دکتر حسن پوربابایی

دکتر حسن پوربابایی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

دکتر حسن پوربابایی

Dr. Hassan Pourbabaei

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.