دکتر امید جهانیان

دکتر امید جهانیان دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر امید جهانیان

Dr. Omid Jahanian

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Biofeedback System for Prevention and Correction of Cervicothoracic Spine Posture Abnormality with Active Ergonomics Considerations (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین‌المللی ارگونومی ایران
2 A Comprehensive Investigation on Performance of an Ethanol-Gasoline Blend Fueled Spark Ignition Engine (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
3 An Investigation on Ground Reaction Force During Biped NormalWalking (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 ارزیابی مقایسه ای پارامترهای موثر بر مشخصه های عملکردی یک موتور اشتعال تراکمی همگن (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
5 ارزیابی مقایسه ای پارامترهای موثر بر مشخصه های عملکردی یک موتور اشتعال تراکمی همگن (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
6 Downsizing Iranian National Engine (EF7): Conceptual Design (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
7 Fuel reactivity as a means to control DI-HCCI combustion engine (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
8 Mixed convection heat transfer of nanofluids about a sphere in porous media (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
9 Numerical evaluation of RCCI engine performance under fuel aggregation strike to piston bowl rim-edge condition (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
10 Real Time Controlling of a CHP System Employed in Residential Complexes (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
11 The Effects of Segmentation in Above Knee Prosthesis during the Swing Phase (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
12 USING A STAND ALONE MODEL TO INVESTIGATE KNOCK CRITERION IN AN SI GAS ENGINE FUELED WITH METHANE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 Warehousebot, an Automated Material Handling Machine (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر لحظه پاشش سوخت دیزل بر فاز احتراقی موتور احتراقی با واکنش پذیری کنترل شده (RCCI) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
15 بررسی اثر اصلاحات سوخت بر توسعه احتراق HCCI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
16 بررسی اثر ترکیب سوخت های دی متیل اتر و متان در یک موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
17 بررسی اثر گازسوز کردن بر عملکرد یک موتور اشتعال جرقه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
18 بررسی اثر نسبت تراکم در زمان شروع احتراق در موتورهای اشتعال تراکمی با مخلوط همگن (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
19 بررسی پدیده تطابق پرخورانی در موتوردیزلی اسکانیا DC9 با توجه به اینرسی قطعات متحرک پورخوران (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
20 بررسی پدیده تطابق پرخورانی در موتوردیزلی اسکانیاDC 9 با توجه به اینرسی قطعات متحرک پورخوران (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
21 بررسی پدیده ضربه و شرایط ایجاد آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی پدیده ضربه و عوامل موثر بر آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس احتراق ایران
23 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی صداخفه کن بر افت انتقال صدا و ایجاد فشار برگشتی در سیستم اگزوز (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
24 بررسی تاثیر سوخت بر احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
25 بررسی تأثیر آوانس جرقه، نسبت تراکم و درصد رطوبت هوای ورودی بر احتمال بروز پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت متان (دریافت مقاله) پنجمین همایش موتورهای درونسوز
26 بررسی تأثیر زمان جرقه و زمان پاشش بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای پاشش مستقیم با سوخت هیدروژن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
27 بررسی تنش های دیواره آنوریسم آیورت شکمی با رویکرد تداخل جامد- سیال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
28 بررسی عددی اثر کسر انرژی گاز طبیعی براحتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده در بارهای پایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
29 بررسی عددی تاثیر رقیق سازی سوخت بر عملکرد احتراق دماپایین پاشش مستقیم در بارهای پایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
30 بررسی عددی تاثیرپارامترهای ورودی موتوربرعملکردومیزان آلاینده NOX یک موتوراشتعال تراکمی سوخت همگن باسوخت گازطبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
31 بررسی عددی نقش اثرات دمای ورودی و زاویه پاشش انژکتور در عملکرد یک موتور احتراق تراکمی با کنترل واکنش پذیری (RCCI)، با در نظر گرفتن بازگردانی گاز خروجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
32 بررسی عددی نقش بازگردانی هوای خروجی در موتور اشتعال تراکمی با کنترل واکنش پذیری (RCCI) با سوخت گاز طبیعی/دیزل و سوخت گاز طبیعی/B7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
33 بررسی عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن (HCCI) با سوخت متان به روش مدلسازی ترمودینامیکی تک ناحیه ای با در نظر گرفتن سینتیک مفصل شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
34 بررسی عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت هیدروژن (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
35 بررسی میزان عددی میزان تاثیر افزودنی هایی نظیر CH2O, H2O2 بر عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن (HCCI) با سوخت گاز طبیعی (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
36 بهینه سازی شرایط عملکردی در تبدیل یک موتور اشتعال جرقه ای بنزین سوز به گازسوز (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
37 پیش بینی زمان شروع احتراق موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن به روش مقدار متوسط (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
38 پیش بینی زمان شروع احتراق موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن به روش مقدار متوسط (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
39 پیش بینی شروع احتراق در یک موتور HCCI با سوخت متان به روش انتگرال کوبش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
40 تأثیر شرایط عملکردی بر کارکرد یک موتور اشتعال جرقه ای هیدروژن سوز (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
41 تحلیل انرژی و اگزرژی زمانبندی متغیر سوپاپ در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن هیدروژن سوز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
42 تحلیل قانون اول و دوم یک سیستم تولید همزمان توان و گرما توسعه یافته بوسیله ORC و CAES (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
43 تحلیل و بررسی وضعیت ایمنی خودروهای سواری تولید داخل در حوزه سلامت سرنشینان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
44 تحلیل یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن هیدروژن سوز از دیدگاه قانون اول و دوم ترمودینامیک (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
45 تعیین تجربی نرخ آزادسازی انرژی و زمان شروع احتراق در یک موتور دیزل (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
46 تعیین خصوصیات دما و فشار مخلوط پیش از شروع احتراق در یک موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
47 توسعه مدل ترمودینامیکی تک ناحیه ای موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن برای کاربردهای کنترلی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
48 توسعه مدل ترمودینامیکی تک ناحیه ای موتور اشتعال تراکمی سوخت همگن برای کاربردهای کنترلی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
49 شبیه سازی ترموسینیتیک مدل چندناحی های موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن با سوخت ترکیبی متان و دی متیل اتر (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
50 شبیه سازی عددی احتراق HCCI با سوخت ترکیبی دی متیل اتر/ متان جهت بررسی تاثیر پارامترهای عملکردی بر احتراق و آلایندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
51 شبیه سازی عددی احتراق گاز طبیعی/ دیزل سوخت دو گانه برای بررسی اثرات پارامترهای عملکردی بر احتراق و آلایندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
52 شبیه سازی عددی تشکیل گردابه ورودی در کانال هوای موتور هواپیما (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته
53 شبیه سازی عددی طول نفوذ جت آزاد گاز طبیعی در یک سیلندر تحت فشار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی انرژی و نانو فناوری ایران
54 شبیه سازی گرمایش محیطی در ساختمان به منظور کاهش مصرف گاز در اقلیم های مختلف استان مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
55 شبیهسازی ترمودینامیکی دو ناحیهای موتور اشتعال جرقهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی علوم مهندسی 2017
56 طراحی مفهومی جداساز آب داخلی مورد استفاده در پیل سوختی غشاء پلیمری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
57 مدلسازی ترمودینامیکی یک موتور اشتعال جرقه‌ای گاز طبیعی سوز به شیوه دو ناحیه‌ای با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
58 مطالعه اثر پارامترهای کلیدی در کنترل زمان احتراق و عملکرد موتور HCCI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
59 مقایسه عملکرد یک موتور اشتعال تراکمی پس از جایگزینی انژکتور مکانیکی با انژکتور برقی به همراه ریل مشترک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتورهای درونسوز
60 موتورهای اشتعال تراکمی سوخت همگن (HCCI)ایده ای جدید در موتورهای احتراق داخلی، مصرفی جدید برای گاز طبیعی فشرده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی CNG
61 موتورهای اشتعال تراکمی سوخت همگن گاز طبیعی سوز ویژگی ها، مزایا و معایب (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG
62 واکنشگری سوخت، راهکار کنترل موتور اشتعال تراکمی بار همگن با سوخت پاشی مستقیم (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز