دکتر محمدرضا بهرام زاده

دکتر محمدرضا بهرام زاده استادیار

دکتر محمدرضا بهرام زاده

Dr. mohammadreza bahramzadeh

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رفتار مدیریت منابع انسانی سبز و آگاهی زیست محیطی بر رفتارهای سبز با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ارتقاع عملکردی سبز (مطالعه موردی: هتل بزرگ تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سبز دوره: 1، شماره: 2
2 استراتژی های آمیخته بازاریابی در طول و پس از همه گیری COVID-۱۹ و رکود: یک بررسی سیستماتیک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
3 انگیزه خدمت عمومی و عوامل سازمانی و غیرسازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 97
4 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند آنلاین با رضایت به واسطه اعتماد آنلاین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
5 بررسی رابطه بین ابعاد خلاقیت محصول جدید با قصد خرید به واسطه ارزش های ادراک شده (مورد مطالعه: مشتریان لوازم خانگی اسنوا) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
6 بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی با قصد جابه جایی کارکنان به واسطه عجین شدن با کار، مربی گری مدیریت و رضایت شغلی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی رابطه بین بازایابی فرانوگرا و نگرش و رفتار مصرف کننده در بین مشتریان برندهای لوکس پوشاک (مورد مطالعه :برندهای ال سی واکی کی، جین وست و سالیان) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 2
8 بررسی رابطه بین تعامل فروشندگان با برند آنلاین و جوایز برند با وفاداری فروشنده به برند با توجه به نقش میانجی اشتیاق به برند (مطالعه موردی: برند هواپیمایی ماهان) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 1، شماره: 4
9 بررسی رابطه بین ثبات برند، شخصیت برند و خودانگاره برند با قصد خرید و وفاداری به برند (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی رابطه بین رویکرد اجتماعی شدن مصرف کننده و درک اجتناب از تبلیغات با میانجیگری نگرش به تبلیغات پلتفرم رسانه های اجتماعی در مشتریان دیجی کالا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و تحمل پریشانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه منطقه تبادکان مشهد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
12 بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و غیرسازمانی با انگیزه خدمت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت تبلیغات و فروش دوره: 3، شماره: 3
13 بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینی با عملکرد بنگاه به واسطه رسانه های اجتماعی و روابط مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 3، شماره: 1
14 بررسی رابطه فرصت های فناورانه با تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه به واسطه انگیزه کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی رکود تورمی ناشی از سیاست های اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن موردمطالعه (سال های ۱۳۹۹-۱۳۸۳) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 4
16 بررسی هوش معنوی و سطح رضایت مشتریان هتل با نقش میانجی اخلاق اسلامی (موردمطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان دوره: 3، شماره: 4
17 پیش آیندهایی برای انگیزه کارمندان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 2
18 تحلیل تاثیر ارتباط بین کارکنان و مشتریان بر تبلیغات شفاهی مثبت از طریق رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
19 تحلیل جایگاه سرمایه اجتماعی در رابطه بین بازاریابی داخلی و کیفیت خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
20 تحلیل نقش بازاریابی داخلی در ارتقای کیفیت محصول بر مبنای مدل معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
21 رابطه بین برندمحوری و عملکرد برند بواسطه نقش میانجی جامعه هواداران برند (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
22 رابطه بین پیشایندهای وابستگی عاطفی به برند با اطمینان و وفاداری به برند (مورد مطالعه: فروشگاه های زنجیره ای رفاه شهر مشهد ) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
23 رابطه بین عوامل بصری بسته بندی محصول با تصمیم خرید مشتری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 3
24 شناسایی فرصت ها و تهدیدهای دوره های آموزش کلاس های درسی به صورت مجازی دوره اول ابتدایی منطقه تبادکان مشهد (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 3، شماره: 2
25 کنکاشی در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 2
26 مروری بر تاریخچه و ساختار رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 2
27 مروری بر مفهوم و نگرش های رضایت مشتری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار دوره: 2، شماره: 2
28 نقش افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی بر قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
29 نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در رابطه بین شهرت برند و ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهایی در مدیریت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و مفاهیم انگیزه خدمت عمومی و عوامل اثرگذار بر آن (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی
2 اقدامات فاصله گذاری اجتماعی در کنترل همه گیری COVID-۱۹ : مقاله مروری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران
3 بررسی رابطه بین ارزش ادراک شده مشتری و دلبستگی مشتری به برند با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت رابطه و نقش تعدیل گر آگاهی از ارزش مشتری(مورد مطالعه کلیه مصرف کنندگان قهوه برند لازاوا) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
4 بررسی رابطه بین تعامل مشتری با وفاداری به برند با ملاحظه نقش میانجی گر اعتماد مشتری (مورد مطالعه : برند های پوشاک ایرانی ) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
5 بررسی رابطه بین تعامل مشتری با وفاداری به برند با ملاحظه نقش میانجی گر تعلق برند (مورد مطالعه : برند های پوشاک ایرانی ) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
6 بررسی و شناسایی عوامل موفقیت درصادرات محصولات لبنی شرکت های کوچک و متوسط در خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی ایران
7 تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری با توجه به نقش میانجی کیفیت-محصول و رضایت کارکنان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
8 جستارهایی از مدیریت دانش و جایگاه آن در مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوگرایی در پژوهش های مدیریت،حسابداری و اقتصاد
9 جستارهایی در بازیوار سازی (بازی کاری) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
10 درآمدی برضرورت فعالیت های مسئولیت اجتماعی سازمان در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
11 رابطه بین ارزشهای مبتنی بر فایده و لذت با قصد خرید مکملهای قبل از تمرین به واسطه عوامل تئوری رفتار برنامه ریزی شده )مورد مطالعه: شرکت کنندگان مسابقات پرورش اندام خراسان رضوی( (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
12 رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان آب خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
13 ضرورت بهکارگیری مدیریت دانش و نقش آن در ارتقاء سرمایهاجتماعی سازمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
14 نقش بازاریابی داخلی و رضایت کارکنان در بهبود کیفیت محصول (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی وهشتمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران
15 واکاوی پیشایندهای موثر بر دلبستگی مشتریان به برند (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مدیریت، روانشناسی و آموزش و پرورش