دکتر حسن باقری یزدی

دکتر حسن باقری یزدی استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان

دکتر حسن باقری یزدی

Dr. Hasan Bagheri Yazdi

استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.