دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد

Dr. Mohammad Esmayeel Fadaeinejad

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون های شکل ضعیف نظریه بازارکار آی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 5
2 آیا مدیریت می تواند با استفاده از سود سهام ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد ؟ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 1
3 اثر انتشار صکوک بر بازده تعدیل شده با ریسک و ارزش معاملات سهام (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 4
4 ارائه مدل پویای تصمیم گیری سرمایه گذار در شرایط زیان با استفاده از PLS (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 7، شماره: 28
5 ارائه مدلی برای پیش بینی بحران های ارزی در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 12، شماره: 37
6 ارایه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
7 ارتباط رژیم های ارزی و بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 1
8 الگوریتم پیشنهادی برای انتخاب ویژگی های مناسب به منظور پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 11، شماره: 34
9 الگوشناسی آهنگ تغییر در ارزش افزوده اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
10 الگوی اثربخشی تبلیغات و دارایی های بازاریابی برعملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 21
11 انتخاب ویژگی های مناسب برای مدل پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای تکنیک کاهش ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 24، شماره: 4
12 Designing a Decision Support System for resource mobilization; (A case study in Agriculture Bank) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 6
13 برداشتهای غلط برخی از محققین در زمینه کارایی بازار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی اثر محدودیت های مالی روی حساسیت سرمایه گذاری بر جریان های نقدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
15 بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سود آوری شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 6، شماره: 2
16 بررسی اثرات بازارگردانی روی نقدشوندگی سهام و سودآوریآن برای بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی ارتباط عدم نقدشوندگی و اثر گرایشی با دوره نگهداریسهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 5
18 بررسی انگیزه های خرید و ادغام (M&A) در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 18
19 بررسی اهمیت ریسک غیرسیستماتیک هر ورقه بهادار : نگاهی دیگر به ریسک غیرسیستماتیک و بازده (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 1
20 بررسی تاثیرکوته بینی مدیران بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 8، شماره: 21
21 بررسی چگونگی ارتباط مدیریت جریان وجوه نقد با ساختار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 3
22 بررسی روانشناسی اعداد و پدیده «تجمع قیمت ها» در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 13، شماره: 31
23 بررسی سوگیری های رفتاری و عملکرد سرمایه گذاران حقیقی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 21، شماره: 2
24 بررسی صرف ارزش در بورس اوراق بهادار تهران و جایگاه آن در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 8، شماره: 22
25 بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای مطالعۀ سبد و بازده غیر‌نرمال خودمعیار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 2
26 به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره جهت تعیین ارزش نسبی شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 10
27 پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر مبنای تکنیک کاهش ابعاد (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 3
28 پیش بینی های مدیریتی، ریسک ویژه شرکت و محیط اطلاعاتی (شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 1
29 تاثیر مدیریت سود بر جلوگیری از شناسایی زیان (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 2، شماره: 3
30 تبیین الگوی رفتار توده واری و بازدهی سهام بنگاه ها در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
31 تبیین مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی برای شرکت های بازرگانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
32 تجزیه‎وتحلیل رابطه ریسک درماندگی مالی و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 22، شماره: 2
33 توازن مجدد راهبردی سبد دارایی های سرمایه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 7
34 رفتار توده واری در بورس اوراق بهادار تهران براساس ریزساختار بازار (مطالعه موردی: شرکت مخابرات) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 3
35 ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 17
36 شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 13
37 شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 4، شماره: 14
38 فروش دین و تاثیر آن بر ارزش بانک اسلامی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 6، شماره: 13
39 کارکردهای ریسک در تدوین استراتژی رشد بنگاه ها در صنایع با فناوری پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
40 محتوای اطلاعاتی اضافی فزاینده مخارج سرمایه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 13
41 مخارج سرمایه ای، اقلام تعهدی و بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 2، شماره: 1
42 واکنش بازار به اطلاعات مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 1
43 واکنش بازار به اعلامیه های سود فصلی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه میان شاخص واکنش رفتاری سرمایه گذاران با شاخص های بازار اول و بازاردوم در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
2 رابطه میان شاخص واکنش رفتاری سرمایه گذاران با شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
3 طراحی مدل متوازن سازی مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
4 طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 مقایسه کارایی مدل های ارزش در معرض ریسک در بورس اوراق بها دار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار