دکتر جواد صفی نژاد

دکتر جواد صفی نژاد استادیار دانشگاه تهران

دکتر جواد صفی نژاد

Dr. Javad Safi Nejad

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بند قنات (سری نهفته در دل خاک) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 5
2 بنگ زنی سنتیاطلاع رسانیگفتار صوتی سنتی در پهنه عشایر لر بزرگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 پیشنهادی در چگونگی طراحی (مهندسی) شبکه تامین آب در کاروانسرای کویری نوگنبد بر پایه نتایج به دست آمده از بررسی باستان شناختی منطقه نوگنبد ارکان در نائین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 سه ویژگی در دانش سنتی مدیریت آب (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
2 مدیریت منابع آب در حاشیه کویر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی