دکتر کیانوش ذاکرحقیقی

دکتر کیانوش ذاکرحقیقی دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

دکتر کیانوش ذاکرحقیقی

Dr. kianosh Zakerhaghighi

دانشیار گروه شهرسازی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر در انتخاب فضای عمومی توسط شهروندان (مطالعه موردی: پیاده راه بوعلی سینا و اکباتان شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 6، شماره: 23
2 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در محدوده های روستا-شهری (نمونه موردی: روستا- شهر فرحزاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 4، شماره: 15
3 ارزیابی عوامل موثر بر تامین امنیت شهری به منظور افزایش حضور بانوان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: پارک ساعی تهران) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
4 ارزیابی مولفه های تاب آوری شهری در مفهوم و رویکرد گذار مطالعه موردی: منطقه یک شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 58
5 ارزیابی و سنجش تاثیر فعالیت ها و انواع کاربری های موجود در محورهای ساختاری و عملکردی بر الگوی سفری شهروندان (مطالعه موردی : منطقه یک شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 4، شماره: 13
6 امکان سنجی حضور عابر پیاده در مسیرهای محلی با بهره گیری از شاخصها و معیارهای کاربری زمین و ایمنی ترافیک جهت ایجاد پیادهراههای مطلوب (نمونه موردی: محله یوسف آباد تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی چگونگی ساختار و عوامل موثر بر زیستپذیری فضاهای شهری بر مبنای حس تعلق مکانی بین شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 15، شماره: 56
8 بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر وضعیت اقتصاد مراکز شهرها (نمونه موردی: رینگ اول شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 20
9 بررسی و مقایسه سیستم های متداول ارزیابی پایداری محلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 10
10 پیکره بندی فضایی، ادراک تراکم و کیفیت محیطی در شهرک های مسکونی (مطالعه موردی: شهرک بهشتی شهر همدان) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
11 تاثیر محورهای ساختار شهری(محورهای عملکردی) بر الگوهای سفر شهروندان با توجه به اهداف و انگیزه های سفر (مطالعه موردی : منطقه ۱ شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 11، شماره: 40
12 تاثیر مولفه های کالبدی تبلیغات شهری در آلودگی بصری منظر شهری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 3
13 تأثیرگذاری فضاهای کالبدی بر احساس امنیت اجتماعی در محلات شهری. مطالعۀ موردی: شهر همدان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 36
14 تبیین الگوی حکمروایی یکپارچه زمین شهری در جهت سیاست گذاری و مدیریت زمین شهری کارآمد در کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورایران و شهر گرگان) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 4، شماره: 3
15 تبیین روابط مولفه های تاثیرگذار بر پایداری محلات (مطالعه موردی: محله جوادیه منطقه ۱۶ شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 37
16 تبیین عوامل تاثیرگذار در پیدایش و تکوین محلات شهری چندقویتی (نمونه موردی: شهر دوگنبدان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 1
17 تبیین مکانیزم احیاء بافت های تاریخی با استفاده از رویکرد بازآفرینی (نمونه موردی: محله حاجی در محدوده تاریخی شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 5، شماره: 18
18 تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع های مسکونی شهر همدان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 16، شماره: 2
19 تحلیل کالبدی- فضایی مناطق شهری همدان بر اساس تلفیق شاخص های رشد هوشمند (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 11، شماره: 42
20 تحلیل موقعیت مکانی مخاطرات ادراکی تخریب گرایی در فضاهای عمومی شهر (مطالعه موردی: محله برج قربان شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 8، شماره: 31
21 تحلیلی بر نقش سازمان های مردم نهاد در بهبود نظام مدیریت شهری از دیدگاه شهروندان کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
22 تدوین سیاست های ارتقای محیط های دوستدار کودک مبتنی بر ترجیحات محیطی کودکان (نمونه مطالعاتی: کودکان حاضر در فضاهای عمومی منطقه ۶ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 1
23 تدوین سیاست های موثر بر ایجاد شبکه فضاهای سبز شهری با تاکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: نواحی دوازده گانه شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری محیط شهری دوره: 1، شماره: 3
24 تدوین شاخص های موثر بر گونه شناسی بافت شهری (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 4، شماره: 7
25 تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی موثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
26 حمل ونقل عمومی انطباقی جستجوی راهبردی درمدیریت حمل ونقل عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 8
27 ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 9، شماره: 32
28 سنجش میزان سرزندگی در چهارراه ولی عصر شهر تهران بر مبنای تحلیل الگوهای فعالیتی موجود در آن (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 71
29 شبیه سازی تغییرات کاربری زمین شهر همدان در سال 0202 میلادی با استفاده از روش اتوماسیون سلولی و دادهکاوی ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان و سلول های خودکار فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 1
30 شبیه سازی سیستم های شهری با استفاده از مدل اتوماسیون سلولی- ماشین های بردار پشتیبان (مطالعه موردی: شبیه سازی توسعه شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 5
31 شناسایی و ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی و نقش برنامه ریزی در ارتقاء آن در محلات مسکونی خودرو (نمونه مطالعاتی: محله خاک سفید تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 2، شماره: 7
32 مدل ارزیابی کیفیت زندگی در محلات از پیش اندیشیده شده (نمونه مطالعاتی: محله کوی ملت اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 8، شماره: 28
33 مدیریت اراضی توسعه نیافته شهری با برنامه اصلاح مجدد زمین (نمونه موردی: شهر ورامین) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 15
34 مقدمه ای بر فرایند جایگزینی طبقات اجتماعی در شهر (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهبردهایی در جهت کاهش نابرابری فضایی شهر سنندج نمونه موردی دو محله توسعه یافته وتوسعه نیافته (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
2 ارایه مدل محله محور در توسعه پایدار شهری با تاکید بر محله های فرسوده ( محله چرم سازی همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 ارزیابی بازآفرینی بافت های با ارزش تاریخی بر مبنای رویکرد محرک توسعه نمونه موردی: محله بازار کهنه قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
4 ارزیابی مدل سرزندگی خیابان های شهری در ایران (نمونه موردی خیابان انقلاب، تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 از شهر الکترونیک تا یوتوپیای الکتروینک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 انتخاب سیستم حمل و نقل عمومی شهری با رویکرد توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
7 باز زنده سازی مراکز شهری با رویکرد محدوده کسب و کار ( نمونه موردی: رینگ اول شهر همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
8 بازتعریف مفهوم فقر شهری به منظور محرومیت زدایی در شهرهای اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 باززنده سازی عملکردی بافت قدیم و هم پیوندی با بافت جدید با رویکرد توسعه میان افزا (نمونه موردی: قسمتهایی از بافت فرسوده شهر ملایر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
10 باززنده سازی مراکز شهری با رویکرد محدوده کسب و کار(BID) (نمونه موردی: رینگ اول شهر همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
11 بررسی آسیب شناسی فروش تراکم شهری نمونه موردی: منطقه 9 شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
12 بررسی ابعاد مختلف دستیابی به مسکن پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
13 بررسی پروژه های محرک توسعه برای بازآفرینی محله لاله زار نو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
14 بررسی توسعه پیاده روی به عنوان یک مد حمل و نقل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران
15 بررسی راهکارهای تبدیل ساختار فضایی تک هسته ای به چند هسته ای با استفاده از مدل ANPنمونه موردی شهر همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
16 بررسی رویکرد بازآفرینی در احیای بافت های تاریخی (نمونه موردی:محله حاجی همدان) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
17 بررسی عوامل موثر بر تاب آوری کالبدی شهر با تاکید بر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی : شهرستان دورود) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
18 بررسی عوامل موثر در ایجاد و افزایش حس تعلق به مکان در محله کلپا شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
19 بررسی قابلیت های توسعه کلان شهرهای ایران در برندسازی شهری با استفاده از ماتریس SWOT (نمونه موردی: کلان شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
20 برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری با نگاهی ویژه نسبت به ابعاد هویت شهری (نمونه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
21 بومی سازی شاخص های محله پایدار در محله استاد معین به منظور ارتقا کیفیت زندگی در اجتماعات محلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
22 تأثیر توسعه شهری در نابرابری فضایی نمونه موردی شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
23 تبیین الگوهای طراحی فضاهای عمومی شهری با رویکرد شهر خلاق نمونه موردی منطقه 4 شهر همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
24 تبیین رهنمود های طراحی شهری مبنی بر الزامات پدافند غیرعامل در فضاهای عمومی شهری مطالعه موردی بازار سرگذر همدان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
25 تبیین شاخص های سرزندگی در خیابان های شهری نمونه موردی خیابان انقلاب تهران، حدفاصل چهارراه ولیعصر و میدان انقلاب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
26 تبیین مکانیزم احیاء بافت های تاریخی با استفاده از رویکرد بازآفرینی نمونه مطالعاتی: محله حاجی در محدوده تاریخی شهر همدان (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
27 تبیین میزان مخاطرات و سنجش تاب آوری ساختمان های نمونه در بعد کالبدی سکونتگاه های شهر دورود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
28 تحلیل ماتریس برنامه ریزی راهبردی QSPM در محله گلپا همدان با رویکرد ارتقاکیفیت محیط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
29 تحلیل نقش پارکهای جیبی در تقویت تعاملات اجتماعی و زیست محیطی شهروندان در محلات مسکونی نمونه موردی منطقه 6 شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
30 تحلیلی از توسعه کالبدی شهر همدان در دهه گذشته وپیش بینی آن در سال2030 بااستفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
31 تدوین الگوهای مناسب ارتقاء کیفیت محیطی در محلات برنامه ریزی شده شهری (نمونه مطالعاتی:فاز۳ شهرک مدنی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
32 تدوین متدلوژی عمومی ارزیابی خدمات الکترونیک (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک
33 توانمندسازی سکونت گاه های امید و یأس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
34 توسعه فضایی- مکانی شهر و نقش سیاست های بازار زمین شهری بر آن (نمونه موردی منطقه 1 شهر گرگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 جایگاه پروژه های محرک توسعه در بازآفرینی بافت های تاریخی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
36 سنجش رضایتمندی از سکونت در محلات سنتی نمونه مطالعاتی: محله کلپا همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
37 شناخت وبررسی هندسه فراکتال در بافت و معماری روستایی نمونه موردی روستای هجیج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
38 طراحی فضای شهری با تاکید بر احیاء رودخانه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
39 طرح احیا و ساماندهی محلات تاریخی با تاکید بر ایجاد امنیت و ارتقاء کیفیت محیط نمونه موردی محله دولت آباد ملایر (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
40 طرح جامع سه بعدی الگویی عملیاتی در طراحی شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
41 ظرفیت سنجی تولید مسکن در شهر همدان نمونه موردی (ناحیه ی1و ناحیه ی4) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
42 عوامل موثر بر مکا ن یابی اسکان موقت بازماندگان سانحه زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
43 قابلیت های توسعه کلان شهرها در برندسازی شهری (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
44 کاربست پیاده مداری در بافت تاریخی با تاکید بر پروژه های موفق جهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
45 لزوم ایمن سازی بافت های تاریخی، جهت کاهش آسیب های ناشی از زمین لرزه (دریافت مقاله) همایش ملی بکارگیری اصول و فنون معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی در دوره معاصر
46 مقایسه تطبیقی مدیریت شوراهای اسلامی شهر در ایران با مدیریت اسلامی، با تاکید بر اسلامیت شوراها (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
47 مولفه های تاثیرگذاربرنابرابری فضایی شهرنمونه موردی محله مبارک آبادوکانی کوزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
48 نابرابری فضایی شهری و مشارکت مردمی (مطالعه موردی: محله ی وکیل آقا و نوبهار شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
49 نقش برنامه ریزی شهری در توسعه پایدار گردشگری شهری (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
50 نقش مشارکت کودکان در ارایه شاخص های طراحی فضای سبز دوستدار کودک (نمونه موردی: محله نوبهار کرمانشاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری