 7
8 بررسی تطبیقی وجوه نوستالژی در دو بومی سروده « آدورون»۱ و « مشی نازی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 1
9 بررسی جایگاه زن و بحران خانواده در داستان معاصر براساس دو رمان فمینیستی فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 43
10 بررسی جایگاه و عملکرد شعر و اندیشه مولانا در آثار شهید مرتضی مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 28، شماره: 99
11 بررسی رجعت نوستالژیک به عناصر فرهنگ عامه در دو منظومه «یادتن» و «مارووزو» (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی رده شناختی تطبیقی حرکت پرسش واژه ها در زبان-های فارسی و عربی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 11، شماره: 2
13 بررسی شخصیت اصلی رمان «روز دیگر شورا» براساس نظریه جامعه شناختی"استعاره نمایشی" گافمن (دریافت مقاله) فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی دوره: 1، شماره: 2
14 بند موصولی عربی و فارسی (دریافت مقاله) پژوهش های زبانی دوره: 11، شماره: 1
15 پژوهشی در اشعار نویافته جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 1
16 پیشگویی در گرشاسب نامه حکیم اسدی توسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 26
17 تحلیل روایی دو داستان کوتاه به کی سلام کنم از سیمین دانشور وزن زیادی از جلال آل احمد (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 6
18 تحلیل گونه شناسی دوبیتی فارسی در ادب عامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 54، شماره: 3
19 تحلیل و بررسی بازتاب توصیه های پزشکی و بهداشتی درضرب المثل های فارسی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 13، شماره: 1
20 تحلیل و بررسی حضور عناصر شرقی در فرانکنشتاین مری شلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 23
21 تحلیل و مقایسه اشعار رودکی سمرقندی و لی بای، شاعری از چین (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 51
22 جایگاه و کارکرد شعر و اندیشه ی سعدی در منظومه ی فکری مرتضی مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 2
23 چشم را ببند تا ببینی(فنای عاشقانه از نگاه خواجه قطب الدین بختیار کاکی) (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 68
24 دراسه مقارنه لترتیب مکونات الجمله فی اللغتین العربیه والفارسیه علی ضوء علم التصنیف اللغوی (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 13، شماره: 24
25 رده بندی غزلیات سنائی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 9، شماره: 1
26 روایت دینی از ادبیات در تقابل با ماتریالیسم (با تکیه بر آرای مرتضی مطهری) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 3
27 رهی؛ سنت، کلیشه یا تخلص؟ (پژوهشی درباره واژه «رهی» در شعر فارسی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 11، شماره: 2
28 سبک روایتگر درحکایتهای هزار و یک شب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 5، شماره: 1
29 شعر سنایی در لغت نامه دهخدا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 3
30 طبقه بندی و تحلیل بن مایه "آغاز عشق" در منظومه های عاشقانه فارسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 20، شماره: 39
31 کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعه موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک الملائکه) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
32 کارکردهای لفظی و معنوی شعر در حکایت های هزار و یک شب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 3، شماره: 3
33 متن شناسی دیوان بصیری خراسانی (معرفی شاعر ناشناخته قرن دهم و نسخه های خطی دیوان بصیری) (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 1
34 مطالعه تطبیقی داستان های عامه ایرانی و آلمانی (مطالعه موردی: حکایت های ملانصرالدین و افسانه های برادران گریم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 15، شماره: 28
35 معرفی نسخه منثور نویافته بهرام و گلندام (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 3، شماره: 1
36 معرفی و نقد نسخه خطی دستورالعلاج (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 1
37 معرفی وتحلیل پیش داستان های جدید، برای داستان پادشاه جهود مثنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 7، شماره: 1
38 مفهوم دیگری و دیگرستیزی و دیگرپذیری در مثنوی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 61
39 مقایسه تطبیقی عناصر جادویی هزار و یک شب و داستان های هری پاتر (علمی- پژوهشی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 11
40 مولفههای عشق از دیدگاه طریقت چشتیه در آثار امیران دهلوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 10، شماره: 2
41 نقالی های مکتوب به عنوان یک ژانر ادبی در نثر فارسی (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
42 نمود ویژگی های جریان سیال ذهن در داستان ماهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 20
43 هفت پیکر در نفیر نی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی آسیب شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
2 تحلیل بن مایه های داستانی منظومه خرم و زیبا (بر اساس نسخه های خطیموجود همراه با معرفی و ذکر اطلاعات نسخه پژوهی) (دریافت مقاله) همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
3 ساختارشکنی شخصیت شیرین وسیر استحاله آن به شهرزاد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، تاریخ و تمدن
4 شگردهای بیان نوستالژی در شعر حسین پناهی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی