دکتر عبدالرضا صمیمی

دکتر عبدالرضا صمیمی University of Sistan & Baluchestan

دکتر عبدالرضا صمیمی

Dr. Abdoreza Samimi

University of Sistan & Baluchestan

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی زیست سازگاری و واکنش سیستم ایمنی رت روی داربست های منفرد و مرکب نانوالیاف الکتروریسی شده (PCL/PU) جهت کاربرد در مهندسی بافت (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 3
2 تاثیر تلفیق میدان مغناطیسی و پاشش الکتریکی بر جهت گیری نانولوله های کربنی در ذرات جاذب کامپوزیتی هسته-پوسته آلژینات و جذب متیلن بلو (دریافت مقاله) فصلنامه مواد پیشرفته در مهندسی دوره: 42، شماره: 1
3 تاثیر دمای سنتز بر خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیا تهیه شده به روش سولوترمال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی جداسازی الکترو - فورتیک نانو ذرات کلوییدی Co – Cr-Mo حاصل از خوردگی قطعات مصنوعی فلزی در محیط بدن انسان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 استفاده از مدل شبیه ساز WEAP جهت ارزیابی سناریوهای مختلف مدیریتی در حوضه زاهدان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
3 الکتروریسی پلی یورتان برای داربست های رگی و تاثیر چین دار کردن ساختاربرروی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
4 بررسی اثر حجم بستر آند و غلظت نمک طعام برروی عملکرد پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
5 بررسی اثر دور همزن بر عملکرد پیل سوختی میکروبی نیمه پیوسته برای تولید الکتریسیته از فاضلاب (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
6 بررسی اثر سطح و نوع الکترود آند و کاتد برروی عملکرد پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
7 بررسی اثر غلظت نمک طعام بر روی الکترود های گرافیت و پارچه کربنی وتاثیر آن بر عملکرد پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی اثر غلظت و دمای سینترینگ بر گرانول ذرات آلومینایی ساخته شده توسط دستگاه گرانولاتور اختلاطی با تنش برشی بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
9 بررسی اثر نانو سیلیس بر خواص مکانیکی بتن سبک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی اثر نوع الکترود و غلظت نمک طعام بر روی عملکرد پیل سوختی میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
11 بررسی اثر ولتاژ و فرکانس بر پاشش مایعات گرانرو (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
12 بررسی بسته بندی های نانوکامپوزیتی و نفوذپذیری آنها نسبت به گازها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
13 بررسی تاثیر pH بر برداشت ریزجلبک کلرلا ولگاریس در یک سیستم کلوئیدی رقیق به روش خود انعقادی-ته نشینی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی تحلیلی پایداری نانوسیال در شرایط حرارتی و هیدرودینامیکی مختلف (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی گرانول سازی ذرات آلومینا در گرانولاتور اختلاطی با تنش برشی بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
16 بررسی مقاومت درونی پیل سوختی میکروبی با غشای سرامیکی با استفاده از آنالیز طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
17 پیش بینی انتشار دی اکسید گوگرد در محیط زیست از طریق شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
18 تصفیه پساب با استفاده از ریزجلبک ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
19 تصفیه فاضلاب شهری در پیل سوختی میکروبی با استفاده از سرامیک صنعتی بدون لعاب دیواره به عنوان غشای تبادل پروتون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
20 تولید شوینده های فوق متراکم بصورت قرص، مخصوص ماشین لباسشویی (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
21 تهیه دانه های هسته - پوسته بر پایه آلژینات - کیتوسان با تلفیق روش الکترواسپری و روش Complex Coacervation (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 تهیه دانه های هسته- پوسته بر پایه کیتوسان با تلفیق روش الکترواسپری و روش نازلهای هم محور یا Oriffice method (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 حذف فلزات سنگین از پساب اسیدی معادن با استفاده از چارچوب های آلی- فلزی (MOFs) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران
24 روشهای آماده سازی گرانول و مکانیسم های موجود (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
25 ساخت پایه متخلخل آلومینایی تیوبی به روش ریخته گری دوغابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
26 ساخت غشای کامپوزیتی PVC/PVP/ZnO-SA برای فرآ یند تقطیر غشایی تماس مستق یم جهت نمکزدایی از پساب شور RO (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
27 سنتز نانوذرات تیتانیا به روش سولوترمال در دمای پایین و بررسی خواص فوتوکاتالیستی آن جهت حذف آلودگی های آب (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
28 شبیه سازی پایا و دینامیک فرآیند جداسازی کربن دی اکسید با استفاده از حلال مونواتانول آمین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
29 عمل آوری پسابهای حاصل از فرآیندهای نمکزدایی از آبهای غیرمتعارف شامل آبهای شور دریاها و لب شور زیر زمینی به روش غشایی ترکیبی با هدف تخلیه مایع صفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
30 مدل سازی پیل سوختی میکروبی با کمک مطالعات آزمایشگاهی و دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
31 مدل سازی سنیتیکی جذب یون مس (Cu+2) در جاذب کیتوزانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 مدلسازی استخراج روغن از دانه روغنی کنجد با استفاده از فرایند فوق بحرانی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
33 مدیریت و استفاده از پساب حاصل از دستگاه تصفیه ی آب با فراینداسمز معکوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت
34 مشخصه بندی گرانول برای درک مکانیسم گرانولاسیون (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
35 مکانیسم های غیرفعال شدن کاتالیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
36 هیدرودینامیک پاشش الکتریکی مایعات (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی