رضا سعیدی

 رضا سعیدی استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

رضا سعیدی

Reza Saeedi

استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Rare Case Report of a Collodion Baby with Severe Hypernatremia (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی تحلیلی کیفیت میکروبی آب استخرهای عمومی شهر تهران در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
3 Comparison of side effect of survanta and curosurf in decreasing mortality due to respiratory distress syndrome (RDS) in premature infants admitted in NICU of Ghaem Hospital On 2006-2008 (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 4، شماره: 3
4 Congenital Lobar Emphysema : a case Report (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 4، شماره: 1
5 Investigating the Rate of Group B Streptococcus in Below 3 Months Year Old Infants with Sepsis Clinical Symptoms Hospitalized in Ghaem Hospital of Mashhad (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 4، شماره: 1
6 Mortality, Morbidity, Survival, and Burden of Top 9 Cancers in a Developing Country (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 2، شماره: 3
7 Pollution Potential of General Dentistry Offices in Terms of Wastewater and Solid Waste: A Case Study in the City of Arak, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
8 Prevalence of hospital-acquired infections in intensive care units in public hospitals in Tehran, Iran, in 2012-2014 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
9 Survey of the Relationship Between Quality of Work Life with Musculoskeletal Disorders and Hearing Loss (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 6، شماره: 4
10 Survey on correlation between unplan pregnancy and low birth weight in new infants (دریافت مقاله) مجله علمی ناباروری ایران دوره: 4، شماره: 2
11 The Neonatal Outcomes and resuscitation rate of Neonates at Imam Reza Hospital, Mashhad, Iran (دریافت مقاله) مجله مامایی و بهداشت باروری دوره: 8، شماره: 2
12 بررسی میزان آگاهی، آموزش و مشارکت عمومی در مدیریت پسماند: مطالعه موردی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 3، شماره: 2
13 مروری بر مطالعات بار بیماریهای منتسب به عوامل خطر محیطی در ایران:دستاوردها، محدودیت ها و برنامه های آینده (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرایند تدوین گزارش های بیلان منابع آب محدوده های مطالعاتی حوزه های آبریز درجه 2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثر آمینوکلات های کلسیم لیزین، ترئونین و متیونین بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک گل لیسیانتوس رقم (Cinderella lime) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
3 ارتباط ترکیب شیمیایی و رفتار سایشی روکش جوشی راسب شده برفولادDIN- 25CrMo4 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
4 الگوریتم طراحی تعیین مسیر پروازی بهینه موشک از سایت های ساحلی علیه اهداف سطحی دریایی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران
5 Histopathological examination of pre-cancerous lesions in lung specimens of patients with post-pneumonectomy cancer (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی پزشکی افضلی پور
6 Microcephaly in private and university hospitals (دریافت مقاله) دومین کنگره بین ‎‎المللی و دهمین همایش ملی نوروژنتیک ایران
7 Numerical Modeling of Dike Erosion Due to Overtopping Considering Downstream Slope Stability (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی تجربی خواصمکانیکی آلیاژAl-2024 و ارزیابی نتایج با استفاده از شبیه سازی عددی پرس جانبی استوانه (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
9 بررسی سیستم Biolak در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
10 برنامه ریزی و مدیریت بحران در جوامع شهری با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
11 بیوجذب جایگزینی مناسب برای روشهای متداول حذف فلزات سنگین از آب و فاضلاب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
12 پدافند غیر عامل و حوادث تروریستی آلودگی هوا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
13 تأثیر آمینوکلات های کلسیم بر رشد گیاه و میزان کاهش وزن ساقه گلدهنده ی گل لیسیانتوس رقم (Cinderella lime) در پس از برداشت (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
14 حفاظت و بهداشت پرتوها در کاربردها تشخیص و درمان پزشکی در ایران: مروری بر رعایت اصول حفاظتی، آگاهی، نگرش و عملکرد ( KAP) و میزان دوز موثر دریافتی پرتوکاران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
15 زبان مدیریت نبرد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
16 شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به سد پیشین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
17 طراحی و تبیین عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی خراسان شمالی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
18 مدل سازی عددی فرسایش خاکریز سددراثرعبور جریان آب بادرنظرگرفتن پایداری شیب پایین دست (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
19 مدلسازی پخش آلایندهها در آبزیرزمینی با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
20 مدلسازی عددی جریان پتانسیل به روش اجزای محدود و با استفاده از جعبه ابزار PDE نرمافزار MATLAB (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
21 مدلسازی فرآیند بارش – رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 مدلسازی نبرد دریایی و شبیه سازی توزیع شده مبتنی بر سیستم های چند عامله شناختی BDI و موتور اسنتاجگر معنایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C4I)
23 مقایسه فرآیند آهنگری داغ بدون پلیسه با آهنگری معمولی برای قطعه شفتبلند نیسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران