دکتر فرهاد غفاری

دکتر فرهاد غفاری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دکتر فرهاد غفاری

Dr. Farhad Ghafari

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.