دکتر ویدا حجتی

دکتر ویدا حجتی مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر ویدا حجتی

Dr. Vida Hojati

مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استنشاقی نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن بر روی بیان پروتئین p53 در بیضه موش های نژاد Balb/C به روش ایمونوهیستوشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 2
2 اثر بذر کدو و تمرین استقامتی بر نشانگان فشار اکسیداتیو و تخریب DNA (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 28، شماره: 3
3 اثر بربرین هیدروکلراید بر اختلالات شناختی، یادگیری، حافظه و عملکرد حرکتی در موش های صحرایی با اعتیاد به مت آمفتامین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 4
4 اثر پماد ترکیبی عصاره آبی هسته انگور توام با اوسرین بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 19، شماره: 2
5 اثر تجویز سولفید هیدروژن بر اختلالات حافظه و یادگیری و مرگ سلولی نکروز در ناحیه هیپوکامپ در مدل سمیت عصبی ناشی از مت آمفتام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 2
6 اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی میوه تمشک (Rubus fruticosus L) بر سطح سرمی لیپیدهای خون در موش های صحرایی نر دیابتیک القا شده با STZ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
7 اثر دیابت بارداری بر تعداد آستروسیت های ناحیه CA۱ و CA۳ هیپوکامپ نوزادان نر موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 14، شماره: 1
8 اثر ریشه کودزو بر فعالیت Caspease-۳به روش ایمنو هیستوشیمی در بافت بیضه در موش های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 2
9 اثر عصاره آبی گل بنفشه (Viola cornuta) بر آسیب بیضه‌‌ای موش‌‌های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 5، شماره: 4
10 اثر نانوذرات طلا بر محور HPG (هیپوتالاموس-هیپوفیز-گنادی) موشهای سوری نرنژاد NMRI (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 4
11 اثرات داروی ضد صرع توپیرامات بر تکوین لوله عصبی و اسکلتی جنین‌‌های موش سوری نژاد NMRI (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 6، شماره: 1
12 Effect of MK-۸۰۱, an antagonist of NMDA receptor in the pedunculopontine tegmental nucleus, on cardiovascular parameters in normotensive and hydralazine hypotensive rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 25، شماره: 5
13 Effect of Palmatine Hydrochloride on Oxidative Stress in Streptozotocin –Induced Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 24، شماره: 107
14 Evaluation of IL-۳, IL-۵, and IL-۶ concentration in the follicular fluid of women with Endometriosis: A cross-sectional study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 20، شماره: 3
15 Histopathologic evaluation of the inflammatory factors and stromal cells in the endometriosis lesions: A case-control study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 20، شماره: 10
16 Negative effect of varicocele on sperm mitochondrial dysfunction: A cross-sectional study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 21، شماره: 4
17 Obestatin inhibits apoptosis and astrogliosis of hippocampal neurons following global cerebral ischemia reperfusion via antioxidant and anti-inflammatory mechanisms (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 22، شماره: 6
18 Protective effects of the fruit extract of raspberry (Rubus fruticosus L.) on pituitary-gonadal axis and testicular histopathology in streptozotocin induced diabetic male rats (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 11، شماره: 2
19 The Comparison of Green Tea Aqueous Extract and Catechin Effect on Pituitary-Gonadal Axis in Rat Models of Type ۱ Diabetes (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 27، شماره: 125
20 The effect of hydroalcoholic extract of Ziziphora clinopodioides L. on spatial memory and neuronal density of hippocampal CA1 region in rats with sporadic Alzheimer s disease (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 9، شماره: 4
21 The Female Reproductive Cycle of the Spotted Toad-headed Agama, Phrynocephalus maculatus (Sauria: Agamidae) in Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 10، شماره: 2
22 The role of Artemisia turanica extract on renal oxidative and biochemical markers in STZ-induced diabetes in rat (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 10، شماره: 5
23 بررسی اثر بتائین براختلال حافظه و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در مدل آلزایمری ناشی از تزریق درون هیپوکمپی پروتئین آمیلوئید بتا (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 2
24 بررسی اثر بربرین بر میزان آلبومین خون و برخی آنزیم‌‌های کبدی در موش صحرایی سالم و دیابتی شده با استرپتوزوتوسین (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 5، شماره: 4
25 بررسی اثر تجویز آبستاتین بر بهبود اضطراب، مرگ سلولی نکروز و آپوپتوزیس در ناحیه هیپوکامپ در مدل سندرم جنین الکلی در موش های صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 4
26 بررسی اثر تجویز ابستاتین بر بهبود حافظه فضایی و مرگ سلولی ناحیه هیپوکامپ بر اثر ایسکمی جریان مجدد مغزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 3
27 بررسی اثر تجویز کروسین بر اختلالات حافظه شناختی و مرگ سلولی در ناحیه هیپوکامپ مدل سندرم جنین الکلی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 3
28 بررسی اثر عصاره هیدرولیکی میوه زنیان Carum copticum بر بهبود زخم در موش های رت دیابتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 2
29 بررسی برخی صفات زیستی Natrix tessellate (Ophidia: Colubridae) جنس نر در شهرستان ساری استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
30 بررسی دوشکلی جنسی در سوسمار (Teratoscincus bedriagai (Sauria: Sphaerodactylidaeدر منطقه دامغان، استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
31 بررسی ژنتیکی و روتئینی بتا دفنسین 126 و ارتباط ان با نتایج درمان ناباروری از طریق تزریق داخل رحمی اسپرم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 10، شماره: 2
32 بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان (سال ۱۳۹۳) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
33 بررسی فون دوزیستان و مارهای منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 3
34 بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 2
35 بررسی فون سوسمارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
36 بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده اساس در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
37 بررسی فونستیک سوسمارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 4
38 بررسی فونستیک مارهای منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
39 بررسی فونستیک مارهای منطقه دامغان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 6
40 بررسی مقدماتی فون خزندگان منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک در استان سمنان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 2
41 بررسی نقش مکمل یاری بذر کدو و فعالیت ورزشی استقامتی بر عوامل استرس اکسیداتیوی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
42 تاثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 2
43 مطالعه هیستومورفومتریک اثر عصاره آبی هسته انگور ( Vitis Vinifera ) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 4، شماره: 2
44 مطالعه هیستومورفومتریک اثر عصاره الکلی دانه انگور (Vitis Vinifera) بر روی ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح افزایشی آوزشن کوهی (Thymus kotschyanus) و آویشن باغی (Thymus vulgaris) در جیره غذایی بر بیان ژن IFN-γ و IL8 در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
2 اثر عصاره هیدروالکلی قارچ کامبوجیا و سیر بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های دیابتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
3 اثر عصاره هیدروالکلی گیاه کاکوتی کوهی (Ziziphora Clinopodioides) بر حافظه فضایی و دانسیته نورونی ناحیه CA1 هیپوکامپ مدل آلزایمر اسپورادیک موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
4 اثر نانوذرات مغناطیسی آهن بر بیان پروتئین P53 در بافت کلیه موش سوری نر نژاد Balb/c با رنگ آمیزی ایمنوهیستوشیمی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
5 اثرات باکتری پروبیوتیکی کشته شده بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی نر در روزهای 3 و 14 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
6 بررسی اثر دوزهای مختلف نانوذرات نقره بر روی طحال موش صحرایی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
7 بررسی اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی Cyperus iria بر روی رده سلول های سرطانی دهانه رحم (HeLa) پس از 72 ساعت انکوباسیون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
8 بررسی اثر سمیت سلولی عصاره اتانولی Cyperus iria بر روی رده سلول های سرطانی دهانه رحم (MCF-7) پس از 72 ساعت انکوباسیون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی زیست شناسی و علوم زیست محیطی
9 بررسی اثر عصاره آبی کورکومین بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
10 بررسی اثر عصاره الکلی کورکومین بر ترمیم زخم دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
11 بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی زنده و کشته شده بر ترمیم زخم پوستی در موش صحرائی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
12 بررسی اثرات محفاظت از نورونی کوبالامین در جنین حاصل از موش های سوری ماده مبتلا به بیماری پارکینسون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی، داروسازی وصنایع غذایی
13 بررسی پلیمورفیسم ژن cyp۳A۴ در موقعیت C۲۳۲۳۷T در جمعیت سالم غرب مازندران از نظر سن و جنسیت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی رویکردهای نوآورانه در سیستم بیولوژی و داروسازی
14 بررسی فون سوسمارهای پناهگاه حیات وحش دودانگه در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
15 بررسی فون مارهای پناهگاه حیات وحش دودانگه در استان مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
16 بررسی ماکروبنتوزهای چشمه های تاش و فرحزاد شهرستان شاهرود در استان سمنان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم زیستی
17 بررسی میزان رسوب دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی بر روی بیضه موش سوری نر بالغ نژادNMRI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
18 تاثیر پماد باکتری لاکتوباسیلوس کازئی بر روند التیام زخم پوستی موش سفید بزرگ آزمایشگاهی (دریافت مقاله) کنگره ملی آینده علوم، مهندسی و تکنولوژی
19 تاثیر هورمون های انسولین ، تستوسترون، گنادوتروپین هیپوفیزی و مجموع هورمون ها در کشت اندام بیضه موش های نر نابالغ نژاد NMRI (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران