میرسامان پیشوایی

 میرسامان پیشوایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

میرسامان پیشوایی

Mirsaman Pishvaii

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی مدل مکان یابی-موجودی محصولات فسادپذیر در زنجیره تامین جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 4
2 ارزیابی بهره وری ساختمان های پیش ساخته و بتن درجا به منظور اسکان پس از بحران با استفاده از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور (VIKOR) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
3 ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی BSC-AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 28
4 برنامه ریزى بهینه استوار لجستیک امداد بحران با استفاده از یک مدل سناریومحور استوار دوهدفه و بکارگیرى روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 8، شماره: 4
5 پیشبینی تقاضای سالانه سفر ریلی با استفاده از مدل پویاییشناسی سیستم؛ مطالعه موردی: سازمان رجا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 2، شماره: 2
6 راهبرد زنجیره تامین و انتخاب سامانه تولید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
7 شناسایی و اولویت بندی خدمات قابل ارایه پارکهای علم و فناوری به شرکت های فعال در عرصه فناوری های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 50
8 طراحی زنجیره تامین خون در زمان بحران زلزله تحت شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 17، شماره: 50
9 یک مدل چند هدفه استوار برای طراحی شبکه زنجیره تامین با درنظرگیری جریان رو به جلو وعقب و مسیولیت پذیری اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 14، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش سرزمین محصول گندم با استفاده از روش ترکیبی سیستم اطلاعات جغرافیایی-ویکور: مطالعه موردی استان فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 ارائه مدل انتخاب سبد بهینه سهام با رویکرد ارزش در معرض ریسک با ترکیب برنامه ریزی امکانی و برنامهریزی منعطف استوار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارائه مدل ریاضی پویا برای برنامه ریزی احیا و تولید یکپارچه به روش تکنولوژی گروهی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 ارائه مدل ریاضی چند هدفه برای انتخاب سبد سرمایه گذاری داروهای جدید عسل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
5 ارائه ی مدل بهینه سازی استوار برای برنامه ریزی اعزام روسای قطار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه ی مدل دو مرحله ای برای رتبه بندی و تخصیص کلیه کبد به بیماران در انتظار پیوند، بر اساس سیستم امتیاز دهی با معیارهای غیر قطعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارائه یک مدل ریاضی برای تصمیمات استراتژیک مکانیابی تسهیلات غیرقابل اطمینان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
8 ارائه یک مدل ریاضی مکانیابی تسهیلات با استفاده از نظریه صف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
9 ارایه مدل برنامه ریزی فازی امکانی طراحی شبکه آزمایشگاه های تشخیص طبی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
10 ارایه مدل ریاضی دو هدفه مکان یابی بنادر خشک-مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 ارایه یک مدل پویای چند هدفه جهت طراحی شبکه لجستیک چند محصولی توزیع واکسن کودکان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
12 ارایه یک مدل ریاضی چند هدفه برای تخصیص اعضای پیوندی به بیماران در شبکه زنجیره تامین پیوند اعضای ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 ارزیابی ایده ها و طرح های نوآورانه در رویکرد نوآوری باز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
14 بررسی اشتراکات اسناد چشم انداز کشورهای ایران، عربستان و مالزی با ارکان شاخص جهانی نوآوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
15 بررسی کارایی نوآوری ایران و کشورهای منطقه با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
16 برنامه ریزی بهینه استوار لجستیک امداد فاجعه با استفاده از یک مدل سناریومحور استوار دوهدفه و بکارگیری روش اپسیلون محدودیت تکامل یافته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 برنامه ریزی فضای مراکز آموزشی با توجه به تغییر ساختار جمعیت در ایران مبتنی بر رویکرد پویایی شناسی سیستمها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
18 به کارگیری نوآوری باز و جمع سپاری در کیفیت بخشی آموزش الکترونیکی در مدارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
19 پیشبینی روند قیمت کنجاله سویا با استفاده از پویاییشناسی سیستم مطالعه تا افق 1404 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
20 تحلیل و ارزیابی شاخص های کارآفرینی در راستای مشارکت ذینعفان در تحقق شهر هوشمند تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تهران هوشمند
21 رویکرد بهینه سازی استوار در طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار تاب آور ریسک گریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
22 زنجیره تأمین رقابتی صنعت سنگ های ترئینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
23 شبیه سازی دیابت نوع 2 در ایران جهت پیشبینی بار بیماری در وضعیت موجود و تحت مداخلات پیشگیرانه و درمانی: رویکرد پویایی شناسی سیستمها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
24 شناسایی نیازمندی های غیر کارکردی سازمان های واسطه ای : پژوهش اکتشافی با رویکردمطالعه موردی چندگانه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
26 طراحی زنجیره تامین گاز طبیعی با در نظر گرفتن کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
27 طراحی شبکه تسهیلات سلامت سلسله مراتبی با درنظر گرفتن برنامه ریزی منابع انسانی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
28 طراحی شبکه زنجیره تامین زیست توده چوبی پالونیا با در نظر گرفتن محل های ذخیره سازی پویا : مطالعه موردی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
29 طراحی شبکه زنجیره تامین سبز روغن موتور در یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت
30 طراحی شبکه زنجیره تامین محصولات پزشکی هسته ای با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 طراحی مجدد شبکه و برنامه ریزی زنجیره تامین محصولات غذایی با لحاظ کردن امنیت غذایی و جریان های مالی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
32 مدل برنامه ریزی تاکتیکی امکانی استوار زنجیره تامین دارو تحت شرایط اختلال همراه با انتقال عرضی و در نظر گرفتن فساد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۶)
33 مدل سازی سیستم دینامیکی اثرشلاق چرمی واثر شلاق چرمی جریان نقدینگی در زنجیره تامین وارائه سیاست های بهبود برای کاهش این اثرات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
34 مدلسازی پویایی های توسعه پایدار شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
35 مدلی ریاضی به منظور مدیریت زباله های شهری در یک زنجیره تامین حلقه بسته جهانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
36 مدیریت یکپارچه عرضه و تقاضای آب شهری با استفاده از متدولوژی پویایی شناسیسیستم مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
37 مقایسه نظام مالکیت معنوی ایران با کشورهای برتر حوزه نوآوری آمریکا،آلمان،انگلستان،فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
38 یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تامین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
39 یک مدل برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای برای آمایش کشت برنج با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 یک مدل برنامه ریزی فازی- احتمالی استوار برای طراحی پایای شبکه زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
41 یک مدل تحلیل پوششی داده های ریسک گریز برای انتخاب تامین کننده پایدار: مطالعه موردی زنجیره تامین کشاورزی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
42 یک مدل تحلیل پوششی داده های فازی مبتنی براندازه اعتبار برای ارزیابی کارایی شعب اداره کل تعاون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت