آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- حبیب آبدوست
8- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
9- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
10- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
11- سارا آبرون
12- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
13- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
14- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- سید آرشام آتش زر
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
27- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
28- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
29- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
30- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
31- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
32- علیرضا آذربخت
33- علیرضا آذربخت بنکده
34- محمدتقی آذرشب
35- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
36- ایرج آذرفزا
37- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
38- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
39- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
40- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
41- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
42- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
43- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
44- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
45- اسماعیل آذغ
46- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
47- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
48- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
49- رضا آراد منش
50- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
51- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
52- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
53- محمدرضا آراستی
54- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
55- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
56- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
57- وحید آرایی
58- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
59- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
60- علیرضا آرش پور
61- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
62- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
63- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
64- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
65- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
66- رحمان آرمیده
67- موسی آرمیده
68- محسن آرمین
69- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
70- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
71- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
72- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- علی آریاپور
74- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
75- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
76- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
77- سالار آرین مقدم
78- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
79- برهان آزاد
80- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
81- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
82- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
83- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
84- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
85- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
86- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
87- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
89- امین آزادی
90- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
91- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
92- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
93- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
94- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
95- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
96- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
97- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
98- کیوان آزادیخواه
99- کریم آزالی علمداری
100- سمیه آزرمی
101- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
102- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
103- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
104- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
105- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
106- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
107- محمد آستانه اصل
108- سجاد آستانی
109- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
110- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
111- مهدی آشتیانی
112- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
113- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
114- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
115- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
116- حسام الدین آشنا
117- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
118- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
119- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
120- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
121- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
122- مازیار آصفی
123- آیدین آغداشلو
124- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
125- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
126- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
127- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
128- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
129- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
130- علی رضا آقا حسینی
131- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
132- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
133- علی اکبر آقا کوچک
134- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
135- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
136- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
137- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
138- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
139- اسماعیل آقائی زاده
140- احسان آقابابایی
141- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
142- سیدکیوان آقابیک ایگلی
143- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
144- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
145- فاطمه آقاجانی
146- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
147- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
148- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
149- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
150- مهرداد آقاجانی
151- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
152- حسین آقاجانی اصفهانی
153- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
154- حسین آقاحسینی
155- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
156- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
157- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
158- علی آقازادگان
159- ابوالفضل آقاسی
160- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
161- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
162- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
163- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
164- داوود آقامحمدی
165- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
166- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
167- علی آقامحمدی
168- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
169- سیدمحمدکاظم آقامیر
170- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
171- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
172- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
173- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
174- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
175- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
176- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
177- خانوم آقایی
178- سیدعلی آقایی
179- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
180- محمدرضا آقایی
181- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
182- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
183- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
184- آرش آقایی فر
185- حسین آقایی نیا
186- همیرا آگاه
187- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
188- یاسمین آل آقا
189- علیرضا آل ابراهیم
190- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
191- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
192- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
193- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
194- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
195- رویا آل عمران
196- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
197- آیدا آل هاشمی
198- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
199- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
200- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
201- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
202- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
203- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
204- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
205- ژاله آموزگار
206- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
207- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
208- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
209- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
210- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
211- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
212- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
213- سروش آوخ
214- کیامهر آویژه
215- محسن آيتي
216- محمدباقر آیانی
217- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
218- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
219- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
220- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
221- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
222- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
223- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
224- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
225- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
226- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
227- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
228- علی آیتی
229- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
230- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
231- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
232- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
233- سیمون آیوازیان
234- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
235- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- نیازعلی ابراهیم پاک
11- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
12- حبیب ابراهیم پور
13- حسین ابراهیم پور
14- رضا ابراهیم پور
15- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
16- صادق ابراهیم پور
17- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
18- امیر ابراهیم زاده
19- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
20- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
22- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
23- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
24- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
25- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
26- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
27- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
28- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
29- ابوالقاسم ابراهیمی
30- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
31- پریسا ابراهیمی
32- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
33- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
34- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
35- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
36- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
37- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
38- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
39- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
40- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
42- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
43- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
44- طاهر ابراهیمی
45- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
46- عطاالله ابراهیمی
47- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
48- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
49- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
50- قنبر ابراهیمی
51- محسن ابراهیمی
52- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
53- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
54- مرضیه ابراهیمی
55- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
56- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
57- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
58- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
59- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
60- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
61- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
62- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
63- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
64- مریم ابراهیمی کیا
65- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
66- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
67- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
68- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
69- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
70- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
71- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
72- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
73- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
75- سید مجتبی ابطحی
76- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
77- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
78- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
79- سید محمدرضا ابن الرسول
80- مجید ابن الرضا
81- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
82- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
83- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
84- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
85- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
86- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
87- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
88- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
89- محمد ابوالحسنی
90- زهرا ابوالحسنی چیمه
91- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
92- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
93- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
94- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
95- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
96- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
97- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
98- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
99- شبان ابوحسین
100- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
101- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
102- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
103- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
104- بهزاد اتابکی
105- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
106- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
107- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
108- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
109- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
110- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
111- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
112- عبدالمهدی اجلالی
113- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
114- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
115- مجید احتشامی
116- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
117- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
118- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
119- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
120- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
121- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
122- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
123- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
124- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
125- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
126- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
127- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
128- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
129- افسانه احسانی
130- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
131- محمد احسانی
132- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
133- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
134- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
135- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
136- مهدی احسانیان منفرد
137- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
138- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
139- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
140- منوچهر احقر
141- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
142- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
143- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
144- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
145- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
146- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
147- بهروز احمدپور
148- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
149- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
150- رسول احمدزاده
151- علی احمدزاده
152- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
153- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
154- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
155- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
156- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
157- محمدرضا احمدنسب
158- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
159- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
160- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
161- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
162- احمد احمدی
163- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
164- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
165- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
166- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
167- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
168- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
169- اکرم احمدی
170- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
171- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
172- جعفر احمدی
173- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
174- حسن احمدی
175- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
176- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
177- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
178- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
179- خلیل احمدی ، استادیار
180- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
181- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
182- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
183- سلیمان احمدی ، دانشیار
184- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
185- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
186- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
187- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
188- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
189- شیرین احمدی
190- عاطفه احمدی
191- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
192- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
193- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
194- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
195- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
196- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
197- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
198- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
199- فیروزه احمدی
200- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
201- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
202- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
203- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
204- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
205- محمد احمدی
206- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
207- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
208- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
209- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
210- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
211- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
212- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
213- مهرداد احمدی
214- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
215- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
216- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
217- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
218- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
219- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
220- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
221- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، شهردار شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
222- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
223- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
224- سوران احمدی زاد
225- سجاد احمدی زاده
226- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
227- جعفر احمدی شالی
228- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
229- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
230- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
231- علی محمد احمدی قراچه
232- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
233- مجید احمدی کچایی
234- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
235- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
236- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
237- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
238- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
239- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
240- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
241- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
242- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
243- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
244- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
245- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
246- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
247- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
248- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
249- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
250- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
251- افشین اخلاص پور
252- احمد اخلاصی
253- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
254- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
255- توحید اخلاقی
256- حسین اخلاقی
257- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
258- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
259- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
260- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
261- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
262- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
263- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
264- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
265- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
266- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
267- حمیدرضا اخوان ارمکی
268- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
269- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
270- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
271- مریم اخوان خرازیان
272- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
273- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
274- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
275- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
276- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
277- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
278- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
279- سید محمد مهدی اخوت
280- سید محمود اخوت ، استاد
281- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
282- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
283- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
284- زهرا اخوی
285- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
286- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
287- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
288- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
289- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
290- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
291- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
292- عبدالرئوف ادیب زاده
293- پیمان ادیبی
294- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
295- سینا ارادتی
296- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
297- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
298- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
299- اکبر اربابیان
300- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
301- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
302- علی ارحامی
303- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
304- زهراسادات اردستانی
305- مجتبی اردستانی
306- سعید اردکانی
307- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
308- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
309- امیرهوشنگ اردلان
310- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
311- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
312- محمدجواد ارده
313- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
314- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
315- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
316- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
317- حسین ارزانی
318- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
319- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
320- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
321- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
322- محمدحسین ارشادی ، استادیار
323- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
324- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
325- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
326- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
327- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
328- سیدمحمد ارفعی
329- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
330- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
331- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
332- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
333- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
334- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
335- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
336- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
337- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
338- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
339- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
340- سمیه اسبکیان
341- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
342- مهدی استاد احمد
343- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
344- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
345- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
346- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
347- سعید رضا استادزاده
348- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
349- هوشنگ استادی
350- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
351- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
352- گلن استفن پاتتن
353- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
354- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
355- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
356- فرهاد استوان
357- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
358- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
359- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
360- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
361- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
362- خدابخش اسداللهی
363- سهراب اسداله زاده
364- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
365- امین اسدالهی
366- فرشته اسدالهیان بناب
367- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
368- علی اسدپور
369- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
370- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
371- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
372- عبدالله اسدزاده جاریحانی
373- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
374- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
375- امیرحسین اسدی
376- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
377- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
378- حسن اسدی
379- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
380- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
381- زهرا اسدی
382- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
383- سیده کبری اسدی
384- علیرضا اسدی
385- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
386- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
387- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
388- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
389- محمدامین اسدی
390- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
391- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
392- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
393- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
394- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
395- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
396- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
397- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
398- هرمز اسدی کوه آباد
399- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
400- الهه اسدیان
401- فریده اسدیان
402- قاسم اسدیان
403- مهسا اسرافیلی
404- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
405- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
406- محمدشمس اسفندآبادی
407- مسعود اسفندياري
408- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
409- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
410- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
411- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
412- مرضیه اسفندیاری
413- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
414- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
415- اعظم اسفیجانی
416- حمیدرضا اسکاش
417- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
418- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
419- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
420- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
421- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
422- فرزاد اسکندری
423- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
424- مسعود اسکندری
425- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
426- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
427- دکتر کیوان اسکندری چراتی ، استادیار
428- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
429- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
430- مهرداد اسکویی
431- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
432- کریم اسگندری
433- امیرحسین اسلام پناه
434- بهدیس اسلام نور
435- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
436- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
437- ابوالفضل اسلامی
438- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
439- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
440- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
441- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
442- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
443- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
444- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
445- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
446- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
447- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
448- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
449- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
450- منصور اسلامی
451- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
452- حسین اسلامی مفیدآبادی
453- سعید اسلامیان
454- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
455- پوریا اسماعیل پور
456- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
457- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
458- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
459- مهربان اسماعیل زاده ، -
460- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
461- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
462- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
463- رضا اسماعیل زاده کناری
464- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
465- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
466- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
467- امیدعلی اسماعیلی
468- امین اسماعیلی
469- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
470- رضوان اسماعیلی
471- سمیرا اسماعیلی
472- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
473- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
474- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
475- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
476- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
477- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
478- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
479- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
480- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
481- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
482- مژگان اسماعیلی
483- مهدی اسماعیلی
484- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
485- صالح اسماعیلی درکه
486- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
487- غریبه اسماعیلی کیا
488- علی اسماعیلی ندیمی
489- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
490- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
491- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
492- فرحناز اسمعیلی رادور
493- جان الکساندر اسمیت
494- رضا اسودی
495- حسن اشتری
496- مهرداد اشتری
497- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
498- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
499- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
500- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
501- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
502- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
503- شهرام اشراق
504- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
505- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
506- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
507- رضا اشرف زاده
508- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
509- علی اشرف صدرالدینی
510- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
511- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
512- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
513- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
514- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
515- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
516- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
517- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
518- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
519- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
520- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
521- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
522- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
523- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
524- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
525- مرتضی اصغرنیا
526- جواد اصغری
527- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
528- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
529- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
530- محسن اصغری
531- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
532- محمدرضا اصغری
533- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
534- محمد باقر اصغری آقامشهدی
535- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
536- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
537- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
538- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
539- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
540- ابراهیم اصغری کلجاهی
541- محمد علی اصغری مقدم
542- محمدعلی اصغری مقدم
543- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
544- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
545- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
546- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
547- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
548- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
549- ابراهیم اصلانی
550- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
551- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
552- سردار اصلانی
553- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
554- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
555- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
556- مرتضی اصلانی نژاد
557- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
558- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
559- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
560- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
561- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
562- امیرمهدی اعتباری
563- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
564- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
565- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
566- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
567- سید غلامرضا اعتماد
568- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
569- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
570- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
571- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
572- بهزاد اعتمادی
573- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
574- امیر اعتمادی بزرگ
575- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
576- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
577- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
578- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
579- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
580- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
581- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
582- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
583- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
584- رضا اعطائی زاده
585- نوید اعطار شرقی
586- محمد اعظم زاده ، استادیار
587- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
588- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
589- موسی اعظمی
590- نسرین سادات اعظمی
591- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
592- حسین اعظمی چهاربرج
593- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
594- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
595- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
596- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
597- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
598- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
599- محمدرضا افتخار
600- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
601- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
602- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
603- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
604- سید ابوذر افتخاری ، استاد
605- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
606- سید علی افتخاری
607- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
608- مهران افتخاری
609- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
610- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
611- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
612- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
613- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
614- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
615- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
616- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
617- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
618- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
619- پریا افراز ، کارشناس
620- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
621- پیمان افراسیاب
622- محبوب افراسیاب
623- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
624- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
625- مه لقا افراسیابی
626- حسین افراسیابیان
627- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
628- محسن افروزه
629- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
630- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
631- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
632- قهرمان افشار
633- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
634- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
635- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
636- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
637- ابوالفضل افشاری
638- بهرام افشاری
639- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
640- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
641- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
642- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
643- علی افشاری
644- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
645- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
646- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
647- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
648- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
649- دکتر حسن افشین
650- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
651- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
652- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
653- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
654- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
655- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
656- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
657- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
658- خسرو افضلیان
659- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
660- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
661- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
662- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
663- احمد علی افکاری
664- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
665- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
666- اردلان افلاکی
667- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
668- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
669- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
670- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
671- منوچهر اقبال
672- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
673- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
674- بهشته اقبالی
675- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
676- بیژن اقتصاد
677- سوده اقتصاد
678- محمد اقتصاد
679- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
680- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
681- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
682- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
683- اردشیر اکبر آبادی
684- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
685- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
686- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
687- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
688- حبیب اکبرزاده
689- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
690- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
691- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
692- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
693- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
694- احمد اکبری ، استاد
695- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
696- تقی اکبری
697- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
698- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
699- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
700- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
701- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
702- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
703- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
704- علیمراد اکبری
705- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
706- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
707- غلامعلی اکبری
708- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
709- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
710- مجتبی اکبری
711- مجید اکبری
712- محسن اکبری ، استادیار
713- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
714- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
715- مرتضی اکبری
716- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
717- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
718- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
719- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
720- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
721- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
722- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
723- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
724- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
725- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
726- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
727- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
728- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
729- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
730- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
731- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
732- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
733- محمد جعفر اکرام جعفری
734- محمد اکرم
735- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
736- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
737- میرجلیل اکرمی
738- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
739- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
740- زهرا البرز
741- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
742- ابراهیم التجائی
743- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
744- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
745- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
746- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
747- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
748- احمد الستی ، استادیار
749- محمد مهدی الشریف
750- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
751- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
752- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
753- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
754- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
755- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
756- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
757- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
758- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
759- حجت اله الماسی
760- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
761- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
762- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
763- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
764- محمد الموتی
765- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
766- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
767- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
768- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
769- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
770- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
771- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
772- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
773- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
774- محمدرضا الهامی ، استاد
775- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
776- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
777- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
778- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
779- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
780- حسین الهی نژاد
781- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
782- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
783- فاطمه الهیان
784- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
785- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
786- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
787- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
788- مهدی الیاسی
789- سید محمدرضا امام ، دانشیار
790- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
791- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
792- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
793- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
794- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
795- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
796- جمشید امامی
797- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
798- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
799- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
800- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
801- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
802- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
803- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
804- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
805- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
806- محسن امامی
807- محمد امامی
808- مریم امامی ، کارشناس نشریه
809- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
810- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
811- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
812- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
813- سید عمادالدین امامی فر
814- آریو امامی فر
815- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
816- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
817- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
818- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
819- غلامرضا امانی
820- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
821- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
822- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
823- گیتی امتیازی
824- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
825- آرش امرایی
826- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
827- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
828- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
829- نبي اميدي
830- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
831- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
832- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
833- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
834- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
835- پرویز امیدنیا
836- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
837- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
838- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
839- کمال امیدوار
840- کمال امیدوار
841- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
842- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
843- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
844- ابوذر امیدی
845- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
846- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
847- رسول امیدی
848- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
849- محمود امیدی
850- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
851- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
852- فرانک امیدیان
853- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
854- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
855- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
856- مهرداد امیر آقایی
857- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
858- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
859- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
860- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
861- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
862- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
863- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
864- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
865- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
866- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
867- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
868- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
869- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
870- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
871- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
872- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
873- رضا امیرنیا
874- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
875- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
876- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
877- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
878- زهرا امیری
879- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
880- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
881- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
882- علی امیری
883- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
884- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
885- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
886- مجتبی امیری
887- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
888- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
889- موسی امیری
890- میلاد امیری
891- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
892- ویدا امیری
893- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
894- سیدمحمد مهدی امیری پور
895- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
896- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
897- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
898- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
899- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
900- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
901- محمد امین
902- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
903- امید امین الرعایایی یمینی
904- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
905- جواد امین خندقی
906- رضا امین زاده
907- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
908- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
909- نگوا امین عارف
910- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
911- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
912- عباس امین منصور
913- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
914- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
915- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
916- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
917- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
918- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
919- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
920- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
921- حمیده امینی
922- داوود امینی ، استادیار
923- رحمان امینی
924- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
925- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
926- عباس امینی
927- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
928- عبدالحسین امینی
929- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
930- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
931- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
932- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
933- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
934- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
935- مجید امینی
936- محمدتقی امینی ، دانشیار
937- منوچهر امینی
938- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
939- نوروز امینی
940- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
941- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
942- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
943- محسن امینی خوزانی
944- حسن امینی راد
945- محمد امینی زاده ، استادیار
946- طاهر امینی گلستانی
947- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
948- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
949- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
950- غلامعلی امینیان
951- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
952- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
953- محمدرضا انبیائی
954- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
955- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
956- علیرضا انتظاری
957- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
958- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
959- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
960- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
961- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
962- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
963- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
964- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
965- محمدامین انسان
966- رضا انشایی
967- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
968- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
969- حسن انصاری
970- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
971- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
972- عبدالحمید انصاری
973- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
974- محمد سعید انصاری
975- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
976- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
977- نرگس انصاری
978- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
979- یاسر انصاری
980- کریم انصاری اصل
981- علیرضا انصاری چهارسوقی
982- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
983- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
984- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
985- حمید انصاریان
986- خلیل انصاریان
987- سیدجواد انگجی
988- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
989- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
990- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
991- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
992- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
993- علی انوری
994- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
995- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
996- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
997- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
998- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
999- قاسم اهنگری
1000- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1001- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1002- زهرا اوراقی اردبیلی
1003- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1004- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1005- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1006- علیرضا اورنگی
1007- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
1008- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
1009- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
1010- علی اوسط رشتچیان
1011- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1012- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1013- علیرضا اولی پور
1014- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
1015- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1016- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1017- محمدرضا اولیاء
1018- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1019- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1020- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1021- مصطفی اویسی
1022- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1023- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1024- احسان ایپکی
1025- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1026- محمد حمید ایجازی
1027- غلامرضا ایراجیان
1028- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1029- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1030- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1031- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1032- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1033- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1034- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1035- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
1036- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1037- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1038- عبداله ایرانخواه
1039- سید محمد ایرانمنش
1040- لیلا ایرانمنش
1041- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1042- راضیه ایرانی
1043- غلامرضا ایرانی
1044- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1045- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1046- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1047- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1048- شاهرخ ایروانی
1049- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1050- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1051- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1052- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1053- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1054- عبداله ایزد پناه
1055- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1056- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1057- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1058- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1059- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1060- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1061- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1062- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1063- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1064- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1065- عباسعلی ایزدی
1066- علی ایزدی
1067- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1068- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1069- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1070- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1071- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1072- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1073- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1074- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1075- ناصر ایزدی نیا
1076- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1077- محمد حسین ایکانی
1078- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1079- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1080- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1081- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1082- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1083- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1084- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1085- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1086- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1087- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1088- جاوید ایمانپور نمین
1089- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1090- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1091- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1092- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1093- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1094- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1095- مرتضی ایمانی راد
1096- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1097- مرتضی ایمانیان
1098- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1099- رضا ایمنی
1100- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- عزیز باباپور
9- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- امین بابادی
12- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
13- حسین بابازاده
14- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
15- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
16- علی اکبر بابالو
17- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
18- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
19- مهدى بابایى زاده
20- علیرضا بابایی
21- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
22- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
23- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
24- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
25- ساسان بابایی
26- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
27- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
28- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
29- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
30- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
31- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
32- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
33- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
34- ناصر بابایی
35- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
36- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
37- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
38- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
39- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
40- حاجی بابایی مقدم
41- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
42- هلنا ماریا باپتیستا الویس
43- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
44- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
45- مینا باجگاه
46- بدريه باختري
47- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
48- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
49- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
50- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
51- بهروز بادامی
52- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
53- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
54- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
55- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
56- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
57- صمد بارانی
58- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
59- قاسم بارانی
60- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
61- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
62- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
63- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
64- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
65- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
66- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
67- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
68- کامبیز بازرگان
69- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
70- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
71- شهرزاد بازرگان حجازی
72- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
73- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
74- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
75- حجت الله بازوبندی
76- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
77- محمد حسن بازیار
78- مینو باسامی
79- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
80- اعظم باستان‌فرد
81- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
82- محرم باستانی
83- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
84- محمد باشکوه ، دانشیار
85- محمد باشکوه اجیرلو
86- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
87- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
88- پریسا باصری
89- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
90- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
91- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
92- مهدی باغبان
93- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
94- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
95- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
96- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
97- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
98- محمد باغستانی کوزه گر
99- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
100- حمیدرضا باغیانی
101- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
102- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
103- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
104- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
105- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
106- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
107- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
108- جمشید باقرزاده
109- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
110- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
111- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
112- مظفر باقرزاده همايي
113- محمد باقرنیافر
114- ابوالفضل باقری
115- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
116- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
117- احمد باقری ، استاد
118- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
119- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
120- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
121- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
122- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
123- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
124- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
125- سیدرامتین باقری
126- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
127- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
128- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
129- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
130- علیرضا باقری
131- کمال الدین باقری
132- محمد باقری ، استادیار
133- محمد باقری
134- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
135- مرتضی باقری
136- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
137- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
138- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
139- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
140- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
141- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
142- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
143- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
144- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
145- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
146- محمدباقر باقری کنی ، استاد
147- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
148- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
149- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
150- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
151- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
152- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
153- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
154- زهره بال
155- فرزانه بالاجه
156- مهسا سادات بالادهی
157- هومن بالازاده
158- رائو بالوسو
159- محمد بامنی مقدم
160- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
161- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
162- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
163- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
164- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
165- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
166- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
167- تقی باهو طرودی
168- بلقیس باورصاد
169- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
170- محمد بایبوردی
171- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
172- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
173- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
174- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
175- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
176- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
177- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
178- عباس بحری ، مجری طرح
179- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
180- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
181- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
182- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
183- مجتبی بحیرایی
184- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
185- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
186- بیدار بخت
187- مصطفی بختیار
188- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
189- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
190- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
191- حسین بختیاری
192- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
193- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
194- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
195- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
196- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
197- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
198- مینا بختیاری
199- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
200- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
201- علیرضا بخشایی
202- محسن بخشنده
203- محمد بخشنده
204- عباس بخشنده بالی
205- عباس بخشنده نصرت
206- محمد بخشوده ، استاد
207- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
208- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
209- زهرا بخشی
210- سعیدرضا بخشی
211- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
212- علی بخشی
213- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
214- محمد بخشی جویباری
215- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
216- اباصلت بداغی
217- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
218- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
219- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
220- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
221- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
222- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
223- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
224- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
225- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
226- سید علی بدری
227- عاطفه بدری
228- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
229- کاظم بدو
230- فاطمه بدوی
231- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
232- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
233- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
234- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
235- کاوه بذرافکن
236- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
237- سعید برآبادی
238- احمد براآنی
239- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
240- امیرحسین براتی
241- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
242- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
243- سارا براتی
244- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
245- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
246- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
247- محمد براتی
248- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
249- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
250- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
251- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
252- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
253- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
254- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
255- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
256- عبدالاحد برادران خلخالی
257- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
258- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
259- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
260- کیان براری
261- معصومه براری
262- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
263- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
264- عباس براعتی
265- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
266- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
267- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
268- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
269- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
270- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
271- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
272- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
273- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
274- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
275- منصوره بردبار
276- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
277- دکتر مریم بردوده
278- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
279- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
280- پویا برزگر
281- شهرام برزگر
282- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
283- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
284- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
285- محمدرضا برزگران
286- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
287- کاظم برزگربفرویی
288- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
289- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
290- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
291- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
292- محسن برغمدی
293- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
294- ناصر برک پور
295- سیدمسعود برکاتی
296- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
297- حسن برگزین
298- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
299- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
300- آیدین برنجیان
301- علی برهان زهی
302- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
303- علیرضا برهانی داریان
304- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
305- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
306- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
307- جورج بروفاس
308- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
309- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
310- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
311- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
312- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
313- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
314- ناصر برومند
315- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
316- علی برومند نیا
317- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
318- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
319- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
320- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
321- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
322- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
323- موسی بزرگ اصل
324- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
325- امید بزرگ حداد
326- عیسی بزرگ زاده
327- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
328- داوود بزرگمهر
329- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
330- حسین بزرگیان
331- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
332- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
333- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
334- الیاس بستگانی
335- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
336- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
337- مرتضی بسیج
338- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
339- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
340- حسین بشارتی ، استاد
341- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
342- سجاد بشرپور
343- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
344- مسلم بشکار
345- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
346- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
347- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
348- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
349- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
350- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
351- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
352- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
353- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
354- عبدالعلي بصيري
355- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
356- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
357- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
358- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
359- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
360- عبدالحسن بصیره
361- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
362- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
363- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
364- مهدی بصیری ، استاد
365- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
366- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
367- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
368- عبدالحسین بغلانی
369- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
370- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
371- پویا بقایی مقدم
372- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
373- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
374- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
375- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
376- ریکیک بل بابا
377- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
378- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
379- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
380- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
381- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
382- احمد بلندنظر
383- غلامحسین بلندیان
384- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
385- شعله بلوچ
386- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
387- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
388- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
389- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
390- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
391- سعید بلیانی
392- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
393- عفت بمبئی چی
394- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
395- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
396- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
397- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
398- شیلا بناری
399- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
400- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
401- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
402- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
403- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
404- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
405- امین بنایی
406- مهدی بنایی جهرمی
407- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
408- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
409- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
410- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
411- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
412- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
413- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
414- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
415- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
416- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
417- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
418- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
419- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
420- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
421- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
422- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
423- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
424- ناصر بنیادی
425- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
426- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
427- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
428- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
429- حمید بهادر قدوسی
430- علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
431- آرمان بهادری
432- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
433- هادی بهادری
434- بهرام بهادری بیرگانی
435- علی بهادری جهرمی
436- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
437- امیدرضا بهادری نژاد
438- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
439- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
440- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
441- عباسعلي بهاري اردشيري
442- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
443- شمس الدین بهاری
444- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
445- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
446- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
447- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
448- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
449- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
450- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
451- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
452- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
453- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
454- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
455- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
456- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
457- محرم بهرام خو
458- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
459- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
460- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
461- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
462- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
463- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
464- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
465- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
466- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
467- شهاب بهرامی ، استادیار
468- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
469- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
470- عبدا... بهرامی ، استاد
471- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
472- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
473- علی بهرامی
474- علیرضا بهرامی
475- محسن بهرامی ، استاد
476- محمد بهرامی ، استادیار
477- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
478- نجمه بهرامی
479- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
480- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
481- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
482- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
483- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
484- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
485- سجاد بهرامی مقدم
486- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
487- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
488- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
489- منا بهره دار
490- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
491- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
492- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
493- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
494- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
495- بهروز بهروزی راد
496- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
497- محمد بهروزیان نژاد
498- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
499- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
500- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
501- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
502- جانعلی بهزادنسب
503- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
504- مرضیه بهزادی
505- مریم بهزادی
506- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
507- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
508- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
509- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
510- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
511- امیر خسرو بهشتی
512- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
513- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
514- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
515- سیدمحمد بهشتی
516- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
517- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
518- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
519- محمدرضا بهشتی
520- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
521- ابراهیم بهشتی جاوید
522- حسین بهشتی نژاد
523- علی بهفروز
524- علی بهلولی
525- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
526- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
527- میثم بهمنش
528- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
529- پریسا بهمنی
530- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
531- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
532- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
533- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
534- بیوک بهنام ، استادیار
535- حمید بهنام
536- ناصر بهنام پور
537- گلسا بهنام راد
538- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
539- محمد بهنام فر
540- محمدحسن بهنام فر
541- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
542- نسرین بهنیافرد
543- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
544- بو عالم بواشش
545- خسرو بوالحسنی
546- سیدمحمدعلی بوترابی
547- محمدحسین بوچانی
548- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
549- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
550- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
551- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
552- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
553- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
554- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
555- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
556- علیرضا بوشهری
557- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
558- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
559- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
560- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
561- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
562- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
563- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
564- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
565- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
566- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
567- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
568- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
569- بهرام بیات
570- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
571- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
572- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
573- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
574- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
575- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
576- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
577- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
578- نیلوفر بیاتی
579- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
580- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
581- لیلا بیان
582- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
583- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
584- هادی بیت الهی
585- محمد حسین بیجه کشاورزی
586- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
587- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
588- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
589- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
590- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
591- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
592- محمد بیدهندی
593- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
594- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
595- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
596- علی بیرانوند ، مربی
597- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
598- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
599- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
600- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
601- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
602- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
603- زهرا بیضائی
604- مسعود بیطرفان
605- مهدی بیطرفان
606- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
607- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
608- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
609- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
610- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
611- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
612- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
613- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
614- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
615- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
616- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
617- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
618- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
619- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
620- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
621- سکینه بیگی
622- محمدحسن بیگی
623- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
624- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
625- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
626- محمد بینازاده
627- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
628- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- زهرا پارساپور
11- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
12- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
13- فرامرز پارسی
14- حسن پارسی پور
15- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
16- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
17- سالواتوره پاریسی
18- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
19- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
20- محمد پازوکی ، دانشیار
21- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
22- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
23- هادی پازوکی طرودی
24- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
25- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
26- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
27- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
28- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
29- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
30- حجت اله پاشا پور
31- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
32- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
33- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
34- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
35- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
37- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
38- شیدا پاشایی
39- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
40- فاطمه پاک
41- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
42- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
43- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
44- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
45- سجاد پاک گهر
46- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
47- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
48- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
49- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
51- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
52- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
53- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
54- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
55- احمد پاکزاد
56- عبدالرضا پاکشیر
57- محمد پاک‌نژاد
58- سیرهار پال
59- ریچارد پالمر
60- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
61- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
62- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
63- الهام پایانی
64- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
65- رضا پایدار
66- شهرام پایدار ، دانشیار
67- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
68- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
69- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
70- محمود پایندان
71- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
72- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
73- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
74- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
75- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
76- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
77- فرشید پذیرا
78- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
79- میلتون پرابو
80- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
81- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- حسن پرسا
83- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
84- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
85- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
86- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
87- مصطفی پرنیانی
88- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
89- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- محمود پرهیزکار
91- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- علی پرویزی ، استاد
99- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
100- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
101- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
102- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
103- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
104- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
105- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
106- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
107- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
108- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
109- صادق÷ پژمان
110- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
111- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
112- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
113- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
115- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
116- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
117- محمد پسندیده
118- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
119- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
120- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
121- علی محمد پشت دار ، دانشیار
122- آزاده پشتکوه
123- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
124- محمد پناهنده
125- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
126- روزبه پناهی
127- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
128- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
129- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
130- عماد پناهی
131- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
132- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
133- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
134- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
135- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
136- چیستا پناهی وقار
137- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
138- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
139- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
140- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
141- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
142- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
143- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
144- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
145- احسان پهلوانی فرد
146- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
147- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
148- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
149- علیرضا پور ابراهیمی
150- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
151- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
152- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
153- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
154- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
155- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
156- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
157- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
158- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
159- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
160- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
161- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
162- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
163- احسان پوراسماعیل
164- یاسان الله پوراشرف
165- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
166- جلال پورالعجل
167- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
168- حسن پوربابایی
169- حسن پورباغبان
170- حسن پوربافرانی
171- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
172- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
173- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
174- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
175- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
176- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
177- امیرحسین پورجوهری
178- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
179- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
180- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
181- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
182- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
183- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
184- علیرضا پورخورشیدی
185- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
186- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
187- محسن پوررضا بیلندی
188- سعید پورروستایی
189- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
190- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
191- مهدی پورشا
192- اسماعیل پورشاهید
193- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
194- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
195- وحید پورشهابی
196- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
197- ناصر پورصادق
198- نسترن پورصالحی
199- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
200- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
201- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
202- محمدرضا پورعابدی ، رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
203- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
204- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
205- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
206- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
207- بهزاد پورغریب ، استادیار
208- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
209- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
210- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
211- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
212- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
213- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
214- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
215- محمد پورکیانی
216- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
217- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
218- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
219- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
220- الهام پورمهابادیان
221- محمدصادق پورمهدی
222- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
223- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
224- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
225- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
226- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
227- لیلا پورنجفی
228- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
229- فرزاد پورنور
230- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
231- احسان پوری
232- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
233- محمدرضا پوریای ولی
234- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
235- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
236- مهندس پارسا پویا ، مربی
237- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
238- علی پویان
239- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
240- بابك پيله ور
241- میترا پیام بوساری
242- پائولو پیترو بیانسون
243- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
244- پرویز پیران
245- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
246- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
247- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
248- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
249- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
250- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
251- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
252- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
253- پویان پیردیر
254- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
255- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
256- سجاد پیرسا
257- مجید پیرستانی
258- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
259- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
260- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
261- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
262- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
263- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
264- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
265- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
266- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
267- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
268- حسین پیری ، دانشگاه بناب
269- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
270- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
271- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
272- اسماعیل پیش بین
273- ایمان پیش بین
274- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
275- امیرحسین پیشگویی
276- پروانه پیشنمازی
277- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
278- حمیدرضا پیشوایی
279- مهدی پیشوایی
280- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
281- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
282- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
283- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
284- فاطمه پیغمبری
285- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
286- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
287- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
288- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
289- خسرو پیله وریان
290- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
291- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- حسین تبیانیان
45- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
46- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
47- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
48- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
49- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
50- هوبه تحویلداری
51- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
52- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
53- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
54- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
56- حسین ترابزاده خراسانی
57- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
58- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
59- صدیقه ترابی
60- فاطمه ترابی
61- فیروزه ترابی
62- قدرت ترابی
63- محمد مهدی ترابی
64- مرتضی ترابی
65- یوسف ترابی
66- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
67- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
68- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
69- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
70- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
71- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
72- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
73- آرش ترک سامنی ، استادیار
74- بهروز ترک لادانی
75- فرشید ترکاشوند
76- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
77- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
78- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
79- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
80- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
81- محمدرضا ترکی
82- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
83- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
84- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
85- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
86- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
87- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
88- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
89- بهنام تشکری
90- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
91- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
92- دارا تفضلی
93- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
94- شجاع تفکری رضایی
95- شاهین تفنگدارزاده
96- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
97- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
98- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
99- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
100- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
101- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
102- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
103- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
104- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
105- ویدا تقوایی
106- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
107- سید علی تقوی
108- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
109- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
110- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
111- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
112- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
113- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
115- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
116- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
117- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
118- علی اکبر تقی پور
119- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
120- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
121- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
122- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
124- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
125- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
126- قاسم تقی زاده
127- کتایون تقی زاده
128- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
129- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
130- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
131- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
132- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
133- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
134- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
135- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
136- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
137- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
138- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
139- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
140- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
141- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
142- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
143- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
144- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
145- محمدرضا تمامگر
146- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
147- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
148- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
149- عباس تمیزی
150- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
151- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
152- میلاد تنها
153- زهرا تنها معافی ، دانشیار
154- فرهاد تنهای رشوانلو
155- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
156- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
157- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
158- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
159- هادی تهرانی
160- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
161- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
162- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
163- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
164- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
165- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
166- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
167- مجتبی توانگر
168- معصومه توانگر
169- ارکان توپال
170- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
171- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
172- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
173- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
174- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
175- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
176- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
177- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
178- سمیه توحیدلو
179- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
180- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
181- علی توحیدی مقدم
182- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
183- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
184- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
185- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
186- دکتر منوچهر توسلی نائینی
187- ایرج توسلیان
188- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
189- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
190- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
191- فیروز توفیق
192- امید توفیقی
193- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
194- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
195- علی اصغر توفیقی
196- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
197- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
198- علی توکلان
199- احسان توکلی
200- امید توکلی
201- امید توکلی
202- حمیدرضا توکلی
203- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
204- علی توکلی
205- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
206- غلامحسین توکلی
207- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
208- فایزه توکلی
209- ماه گل توکلی
210- محمد جواد توکلی
211- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
212- منصور توکلی
213- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
214- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
215- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
216- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
217- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
218- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
219- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
220- محمدرضا توکلی صابری
221- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
222- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
223- امیر توکمه چی
224- روح الله تولایی
225- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
226- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
227- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
228- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
229- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
230- چنگ تونگ ، استاد
231- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
232- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
233- کاوه تیمورنژاد
234- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
235- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
236- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
237- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
238- حمید رضا تیموری
239- سحر تیموری
240- سعید تیموری
241- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
242- فاطمه تیموری
243- فرشته تیموری
244- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
245- رضا تیموری فعال ، استاد
246- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
247- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- مهرداد ثابت
4- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
6- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
7- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
8- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
9- فرهاد ثبوتی
10- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
11- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
12- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
13- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
14- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
15- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
16- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
17- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
18- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- فاطمه جان احمدی
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- عسکر جانعلی زاده
25- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
26- پرهام جانفشان
27- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
28- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
29- حسین جانمحمدی
30- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
31- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
32- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
33- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- فرهاد جاویدراد
43- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
44- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
45- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
46- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
47- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
48- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
49- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
50- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
51- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
52- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
53- تیمور جباری
54- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
55- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
56- حمید جباری
57- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
58- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
59- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
60- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
61- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
62- عباسعلی جباری ثانی
63- تقی جباری فر
64- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
65- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
66- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد دانشگاه- عضوکمیته داوران ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
67- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
68- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
69- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
70- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
71- محمد جرادت
72- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
73- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
74- سیدحمید جزایری
75- علی جزایری
76- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
77- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
78- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
79- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
80- امیر جعفرپور
81- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
82- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
83- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
84- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
85- جعفر جعفرزاده
86- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
87- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
88- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
89- فروزنده جعفرزاده پور
90- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
91- سهیل جعفرصالحی
92- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
93- حسين جعفري
94- حسين جعفري
95- سيداصغر جعفري
96- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
97- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
98- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
99- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
100- امین جعفری
101- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
102- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
103- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
104- جواد جعفری
105- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
106- حسین جعفری
107- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
108- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
109- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
110- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
111- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
112- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
113- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
114- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
115- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
116- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
117- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
118- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
119- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
120- علی جعفری
121- علی جعفری
122- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
123- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
124- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
125- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
126- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
127- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
128- غلام حسین جعفری
129- کبری جعفری
130- محمد جعفری
131- محمد جعفری
132- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
133- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
134- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
135- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
136- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
137- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
138- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
139- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
140- مرتضی جعفری
141- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
142- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
143- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
144- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
145- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
146- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
147- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
148- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
149- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
150- احسان جعفری فر
151- نسرین جعفری گلستان
152- محسن جعفری مذهب
153- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
154- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
155- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
156- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
157- سعيد جعفری نیا
158- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
159- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
160- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
161- رسول جعفریان
162- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
163- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
164- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
165- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
166- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
167- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
168- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
169- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
170- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
171- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
172- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
173- حسن جلالی
174- سپهر جلالی
175- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
176- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
177- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
178- محمد امین جلالی
179- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
180- وحیدرضا جلالی
181- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
182- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
183- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
184- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
185- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
186- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
187- محمود جلالی کروه
188- سیداحمدرضا جلالی نائینی
189- محمدرضا جلالی ندوشن
190- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
191- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
192- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
193- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
194- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
195- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
196- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
197- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
198- پروین جلیلوند
199- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
200- حمید جلیلوند
201- محسن جلیلوند
202- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
203- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
204- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
205- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
206- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
207- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
208- حمید جلیلی راثی
209- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
210- سمانه جلیلی صدرآباد
211- هاشم جلیلی صفریان
212- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
213- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
214- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
215- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
216- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
217- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
218- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
219- الهام جم زاده
220- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
221- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
222- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
223- فریبرز جمالزاد فلاح
224- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
225- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
226- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
227- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
228- فرید جمالی
229- مسعود جمالی آشتیانی
230- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
231- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
232- مهدی جمالی نژاد
233- ابوذر جمالی نیا
234- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
235- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
236- رسول جمشيدي
237- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
238- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
239- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
240- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
241- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
242- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
243- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
244- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
245- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
246- سلیمان جمشیدی
247- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
248- محمدرضا جمشیدی
249- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
250- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
251- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
252- همایون جمشیدیان ، استادیار
253- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
254- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
255- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
256- سید مهدی جمیلی
257- نسرین جناب آقا
258- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
259- بهروز جنت
260- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
261- محسن جنتی
262- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
263- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
264- حامد جنیدی
265- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
266- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
267- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
268- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
269- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
270- عباس جهان بخشی
271- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
272- علی جهان بینی
273- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
274- محمدرضا جهان میری
275- حمید جهانبخش
276- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
277- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
278- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
279- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
280- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
281- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
282- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
283- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
284- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
285- نصرالله جهانگرد
286- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
287- جواد جهانگیر
288- محمد حسین جهانگیر
289- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
290- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
291- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
292- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
293- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
294- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
295- محسن جهانگیری
296- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
297- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
298- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
299- عاطفه جهان‌محمدی
300- عليرضا جهاني
301- عباسقلی جهانی
302- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
303- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
304- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
305- نوید جهدی
306- نوید جهدی
307- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
308- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
309- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
310- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
311- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
312- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
313- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
314- اکبر جوادی
315- ایرج جوادی
316- سامان جوادی
317- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
318- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
319- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
320- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
321- محمد جوادی
322- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
323- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
324- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
325- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
326- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
327- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
328- فرناز جوادی گرگری
329- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
330- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
331- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
332- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
333- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
334- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
335- مجید جوادیان زاده
336- عباس جوارشکیان
337- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
338- فرهاد جوان
339- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
340- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
341- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
342- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
343- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
344- علی جوان فروزنده
345- جواد جوان مجیدی
346- محمد جوان نیکخواه ، استاد
347- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
348- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
349- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
350- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
351- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
352- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
353- نادر جوانی
354- محمود جوانی پور
355- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
356- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
357- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
358- سعید جواهرزاده
359- فرید جواهرزاده
360- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
361- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
362- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
363- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
364- محمدرضا جودت
365- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
366- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
367- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
368- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
369- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
370- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
371- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
372- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
373- علی اکبر جوکار
374- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
375- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
376- سمیه جولایی
377- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
378- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
379- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
380- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- محمدعلی چلونگر
12- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
13- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
14- اسماعیل چمنی
15- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
17- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
18- چینگ چنگ لی
19- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
20- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
21- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
22- فرهاد چنگیزی
23- وحید چنگیزی
24- بنویت چنیاس
25- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
26- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
27- منوچهر چهاردولی
28- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
29- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
30- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
31- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
32- پروفسور علی رضا چوبینه ، استاد
33- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
34- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
35- شمهونا چودهاری
36- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
37- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
38- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
39- محمد جواد چیت ساز
40- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
41- علیرضا چیت سازیان
42- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
43- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
44- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- مهران حاتم
12- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- فرزاد حاتمی
18- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- محمدرضا حاتمی
20- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
21- عادل حاتمی مربینی
22- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
23- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
24- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
25- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
26- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
27- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
28- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
29- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
30- اصغر حاج سقطی
31- خسرو حاج صادقی
32- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
33- علي حاجي آقا بزرگي
34- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
35- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
36- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
37- محسن حاجی آقایی
38- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
39- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
40- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
41- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
42- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
43- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
44- خلیل حاجی پور
45- وحید حاجی پور
46- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
47- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
48- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
49- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
50- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
51- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
52- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
53- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
54- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
55- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
56- حسین حاجی سلطانی
57- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
58- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
59- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
60- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
61- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
62- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
63- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
64- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
65- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
66- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
67- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
68- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
69- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
70- الهه حاجیان حیدری
71- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
72- زهره حاجیان فروشانی
73- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
74- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
75- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
76- معصومه حافظ رضازاده
77- مجتبیض حافظ مکی
78- محمد رضا حافظ نیا
79- محمدرضا حافظ نیا
80- احمد حافظی ، مدرس
81- اکرم حافظی
82- رحمت الله حافظی
83- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
84- فردین حافظی
85- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
86- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
87- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
88- سمانه حامدی ، استادیار
89- شمیسا حامدی
90- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
91- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
92- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
93- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
94- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
95- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
96- فرح حبیب ، استاد تمام
97- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
98- رضا حبیب اله گرمابکی
99- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
100- طاهر حبیب زاده
101- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
102- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
103- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
104- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
105- عـزیزاله حبیبی
106- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
107- بهروز حبیبی
108- بیوک حبیبی ، پروفسور
109- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
110- حمیدرضا حبیبی
111- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
112- عبدالحمید حبیبی
113- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
114- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
115- کیومرث حبیبی
116- محمدحسین حبیبی
117- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
118- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
119- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
120- هنگامه حبیبی
121- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
122- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
123- مهدی حبیبی دوست
124- صابر حبیبی سوادکوهی
125- آرش حبیبی لشکری
126- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
127- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
128- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
129- سمیه حجابی
130- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
131- الهه حجازی ، دانشیار
132- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
133- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
134- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
135- سحاب حجازی
136- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
137- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
138- مجید حجازی
139- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
140- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
141- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
142- عیسى حجت ، استاد تمام
143- عیسی حجت
144- محمدمهدی حجت
145- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
146- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
147- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
148- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
149- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
150- سعید حجتی
151- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
152- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
153- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
154- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
155- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
156- وحید حجتی نیکو
157- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
158- رحیم حداد
159- رضا حداد
160- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
161- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
162- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
163- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
164- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
165- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
166- مسعود حدادها
167- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
168- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
169- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
170- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
171- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
172- هدی حدیدی
173- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
174- بهمن حری امینی
175- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
176- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
177- مهدی حریری ، استادیار
178- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
179- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
180- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
181- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
182- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
183- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
184- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
185- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
186- میرزا حسن الزمان
187- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
188- جعفر حسن پور
189- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
190- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
191- زینب حسن پور
192- شهاب حسن پور
193- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
194- مهدی حسن پور
195- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
196- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
197- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
198- حامد حسن زاده
199- حسین حسن زاده ، استادیار
200- حمیدرضا حسن زاده
201- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
202- عاطفه حسن زاده
203- عليرضا حسن زاده
204- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
205- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
206- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
207- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
208- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
209- حمید حسن زاده اصفهانی
210- علی حسن زاده خوئی
211- مجتبی حسن زاده دلوئی
212- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
213- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
214- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
215- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
216- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
217- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
218- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
219- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
220- حامد حسنلو
221- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
222- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
223- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
224- آرمان حسنی ، استادیار
225- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
226- امیر حسنی
227- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
228- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
229- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
230- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
231- سیدرضا حسنی
232- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
233- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
234- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
235- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
236- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
237- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
238- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
239- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
240- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
241- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
242- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
243- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
244- سعید حسین پور
245- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
246- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
247- مرتضی حسین پور امام
248- محمدجواد حسین پورفرد
249- الهام حسین خانی
250- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
251- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
252- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
253- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
254- حسن حسین زاده
255- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
256- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
257- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
258- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
259- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
260- متین حسین زاده
261- مریم حسین زاده
262- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
263- یوسف حسین زاده تروان
264- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
265- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
266- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
267- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
268- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
269- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
270- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
271- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
272- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
273- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
274- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
275- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
276- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
277- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
278- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
279- پریسا حسینی
280- پیام حسینی
281- حامد حسینی
282- زینب السادات حسینی
283- سلمان حسینی
284- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
285- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
286- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
287- سید تیمور حسینی
288- سید جلال حسینی
289- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
290- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
291- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
292- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
293- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
294- سید سلیمان حسینی
295- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
296- سید طاهر حسینی
297- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
298- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
299- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
300- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
301- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
302- سید کریم حسینی
303- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
304- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
305- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
306- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
307- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
308- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
309- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
310- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
311- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
312- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
313- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
314- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
315- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
316- سیدعلی حسینی ، دانشیار
317- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
318- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
319- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
320- سیدوحید حسینی ، استاد
321- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
322- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
323- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
324- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
325- ملیحه سادات حسینی
326- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
327- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
328- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
329- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
330- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
331- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
332- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
333- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
334- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
335- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
336- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
337- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
338- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
339- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
340- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
341- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
342- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
343- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
344- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
345- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
346- موید حسینی صدر ، پروفسور
347- مهندس سیدمحمدرضا حسینی علی آباد ، مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو
348- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
349- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
350- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
351- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
352- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
353- سید حسین حسینی لواسانی
354- سید مصطفی حسینی مزینانی
355- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
356- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
357- سید علی حسینی میلانی
358- سیدمحمد حسینی نژاد
359- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
360- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
361- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
362- سید محمد حسینی نصر
363- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
364- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
365- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
366- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
367- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
368- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
369- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
370- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
371- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
372- رویا حسینیان اصفهانی
373- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
374- پژمان حسینیون
375- سولماز حسینیون
376- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
377- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
378- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
379- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
380- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
381- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
382- سعید حصارکی
383- ایوب حضرتی
384- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
385- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
386- محمد حضوری
387- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
388- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
389- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
390- معصومه حق پرست
391- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
392- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
393- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
394- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
395- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
396- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
397- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
398- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
399- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
400- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
401- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
402- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
403- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
404- احمد حقانی
405- محمد حقانی
406- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
407- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
408- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
409- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
410- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
411- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
412- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
413- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
414- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
415- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
416- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
417- حمید حقیقت
418- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
419- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
420- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
421- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
422- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
423- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
424- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
425- آزاده حکاک زاده
426- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
427- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
428- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
429- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
430- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
431- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
432- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
433- حمید حکیمی
434- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
435- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
436- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
437- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
438- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
439- محمد حلاج
440- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
441- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
442- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
443- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
444- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
445- مرجان حمدالهی
446- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
447- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
448- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
449- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
450- حمید حمزه ای
451- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
452- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
453- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
454- شهربانو حمیدپور
455- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
456- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
457- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
458- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
459- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
460- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
461- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
462- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
463- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
464- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
465- مهرزاد حمیدی
466- علي حمیدی زاده
467- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
468- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
469- محسن حمیدیان پور
470- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
471- پریچهر حناچی
472- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
473- سیمین حناچی
474- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
475- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
476- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
477- مرتضی حنیفه زاده
478- منصوره حور علی
479- فاطمه حورعلی
480- مجیدعلی حوری
481- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
482- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
483- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
484- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
485- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
486- زهرا حیاتی
487- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
488- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
489- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
490- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
491- نیما حیدر زاده
492- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
493- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
494- مهیار حیدرپور
495- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
496- محمد حیدرزاده
497- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
498- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
499- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
500- امید حیدری
501- امیر حیدری
502- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
503- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
504- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
505- حسن حیدری
506- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
507- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
508- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
509- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
510- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
511- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
512- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
513- علی حیدری
514- علی حیدری
515- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
516- فاطمه حیدری
517- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
518- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
519- محمدمهدی حیدری
520- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
521- محمود حیدری
522- مختار حیدری
523- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
524- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
525- مهدی حیدری
526- نادر حیدری
527- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
528- محسن حیدری بنی
529- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
530- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
531- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
532- کوروش حیدری شیرازی
533- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
534- مرتضی حیدری مظفر
535- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
536- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
537- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
538- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
539- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
540- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
541- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
542- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
543- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- ناصر خاجی
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
10- حمید خادم مسجدی
11- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- عباس خاشعی سیوکی
19- نازیلا خاقانی
20- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- امير خاكباز
22- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
23- سیمین خاکپور
24- محمدرضا خاکزاد
25- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
26- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
27- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
28- مرضیه خاکستری ، دانشیار
29- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
30- علی خاکی
31- میلاد خاکی
32- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
33- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
34- محمد خالدیان
35- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
36- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
37- علی خالق خواه
38- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
39- ابوالفتح خالقی ، استادیار
40- فریبا خالقی سروش
41- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
42- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
43- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
44- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
45- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
46- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
47- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
48- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
49- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
50- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
51- شعبانعلی خان صنمی
52- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
53- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
54- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
55- مصطفی خانزاده
56- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
57- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
58- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
59- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
60- محمدرضا خانلو
61- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
62- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
63- حسن خانی
64- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
65- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
66- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
67- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
68- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
69- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
70- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
71- علیرضا خاوندی
72- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
73- محمدرضا خباز تمیمی
74- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
75- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
76- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
77- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
78- علیرضا ختایی ، استاد
79- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
80- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
81- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
82- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
83- رضا خجسته مهر
84- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
85- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
86- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
87- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
88- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
89- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
90- امین خدابخشیان
91- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
92- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
93- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
94- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
95- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
96- ابوالحسن خدادادپور
97- ایرج خدادادی
98- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
99- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
100- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
101- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
102- علی اصغر خدادوست آرانی
103- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
104- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
105- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
106- عباس خدامرادی
107- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
108- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
109- حمیده خداویسی
110- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
111- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
112- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
113- ابوذر خدایاری
114- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
115- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
116- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
117- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
118- غلامحسن خدایی
119- زینب خدری
120- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
121- غلامحسین خدری ، دانشیار
122- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
123- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
124- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
125- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
126- فاطمه خرازی افرا
127- محمد خرازی افرا
128- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
129- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
130- سیدعلی خراسانی
131- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
132- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
133- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
134- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
135- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
136- منوچهر خرایی
137- منیره خردادمهر
138- سعید خردمندی
139- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
140- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
141- حسن خرقانی
142- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
143- الهام خرم
144- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
145- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
146- کاظم خرم دل
147- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
148- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
149- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
150- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
151- بهاء الدین خرمشاهی
152- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
153- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
154- منوچهر خرمین
155- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
156- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
157- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
158- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
159- امین خزاعی
160- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
161- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
162- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
163- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
164- ایمان خزایی
165- پژمان خزایی
166- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
167- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
168- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
169- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
170- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
171- مجید خزعلی
172- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
173- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
174- قدرت الله خسرو شاهی
175- امیر خسروانی
176- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
177- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
178- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
179- نرجس خسروجردی
180- اصغر خسروشاهی اصل
181- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
182- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
183- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
184- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
185- حسن خسروی
186- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
187- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
188- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
189- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
190- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
191- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
192- کیانوش خسروی
193- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
194- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
195- محمدرضا خسروی
196- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
197- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
198- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
199- میثم خسروی
200- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
201- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
202- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
203- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
204- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
205- عیسی خشرو رودبارکی
206- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
207- سلمان خضرایی
208- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
209- علیرضا خضریان
210- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
211- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
212- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
213- محمد خطیب
214- نازیلا خطیب زنجانی
215- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
216- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
217- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
218- داوود خطیبی تبار
219- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
220- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
221- حمید خلج
222- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
223- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
224- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
225- ابوالفضل خلخالی
226- مریم خلخالی
227- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
228- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
229- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
230- امیرحسین خلوتی
231- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
232- محمدعلی خلیجی
233- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
234- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
235- جعفر خلیل پور
236- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
237- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
238- رضا خلیلی
239- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
240- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
241- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
242- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
243- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
244- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
245- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
246- نصراله خلیلی
247- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
248- بیژن خلیلی مقدم
249- مرتضی خمیری
250- جواد خمیس آبادی
251- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
252- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
253- سیدمحمد خوئی
254- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
255- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
256- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
257- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
258- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
259- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
260- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
261- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
262- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
263- داتیس خواجه‌ئیان
264- نادر خواجه‌احمدعطاری
265- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
266- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
267- احسان خواجویی
268- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
269- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
270- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
271- رحمت اله خوارزمی
272- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
273- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
274- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
275- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
276- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
277- محمد خوران
278- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
279- صدیقه خورشید
280- مریم خورشیدی
281- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
282- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
283- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
284- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
285- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
286- علیرضا خوش تراش
287- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
288- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
289- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
290- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
291- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
292- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
293- بهرام خوش نویسان
294- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
295- علی خوشبخت
296- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
297- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
298- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
299- کاظم خوشدل
300- مریم خوشفکر
301- مانا خوشکام
302- مریم خوشنویس
303- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
304- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
305- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
306- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
307- علی اکبر خیاط
308- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
309- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
310- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
311- افشین خیام
312- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
313- محمد خیر
314- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
315- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
316- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
317- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
318- سید مهدی خیراندیش
319- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
320- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
321- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
322- ایمان خیرخواه ، مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه
323- مهدی خیرمند
324- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
325- حسن خیری ، استاد یار
326- سلیمان خیری
327- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
328- هوشنگ خیری
329- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- صادق داداشی
4- علیرضا داداشی
5- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
6- علیرضا داداشی جوکندان
7- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
8- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
10- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
11- علیرضا دادرس
12- سجاد دادفر
13- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
14- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
15- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
16- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
17- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
18- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
19- فضیله دادورخانی
20- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
21- حسین دارآفرین
22- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
23- حجت الله دارابی
24- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
25- علی دارابی
26- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
27- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
28- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
29- رابرت داستال
30- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
31- علی داسمه
32- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
33- معصومه دامغانی
34- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
35- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
36- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
37- ابوالفضل دانای
38- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
39- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
40- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
41- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
42- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
43- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
44- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
45- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
46- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
47- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
48- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
49- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
50- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
51- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
52- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
53- افخم دانشفر ، دانشیار
54- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
55- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
56- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
57- سارا دانشمند
58- مزدک دانشور
59- محمود دانشور کاخکی ، استاد
60- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
61- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
62- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
63- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
64- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
65- بهنام داودی
66- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
67- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
68- علیرضا داودیان
69- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
70- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
71- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
72- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
73- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
74- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
75- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
76- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
77- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
78- حامد داوری اردکانی ، استادیار
79- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
80- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
81- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
82- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
83- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
84- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
85- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
86- اسماعیل داوود آبادی
87- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
88- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
89- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
90- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
91- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
92- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
93- محمد داوودی
94- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
95- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
96- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
97- وان یانگ داییس
98- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
99- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
100- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
101- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
102- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
103- مارسین دبوسکی
104- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
105- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
106- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
107- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
108- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
109- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
110- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
111- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
112- سید حسین دخانچی
113- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
114- سیدعلی دربانی
115- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
116- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
117- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
118- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
119- سیدعلیرضا درخشان
120- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
121- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
122- امیر درخشان مهر
123- نجلا درخشانی
124- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
125- رضا درخشنده
126- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
127- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
128- عبدالله درزی نفتچالی
129- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
130- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
131- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
132- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
133- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
134- دردانه دُره
135- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
136- س دروسان
137- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
138- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
139- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
140- جهانگیر درویش بانی
141- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
142- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
143- محمد درویش زاده ، رییس پژوهشکده حقوق و قانون ایران
144- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
145- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
146- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
147- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
148- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
149- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
150- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
151- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
152- نجمه دری ، دانشیار
153- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
154- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
155- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
156- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
157- عباسعلی دریایی
158- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
159- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
160- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
161- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
162- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
163- بهادر دژاگه ، کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک/ مهندسی برق گرایش الکترونیک
164- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
165- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
166- محمود دژکام
167- صنم دژم
168- فرزان دست بوس
169- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
170- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
171- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
172- محسن دستگیر
173- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
174- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
175- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
176- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
177- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
178- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
179- علی دشتی شفیعی
180- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
181- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
182- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
183- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
184- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
185- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
186- محمد دقیقی ، دانشیار
187- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
188- ماندانا دل آرا
189- علی دل پیشه
190- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
191- علی دلاور
192- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
193- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
194- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
195- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
196- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
197- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
198- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
199- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
200- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
201- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
202- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
203- ئاکو دلگشاد
204- لیلا دلیری
205- محمدرضا دلیری
206- مقصود دلیری
207- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
208- سورش دمان ، استاد مدیریت
209- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
210- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
211- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
212- عادل دنیایی
213- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
214- محمدرضا ده بزرگی
215- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
216- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
217- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
218- علی دهباشی
219- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
220- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
221- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
222- زهره دهدشتی شاهرخ
223- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
224- عباس دهش ور
225- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
226- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
227- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
228- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
229- حسین دهقان
230- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
231- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
232- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
233- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
234- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
235- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
236- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
237- فاطمه دهقان
238- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
239- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
240- یوسف دهقان
241- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
242- امین دهقان قهفرخی
243- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
244- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
245- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
246- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
247- محمود دهقان نیری
248- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
249- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
250- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
251- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
252- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
253- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
254- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
255- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
256- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
257- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
258- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
259- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
260- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
261- حسین دهقانی سانیج
262- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
263- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
264- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
265- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
266- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
267- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
268- مهدی دهمرده
269- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
270- نظام علی دهنوی
271- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
272- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
273- ناصر دواتگر
274- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
275- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
276- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
277- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
278- ماریا دوتسنکو
279- سارا دودانگه
280- داوود دورانیان
281- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
282- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
283- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
284- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
285- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
286- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
287- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
288- محمدرضا دوستان
289- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
290- مهندس علی دوستی ، بنیانگذار رادیو معدن
291- علی دوستی
292- وحید دوستی
293- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
294- حبیب دوستی فر
295- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
296- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
297- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
298- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
299- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
300- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
301- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
302- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
303- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
304- فتح الله دویرانی
305- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
306- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
307- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
308- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
309- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
310- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
311- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
312- محمدعلی دیانی
313- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
314- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
315- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
316- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
317- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
318- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
319- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
320- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
321- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
322- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
323- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
324- علی دینی ترکمانی
325- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
326- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
327- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
328- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
329- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
330- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- محمدرضا ذاکرزاده
5- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
6- احمد ذاکری
7- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
8- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9- محمد حسین ذاکری
10- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
11- ناصر ذاکری
12- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
13- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- مهدی ذاکریان
15- حسین ذبحی
16- ابوالقاسم ذبیح الله
17- سید مجید ذبیح زاده
18- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
19- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
21- محمد ذبیحی
22- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
23- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
24- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
25- حسین ذکاوتی زاده
26- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
27- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
28- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
29- امیرحسین ذکرگو
30- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
31- محمد ذوالحواریه
32- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
33- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
34- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
35- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
36- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
37- سهیل ذوالفقاری
38- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
39- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
40- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
41- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
42- میترا ذوالفقاری
43- شهرام ذوالقدر
44- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
45- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
46- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
47- محمدهادی ذوالنوریان
48- حسن ذوقی
49- مهدی ذوقی
50- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- علی رضا رازقی
41- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
42- فيروز رازنهان
43- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
44- رضا راستخواه
45- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
46- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
47- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
48- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
49- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
50- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
51- بهزاد راسخ
52- حسین راسخ
53- نازنین راسخ
54- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
55- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
56- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
57- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
58- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
59- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
60- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
61- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
62- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
63- زهره راشکی
64- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
65- جلال راعی
66- جلال راعی ، استاد یار
67- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
68- محمد راعی
69- عباس راعی تبار
70- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
71- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
72- زهرا راکعی
73- فاطمه راکعی
74- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
75- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
76- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
77- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
78- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
79- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
80- حسین رایتی مقدم
81- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
82- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
83- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
84- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
85- طاها ربانی
86- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
87- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
88- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
89- علی ربانی خوراسگانی
90- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
91- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
92- شهنوش ربیعی
93- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
94- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
95- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
96- زهرا ربیعی
97- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
98- علی ربیعی
99- محمد ربیعی
100- مریم ربیعی
101- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
102- محمدمهدی رجا
103- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
104- ناهید رجائی
105- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
106- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
107- سیدمحمدکاظم رجایی
108- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
109- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
110- عباس رجایی ، استادیار
111- علیرضا رجایی
112- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
113- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
114- قدیر رجب زاده
115- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
116- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
117- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
118- علی رجب زاده قطرمی
119- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
120- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
121- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
122- حمیدرضا رجبی
123- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
124- سجاد رجبی
125- سهیل رجبی
126- سوران رجبی
127- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
128- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
129- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
130- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
131- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
132- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
133- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
134- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
135- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
136- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
137- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
138- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
139- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
140- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
141- محمد ضیا رحمان
142- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
143- رضا رحمان ستایش
144- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
145- اشکان رحمانی ، استادیار
146- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
147- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
148- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
149- ایرج رحمانی
150- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
151- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
152- حجت رحمانی ، استادیار
153- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
154- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
155- حسین رحمانی
156- حلیمه رحمانی
157- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
158- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
159- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
160- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
161- علیرضا رحمانی
162- کریم رحمانی
163- کیومرث رحمانی
164- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
165- مهدی رحمانی
166- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
167- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
168- رامین رحمانی نژاد
169- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
170- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
171- سجاد رحمتی
172- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
173- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
174- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
175- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
176- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
177- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
178- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
179- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
180- ولی رحمتی
181- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
182- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
183- حسین رحمنی
184- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
185- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
186- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
187- نواب رحیم پور
188- صمد رحیم زاده
189- شروین رحیم زاده
190- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
191- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
192- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
193- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
194- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
195- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
196- اکبر رحیمی
197- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
198- امیر رحیمی
199- امیر رحیمی
200- پژمان رحیمی
201- حسین رحیمی
202- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
203- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
204- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
205- روح الله رحیمی
206- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
207- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
208- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
209- عیسی رحیمی
210- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
211- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
212- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
213- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
214- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
215- مهدی رحیمی
216- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
217- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
218- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
219- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
220- جلیل رحیمی جهان آبادی
221- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
222- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
223- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
224- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
225- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
226- محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر
227- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
228- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
229- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
230- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
231- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
232- محمد جواد رحیمیان
233- مرتضی رحیمیان
234- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
235- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
236- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
237- محمد حسین رخشانی
238- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
239- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
240- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
241- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
242- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
243- محمدرضا رزازی ، Computer Science
244- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
245- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
246- سیدقاسم رزاقی
247- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
248- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
249- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
250- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
251- آرمین رزم آهنگ
252- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
253- قادر رزمجو ، استادیار
254- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
255- حبیب رزمی ، پروفسور
256- زهرا رزمی
257- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
258- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
259- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
260- حسن رستگار
261- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
262- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
263- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
264- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
265- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
266- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
267- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
268- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
269- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
270- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
271- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
272- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
273- حامد رستمی
274- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
275- روح اله رستمی
276- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
277- دکتر سهیلا رستمی ، استادیار
278- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
279- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
280- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
281- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
282- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
283- محمد رستمی
284- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
285- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
286- محمدرضا رستمی
287- مصطفی رستمی ، استادیار
288- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
289- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
290- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
291- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
292- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
293- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
294- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
295- علیرضا رستمی هرانی
296- خادم رسول
297- یحیی رسول زاده
298- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
299- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
300- سعید رسولی
301- سید جلال رسولی
302- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
303- علی اکبر رسولی
304- فاطمه رسولی
305- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
306- دکتر محسن رسولی
307- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
308- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
309- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
310- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر دکتری، برنامه ریزی شهری
311- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
312- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
313- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
314- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
315- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
316- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
317- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
318- مهدی رشوند
319- مهدی رشوند
320- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
321- نعمت اله رشید نژاد
322- احمد رشیدی ، استادیار
323- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
324- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
325- سامان رشیدی
326- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
327- فرید رشیدی
328- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
329- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
330- حمید رشیدی نژاد
331- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
332- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
333- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
334- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
335- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
336- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
337- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
338- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
339- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
340- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
341- کامران رضا یزدی ، دانشیار
342- امید رضائی
343- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
344- پژمان رضائی
345- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
346- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
347- شمس الدین رضائی
348- علیرضا رضائی
349- موسی رضائی
350- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
351- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
352- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
353- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
354- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
355- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
356- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
357- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
358- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
359- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
360- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
361- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
362- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
363- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
364- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
365- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
366- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
367- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
368- مهسا رضازاده
369- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
370- منصور رضاعلی
371- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
372- امین رضایان
373- مهدی رضایت
374- یحیی رضایت
375- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
376- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
377- مسعود رضایتی
378- محمد رضایی
379- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
380- پریسا رضایی
381- حامد رضایی
382- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
383- حمید رضایی
384- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
385- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
386- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
387- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
388- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
389- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
390- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
391- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
392- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
393- علی اکبر رضایی
394- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
395- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
396- عیسی رضایی
397- غلامرضا رضایی
398- غلامرضا رضایی
399- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
400- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
401- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
402- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
403- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
404- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
405- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
406- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
407- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
408- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
409- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
410- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
411- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
412- یوسف رضایی
413- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
414- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
415- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
416- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
417- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
418- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
419- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
420- حسین رضایی دولت آبادی
421- عبدالحسین رضایی راد
422- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
423- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
424- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
425- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
426- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
427- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
428- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
429- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
430- محسن رضایی میرقائد
431- حامد رضایی نسب
432- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
433- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
434- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
435- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
436- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
437- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
438- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
439- زهرا رضوانی
440- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
441- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
442- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
443- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
444- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
445- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
446- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
447- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
448- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
449- سید ابوالفضل رضوی
450- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
451- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
452- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
453- عباس رضوی
454- عبدالحمید رضوی
455- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
456- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
457- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
458- هوشنگ رضوی
459- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
460- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
461- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
462- مهدی رضوی فر
463- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
464- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
465- ندا رضوی‌زاده
466- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
467- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
468- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
469- محمد رعایایی اردکانی
470- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
471- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
472- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
473- زینب رفتنی امیری
474- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
475- مسعود رفيقي
476- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
477- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
478- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
479- جلال الدین رفیع فر
480- فرزان رفیعا
481- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
482- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
483- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
484- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
485- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
486- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
487- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
488- مهناز رفیعی
489- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
490- عطااله رفیعی آتانی
491- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
492- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
493- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
494- سید حسام الدین رفیعی طباطبایی ، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی
495- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
496- فرزاد رفیعیان
497- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
498- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
499- حجة الاسلام جواد رقوی
500- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
501- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
502- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
503- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
504- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
505- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
506- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
507- محمدمهدی رکنی یزدی
508- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
509- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
510- مجید رمضان
511- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
512- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
513- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
514- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
515- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
516- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
517- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
518- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
519- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
520- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
521- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
522- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
523- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
524- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
525- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
526- علی رمضانی
527- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
528- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
529- مجتبی رمضانی ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
530- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
531- محمود رمضانی
532- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
533- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
534- یعقوب رمضانی
535- یوسف رمضانی
536- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
537- فرزاد رمضانی راد
538- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
539- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
540- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
541- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
542- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
543- رضا رمضانیان
544- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
545- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
546- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
547- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
548- احسان رنجبر
549- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
550- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
551- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
552- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
553- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
554- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
555- علیرضا رنجبر
556- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
557- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
558- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
559- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
560- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
561- زهره رنجبر کهن
562- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
563- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
564- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
565- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
566- الهام رنجبرضرابی
567- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
568- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
569- سمیه رنجکش
570- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
571- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
572- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
573- رضا رهاوی
574- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
575- محمدرضا رهبانیان
576- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
577- مرتضی رهبر
578- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
579- دکتر نادر رهبر ، استادیار
580- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
581- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
582- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
583- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
584- محبعلی رهدار ، استادیار
585- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
586- اکبر رهنما
587- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
588- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
589- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
590- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
591- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
592- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
593- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
594- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
595- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
596- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
597- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
598- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
599- سپهر رواتی
600- اعظم روادراد
601- دکتر حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
602- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
603- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
604- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
605- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
606- مهدی روانشادنیا ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
607- ثمین روانشادی روانشادی
608- مهدی روپایی
609- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
610- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
611- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
612- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
613- جواد روحانی
614- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
615- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
616- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
617- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
618- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
619- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
620- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
621- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
622- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
623- رضا روحی
624- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
625- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
626- کاوس روحی
627- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
628- عليرضا رودباري
629- هدی رودکی لواسانی
630- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
631- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
632- مظاهر روزبهانی
633- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
634- حسین روزبهی
635- محمد حسن روزیطلب
636- احمد روستا
637- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
638- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
639- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
640- محمدجواد روستا پیشه
641- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
642- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
643- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
644- غلامرضا روشن
645- امیر روشن بخش قنبری
646- فروز روشن بین
647- رسول روشن چسلی
648- سوسن روشن ضمیر
649- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
650- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
651- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
652- سبحان روشنفکر جورشری
653- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
654- سبحان روشنی
655- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
656- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
657- ویدا روشنی
658- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
659- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
660- شكوفه روغني
661- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
662- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
663- ابراهیم رومینا
664- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
665- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
666- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
667- اعظم ریاحی
668- رضا ریاحی
669- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
670- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
671- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
672- جواد ریاحی اصل
673- مهدی ریاحی خرم
674- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
675- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
676- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
677- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
678- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
679- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
680- علی ریاضی
681- مارکوس ریتر
682- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
683- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
684- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
685- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- علی ‌ زاده‌محمدی
6- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
7- حسین زارع
8- حسین زارع ، دانشیار
9- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
10- داوود زارع
11- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
12- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
13- ساسان زارع
14- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
15- عبدالرضا زارع
16- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
17- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
18- غلامحسین زارع
19- فریبا زارع
20- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
21- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
23- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
24- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- مهدی زارع بهرام آبادی
26- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
27- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
28- محمدعلی زارع چاهوکی
29- عیسی زارع درنیانی
30- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
31- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مشاور مدیریت ، مدرس و ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت های صنعتی و خدماتی
32- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
33- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
34- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
35- حسین زارع شعار
36- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
37- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
38- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
39- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
40- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
41- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
42- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
43- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
44- محمدجواد زارعان
45- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
46- بهروز زارعی
47- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
48- عباسعلی زارعی ، دانشیار
49- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
50- فاطمه زارعی ، استادیار
51- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
52- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
53- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
54- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
55- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
56- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
57- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
58- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
59- مرضیه زارعی
60- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
61- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
62- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
63- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
64- دکتر مرتضی زارعی حاجی آبادی مینابی ، دکتری
65- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
66- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
67- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
68- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
69- مرتضی زارعی گوار
70- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
71- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
72- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
73- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
74- احسان زارعیان
75- حسین زارعیان
76- علیرضا زاکانی
77- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
78- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
79- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
80- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
81- فاطمه زاهد
82- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
83- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
84- عادل زاهدبابلان
85- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
86- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
87- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
88- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
89- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
90- مرتضی زاهدی
91- مهدی زاهدی
92- مهسا زاهدی
93- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
94- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
95- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
96- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
97- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
98- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
99- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
100- فخرالدین زاوه
101- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
102- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
103- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
104- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
105- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
106- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
107- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
108- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
109- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
110- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
111- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
112- علیرضا زراسوندی
113- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
114- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
115- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
116- منصور زرانژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
117- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
118- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
119- زهره زرشناس
120- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
121- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
122- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
123- حمید زرکش اصفهانی
124- ستار زرکلام
125- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
126- سیدمحمد زرگر
127- سارا زرگر آزاد
128- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
129- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
130- مژده زرگران
131- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
132- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
133- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
134- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
135- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
136- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
137- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
138- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
139- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
140- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
141- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
142- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
143- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
144- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
145- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
146- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
147- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
148- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
149- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
150- محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
151- مجید زلقی
152- الهه زمان
153- اصغر زماني
154- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
155- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
156- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
157- بهزاد زمانی
158- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
159- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
160- ذبیح اله زمانی ، استاد
161- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
162- رضا زمانی
163- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
164- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
165- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
166- فهیمه زمانی
167- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
168- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
169- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
170- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
171- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
172- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
173- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
174- امیر حسین زمردیان
175- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
176- زهرا زمردیان
177- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
178- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
179- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
180- محمدعلی زنجانچی ، دانشگاه گیلان
181- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
182- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
183- بهزاد زنجانی نژاد
184- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
185- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
186- رضا زند
187- سیامک زند رضوی
188- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
189- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
190- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
191- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
192- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
193- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
194- بهمن زندی
195- حسن زندی
196- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
197- نوشین زندی
198- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
199- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
200- رضا زندی دولابی
201- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
202- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
203- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
204- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
205- یعقوب زنگنه
206- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
207- بهنام زنگی
208- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
209- سیروس زنیلی
210- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
211- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
212- مهدی زهدی
213- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
214- بنفشه زهرایی
215- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
216- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
217- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
218- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
219- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
220- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
221- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
222- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
223- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
224- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
225- منصور زیبایی ، استاد
226- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
227- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
228- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
229- افشین زین الدینی
230- سعید زین الدینی
231- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
232- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
233- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
234- مهدی زینالی
235- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
236- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
237- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
238- تورج زینی وند
239- امین زیوری
240- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States
2- محمد ژیانی

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- دکتر سیدفتح اله ساجدی ، دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- محمد حسین ساجدی نیا
10- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
11- علی محمد سادات افسری
12- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
13- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
14- سعید سادات نیا
15- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
17- سید جواد ساداتی نژاد
18- سید علی ساداتی نژاد
19- سیدمحمد ساداتی نژاد
20- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
21- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
23- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
24- معین الدین سارکر
25- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
26- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
27- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
28- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
29- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
30- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
31- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
32- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
33- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
34- معصومه سازنده
35- اعظم سازور ، Alzahra University
36- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
37- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
38- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
39- محمدرضا ساسولی
40- مسعود ساعت ساز ، استادیار
41- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
42- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
43- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
44- محمدامین ساعی
45- اسماعیل ساعی ور
46- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
47- عادل ساکی
48- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
49- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
50- حسین سالار آملی ، استاد
51- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
52- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
53- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
54- مجید سالاری
55- محمد سالاری
56- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
57- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
58- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
59- حسام الدین سالاریان
60- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
61- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
62- محمدمهدی سالخورده حقیقی
63- مجتبی سالک رازی
64- نوریه سالکی
65- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
66- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
67- فردین سالمیان
68- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
69- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
70- نوذر سامانی
71- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
72- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
73- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
74- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
75- محمود سامکن
76- احد سامی فر
77- شیب سانکار سانا
78- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
79- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
80- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
81- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
82- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
83- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
84- محمدتقی سبحانی
85- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
86- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
87- مهدی سبحانی نژاد
88- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
89- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
90- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
91- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
92- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
93- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
94- حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
95- یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
96- علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
97- علی اصغر سپاهی ، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
98- سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
99- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
100- زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
101- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
102- محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
103- مرتضی سپهری
104- سجاد سپهری نیا
105- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
106- اصغر سپهوند ، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
107- بهرنگ سپهوند
108- مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
109- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
110- بهروز سپیدنامه ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
111- هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
112- علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
113- معصومه ستاری
114- فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
115- علی ستاری خواه
116- محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
117- علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
118- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
119- مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
120- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
121- نیما ستوده
122- نیما ستوده
123- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علاءالدوله سمنانی
124- الهه ستوده نما ، Alzahra University
125- محمدرضا ستوده نیا
126- سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
127- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
128- سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
129- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
130- احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
131- بختیار سجادی
132- پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
133- حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
134- رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
135- سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
136- سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
137- سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
138- سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
139- سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
140- سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
141- سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
142- سیده اعظم سجادی
143- صمد سجادی
144- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
145- محمود سجادی
146- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
147- هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
148- جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
149- سهیلا سجادی راد
150- سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
151- سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
152- حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
153- پریناز سادات سجادیان
154- سکینه سجودی
155- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
156- محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
157- نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
158- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
159- جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
160- علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
161- مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
162- شراره السادات سرابی
163- علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
164- سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
165- فرهاد سراجی
166- محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
167- مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
168- علیمراد سرافرازی
169- حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
170- حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
171- محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
172- محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
173- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
174- غزاله سربیشه‌­ئی ، رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
175-