مسعود غلامعلی لواسانی

 مسعود غلامعلی لواسانی دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

مسعود غلامعلی لواسانی

دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی بازآموزی اسنادی بر سلامت روان فرزندان طلاق پسر مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
2 اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی بر سبک های دلبستگی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 13، شماره: 1
3 الگوی ساختاری روابط بین نیازهای اساسی روانشناختی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی در زبان انگلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 43
4 بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در مادرانبا دانش آموزان آهسته گام و عادی (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی موانع و مشکلات دوره های آموزشی ترویج کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شرکت کننده در دوره های ترویج شهرستان دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 2
6 تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 1
7 رابطه کمال گرایی، سبک های دفاعی و نشانه های افسردگی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 2، شماره: 1
8 ساخت و اعتباریابی مقیاس نگرش به زمان در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 9، شماره: 34
9 مقایسه اثربخشی روش های درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی اختیاری ادراری فوریتی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 6، شماره: 21
10 مقایسه کمالگرایی، استحکام من، خشم و نشخوار خشم دربیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و وسواس فکری عملی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 7، شماره: 26
11 نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین ابعاد کمال گرایی و نشانه های افسردگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 51
12 نقش واسطه ای انگیزش درونی در رابطه بین ادراک از سبک‎های والدگری و تاب آوری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 13، شماره: 52
13 نقش واسطه ای اهمال کاری در رابطه بین آسیب های کمال گرایی و نشانه های افسردگی و اضطراب (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 14، شماره: 55
14 وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی نظامی دوره: 5، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانبازان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
2 اثربخشی استفاده از روش های مبتنی بر تصویر در ارتقای مهارت های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم (دریافت مقاله) همایش خانواده، اختلال اتیسم و چالش های همراه
3 اثربخشی برنامه توجه آگاهی بر فرسودگی تحصیلی و بیگانگی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
4 اثربخشی گروه درمانی به شیوه ی شناختی رفتاری بربهبود ادارک ازتصویر بدن دختران 15-17 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
5 اثربخشی گروه درمانی به شیوه ی شناختی رفتاری برکاهش میزان اضطراب(صفت- حالت) دختران 15 تا 17 سال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
6 اثربخشی مشاوره گروهی بارویکرد شناختی- رفتاری بر عزت نفس قربانیان قلدری در مدرسه (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
7 اثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور بر وابستگی به اینترنت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
8 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر امید بر سرسختی سلامت نوجوانان تالاسمی شهر اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
9 بررسی تحلیلی وضعیت زیستی،شاختی، روانی و اجتماعی نوجوانان دچار پدیده واماندگی تحصیلی و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
10 بررسی رابطه ارزش های شخصی، بنیان های اخلاقی و نگرشهای دینی و مقایسه آندر دختران و پسران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 بررسی رابطه باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
12 بررسی رابطه خودشیفتگی پنهان ، سبک های دلبستگی و انتقاد از خویشتن با میزان گرایش به جراحی زیبایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
13 بررسی روش دلفین درمانی در بهبود تماس چشمی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
14 بررسی نقش کیفیت رابطه با والدین در سلامت روان و رفتارهای ضداجتماعی نوجوانان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
15 تاثیر موسیقی بر حافظه کاری و هنر ترسیمی دانش اموزان کلاس چهارم ابتدایی شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 رابطه تفکر دیالکتیک وهمدلی با بهزیستی معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
17 رابطه حمایت از خودمختاری معلم وهیجان های تحصیلی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
18 رویکرد اثربخشی آموزش هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
19 مقایسه تفاوتهای جنسیتی در خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
20 مقایسه هم اندیشی در همسر گزینی بر حسب جنسیت، رشته تحصیلی و میزان تحصیلات در دانشجویان شهرتهران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
21 نقش خود محوری ونگرانی در افسردگی وپرخاشگری بزرگسالان: با واسطه دشواری در تنظیم هیجانی وضعف معنوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی علوم انسانی
22 واکاوی تجارب هیجانی و عاطفی جانبازان اعصاب و روان: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی