دکتر حسن فرازمند

دکتر حسن فرازمند استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر حسن فرازمند

Dr. Hasan Farazmand

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جرم بر هم گرایی توسعه استان های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 38
2 اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 29، شماره: 23
3 اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای تجاری بر اقتصاد ایران: رویکرد GVAR (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 15، شماره: 55
4 اثرات مالیات سبز بر رشد اقتصادی و رفاه در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 15، شماره: 1
5 ارتباط بین توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در ایران ؛ رویکرد آزمون باند و علیت تودا و یاماموتو (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 10، شماره: 1
6 ارزیابی اثرات اصلاح قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 2
7 اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی بهینه: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 13، شماره: 2
8 الگوسازی اثر تعاملی کیفیت افشا در قیمت گذاری ناقرینگی اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 41
9 INVESTIGATING THE MUTUAL RELATIONSHIP BETWEEN PRIVATE AND STATE EDUCATIONAL AND HEALTH CARE EXPENDITURES WITH THE ECONOMIC GROWTH OF IRAN) A CAUSALITY APPROACH) ) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
10 برآورد آستانه بهره وری کشورهای طرف تجاری صادرات سیمان ایران با احتساب هزینه های نفوذ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 13، شماره: 50
11 برآورد کشش درآمدی و ظرفیت مالیاتی به تفکیک اجزای درآمدهای مالیاتی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 24، شماره: 4
12 بررسی آثار رفاهی هدفمندسازی یارانه ها در ایران (مطالعه موردی استان های تهران و اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 96
13 بررسی اثر پول مشترک بر تجارت خارجی کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 2010-1990 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 20، شماره: 6
14 بررسی اثر سرمایه فکری بر بیشینه سازی عملکرد مالی بنگاه های وابسته نفتی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 16، شماره: 1
15 بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شاخص نابرابری جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
16 بررسی اثرات حذف یارانه نان بر تقاضای گروه های کم درآمد و با درآمد بالا در مناطق شهری ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 9، شماره: 17
17 بررسی پیوند آموزش با سایر بخش های اقتصادی ایران در مقایسه با سنگاپور با رویکرد بردار ویژه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
18 بررسی تاب آوری اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط استان خوزستان ناشی از همه گیری ویروس سارس-کو۲ (کرونا) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی تاثیر بلندمدت تکانه های مالی و پولی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
20 بررسی تاثیر روحیه مالیاتی و فرار مالیاتی بر جریان سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 3
21 بررسی تطبیقی ارزش حال انواع استراتژیهای سرمایه گذاری در شبکه حمل و نقل کشور (نمونه موردی آزادراه های بین شهری ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 3
22 بررسی رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 26
23 بررسی رابطه ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 39
24 بررسی شاخص یکپارچگی تجارت منطقه ای برای ایران: نظریه گراف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 13، شماره: 1
25 بررسی مدل ارزش گذاری مبتنی بر سودهای غیرعادی(اولسن) از منظر اقتصاد کلان با استفاده از روش GMM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 3
26 بررسی واکنش رفتاری بازار سهام بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت در زمان کاهش سود نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 2
27 بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای کاهشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت، در زمان افزایش سود نقدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 4
28 پیش بینی تمرکززدایی مالی با در نظر گرفتن مصرف انرژی و آثار زیست محیطی: با استفاده از مدل های هوشمند ترکیبی با الگوریتم های بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 5، شماره: 1
29 تاثیر به موقع بودن و محافظه کاری بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 1
30 تاثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 4، شماره: 1
31 تاثیر ساختار مالکیت بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 20
32 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 4
33 تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه ی سرمایه ی سهام عادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 2
34 تجزیه و تحلیل تاثیر انرژی تجدیدپذیر آبی بر قیمت برق در ایران با استفاده از الگوی پویای بلندمدت (دریافت مقاله) فصلنامه سد و نیروگاه برقابی ایران دوره: 8، شماره: 30
35 تحلیل پویای الگوی تجارت ایران در چارچوب توافقات منطقه ای: رهیافت شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 12، شماره: 1
36 تحلیل هزینه فایده کنترل پدیده ریزگردها آیا درخت کاری کانون های ریزگرد داخلی استان خوزستان دارای توجیه اقتصادی است؟ (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 20، شماره: 3
37 تقاضای غذای خارج از خانه خانوارهای ایرانی: کاربردی از الگوی دابل- هاردل با تبدیل باکس- کاکس (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 32
38 رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 14
39 شناسایی بهترین نوع موجک در تحقیق های اقتصادی: مطالعه موردی-چرخه های تجاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 3
40 شهرنشینی و مصرف انرژی در ایران: کاربردی از مدل STIRPAT (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
41 عوامل اقتصادی موثر بر جرم در ایران؛ کاربرد انتقال ملایم پانلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
42 عوامل موثر بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
43 عوامل موثر بر گزارش مشروط حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 18
44 کاربرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 46، شماره: 1
45 کاربرد مدل خوشه مارشال و تحلیل لکه های داغ آماره گتیس- آرد جی در شناسایی و ایجاد خوشه های صنعتی استان بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 3
46 کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 15، شماره: 3
47 مطالعه ای پیرامون عوامل فرهنگی- اجتماعی و روان شناختی موثر بر فقر (مطالعه موردی شهرستان های اورامانات در استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تجربی منحنی زیست محیطی کوزنتس : روش گشتاورهای تعمیم یافته : شواهدی از100 کشوردنیا (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 اثر باز بودن درجه تجاری بر اندازه دولت ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
3 اثر پذیری چرخه های تجاری از اندازه دولت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
4 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
5 اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
6 اثرات تمرکز زدایی مالی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری
7 ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت حسابداری سود در سطوح مختلف ساختار مالکیت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 ارزیابی مدل های پیش بینی شاخص های سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
9 Currency Demand Approach and Shadow Economy in Iran (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
10 برآورد و ارزش گذاری کمی هزینه های اجتماعی آلودگی هوا: مطالعه ی موردی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
11 بررسی اثر اندازه دولت بر بیکاری در استان های ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
12 بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بررسی اثرمتغیرهای کلان اقتصادی برشاخص محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
14 بررسی پتانسیل تجاری محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منتخب آمریکای لاتین: آرژانتین، برزیل، شیلی، اروگوئه و مکزیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
15 بررسی تاثیر استراتژی بر پیچیدگی سازمانی در کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
16 بررسی تاثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
17 بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی ایران طی دوره زمانی ۲۰۱۷-۲۰۰۰ (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ایران
18 بررسی تاثیر سالمندی بر مخارج رفاه اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی تاثیر شیوه های مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانیمطالعه موردی شرکتهای تولیدی دارای زنجیره تامین در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
20 بررسی تاثیر گسترش شهرنشینی و مصرف انرژی برآلودگی محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
21 بررسی تاثیر مخارج آموزش و بهداشت خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
22 بررسی تاثیرشیوه های مدیریت زنجیره تامین برمزیت رقابتی وعملکردسازمانی درشرکت های تولیدی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
23 بررسی تأثیر توسعه بازار پول و بازار سرمایه بر رشد اقتصادی بخش صنعت در ایران طی دوره (1387-1348) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
24 بررسی تأثیر جهانی شدن بر نابرابری توزیع درآمد در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 بررسی تطبیقی رفتارمصرف کننده دراقتصاد اسلامی با مبانی نظری مصرف اقتصاد خرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
26 بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی و بدهی خارجی دولت در ایران با استفاده از بردارهای هم انباشتگی یوهانسن و علیت گرنجری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
27 بررسی رابطه بین قیمت گاز طبیعی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
28 بررسی رابطه بین مخارج دولت، نااطمینانی تورم و سرمایه گذاری خصوصی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
29 بررسی رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی با رویکرد:NARDL (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
30 بررسی رابطه بین نرخ ارز، شاخص تولیدات صنعتی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی ایران (مستخرج شده از پایان نامه ی کارشناسی ارشد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
31 بررسی رابطه علی بین توسعه مالی ورشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
32 بررسی رابطه علی میان نرخ ارز و تورم و اثر آنها بر صادرات نفت و گاز ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
33 بررسی رابطه علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین فرارهای مالیاتی و توسعه مالی در کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
34 بررسی رابطه مالیات بر مشاغل بر اشتغال در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
35 بررسی رابطه میان تورم با درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی(شواهدی از کشورهای عضو اوپک) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
36 بررسی رابطه نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
37 بررسی ظرفیت مالیاتی و عوامل موثر بر آن در استان های ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
38 بررسی عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده با تاکید بر محصولات ارگانیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
39 بررسی عوامل موثر بر مصرف انرژی برق در بخش خانگی و صنعتی در ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
40 بررسی نقش سرمایه فکری براستراتژی و ساختار سازمانی در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 بررسی نقش فرارهای مالیاتی در رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
42 بررسی و تحلیل شوک قیمتی نفت و نرخ ارز بر تورم در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
43 بررسی وجود بیماری هلندی در کشورهای عربستان و ایران (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
44 تاثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص عملکرد محیط زیست (مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
45 تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی : رهیافت داده های تابلویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
46 تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر عرضه پول و تورم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
47 تأثیر تکانه های بیرونی و درونی بر نوسانات چرخه تجاری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
48 تحلیل خود رگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) بررسی تکانه های ناشی از آلودگی بر رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی آلاینده (NO(X) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
49 تحلیل خود رگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران (مطالعه موردی آلاینده مونوکسید کربن) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
50 تحلیل رابطه فرهنگ و توسعه با تاکید بر ویژگی های فرهنگی موثر بر توسعه و موانع فرهنگی توسعه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
51 تحلیل رابطه مخارج دولت و رشد اقتصادی در سطح استان ها با تکیه بر الگوی بارو( با نگاهی به درآمد های نفت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
52 تحلیل هزینه فایده کنترل پدیده ریزگرد مطالعه موردی درخت کاری کانون های داخلی استان خوزستان (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری
53 تعیین ضریب اهمیت سوالات پرسشنامه ای با تکنیک AHP و مدل OR (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
54 رابطه بین تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
55 رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
56 عوامل موثر بر کیفیت گزارش حسابرسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
57 عوامل موثر بر نابرابری درآمد در اقتصاد ایران (رهیافت ARDL) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد با رویکرد نگاهی به آینده
58 کشش تجاری و تعرفه بهینه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
59 مالیات سبز و توسعه پایدار مروری تحلیلی بر مباحث نظری و تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
60 مقایسه فضای کسب و کار ایران با سایر کشورها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)