دکتر محمد عرفان منش

دکتر محمد عرفان منش دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر محمد عرفان منش

Dr. Mohammad Erfan manesh

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعمال و مشخصه یابی پوشش های نانوساختار اکسید کروم پاشش حرارتی شده (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 5، شماره: 20
2 بررسی خواص سایشی روکش های فولاد PH۴-۱۷ و استلایت۶ ایجادشده با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH۴-۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی سطح ایران دوره: 18، شماره: 51
3 بررسی رفتار خوردگی روکش های فولاد PH۴-۱۷ و استلایت ۶ ایجادشده با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH۴-۱۷ (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی خوردگی دوره: 12، شماره: 46
4 بررسی ریزساختار انجمادی سوپرآلیاژ IN۶۲۵ لایه نشانی شده روی IN۷۱۳LC توسط فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی ریزساختار و سختی روکش های فولاد PH۴-۱۷ و استلایت ۶ ایجادشده با فرایند رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد PH۴-۱۷ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 2
6 سنتز و آماده سازی پودر MoSi۲ جهت استفاده در فرآیند پاشش حرارتی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 5، شماره: 4
7 مطالعه روی ریزساختار و خواص مکانیکی ناحیه جوش لیزری فولاد ۱/۷۲۲۵ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تاثیر پارامترهای اصلی لیزر بر روکش کاری لیزری پودر کاربید تنگستن-نیکل (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
2 ارزیابی خواص سایشی نیکل با استفاده از پوشش های پاشش حرارتی کامپوزیتی MoSi2-SiC (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
3 ارزیابی خواص مکانیکی ساختارهای مشبک فلزی از جنس فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ساخته شده به روش رسوب نشانی مستقیم لیزری تحت کشش به روش عددی و تجربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
4 ارزیابی و مقایسه رفتار سایشی روکش های فولاد ۱۷-۴PH و استلایت ۶ ایجادشده به وسیله رسوب نشانی مستقیم لیزری روی زیرلایه فولاد ۱۷-۴PH (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
5 اعمال پوشش کبالت روی پودر کاربید تنگستن به روش الکترولس و بررسی پارامترهای زمان و بار حمام حین فرایند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
6 Reconstruction of climbing blades by SMAW process using E۶UM۶۰ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
7 بازسازی تیغه های نوردی از جنس فولاد ۱.۲۵۵۰ توسط فرآیند SMAW با استفاده از الکترود E۶UM۶۰ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
8 بررسی اثر پارامترهای فرایند خمکاری لیزری روی زاویه خم شدن در مواد ترد (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی مهندسی سطح و ششمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
9 بررسی تاثیر میزان فاز مولبیدن بر رفتار سایشی ترکیبات سه جزئی Mo-Si-B (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی ریزساختار انجمادی سوپرآلیاژ LC ۷۱۳ Inconelبازسازی شده توسط ۶۲۵ Inconel با روش رسوب نشانی مستقیم لیزری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
11 بررسی ریزساختار، خواص مکانیکی و سایشی کامپوزیت WC-۱۰Co-۴Cr سینترشده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی مهندسی سطح
12 بهبود مقاومت به سایش آلیاژهای Mo –Si -B از طریق بهکار بردن ریزساختار کامپوزیتی شامل فاز انعطافپذیر مولیبدن در زمینهای از ترکیبات بینفلزی (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
13 تاثیر گاز محافظ آرگون در فرآیند پاشش پلاسمایی اتمسفری بر ساختار و خواص پوشش MoSi2 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
14 تاثیر لایه نیکل روی ذرات WC-Co بر ریز ساختار و سختی روکش تک پاس ایجاد شده با روش روکش کاری لیزری (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
15 تشکیل ترکیب بین فلزی دی سیلیساید مولیبدن از طریق عملیات حرارتی پودر آسیاب شده (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
16 ذوب لیزری انتخابی آلیاژ ti-۶al-۴v: مروری بر متغیر های فرآیند و ریز ساختار (دریافت مقاله) فراخوان پذیرش مقالات در رشته های فنی و مهندسی
17 رسوب نشانی مستقیم لیزری سوپرآلیاژ پایه کبالت استلایت ۶ روی زیرلایه فولاد زنگ نزن مارتنزیتی با هدف بهینه سازی هندسی و کاهش عیوب ساختاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
18 روکش کاری لیزری پودر WC-FeAl و بررسی پارامترهای موثربر آن (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
19 ساخت افزایشی فولاد زنگ نزن ۳۱۶L به روش رسوب نشانی مستقیم لیزری و ارزیابی خواص مکانیکی آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
20 ساخت افزایشی قطعات داربستی و متخلخل برای کاربردهای پزشکی و صنعتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
21 سنتز پودر کاربید تنگستن از اکسید تنگستن به روش احیا وکربوراسیون مستقیم و ارزیابی پارامترهای فرایند بر خلوص و مورفولوژی ذرات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
22 سنتز کامپوزیت MoSi2-SiC بوسیله آلیاژسازی مکانیکی و عملیات حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 فعالسازی سطح پودر کاربیدتنگستن جهت انجام فرایند الکترولس نیکل فسفر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
24 مدل تجربی آماری برای روکش کاری لیزری پودر WC-Co با روکش نیکل (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
25 مدلسازی آماری روکش کاری تکپاس فولاد داپلکس ۲۲۰۹ روی فولاد Mo۴۰ به روش رگرسیون خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب،بیست و سومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دوازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و اولین کنفرانس ملی ساخت افزایشی
26 مقایسه خواص اکسایشی پوشش های پاشش حرارتی MoSi2 با استفاده از پودرهای تولیدی و تجاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
27 مقایسه رفتارسایش دمای بالا در پوشش های میکروساختار و نانوساختار پاشش پلاسمایی Cr2O3 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
28 مقایسه و ارزیابی خواص اکسیداسیون دما بالای پوش شهای MoSi2 و MoSi2 -SiC اعمال شده به روش پاشش پلاسمایی اتمسفری (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
29 مقایسه و ارزیابی خواص سایشی گرافیت با اعمال پوشش های SiC و (SiC/MoSi(2 به روش های سمانتاسیون فشرده و پاشش حرارتی پلاسمایی با دوش آرگون (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح