آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
14- سید آرشام آتش زر
15- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
16- محمدرضا آتشین صدف
17- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
18- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
19- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
20- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
21- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
22- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
23- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
24- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
25- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
26- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
27- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
28- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
29- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
30- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- علیرضا آذربخت
32- محمدتقی آذرشب
33- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
34- ایرج آذرفزا
35- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
36- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
37- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
38- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
39- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
40- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
41- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
42- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
43- اسماعیل آذغ
44- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
45- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
46- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
47- رضا آراد منش
48- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
49- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
50- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
51- محمدرضا آراستی
52- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
53- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
54- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
55- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
56- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
57- علیرضا آرش پور
58- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
59- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
60- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
61- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
62- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
63- رحمان آرمیده
64- موسی آرمیده
65- محسن آرمین
66- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
67- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
68- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
69- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
70- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
71- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
72- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
73- سالار آرین مقدم
74- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
75- برهان آزاد
76- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
77- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
78- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
79- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
80- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
81- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
82- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
83- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
84- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
85- امین آزادی
86- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
87- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
88- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
89- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
90- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
91- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
92- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
93- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
94- کیوان آزادیخواه
95- سمیه آزرمی
96- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
97- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
98- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
99- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
100- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
101- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
102- محمد آستانه اصل
103- سجاد آستانی
104- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
105- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
106- مهدی آشتیانی
107- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
108- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
109- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
110- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
111- حسام الدین آشنا
112- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
113- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
114- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
115- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
116- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
117- مازیار آصفی
118- آیدین آغداشلو
119- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
120- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
121- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
122- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
123- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
124- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
125- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
126- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
127- علی اکبر آقا کوچک
128- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
129- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
130- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
131- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
132- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
133- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
134- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
135- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
136- فاطمه آقاجانی
137- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
138- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
139- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
140- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
141- مهرداد آقاجانی
142- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
143- حسین آقاجانی اصفهانی
144- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
145- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
146- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
147- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
148- علی آقازادگان
149- ابوالفضل آقاسی
150- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
151- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
152- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
153- داوود آقامحمدی
154- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
155- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
156- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
157- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
158- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
159- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
160- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
161- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
162- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
163- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
164- خانوم آقایی
165- سیدعلی آقایی
166- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
167- محمدرضا آقایی
168- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
169- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
170- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
171- آرش آقایی فر
172- همیرا آگاه
173- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
174- یاسمین آل آقا
175- علیرضا آل ابراهیم
176- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
177- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
178- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
179- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
180- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
181- رویا آل عمران
182- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
183- آیدا آل هاشمی
184- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
185- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
186- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
187- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
188- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
189- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
190- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
191- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
192- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
193- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
194- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
195- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
196- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
197- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
198- سروش آوخ
199- کیامهر آویژه
200- محمدباقر آیانی
201- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
202- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
203- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
204- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
205- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
206- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
207- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
208- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
209- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
210- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
211- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
212- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
213- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
214- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
215- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
216- سیمون آیوازیان
217- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
218- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
11- حبیب ابراهیم پور
12- رضا ابراهیم پور
13- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
14- صادق ابراهیم پور
15- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
16- امیر ابراهیم زاده
17- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
18- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
20- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
21- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
22- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
23- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
28- پریسا ابراهیمی
29- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
30- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
31- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
32- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
33- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
34- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
35- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
36- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
37- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
38- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
39- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
40- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
41- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
42- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
43- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
44- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
45- قنبر ابراهیمی
46- محسن ابراهیمی
47- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
48- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
49- مرضیه ابراهیمی
50- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
51- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
52- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
53- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
54- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
55- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
56- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
57- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
58- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
59- مریم ابراهیمی کیا
60- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
61- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
62- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
63- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
64- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
65- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
66- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
67- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
68- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
69- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
70- سید مجتبی ابطحی
71- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
72- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
73- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
74- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
75- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
76- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
77- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
78- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
79- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
80- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
81- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
82- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
83- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
84- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
85- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
86- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
87- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
88- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
89- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
90- شبان ابوحسین
91- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
92- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
93- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
94- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
95- بهزاد اتابکی
96- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
97- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
98- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
99- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
100- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
101- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
102- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
103- عبدالمهدی اجلالی
104- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
105- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
106- مجید احتشامی
107- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
108- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
109- سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
110- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
111- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
112- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
113- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
114- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
115- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
116- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
117- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
118- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
119- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
120- افسانه احسانی
121- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
122- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
123- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
124- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
125- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
126- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
127- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
128- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
129- منوچهر احقر
130- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
131- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
132- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
133- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
134- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
135- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
136- بهروز احمدپور
137- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
138- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
139- رسول احمدزاده
140- علی احمدزاده
141- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
142- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
143- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
144- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
145- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
146- محمدرضا احمدنسب
147- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
148- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
149- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
150- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
151- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
152- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
153- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
154- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
155- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
156- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
157- اکرم احمدی
158- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
159- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
160- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
161- حسن احمدی
162- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
163- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
164- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
165- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
166- خلیل احمدی ، استادیار
167- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
168- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
169- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
170- سلیمان احمدی ، دانشیار
171- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
172- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
173- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
174- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
175- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
176- شیرین احمدی
177- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
178- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
179- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
180- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
181- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
182- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
183- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
184- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
185- فیروزه احمدی
186- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
187- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
188- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
189- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
190- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
191- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
192- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
193- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
194- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
195- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
196- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
197- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
198- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
199- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
200- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
201- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
202- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
203- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
204- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
205- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
206- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
207- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
208- سجاد احمدی زاده
209- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
210- جعفر احمدی شالی
211- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
212- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
213- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
214- علی محمد احمدی قراچه
215- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
216- مجید احمدی کچایی
217- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
218- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
219- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
220- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
221- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
222- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
223- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
224- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
225- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
226- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
227- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
228- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
229- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
230- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
231- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
232- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
233- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
234- افشین اخلاص پور
235- احمد اخلاصی
236- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
237- توحید اخلاقی
238- حسین اخلاقی
239- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
240- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
241- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
242- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
243- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
244- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
245- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
246- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
247- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
248- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
249- حمیدرضا اخوان ارمکی
250- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
251- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
252- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
253- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
254- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
255- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
256- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
257- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
258- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
259- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
260- سید محمد مهدی اخوت
261- سید محمود اخوت ، استاد
262- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
263- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
264- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
265- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
266- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
267- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
268- ریحانه ادبی
269- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
270- سامسون ادنیی الدجاره
271- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
272- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
273- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
274- عبدالرئوف ادیب زاده
275- پیمان ادیبی
276- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
277- سینا ارادتی
278- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
279- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
280- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
281- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
282- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
283- علی ارحامی
284- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
285- زهراسادات اردستانی
286- مجتبی اردستانی
287- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
288- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
289- امیرهوشنگ اردلان
290- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
291- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
292- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
293- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
294- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
295- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
296- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
297- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
298- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
299- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
300- محمدحسین ارشادی ، استادیار
301- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
302- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
303- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
304- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
305- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
306- سیدمحمد ارفعی
307- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
308- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
309- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
310- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
311- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
312- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
313- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
314- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
315- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
316- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
317- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
318- سمیه اسبکیان
319- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
320- مهدی استاد احمد
321- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
322- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
323- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
324- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
325- سعید رضا استادزاده
326- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
327- هوشنگ استادی
328- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
329- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
330- گلن استفن پاتتن
331- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
332- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
333- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
334- فرهاد استوان
335- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
336- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
337- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
338- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
339- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
340- خدابخش اسداللهی
341- سهراب اسداله زاده
342- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
343- امین اسدالهی
344- فرشته اسدالهیان بناب
345- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
346- علی اسدپور
347- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
348- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
349- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
350- عبدالله اسدزاده جاریحانی
351- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
352- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
353- امیرحسین اسدی
354- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
355- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
356- حسن اسدی
357- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
358- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
359- زهرا اسدی
360- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
361- سیده کبری اسدی
362- علیرضا اسدی
363- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
364- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
365- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
366- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
367- محمدامین اسدی
368- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
369- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
370- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
371- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
372- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
373- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
374- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
375- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
376- هرمز اسدی کوه آباد
377- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
378- الهه اسدیان
379- فریده اسدیان
380- قاسم اسدیان
381- مهسا اسرافیلی
382- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
383- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
384- محمدشمس اسفندآبادی
385- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
386- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
387- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
388- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
389- مرضیه اسفندیاری
390- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
391- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
392- حمیدرضا اسکاش
393- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
394- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
395- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
396- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
397- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
398- فرزاد اسکندری
399- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
400- مسعود اسکندری
401- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
402- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
403- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
404- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
405- مهرداد اسکویی
406- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
407- امیرحسین اسلام پناه
408- بهدیس اسلام نور
409- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
410- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
411- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
412- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
413- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
414- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
415- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
416- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
417- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
418- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
419- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
420- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
421- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
422- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
423- منصور اسلامی
424- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
425- حسین اسلامی مفیدآبادی
426- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
427- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
428- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
429- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
430- مهربان اسماعیل زاده ، -
431- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
432- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
433- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
434- رضا اسماعیل زاده کناری
435- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
436- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
437- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
438- امیدعلی اسماعیلی
439- امین اسماعیلی
440- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
441- داریوش اسماعیلی
442- سمیرا اسماعیلی
443- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
444- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
445- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
446- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
447- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
448- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
449- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
450- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
451- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
452- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
453- مهدی اسماعیلی
454- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
455- صالح اسماعیلی درکه
456- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
457- غریبه اسماعیلی کیا
458- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
459- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
460- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
461- فرحناز اسمعیلی رادور
462- جان الکساندر اسمیت
463- رضا اسودی
464- مهرداد اشتری
465- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
466- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
467- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
468- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
469- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
470- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
471- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
472- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
473- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
474- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
475- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
476- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
477- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
478- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
479- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
480- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
481- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
482- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
483- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
484- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
485- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
486- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
487- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
488- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
489- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
490- مرتضی اصغرنیا
491- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
492- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
493- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
494- محسن اصغری
495- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
496- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
497- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
498- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
499- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
500- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
501- محمد علی اصغری مقدم
502- محمدعلی اصغری مقدم
503- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
504- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
505- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
506- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
507- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
508- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
509- ابراهیم اصلانی
510- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
511- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
512- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
513- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
514- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
515- مرتضی اصلانی نژاد
516- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
517- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
518- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
519- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
520- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
521- امیرمهدی اعتباری
522- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
523- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
524- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
525- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
526- سید غلامرضا اعتماد
527- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
528- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
529- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
530- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
531- بهزاد اعتمادی
532- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
533- امیر اعتمادی بزرگ
534- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
535- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
536- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
537- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
538- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
539- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
540- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
541- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
542- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
543- رضا اعطائی زاده
544- محمد اعظم زاده ، استادیار
545- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
546- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
547- موسی اعظمی
548- نسرین سادات اعظمی
549- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
550- حسین اعظمی چهاربرج
551- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
552- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
553- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
554- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
555- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
556- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
557- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
558- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
559- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
560- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
561- سید ابوذر افتخاری ، استاد
562- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
563- سید علی افتخاری
564- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
565- مهران افتخاری
566- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
567- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
568- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
569- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
570- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
571- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
572- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
573- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
574- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
575- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
576- پریا افراز ، کارشناس
577- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
578- محبوب افراسیاب
579- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
580- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
581- مه لقا افراسیابی
582- حسین افراسیابیان
583- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
584- محسن افروزه
585- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
586- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
587- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
588- قهرمان افشار
589- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
590- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
591- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
592- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
593- بهرام افشاری
594- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
595- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
596- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
597- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
598- علی افشاری
599- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
600- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
601- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
602- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
603- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
604- حسن افشین
605- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
606- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
607- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
608- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
609- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
610- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
611- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
612- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
613- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
614- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
615- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
616- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
617- احمد علی افکاری
618- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
619- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
620- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
621- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
622- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
623- اجو افولابی میچائیل
624- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
625- منوچهر اقبال
626- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
627- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
628- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
629- بیژن اقتصاد
630- سوده اقتصاد
631- محمد اقتصاد
632- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
633- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
634- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
635- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
636- اردشیر اکبر آبادی
637- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
638- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
639- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
640- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
641- حبیب اکبرزاده
642- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
643- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
644- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
645- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
646- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
647- احمد اکبری ، استاد
648- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
649- تقی اکبری
650- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
651- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
652- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
653- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
654- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
655- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
656- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
657- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
658- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
659- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
660- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
661- مجتبی اکبری
662- مجید اکبری
663- محسن اکبری ، استادیار
664- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
665- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
666- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
667- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
668- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
669- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
670- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
671- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
672- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
673- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
674- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
675- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
676- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
677- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
678- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
679- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
680- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
681- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
682- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
683- محمد جعفر اکرام جعفری
684- محمد اکرم
685- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
686- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
687- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
688- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
689- زهرا البرز
690- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
691- ابراهیم التجائی
692- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
693- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
694- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
695- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
696- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
697- احمد الستی ، استادیار
698- محمد مهدی الشریف
699- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
700- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
701- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
702- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
703- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
704- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
705- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
706- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
707- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
708- حجت اله الماسی
709- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
710- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
711- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
712- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
713- محمد الموتی
714- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
715- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
716- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
717- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
718- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
719- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
720- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
721- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
722- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
723- محمدرضا الهامی ، استاد
724- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
725- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
726- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
727- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
728- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
729- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
730- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
731- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
732- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
733- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
734- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
735- سید محمدرضا امام ، دانشیار
736- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
737- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
738- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
739- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
740- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
741- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
742- جمشید امامی
743- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
744- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
745- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
746- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
747- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
748- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
749- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
750- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
751- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
752- محمد امامی
753- مریم امامی ، کارشناس نشریه
754- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
755- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
756- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
757- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
758- سید عمادالدین امامی فر
759- آریو امامی فر
760- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
761- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
762- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
763- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
764- غلامرضا امانی
765- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
766- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
767- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
768- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
769- آرش امرایی
770- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
771- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
772- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
773- نبي اميدي
774- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
775- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
776- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
777- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
778- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
779- پرویز امیدنیا
780- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
781- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
782- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
783- کمال امیدوار
784- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
785- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
786- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
787- ابوذر امیدی
788- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
789- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
790- رسول امیدی
791- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
792- محمود امیدی
793- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
794- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
795- فرانک امیدیان
796- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
797- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
798- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
799- مهرداد امیر آقایی
800- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
801- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
802- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
803- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
804- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
805- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
806- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
807- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
808- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
809- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
810- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
811- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
812- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
813- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
814- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
815- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
816- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
817- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
818- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
819- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
820- زهرا امیری
821- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
822- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
823- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
824- علی امیری
825- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
826- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
827- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
828- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
829- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
830- موسی امیری
831- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
832- ویدا امیری
833- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
834- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
835- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
836- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
837- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
838- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
839- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
840- محمد امین
841- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
842- امید امین الرعایایی یمینی
843- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
844- جواد امین خندقی
845- اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
846- رضا امین زاده
847- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
848- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
849- نگوا امین عارف
850- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
851- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
852- عباس امین منصور
853- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
854- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
855- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
856- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
857- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
858- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
859- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
860- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
861- حمیده امینی
862- داوود امینی ، استادیار
863- رحمان امینی
864- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
865- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
866- عباس امینی
867- عبدالحسین امینی
868- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
869- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
870- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
871- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
872- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
873- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
874- محمدتقی امینی ، دانشیار
875- منوچهر امینی
876- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
877- نوروز امینی
878- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
879- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
880- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
881- محسن امینی خوزانی
882- محمد امینی زاده ، استادیار
883- عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
884- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
885- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
886- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
887- غلامعلی امینیان
888- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
889- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
890- محمدرضا انبیائی
891- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
892- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
893- علیرضا انتظاری
894- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
895- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
896- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
897- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
898- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
899- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
900- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
901- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
902- محمدامین انسان
903- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
904- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
905- حسن انصاری
906- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
907- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
908- عبدالحمید انصاری
909- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
910- محمد سعید انصاری
911- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
912- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
913- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
914- یاسر انصاری
915- کریم انصاری اصل
916- علیرضا انصاری چهارسوقی
917- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
918- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
919- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
920- حمید انصاریان
921- خلیل انصاریان
922- سیدجواد انگجی
923- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
924- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
925- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
926- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
927- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
928- علی انوری
929- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
930- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
931- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
932- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
933- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
934- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
935- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
936- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
937- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
938- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
939- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
940- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
941- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
942- علی اوسط رشتچیان
943- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
944- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
945- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
946- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
947- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
948- محمدرضا اولیاء
949- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
950- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
951- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
952- مصطفی اویسی
953- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
954- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
955- احسان ایپکی
956- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
957- غلامرضا ایراجیان
958- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
959- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
960- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
961- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
962- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
963- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
964- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
965- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
966- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
967- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
968- سید محمد ایرانمنش
969- لیلا ایرانمنش
970- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
971- راضیه ایرانی
972- غلامرضا ایرانی
973- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
974- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
975- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
976- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
977- شاهرخ ایروانی
978- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
979- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
980- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
981- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
982- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
983- عبداله ایزد پناه
984- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
985- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
986- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
987- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
988- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
989- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
990- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
991- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
992- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
993- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
994- عباسعلی ایزدی
995- علی ایزدی
996- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
997- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
998- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
999- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1000- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1001- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1002- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1003- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1004- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1005- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1006- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1007- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1008- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1009- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1010- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1011- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1012- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1013- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1014- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1015- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1016- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1017- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1018- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1019- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1020- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1021- مرتضی ایمانی راد
1022- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1023- مرتضی ایمانیان
1024- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1025- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- عزیز باباپور
9- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
12- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
13- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
14- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
15- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
16- مهدى بابایى زاده
17- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
18- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
19- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
20- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
21- ساسان بابایی
22- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
23- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
24- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
26- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
27- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
28- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
29- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
30- ناصر بابایی
31- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
32- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
33- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
34- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
35- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
36- حاجی بابایی مقدم
37- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
38- هلنا ماریا باپتیستا الویس
39- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
40- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
41- مینا باجگاه
42- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
43- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
44- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
45- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
46- بهروز بادامی
47- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
48- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
49- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
50- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
51- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
52- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
53- قاسم بارانی
54- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
55- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
56- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
57- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
58- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
59- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
60- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
61- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
62- کامبیز بازرگان
63- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
64- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
65- شهرزاد بازرگان حجازی
66- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
67- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
68- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
69- حجت الله بازوبندی
70- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
71- محمد حسن بازیار
72- مینو باسامی
73- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
74- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
75- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
76- محمد باشکوه ، دانشیار
77- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
78- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
79- پریسا باصری
80- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
81- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
82- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
83- مهدی باغبان
84- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
85- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
86- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
87- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
88- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
89- محمد باغستانی کوزه گر
90- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
91- حمیدرضا باغیانی
92- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
93- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
94- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
95- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
96- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
97- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
98- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
99- جمشید باقرزاده
100- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
101- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
102- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
103- محمد باقرنیافر
104- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
105- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
106- احمد باقری ، استاد
107- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
108- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
109- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
110- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
111- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
112- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
113- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
114- سیدرامتین باقری
115- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
116- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
117- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
118- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
119- کمال الدین باقری
120- محمد باقری ، استادیار
121- محمد باقری
122- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
123- مرتضی باقری
124- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
125- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
126- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
127- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
128- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
129- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
130- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
131- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
132- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
133- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
134- محمدباقر باقری کنی ، استاد
135- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
136- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
137- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
138- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
139- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
140- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
141- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
142- زهره بال
143- فرزانه بالاجه
144- هومن بالازاده
145- رائو بالوسو
146- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
147- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
148- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
149- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
150- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
151- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
152- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
153- تقی باهو طرودی
154- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
155- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
156- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
157- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
158- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
159- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
160- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
161- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
162- عباس بحری ، مجری طرح
163- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
164- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
165- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
166- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
167- مجتبی بحیرایی
168- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
169- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
170- بیدار بخت
171- مصطفی بختیار
172- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
173- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
174- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
175- حسین بختیاری
176- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
177- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
178- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
179- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
180- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
181- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
182- مینا بختیاری
183- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
184- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
185- علیرضا بخشایی
186- محسن بخشنده
187- محمد بخشنده
188- عباس بخشنده بالی
189- محمد بخشوده ، استاد
190- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
191- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
192- زهرا بخشی
193- سعیدرضا بخشی
194- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
195- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
196- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
197- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
198- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
199- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
200- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
201- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
202- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
203- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
204- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
205- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
206- سید علی بدری
207- عاطفه بدری
208- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
209- کاظم بدو
210- فاطمه بدوی
211- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
212- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
213- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
214- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
215- کاوه بذرافکن
216- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
217- سعید برآبادی
218- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
219- امیرحسین براتی
220- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
221- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
222- سارا براتی
223- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
224- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
225- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
226- محمد براتی
227- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
228- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
229- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
230- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
231- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
232- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
233- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
234- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
235- عبدالاحد برادران خلخالی
236- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
237- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
238- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
239- کیان براری
240- معصومه براری
241- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
242- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
243- عباس براعتی
244- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
245- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
246- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
247- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
248- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
249- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
250- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
251- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
252- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
253- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
254- منصوره بردبار
255- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
256- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
257- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
258- پویا برزگر
259- شهرام برزگر
260- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
261- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
262- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
263- محمدرضا برزگران
264- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
265- کاظم برزگربفرویی
266- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
267- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
268- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
269- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
270- محسن برغمدی
271- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
272- ناصر برک پور
273- سیدمسعود برکاتی
274- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
275- حسن برگزین
276- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
277- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
278- آیدین برنجیان
279- علی برهان زهی
280- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
281- علیرضا برهانی داریان
282- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
283- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
284- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
285- جورج بروفاس
286- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
287- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
288- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
289- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
290- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
291- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
292- ناصر برومند
293- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
294- علی برومند نیا
295- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
296- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
297- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
298- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
299- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
300- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
301- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
302- امید بزرگ حداد
303- عیسی بزرگ زاده
304- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
305- داوود بزرگمهر
306- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
307- حسین بزرگیان
308- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
309- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
310- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
311- الیاس بستگانی
312- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
313- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
314- مرتضی بسیج
315- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
316- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
317- حسین بشارتی ، استاد
318- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
319- سجاد بشرپور
320- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
321- مسلم بشکار
322- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
323- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
324- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
325- کیجی بشیر احمد
326- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
327- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
328- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
329- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
330- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
331- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
332- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
333- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
334- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
335- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
336- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
337- عبدالحسن بصیره
338- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
339- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
340- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
341- مهدی بصیری ، استاد
342- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
343- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
344- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
345- عبدالحسین بغلانی
346- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
347- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
348- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
349- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
350- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
351- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
352- ریکیک بل بابا
353- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
354- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
355- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
356- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
357- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
358- احمد بلندنظر
359- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
360- شعله بلوچ
361- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
362- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
363- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
364- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
365- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
366- سعید بلیانی
367- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
368- عفت بمبئی چی
369- محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
370- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
371- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
372- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
373- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
374- شیلا بناری
375- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
376- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
377- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
378- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
379- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
380- امین بنایی
381- مهدی بنایی جهرمی
382- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
383- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
384- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
385- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
386- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
387- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
388- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
389- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
390- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
391- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
392- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
393- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
394- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
395- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
396- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
397- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
398- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
399- ناصر بنیادی
400- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
401- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
402- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
403- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
404- علی بهادران ، دانشجو دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
405- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
406- هادی بهادری
407- بهرام بهادری بیرگانی
408- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
409- امیدرضا بهادری نژاد
410- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
411- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
412- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
413- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
414- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
415- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
416- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
417- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
418- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
419- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
420- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
421- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
422- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
423- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
424- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
425- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
426- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
427- محرم بهرام خو
428- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
429- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
430- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
431- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
432- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
433- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
434- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
435- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
436- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
437- شهاب بهرامی ، استادیار
438- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
439- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
440- عبدا... بهرامی ، استاد
441- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
442- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
443- علیرضا بهرامی
444- محسن بهرامی ، استاد
445- محمد بهرامی ، استادیار
446- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
447- نجمه بهرامی
448- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
449- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
450- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
451- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
452- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
453- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
454- سجاد بهرامی مقدم
455- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
456- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
457- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
458- منا بهره دار
459- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
460- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
461- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
462- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
463- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
464- بهروز بهروزی راد
465- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
466- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
467- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
468- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
469- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
470- جانعلی بهزادنسب
471- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
472- مرضیه بهزادی
473- مریم بهزادی
474- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
475- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
476- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
477- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
478- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
479- امیر خسرو بهشتی
480- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
481- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
482- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
483- سیدمحمد بهشتی
484- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
485- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
486- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
487- محمدرضا بهشتی
488- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
489- ابراهیم بهشتی جاوید
490- حسین بهشتی نژاد
491- علی بهفروز
492- علی بهلولی
493- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
494- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
495- میثم بهمنش
496- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
497- پریسا بهمنی
498- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
499- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
500- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
501- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
502- بیوک بهنام ، استادیار
503- حمید بهنام
504- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
505- محمد بهنام فر
506- محمدحسن بهنام فر
507- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
508- نسرین بهنیافرد
509- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
510- بو عالم بواشش
511- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
512- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
513- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
514- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
515- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
516- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
517- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
518- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
519- علیرضا بوشهری
520- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
521- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
522- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
523- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
524- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
525- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
526- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
527- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
528- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
529- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
530- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
531- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
532- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
533- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
534- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
535- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
536- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
537- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
538- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
539- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
540- نیلوفر بیاتی
541- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
542- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
543- لیلا بیان
544- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
545- علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
546- هادی بیت الهی
547- محمد حسین بیجه کشاورزی
548- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
549- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
550- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
551- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
552- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
553- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
554- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
555- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
556- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
557- علی بیرانوند ، مربی
558- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
559- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
560- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
561- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
562- کارمن بیزاری
563- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
564- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
565- زهرا بیضائی
566- مسعود بیطرفان
567- مهدی بیطرفان
568- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
569- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
570- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
571- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
572- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
573- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
574- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
575- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
576- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
577- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
578- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
579- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
580- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
581- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
582- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
583- سکینه بیگی
584- محمدحسن بیگی
585- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
586- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
587- ازهر بین هارون
588- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
589- محمد بینازاده
590- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
591- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- زهرا پارساپور
11- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
12- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
13- فرامرز پارسی
14- حسن پارسی پور
15- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
16- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
17- سالواتوره پاریسی
18- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
19- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
20- محمد پازوکی ، دانشیار
21- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
22- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
23- هادی پازوکی طرودی
24- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
25- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
26- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
27- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
28- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
29- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
30- حجت اله پاشا پور
31- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
32- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
33- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
34- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
35- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
37- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
38- شیدا پاشایی
39- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
40- فاطمه پاک
41- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
42- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
43- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
44- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
45- سجاد پاک گهر
46- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
47- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
48- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
49- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
51- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
52- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
53- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
54- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
55- احمد پاکزاد
56- محمد پاک‌نژاد
57- سیرهار پال
58- ریچارد پالمر
59- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
60- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
61- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
62- الهام پایانی
63- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
64- رضا پایدار
65- شهرام پایدار ، دانشیار
66- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
67- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
68- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
69- محمود پایندان
70- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
71- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
72- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
73- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
74- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
75- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
76- فرشید پذیرا
77- جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
78- میلتون پرابو
79- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
80- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
81- حسن پرسا
82- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
83- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
84- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
85- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
86- مصطفی پرنیانی
87- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
88- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
89- محمود پرهیزکار
90- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
91- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
92- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- آرمین پرهیزی
94- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
95- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
96- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
97- علی پرویزی ، استاد
98- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
99- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
100- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
101- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
102- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
103- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
104- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
105- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
106- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
107- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
108- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
109- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
110- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
111- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
112- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
113- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
114- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
115- محمد پسندیده
116- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
117- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
118- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
119- علی محمد پشت دار ، دانشیار
120- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
121- محمد پناهنده
122- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
123- روزبه پناهی
124- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
125- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
126- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
127- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
128- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
129- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
130- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
131- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
132- چیستا پناهی وقار
133- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
134- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
135- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
136- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
137- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
138- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
139- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
140- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
141- احسان پهلوانی فرد
142- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
143- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
144- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
145- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
146- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
147- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
148- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
149- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
150- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
151- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
152- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
153- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
154- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
155- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
156- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
157- احسان پوراسماعیل
158- یاسان الله پوراشرف
159- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
160- جلال پورالعجل
161- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
162- حسن پوربابایی
163- حسن پوربافرانی
164- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
165- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
166- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
167- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
168- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
169- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
170- امیرحسین پورجوهری
171- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
172- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
173- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
174- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
175- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
176- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
177- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
178- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
179- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
180- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
181- مهدی پورشا
182- اسماعیل پورشاهید
183- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
184- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
185- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
186- نسترن پورصالحی
187- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
188- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
189- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
190- محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
191- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
192- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
193- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
194- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
195- بهزاد پورغریب ، استادیار
196- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
197- محمدرضا پورقربان
198- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
199- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
200- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
201- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
202- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
203- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
204- محمد پورکیانی
205- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
206- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
207- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
208- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
209- الهام پورمهابادیان
210- محمدصادق پورمهدی
211- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
212- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
213- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
214- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
215- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
216- لیلا پورنجفی
217- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
218- فرزاد پورنور
219- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
220- احسان پوری
221- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
222- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
223- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
224- مهندس پارسا پویا ، مربی
225- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
226- علی پویان
227- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
228- میترا پیام بوساری
229- پائولو پیترو بیانسون
230- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
231- پرویز پیران
232- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
233- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
234- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
235- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
236- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
237- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
238- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
239- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
240- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
241- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
242- مجید پیرستانی
243- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
244- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
245- جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
246- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
247- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
248- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
249- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
250- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
251- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
252- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
253- حسین پیری ، دانشگاه بناب
254- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
255- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
256- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
257- اسماعیل پیش بین
258- ایمان پیش بین
259- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
260- امیرحسین پیشگویی
261- پروانه پیشنمازی
262- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
263- حمیدرضا پیشوایی
264- مهدی پیشوایی
265- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
266- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
267- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
268- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
269- فاطمه پیغمبری
270- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
271- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
272- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
273- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
274- خسرو پیله وریان
275- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
276- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
45- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
46- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
47- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
48- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
49- هوبه تحویلداری
50- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
51- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
52- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
53- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
54- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
55- حسین ترابزاده خراسانی
56- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
57- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
58- صدیقه ترابی
59- فاطمه ترابی
60- فیروزه ترابی
61- محمد مهدی ترابی
62- یوسف ترابی
63- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
64- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
65- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
66- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
67- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
68- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
69- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
70- آرش ترک سامنی ، استادیار
71- بهروز ترک لادانی
72- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
73- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
74- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
75- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
76- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
77- اشرف ترکیان ، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
78- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
79- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
80- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
81- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
82- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
83- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
84- بهنام تشکری
85- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
86- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
87- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
88- شاهین تفنگدارزاده
89- محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
90- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
91- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
92- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
93- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
94- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
95- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
96- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
97- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
98- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
99- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
100- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
101- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
102- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
103- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
104- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
105- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
106- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
107- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
108- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
109- محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
110- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
111- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
112- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
113- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
114- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
115- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
116- کتایون تقی زاده
117- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
118- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
119- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
120- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
121- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
122- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
123- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
124- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
125- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
126- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
127- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
128- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
129- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
130- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
131- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
132- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
133- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
134- محمدرضا تمامگر
135- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
136- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
137- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
138- عباس تمیزی
139- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
140- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
141- زهرا تنها معافی ، دانشیار
142- فرهاد تنهای رشوانلو
143- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
144- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
145- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
146- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
147- هادی تهرانی
148- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
149- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
150- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
151- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
152- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
153- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
154- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
155- ارکان توپال
156- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
157- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
158- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
159- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
160- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
161- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
162- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
163- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
164- سمیه توحیدلو
165- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
166- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
167- علی توحیدی مقدم
168- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
169- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
170- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
171- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
172- منوچهر توسلی نائینی
173- ایرج توسلیان
174- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
175- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
176- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
177- فیروز توفیق
178- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
179- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
180- علی اصغر توفیقی
181- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
182- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
183- علی توکلان
184- احسان توکلی
185- امید توکلی
186- حمیدرضا توکلی
187- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
188- علی توکلی
189- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
190- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
191- فایزه توکلی
192- محمد جواد توکلی
193- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
194- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
195- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
196- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
197- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
198- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
199- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
200- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
201- محمدرضا توکلی صابری
202- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
203- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
204- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
205- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
206- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
207- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
208- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
209- چنگ تونگ ، استاد
210- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
211- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
212- کاوه تیمورنژاد
213- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
214- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
215- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
216- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
217- سحر تیموری
218- سعید تیموری
219- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
220- فاطمه تیموری
221- فرشته تیموری
222- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
223- رضا تیموری فعال ، استاد
224- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- فرهاد ثبوتی
9- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
18- محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، مدرس دانشگاه
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- فاطمه جان احمدی
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- عسکر جانعلی زاده
25- پرهام جانفشان
26- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
27- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
28- حسین جانمحمدی
29- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
30- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
31- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
32- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
33- ابراهیم جاودان
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
43- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
44- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
45- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
46- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
47- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
48- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
49- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
50- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
51- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
52- تیمور جباری
53- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
54- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
55- حمید جباری
56- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
57- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
58- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
59- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
60- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
61- تقی جباری فر
62- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
63- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
64- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد دانشگاه- عضوکمیته داوران ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
65- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
66- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
67- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
68- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
69- محمد جرادت
70- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
71- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
72- علی جزایری
73- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
74- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
75- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
76- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
77- امیر جعفرپور
78- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
79- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
80- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
81- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
82- جعفر جعفرزاده
83- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
84- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
85- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
86- فروزنده جعفرزاده پور
87- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
88- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
89- سيداصغر جعفري
90- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
91- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
92- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
93- امین جعفری
94- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
95- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
96- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
97- جواد جعفری
98- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
99- حسین جعفری
100- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
101- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
102- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
103- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
104- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
105- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
106- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
107- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
108- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
109- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
110- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
111- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
112- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
113- علی جعفری
114- علی جعفری
115- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
116- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
117- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
118- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
119- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
120- غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
121- غلام حسین جعفری
122- کبری جعفری
123- محمد جعفری
124- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
125- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
126- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
127- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
128- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
129- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
130- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
131- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
132- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
133- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
134- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
135- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
136- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
137- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
138- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
139- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
140- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
141- احسان جعفری فر
142- نسرین جعفری گلستان
143- محسن جعفری مذهب
144- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
145- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
146- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
147- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
148- سعيد جعفری نیا
149- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
150- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
151- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
152- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
153- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
154- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
155- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
156- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
157- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
158- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
159- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
160- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
161- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
162- حسن جلالی
163- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
164- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
165- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
166- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
167- وحیدرضا جلالی
168- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
169- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
170- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
171- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
172- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
173- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
174- محمود جلالی کروه
175- محمدرضا جلالی ندوشن
176- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
177- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
178- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
179- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
180- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
181- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
182- رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
183- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
184- پروین جلیلوند
185- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
186- حمید جلیلوند
187- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
188- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
189- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
190- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
191- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
192- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
193- مهندس مهناز جلیلی ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری
194- حمید جلیلی راثی
195- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
196- سمانه جلیلی صدرآباد
197- هاشم جلیلی صفریان
198- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
199- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
200- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
201- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
202- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
203- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
204- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
205- الهام جم زاده
206- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
207- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
208- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
209- فریبرز جمالزاد فلاح
210- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
211- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
212- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
213- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
214- فرید جمالی
215- مسعود جمالی آشتیانی
216- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
217- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
218- ابوذر جمالی نیا
219- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
220- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
221- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
222- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
223- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
224- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
225- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
226- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
227- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
228- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
229- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
230- سلیمان جمشیدی
231- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
232- محمدرضا جمشیدی
233- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
234- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
235- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
236- همایون جمشیدیان ، استادیار
237- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
238- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
239- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
240- سید مهدی جمیلی
241- نسرین جناب آقا
242- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
243- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
244- محسن جنتی
245- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
246- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
247- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
248- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
249- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
250- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
251- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
252- عباس جهان بخشی
253- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
254- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
255- محمدرضا جهان میری
256- حمید جهانبخش
257- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
258- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
259- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
260- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
261- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
262- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
263- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
264- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
265- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
266- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
267- جواد جهانگیر
268- محمد حسین جهانگیر
269- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
270- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
271- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
272- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
273- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
274- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
275- محسن جهانگیری
276- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
277- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
278- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
279- عباسقلی جهانی
280- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
281- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
282- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
283- نوید جهدی
284- نوید جهدی
285- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
286- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
287- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
288- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
289- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
290- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
291- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
292- ایرج جوادی
293- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
294- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
295- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
296- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
297- محمد جوادی
298- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
299- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
300- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
301- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
302- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
303- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
304- فرناز جوادی گرگری
305- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
306- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
307- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
308- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
309- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
310- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
311- عباس جوارشکیان
312- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
313- فرهاد جوان
314- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
315- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
316- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
317- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
318- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
319- علی جوان فروزنده
320- جواد جوان مجیدی
321- محمد جوان نیکخواه ، استاد
322- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
323- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
324- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
325- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
326- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
327- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
328- نادر جوانی
329- محمود جوانی پور
330- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
331- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
332- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
333- سعید جواهرزاده
334- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
335- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
336- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
337- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
338- محمدرضا جودت
339- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
340- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
341- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
342- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
343- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
344- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
345- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
346- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
347- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
348- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
349- سمیه جولایی
350- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
351- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
352- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
353- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
12- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
13- اسماعیل چمنی
14- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
15- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
16- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
17- چینگ چنگ لی
18- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
19- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
20- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
21- فرهاد چنگیزی
22- وحید چنگیزی
23- بنویت چنیاس
24- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
25- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
26- منوچهر چهاردولی
27- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
28- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
29- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
30- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
31- علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
32- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
34- شمهونا چودهاری
35- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
36- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
37- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
38- محمد جواد چیت ساز
39- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
40- علیرضا چیت سازیان
41- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
42- مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
43- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
12- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
13- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
14- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
15- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
16- فرزاد حاتمی
17- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
18- محمدرضا حاتمی
19- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
20- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
21- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
22- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
23- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
24- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
25- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
26- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
28- اصغر حاج سقطی
29- خسرو حاج صادقی
30- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
31- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
32- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
33- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
34- محسن حاجی آقایی
35- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
36- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
37- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
38- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
39- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
40- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
41- خلیل حاجی پور
42- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
43- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
44- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
45- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
46- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
47- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
48- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
49- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
50- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
51- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
52- حسین حاجی سلطانی
53- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
54- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
55- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
56- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
57- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
58- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
59- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
60- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
61- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
62- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
63- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
64- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
65- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
66- الهه حاجیان حیدری
67- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
68- زهره حاجیان فروشانی
69- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
70- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
71- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
72- محمد رضا حافظ نیا
73- محمدرضا حافظ نیا
74- احمد حافظی ، مدرس
75- اکرم حافظی
76- رحمت الله حافظی
77- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
78- فردین حافظی
79- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
80- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
81- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
82- سمانه حامدی ، استادیار
83- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
84- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
85- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
86- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
87- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
88- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
89- فرح حبیب ، استاد تمام
90- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
91- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
92- طاهر حبیب زاده
93- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
94- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
95- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
96- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
97- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
98- بهروز حبیبی
99- بیوک حبیبی ، پروفسور
100- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
101- حمیدرضا حبیبی
102- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
103- عبدالحمید حبیبی
104- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
105- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
106- لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
107- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
108- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
109- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
110- هنگامه حبیبی
111- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
112- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
113- مهدی حبیبی دوست
114- صابر حبیبی سوادکوهی
115- آرش حبیبی لشکری
116- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
117- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
118- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
119- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
120- الهه حجازی ، دانشیار
121- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
122- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
123- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
124- سحاب حجازی
125- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
126- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
127- مجید حجازی
128- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
129- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
130- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
131- عیسى حجت ، استاد تمام
132- عیسی حجت
133- محمدمهدی حجت
134- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
135- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
136- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
137- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
138- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
139- سعید حجتی
140- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
141- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
142- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
143- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
144- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
145- وحید حجتی نیکو
146- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
147- رضا حداد
148- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
149- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
150- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
151- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
152- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
153- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
154- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
155- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
156- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
157- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
158- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
159- هدی حدیدی
160- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
161- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
162- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
163- مهدی حریری ، استادیار
164- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
165- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
166- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
167- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
168- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
169- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
170- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
171- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
172- میرزا حسن الزمان
173- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
174- جعفر حسن پور
175- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
176- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
177- زینب حسن پور
178- شهاب حسن پور
179- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
180- مهدی حسن پور
181- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
182- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
183- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
184- حامد حسن زاده
185- حسین حسن زاده ، استادیار
186- حمیدرضا حسن زاده
187- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
188- عاطفه حسن زاده
189- عليرضا حسن زاده
190- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
191- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
192- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
193- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
194- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
195- علی حسن زاده خوئی
196- مجتبی حسن زاده دلوئی
197- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
198- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
199- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
200- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
201- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
202- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
203- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
204- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
205- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
206- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
207- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
208- آرمان حسنی ، استادیار
209- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
210- امیر حسنی
211- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
212- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
213- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
214- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
215- سیدرضا حسنی
216- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
217- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
218- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
219- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
220- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
221- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
222- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
223- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
224- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
225- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
226- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
227- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
228- سعید حسین پور
229- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
230- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
231- محمدجواد حسین پورفرد
232- الهام حسین خانی
233- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
234- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
235- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
236- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
237- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
238- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
239- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
240- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
241- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
242- متین حسین زاده
243- مریم حسین زاده
244- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
245- یوسف حسین زاده تروان
246- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
247- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
248- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
249- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
250- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
251- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
252- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
253- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
254- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
255- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
256- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
257- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
258- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
259- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
260- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
261- پریسا حسینی
262- پیام حسینی
263- حامد حسینی
264- زینب السادات حسینی
265- سلمان حسینی
266- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
267- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
268- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
269- سید تیمور حسینی
270- سید جلال حسینی
271- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
272- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
273- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
274- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
275- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
276- سید سلیمان حسینی
277- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
278- سید طاهر حسینی
279- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
280- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
281- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
282- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
283- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
284- سید کریم حسینی
285- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
286- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
287- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
288- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
289- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
290- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
291- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
292- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
293- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
294- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
295- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
296- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
297- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
298- سیدعلی حسینی ، دانشیار
299- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
300- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
301- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
302- سیدوحید حسینی ، استاد
303- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
304- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
305- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
306- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
307- ملیحه سادات حسینی
308- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
309- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
310- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
311- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
312- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
313- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
314- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
315- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
316- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
317- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
318- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
319- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
320- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
321- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
322- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
323- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
324- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
325- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
326- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
327- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
328- موید حسینی صدر ، پروفسور
329- مهندس سیدمحمدرضا حسینی علی آباد
330- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
331- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
332- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
333- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
334- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
335- سید حسین حسینی لواسانی
336- سید مصطفی حسینی مزینانی
337- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
338- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
339- سید علی حسینی میلانی
340- سیدمحمد حسینی نژاد
341- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
342- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
343- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
344- سید محمد حسینی نصر
345- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
346- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
347- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
348- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
349- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
350- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
351- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
352- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
353- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
354- رویا حسینیان اصفهانی
355- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
356- پژمان حسینیون
357- سولماز حسینیون
358- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
359- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
360- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
361- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
362- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
363- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
364- سعید حصارکی
365- ایوب حضرتی
366- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
367- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
368- محمد حضوری
369- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
370- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
371- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
372- معصومه حق پرست
373- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
374- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
375- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
376- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
377- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
378- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
379- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
380- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
381- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
382- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
383- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
384- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
385- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
386- احمد حقانی
387- محمد حقانی
388- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
389- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
390- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
391- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
392- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
393- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
394- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
395- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
396- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
397- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
398- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
399- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
400- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
401- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
402- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
403- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
404- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
405- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
406- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
407- آزاده حکاک زاده
408- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
409- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
410- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
411- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
412- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
413- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
414- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
415- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
416- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
417- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
418- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
419- محمد حلاج
420- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
421- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
422- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
423- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
424- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
425- مرجان حمدالهی
426- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
427- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
428- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
429- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
430- حمید حمزه ای
431- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
432- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
433- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
434- شهربانو حمیدپور
435- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
436- جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی برق - الکترونیک، استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
437- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
438- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
439- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
440- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
441- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
442- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
443- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
444- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
445- مهرزاد حمیدی
446- علي حمیدی زاده
447- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
448- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
449- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
450- پریچهر حناچی
451- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
452- سیمین حناچی
453- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
454- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
455- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
456- فاطمه حورعلی
457- مجیدعلی حوری
458- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
459- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
460- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
461- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
462- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
463- زهرا حیاتی
464- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
465- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
466- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
467- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
468- نیما حیدر زاده
469- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
470- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
471- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
472- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
473- محمد حیدرزاده
474- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
475- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
476- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
477- امید حیدری
478- امیر حیدری
479- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
480- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
481- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
482- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
483- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
484- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
485- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
486- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
487- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
488- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
489- علی حیدری
490- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
491- فاطمه حیدری
492- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
493- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
494- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
495- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
496- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
497- مهدی حیدری
498- نادر حیدری
499- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
500- محسن حیدری بنی
501- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
502- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
503- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
504- کوروش حیدری شیرازی
505- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
506- مرتضی حیدری مظفر
507- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
508- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
509- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
510- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
511- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
512- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
513- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
514- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
515- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
7- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
8- احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
9- حمید خادم مسجدی
10- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
11- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
12- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
13- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
14- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
15- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
16- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- عباس خاشعی سیوکی
18- نازیلا خاقانی
19- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
20- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
21- سیمین خاکپور
22- محمدرضا خاکزاد
23- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
24- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
25- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
26- مرضیه خاکستری ، دانشیار
27- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
28- میلاد خاکی
29- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
30- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
31- محمد خالدیان
32- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
33- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
34- علی خالق خواه
35- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
36- ابوالفتح خالقی ، استادیار
37- فریبا خالقی سروش
38- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
39- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
40- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
41- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
42- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
43- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
44- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
45- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
46- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
47- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
48- شعبانعلی خان صنمی
49- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
50- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
51- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
52- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
53- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
54- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
55- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
56- محمدرضا خانلو
57- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
58- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
59- حسن خانی
60- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
61- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
62- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
63- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
64- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
65- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
66- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
67- علیرضا خاوندی
68- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
69- محمدرضا خباز تمیمی
70- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
71- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
72- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
73- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
74- علیرضا ختایی ، استاد
75- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
76- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
77- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
78- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
79- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
80- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
81- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
82- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
83- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
84- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
85- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
86- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
87- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
89- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
90- ابوالحسن خدادادپور
91- ایرج خدادادی
92- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
93- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
94- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
95- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
96- علی اصغر خدادوست آرانی
97- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
98- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
99- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
100- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
101- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
102- حمیده خداویسی
103- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
104- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
105- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
106- ابوذر خدایاری
107- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
108- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
109- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
110- علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
111- غلامحسن خدایی
112- زینب خدری
113- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
114- غلامحسین خدری ، دانشیار
115- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
116- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
117- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
118- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
119- فاطمه خرازی افرا
120- محمد خرازی افرا
121- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
122- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
123- سیدعلی خراسانی
124- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
125- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
126- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
127- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
128- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
129- سعید خردمندی
130- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
131- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
132- حسن خرقانی
133- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
134- الهام خرم
135- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
136- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
137- کاظم خرم دل
138- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
139- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
140- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
141- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
142- بهاء الدین خرمشاهی
143- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
144- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
145- منوچهر خرمین
146- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
147- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
148- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
149- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
150- امین خزاعی
151- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
152- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
153- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
154- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
155- پژمان خزایی
156- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
157- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
158- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
159- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
160- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
161- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
162- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
163- قدرت الله خسرو شاهی
164- امیر خسروانی
165- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
166- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
167- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
168- نرجس خسروجردی
169- اصغر خسروشاهی اصل
170- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
171- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
172- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
173- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
174- حسن خسروی
175- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
176- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
177- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
178- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
179- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
180- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
181- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
182- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
183- محمدرضا خسروی
184- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
185- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
186- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
187- میثم خسروی
188- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
189- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
190- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
191- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
192- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
193- عیسی خشرو رودبارکی
194- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
195- سلمان خضرایی
196- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
197- علیرضا خضریان
198- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
199- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
200- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
201- محمد خطیب
202- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
203- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
204- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
205- داوود خطیبی تبار
206- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
207- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
208- حمید خلج
209- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
210- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
211- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
212- ابوالفضل خلخالی
213- مریم خلخالی
214- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
215- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
216- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
217- امیرحسین خلوتی
218- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
219- محمدعلی خلیجی
220- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
221- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
222- جعفر خلیل پور
223- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
224- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
225- رضا خلیلی
226- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
227- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
228- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
229- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
230- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
231- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
232- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
233- نصراله خلیلی
234- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
235- مرتضی خمیری
236- جواد خمیس آبادی
237- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
238- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
239- سیدمحمد خوئی
240- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
241- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
242- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
243- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
244- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
245- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
246- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
247- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
248- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
249- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
250- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
251- احسان خواجویی
252- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
253- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
254- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
255- رحمت اله خوارزمی
256- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
257- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
258- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
259- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
260- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
261- محمد خوران
262- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
263- صدیقه خورشید
264- مریم خورشیدی
265- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
266- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
267- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
268- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
269- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
270- علیرضا خوش تراش
271- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
272- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
273- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
274- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
275- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
276- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
277- بهرام خوش نویسان
278- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
279- علی خوشبخت
280- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
281- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
282- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
283- کاظم خوشدل
284- مریم خوشفکر
285- مانا خوشکام
286- مریم خوشنویس
287- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
288- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
289- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
290- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
291- علی اکبر خیاط
292- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
293- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
294- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
295- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
296- محمد خیر
297- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
298- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
299- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
300- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
301- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
302- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
303- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
304- ایمان خیرخواه
305- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
306- حسن خیری ، استاد یار
307- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
308- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- علیرضا داداشی
3- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
7- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
8- علیرضا دادرس
9- سجاد دادفر
10- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
11- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
12- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
13- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
14- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
15- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
16- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
17- حسین دارآفرین
18- سعید داراب
19- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
20- حجت الله دارابی
21- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
22- علی دارابی
23- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
24- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
25- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
26- رابرت داستال
27- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
28- علی داسمه
29- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
30- معصومه دامغانی
31- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
32- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
33- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
34- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
35- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
36- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
37- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
38- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
39- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
40- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
41- سید محسن دانش پژوه
42- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
43- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
44- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
45- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
46- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
47- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
48- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
49- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
50- افخم دانشفر ، دانشیار
51- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
52- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
53- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
54- سارا دانشمند
55- مزدک دانشور
56- محمود دانشور کاخکی ، استاد
57- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
58- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
59- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
60- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
61- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
62- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
63- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
64- علیرضا داودیان
65- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
66- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
67- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
68- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
69- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
70- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
71- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
72- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
74- حامد داوری اردکانی ، استادیار
75- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
76- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
77- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
78- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
79- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
80- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
81- اسماعیل داوود آبادی
82- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
83- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
84- پدرام داوودی
85- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
86- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
87- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
88- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
89- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
90- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
91- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
92- وان یانگ داییس
93- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
94- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
95- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
96- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
97- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
98- مارسین دبوسکی
99- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
100- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
101- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
102- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
103- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
104- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
105- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
106- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
107- سید حسین دخانچی
108- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
109- سیدعلی دربانی
110- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
111- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
112- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
113- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
114- سیدعلیرضا درخشان
115- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
116- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
117- نجلا درخشانی
118- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
119- رضا درخشنده
120- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
121- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
122- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
123- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
124- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
125- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
126- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
127- دردانه دُره
128- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
129- س دروسان
130- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
131- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
132- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
133- جهانگیر درویش بانی
134- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
135- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
136- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
137- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
138- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
139- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
140- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
141- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
142- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
143- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
144- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
145- نجمه دری ، دانشیار
146- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
147- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
148- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
149- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
150- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
151- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
152- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
153- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
154- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
155- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
156- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
157- محمود دژکام
158- صنم دژم
159- فرزان دست بوس
160- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
161- سلمان دستان
162- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
163- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
164- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
165- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
166- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
167- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
168- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
169- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
170- علی دشتی شفیعی
171- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
172- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
173- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
174- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
175- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
176- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
177- محمد دقیقی ، دانشیار
178- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
179- ماندانا دل آرا
180- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
181- علی دلاور
182- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
183- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
184- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
185- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
186- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
187- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
188- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
189- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
190- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
191- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
192- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
193- ئاکو دلگشاد
194- لیلا دلیری
195- مقصود دلیری
196- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
197- سورش دمان ، استاد مدیریت
198- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
199- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
200- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
201- عادل دنیایی
202- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
203- محمدرضا ده بزرگی
204- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
205- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
206- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
207- علی دهباشی
208- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
209- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
210- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
211- زهره دهدشتی شاهرخ
212- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
213- عباس دهش ور
214- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
215- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
216- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
217- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
218- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
219- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
220- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
221- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
222- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
223- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
224- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
225- فاطمه دهقان
226- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
227- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
228- یوسف دهقان
229- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
230- امین دهقان قهفرخی
231- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
232- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
233- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
234- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
235- محمود دهقان نیری
236- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
237- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
238- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
239- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
240- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
241- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
242- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
243- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
244- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
245- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
246- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
247- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
248- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
249- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
250- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
251- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
252- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
253- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
254- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
255- مهدی دهمرده
256- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
257- نظام علی دهنوی
258- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
259- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
260- ناصر دواتگر
261- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
262- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
263- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
264- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
265- ماریا دوتسنکو
266- داوود دورانیان
267- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
268- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
269- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
270- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
271- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
272- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
273- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
274- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
275- علی دوستی
276- وحید دوستی
277- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
278- حبیب دوستی فر
279- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
280- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
281- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
282- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
283- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
284- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
285- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
286- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
287- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
288- فتح الله دویرانی
289- بستان دی لونل
290- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
291- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
292- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
293- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
294- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
295- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
296- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
297- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
298- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
299- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
300- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
301- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
302- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
303- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
304- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
305- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
306- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
307- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
308- علی دینی ترکمانی
309- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
310- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
311- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
312- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
313- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
314- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- سعید ذاکر بستان آباد
2- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
3- محمدرضا ذاکرزاده
4- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
5- احمد ذاکری
6- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
7- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
8- محمد حسین ذاکری
9- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
10- ناصر ذاکری
11- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
12- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
13- مهدی ذاکریان
14- حسین ذبحی
15- ابوالقاسم ذبیح الله
16- سید مجید ذبیح زاده
17- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
18- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
19- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
20- محمد ذبیحی
21- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
22- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
23- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
24- حسین ذکاوتی زاده
25- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
26- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
27- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
28- امیرحسین ذکرگو
29- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
30- محمد ذوالحواریه
31- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
32- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
33- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
34- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
35- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
36- سهیل ذوالفقاری
37- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
38- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
39- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
40- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
41- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
42- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
43- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
44- محمدهادی ذوالنوریان
45- حسن ذوقی
46- مهدی ذوقی
47- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
41- فيروز رازنهان
42- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
43- رضا راستخواه
44- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
45- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
46- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
47- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
48- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
49- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
50- بهزاد راسخ
51- حسین راسخ
52- نازنین راسخ
53- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
54- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
55- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
56- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
57- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
58- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
59- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
60- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
61- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
62- زهره راشکی
63- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
64- جلال راعی
65- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
66- محمد راعی
67- عباس راعی تبار
68- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
69- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
70- زهرا راکعی
71- فاطمه راکعی
72- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
73- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
74- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
75- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
76- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
77- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
78- حسین رایتی مقدم
79- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
80- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
81- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
82- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
83- طاها ربانی
84- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
85- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
86- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
87- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
88- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
89- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
90- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
91- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
92- زهرا ربیعی
93- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
94- علی ربیعی
95- محمد ربیعی
96- مریم ربیعی
97- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
98- محمدمهدی رجا
99- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
100- ناهید رجائی
101- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
102- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
103- سیدمحمدکاظم رجایی
104- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
105- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
106- عباس رجایی ، استادیار
107- علیرضا رجایی
108- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
109- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
110- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
111- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
112- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
113- علی رجب زاده قطرمی
114- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
115- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
116- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
117- حمیدرضا رجبی
118- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
119- سهیل رجبی
120- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
121- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
122- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
123- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
124- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
125- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
126- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
127- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
128- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
129- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
130- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
131- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
132- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
133- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
134- محمد ضیا رحمان
135- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
136- رضا رحمان ستایش
137- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
138- اشکان رحمانی ، استادیار
139- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
140- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
141- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
142- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
143- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
144- حجت رحمانی ، استادیار
145- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
146- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
147- حسین رحمانی
148- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
149- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
150- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
151- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
152- علیرضا رحمانی
153- کریم رحمانی
154- کیومرث رحمانی
155- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
156- مهدی رحمانی
157- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
158- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
159- رامین رحمانی نژاد
160- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
161- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
162- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
163- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
164- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
165- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
166- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
167- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
168- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
169- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
170- ولی رحمتی
171- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
172- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
173- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
174- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
175- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
176- نواب رحیم پور
177- شروین رحیم زاده
178- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
179- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
180- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
181- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
182- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
183- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
184- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
185- پژمان رحیمی
186- حسین رحیمی
187- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
188- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
189- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
190- روح الله رحیمی
191- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
192- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
193- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
194- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
195- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
196- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
197- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
198- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
199- مهدی رحیمی
200- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
201- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
202- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
203- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
204- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
205- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
206- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
207- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
208- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
209- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
210- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
211- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
212- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
213- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
214- محمد جواد رحیمیان
215- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
216- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
217- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
218- محمد حسین رخشانی
219- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
220- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
221- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
222- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
223- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
224- محمدرضا رزازی ، Computer Science
225- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
226- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
227- سیدقاسم رزاقی
228- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
229- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
230- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
231- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
232- آرمین رزم آهنگ
233- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
234- قادر رزمجو ، استادیار
235- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
236- حبیب رزمی ، پروفسور
237- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
238- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
239- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
240- حسن رستگار
241- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
242- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
243- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
244- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
245- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
246- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
247- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
248- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
249- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
250- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
251- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
252- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
253- حامد رستمی
254- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
255- روح اله رستمی
256- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
257- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
258- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
259- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
260- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
261- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
262- محمد رستمی
263- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
264- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
265- محمدرضا رستمی
266- مصطفی رستمی ، استادیار
267- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
268- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
269- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
270- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
271- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه
272- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
273- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
274- علیرضا رستمی هرانی
275- خادم رسول
276- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
277- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
278- سعید رسولی
279- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
280- علی اکبر رسولی
281- فاطمه رسولی
282- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
283- دکتر محسن رسولی
284- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
285- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
286- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
287- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر دکتری، برنامه ریزی شهری
288- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
289- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
290- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
291- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
292- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
293- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
294- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
295- مهدی رشوند
296- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
297- نعمت اله رشید نژاد
298- احمد رشیدی ، استادیار
299- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
300- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
301- سامان رشیدی
302- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
303- فرید رشیدی
304- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
305- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
306- حمید رشیدی نژاد
307- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
308- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
309- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
310- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
311- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
312- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
313- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
314- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
315- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
316- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
317- کامران رضا یزدی ، دانشیار
318- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
319- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
320- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
321- شمس الدین رضائی
322- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
323- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
324- عبدالحسین رضائی راد
325- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
326- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
327- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
328- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
329- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
330- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
331- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
332- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
333- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
334- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
335- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
336- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
337- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
338- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
339- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
340- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
341- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
342- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
343- امین رضایان
344- مهدی رضایت
345- یحیی رضایت
346- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
347- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
348- مسعود رضایتی
349- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
350- حامد رضایی
351- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
352- حمید رضایی
353- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
354- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
355- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
356- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
357- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
358- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
359- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
360- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
361- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
362- علی اکبر رضایی
363- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
364- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
365- غلامرضا رضایی
366- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
367- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
368- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
369- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
370- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
371- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
372- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
373- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
374- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
375- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
376- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
377- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
378- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
379- یوسف رضایی
380- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
381- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
382- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
383- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
384- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
385- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
386- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
387- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
388- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
389- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
390- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
391- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
392- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
393- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
394- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
395- محسن رضایی میرقائد
396- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
397- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
398- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
399- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
400- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
401- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
402- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
403- زهرا رضوانی
404- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
405- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
406- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
407- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
408- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
409- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
410- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
411- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
412- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
413- سید ابوالفضل رضوی
414- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
415- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
416- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
417- عباس رضوی
418- عبدالحمید رضوی
419- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
420- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
421- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
422- هوشنگ رضوی
423- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
424- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
425- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
426- مهدی رضوی فر
427- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
428- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
429- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
430- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
431- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
432- محمد رعایایی اردکانی
433- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
434- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
435- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
436- زینب رفتنی امیری
437- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
438- مسعود رفيقي
439- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
440- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
441- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
442- جلال الدین رفیع فر
443- فرزان رفیعا
444- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
445- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
446- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
447- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
448- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
449- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
450- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
451- مهناز رفیعی
452- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
453- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
454- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
455- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
456- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
457- فرزاد رفیعیان
458- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
459- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
460- حجة الاسلام جواد رقوی
461- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
462- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
463- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
464- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
465- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
466- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
467- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
468- محمدمهدی رکنی یزدی
469- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
470- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
471- مجید رمضان
472- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
473- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
474- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
475- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
476- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
477- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
478- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
479- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
480- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
481- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
482- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
483- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
484- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
485- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
486- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
487- علی رمضانی
488- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
489- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
490- مجتبی رمضانی ، دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل گروه مدیریت ، واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران
491- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
492- محمود رمضانی
493- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
494- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
495- یعقوب رمضانی
496- یوسف رمضانی
497- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
498- فرزاد رمضانی راد
499- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
500- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
501- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
502- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
503- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
504- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
505- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
506- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
507- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
508- احسان رنجبر
509- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
510- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
511- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
512- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
513- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
514- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
515- علیرضا رنجبر
516- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
517- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
518- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
519- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
520- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
521- زهره رنجبر کهن
522- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
523- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
524- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
525- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
526- الهام رنجبرضرابی
527- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
528- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
529- سمیه رنجکش
530- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
531- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
532- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
533- رضا رهاوی
534- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
535- محمدرضا رهبانیان
536- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
537- مرتضی رهبر
538- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
539- دکتر نادر رهبر ، استادیار
540- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
541- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
542- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
543- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
544- محبعلی رهدار ، استادیار
545- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
546- اکبر رهنما
547- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
548- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
549- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
550- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
551- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
552- نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
553- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
554- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
555- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
556- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
557- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
558- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
559- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
560- سپهر رواتی
561- اعظم روادراد
562- حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
563- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
564- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
565- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
566- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
567- مهدی روانشادنیا ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
568- ثمین روانشادی روانشادی
569- مهدی روپایی
570- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
571- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
572- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
573- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
574- جواد روحانی
575- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
576- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
577- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
578- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
579- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
580- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
581- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
582- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
583- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
584- رضا روحی
585- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
586- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
587- کاوس روحی
588- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
589- عليرضا رودباري
590- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
591- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
592- مظاهر روزبهانی
593- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
594- احمد روستا
595- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
596- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
597- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
598- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
599- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
600- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
601- فروز روشن بین
602- رسول روشن چسلی
603- سوسن روشن ضمیر
604- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
605- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
606- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
607- سبحان روشنفکر جورشری
608- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
609- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
610- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
611- ویدا روشنی
612- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
613- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
614- شكوفه روغني
615- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
616- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
617- ابراهیم رومینا
618- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
619- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
620- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
621- اعظم ریاحی
622- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
623- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
624- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
625- جواد ریاحی اصل
626- مهدی ریاحی خرم
627- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
628- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
629- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
630- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
631- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
632- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
633- علی ریاضی
634- مارکوس ریتر
635- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
636- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
637- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
638- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار
8- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
9- داوود زارع
10- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
11- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
12- ساسان زارع
13- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
14- عبدالرضا زارع
15- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
16- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
17- غلامحسین زارع
18- فریبا زارع
19- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
20- محمدجواد زارع
21- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
22- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
23- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
24- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
25- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
26- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
27- محمدعلی زارع چاهوکی
28- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
29- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت های صنعتی
30- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
31- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
32- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
33- حسین زارع شعار
34- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
35- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
36- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
37- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
38- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
39- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
40- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
41- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
42- محمدجواد زارعان
43- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
44- بهروز زارعی
45- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
46- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
47- فاطمه زارعی ، استادیار
48- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
49- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
50- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
51- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
52- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
53- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
54- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
55- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
56- مرضیه زارعی
57- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
58- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
59- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
60- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
61- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
62- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
63- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
64- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
65- مرتضی زارعی گوار
66- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
67- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
68- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
69- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
70- احسان زارعیان
71- علیرضا زاکانی
72- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
73- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
74- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
75- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
76- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
77- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
78- عادل زاهدبابلان
79- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
80- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
81- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
82- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
83- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
84- مرتضی زاهدی
85- مهدی زاهدی
86- مهسا زاهدی
87- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
88- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
89- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
90- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
91- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
92- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
93- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
94- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
95- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
96- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
97- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
98- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
99- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
100- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
101- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
102- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
103- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
104- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
105- منصور زراءنژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
106- علیرضا زراسوندی
107- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
108- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
109- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
110- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
111- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
112- زهره زرشناس
113- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
114- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
115- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
116- ستار زرکلام
117- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
118- سیدمحمد زرگر
119- سارا زرگر آزاد
120- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
121- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
122- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
123- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
124- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
125- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
126- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
127- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
128- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
129- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
130- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
131- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
132- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
133- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
134- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
135- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
136- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
137- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
138- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
139- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
140- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
141- محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
142- مجید زلقی
143- الهه زمان
144- اصغر زماني
145- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
146- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
147- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
148- بهزاد زمانی
149- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
150- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
151- ذبیح اله زمانی ، استاد
152- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
153- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
154- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
155- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
156- فهیمه زمانی
157- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
158- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
159- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
160- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
161- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
162- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
163- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
164- امیر حسین زمردیان
165- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
166- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
167- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
168- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
169- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
170- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
171- بهزاد زنجانی نژاد
172- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
173- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
174- رضا زند
175- سیامک زند رضوی
176- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
177- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
178- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
179- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
180- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
181- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
182- حسن زندی
183- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
184- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
185- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
186- رضا زندی دولابی
187- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
188- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
189- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
190- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
191- یعقوب زنگنه
192- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
193- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
194- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
195- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
196- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
197- بنفشه زهرایی
198- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
199- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
200- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
201- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
202- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
203- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
204- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
205- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
206- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
207- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
208- منصور زیبایی ، استاد
209- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
210- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
211- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
212- سعید زین الدینی
213- محمدرضا زین الدینی
214- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
215- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
216- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
217- مهدی زینالی
218- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
219- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
220- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
221- امین زیوری
222- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- فتح اله ساجدی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
10- علی محمد سادات افسری
11- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
12- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
13- سعید سادات نیا
14- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
15- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
16- سیدعلی ساداتی نژاد
17- سیدمحمد ساداتی نژاد
18- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
19- سیمین سارانی ، کارشناس و مدیر داخلی نشریه
20- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
22- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
23- معین الدین سارکر
24- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
25- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
26- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
27- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
28- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
29- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
30- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
31- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
32- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
33- معصومه سازنده
34- اعظم سازور ، Alzahra University
35- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
36- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
37- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
38- مسعود ساعت ساز ، استادیار
39- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
40- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
41- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
42- محمدامین ساعی
43- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
44- عادل ساکی
45- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
46- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
47- حسین سالار آملی ، استاد
48- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
49- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
50- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
51- مجید سالاری
52- محمد سالاری
53- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
54- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
55- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
56- حسام الدین سالاریان
57- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
58- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
59- محمدمهدی سالخورده حقیقی
60- نوریه سالکی
61- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
62- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
63- فردین سالمیان
64- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
65- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
66- نوذر سامانی
67- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
68- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
69- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
70- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
71- محمود سامکن
72- احد سامی فر
73- شیب سانکار سانا
74- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
75- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
76- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
77- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
78- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
79- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
80- محمدتقی سبحانی
81- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
82- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
83- مهدی سبحانی نژاد
84- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
85- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
86- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
87- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
88- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
89- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
90- حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
91- یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
92- علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
93- علی اصغر سپاهی ، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
94- سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
95- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
96- زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
97- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
98- محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
99- مرتضی سپهری
100- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
101- اصغر سپهوند ، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
102- بهرنگ سپهوند
103- مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
104- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
105- بهروز سپیدنامه ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
106- هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
107- علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
108- معصومه ستاری
109- فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
110- علی ستاری خواه
111- محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
112- علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
113- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
114- مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
115- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
116- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علاءالدوله سمنانی
117- الهه ستوده نما ، Alzahra University
118- سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
119- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
120- سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
121- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
122- احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
123- بختیار سجادی
124- پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
125- حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
126- رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
127- سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
128- سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
129- سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
130- سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
131- سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
132- سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
133- سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
134- سیده اعظم سجادی
135- صمد سجادی
136- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
137- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
138- هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
139- جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
140- سهیلا سجادی راد
141- سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
142- سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
143- حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
144- سکینه سجودی
145- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
146- محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
147- نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
148- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
149- جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
150- علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
151- مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
152- شراره السادات سرابی
153- علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
154- سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
155- محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
156- مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
157- علیمراد سرافرازی
158- حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
159- حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
160- محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
161- محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
162- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
163- غزاله سربیشه‌­ئی ، رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
164- محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
165- علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
166- مهدی سرچشمه پور
167- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
168- مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
169- علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
170- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
171- مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
172- فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
173- علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
174- محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
175- حامد سرکرده
176- هادی سرگلزایی
177- محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
178- حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
179- رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
180- احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
181- عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
182- صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
183- افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
184- عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
185- عبدالرضا سروقدمقدم
186- مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
187- محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
188- هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
189- فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
190- محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
191- سولماز سعادت ، استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
192- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
193- حمید سعادت فر
194- مهدی سعادت فر ، استادیار
195- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
196- داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
197- علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
198- مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
199- مجید سعادتی ، مدیر اجرایی
200- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
201- ابوطالب سعادتی شامیر
202- امیر سعدالدین ، associate
203- سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
204- حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
205- حشمت اله سعدی ، استادیار
206- اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
207- معصومه سعید
208- احمد سعیدنیا
209- ایوب سعیدی
210- پرویز سعیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
211- حسن سعیدی ، دانشیار دانشکدۀ الهیات و ادیان
212- رضا سعیدی ، استادیار، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران ایران.
213- رضا سعیدی ، دانشیار کودکان
214- سارا سعیدی ، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد
215- سعید سعیدی ، Nevada University, Reno, USA
216- سهراب سعیدی ، صاحب امتیاز و مدیر مسئوول
217- عباس سعیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
218- عباس سعیدی ، دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
219- علی سعیدی ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
220- علی سعیدی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
221- علی اصغر سعیدی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
222- مهندس علیرضا سعیدی ، دبیرکل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران و موسس تیم نجات موج پیشرو
223- لاله سعیدی
224- محسن سعیدی ، کارشناس شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای کشور
225- محمد حسن سعیدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
226- محمد سعید سعیدی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
227- مهناز سعیدی ، استادیار
228- هادی سعیدی ، استادیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیروان، ایران
229- سعید سعیدی جم
230- محمود سعیدی رضوانی ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد
231- نوید سعیدی رضوانی
232- محمّدباقر سعیدی روشن ، دانشیار پژوهشکده حوزه و دانشگاه
233- بهرام سعیدی فرزاد
234- اسکندر سعیدی کیا ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تبریز
235- محمد سعیدی مهر ، استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس
236- محمد سعیدی مهرآباد ، استاد، دانشگاه علم و صنعت
237- حمید سعیدیان ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران
238- ماشالله سعیدیان
239- علیرضا سفیانیان ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
240- فاطمه سفید کن ، استاد- موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
241- نصراله سفیدبخت ، عضو پیوسته فرهنگستان و استاد بازنشسته علوم دامی دانشگاه شیراز
242- مهدی سفیدبرقی ، Qazvin Islamic Azad University
243- علیرضا سفیدچیان
244- حمید سفیدگر شهانقی ، دکترای فولکلورشناسی از آکادمی ملی علوم جمهوری آذربایجان
245- داریوش سفیدی ، معاون اداری مالی فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل
246- کیومرث سفیدی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
247- خدیجه سفیری ، استاد دانشگاه الزهرا
248- محمدناصر سقای بی ریا
249- جواد سقای سعیدی ، مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
250- مریم سقایی ، استاد
251- سید مرتضی سقاییان نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان
252- محمدرضا سقراط
253- علی سلاجقه ، دانشیار دانشگاه تهران
254- عیسی سلاجقه ، عضو هیات علمی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
255- حمیدرضا سلاماتی ، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی
256- رحمان سلامت آهنگری ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
257- محمدمهدی سلامت راد
258- هادی سلامتی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
259- سیدامین سلامتیان ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش
260- احمدرضا سلامی ، مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد
261- حبیب اله سلامی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
262- نذیر احمد سلامی ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
263- محمود سلامی زواره ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
264- محمد سلاورزی زاده ، استادیار دانشگاه ایلام
265- فرزاد سلحشور ، استادیار
266- کریم سلحشور ، استاد دانشگاه صنعت نفت
267- محمدرضا سلطان آقایی کوپایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
268- محمدرضا سلطان پور
269- محمد مهدی سلطان دلال ، استاد دانشگاه
270- حسین سلطان زاده ، استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
271- محمدرضا سلطاندوست ، استاد، دانشکده معماری دانشگاه تهران
272- حسین سلطانزاده ، عضو هیات امناء انجمن مفاخر معماری ایران
273- ابوالفضل سلطانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تریبت دبیر شهید رجایی
274- احمد سلطانی ، استادیار سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران، تهران، ایران
275- افشین سلطانی ، Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources (GUASNR), Gorgan, Iran
276- الشن سلطانی
277- جعفر سلطانی
278- سعید سلطانی
279- عطاالله سلطانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
280- علی سلطانی
281- علیرضا سلطانی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
282- غلامرضا سلطانی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
283- فاطمه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
284- فرزانه سلطانی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
285- محمدرضا سلطانی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف
286- مهدی سلطانی ، ستاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
287- دکتر میلاد سلطانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
288- ناصر سلطانی
289- ناصر سلطانی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
290- ناهید سلطانی ، مدیر اجرایی
291- نپتون سلطانی ، استاد، گروه فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
292- ندا سلطانی ، دانشیار زیست شناسی موسسه تحقیقات علوم، جهاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
293- یزدان سلطانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
294- مسعود سلطانی الوار ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
295- عبدالرضا سلطانی پور ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
296- رضا سلطانی شال ، دانشگاه گیلان
297- سیدکامران سلطانی عربشاهی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
298- محمد سلطانی فر ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
299- مسعود سلطانی فر
300- امیر سلطانی محمدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی
301- حمید سلطانیان‌زاده ، استاد، دانشگاه تهران
302- منصور سلطانیه ، عضو هیأت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
303- علی سلک غفاری
304- غلامرضا سلگی
305- محمد سلگی ، ریاست پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
306- زهرا سلمان ، استادیار .دانشگاه علامه طباطبایی
307- محمدجواد سلمان پور ، دانشیار
308- عبدالرسول سلمان ماهینی ، استاد
309- عبدالرسول سلمان مهینی ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
310- علی سلمانپور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
311- سیروس سلمانزاده ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
312- امیررضا سلمانی
313- بهزاد سلمانی ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
314- داوود سلمانی
315- آرمین سلمانی محلی ، مدرس دانشگاه پیام نور واحد رشت
316- ابراهیم سلمانی ندوشن ، مدیر اجرایی و مربی بهداشت و درمان در بلایای طبیعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
317- محمود سلوکی ، دانشیار،عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
318- قهرمان سلوکی نژاد ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
319- محمد سلیمان نژاد ، دانشگاه اراک
320- بهمن سلیمانی
321- حامد سلیمانی ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده صنعتی و مهندسی مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
322- حسین سلیمانی ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
323- سودابه سلیمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
324- علی سلیمانی ، استاد گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
325- علی سلیمانی ، دانشجوی دکترای دانشگاه قم
326- فرشاد سلیمانی ، دکتری علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران.
327- کریم سلیمانی ، ریاست پژوهشکده سنجش از دور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ساری
328- مجتبی سلیمانی ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
329- محمد سلیمانی ، استاد دانشگاه علم و صنعت
330- محمد سلیمانی ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
331- محمدرضا سلیمانی
332- ملک سلیمانی ، دانشیار، دانشگاه اراک
333- منصور سلیمانی ، مسئول کارگروه فنی و مهندسی خانه نخبگان سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
334- منصوره سلیمانی ، استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر
335- مهدی سلیمانی
336- مهدی سلیمانی
337- موسی سلیمانی ، مدیر اجرایی و دانشیار حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
338- نادر سلیمانی ، دانشیار، گروه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
339- نرگس سلیمانی ، دانشگاه گلستان
340- غلامرضا سلیمانی امیری ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
341- عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی ، استادیار
342- روح الله سلیمانی پور ، مدیر پروژه حکمرانی محتوای دانشگاه تهران
343- فاطمه سلیمانی دره باغی ، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
344- جمال سلیمانی زاد ، کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
345- محمد سلیمانی مهرنجانی ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی تهران
346- جعفر سلیمی
347- جواد سلیمی ، استاد
348- حسین سلیمی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
349- سامرند سلیمی
350- سید حسین سلیمی ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
351- عبداله سلیمی ، پروفسور
352- لیدا سلیمی
353- محمد سلیمی ، پژوهشگر
354- محمدرضا سلیمی ، معاون دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
355- محمود سلیمی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
356- مرتضی سلیمی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
357- مونا سلیمی ، ستادیار شیمی دارویی فیزیولوژی و فارماکولوژی وزارت، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران
358- ناصر سلیمی زاده ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
359- علی سلیمی شاملو ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
360- مصطفی سلیمی فر ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
361- منصور سلیمی فر ، معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
362- مهدی سلیمیان ، دانشگاه شهرکرد
363- آرمان سماری
364- امیر سماواتی پیروز ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
365- سید عبدالوهاب سماوی ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
366- مهدی سمتی ، استاد، دانشگاه ایلینویز شمالی
367- محمدرضا سمرقندی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران
368- سعید سمرقندیان ، دانشیار، فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
369- حسین سمنانی ، کارمند- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
370- مجتبی سمنانی رهبر ، دانشیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
371- سعید سمنانیان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
372- آیلین سموعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
373- راحله سموعی
374- رضا سمیع زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا
375- حبیب الله سمیع زاده لاهیجی ، دانشیار، دانشگاه گیلان
376- امیر سمیعی ، MD, PhD, Professor of Neurosurgery, Hannover Medical School, Hannover, Germany. Vice President & Deputy Medical Director, INI-Hannover, Germany. Head, Intraoperative Mapping and Visualization of the Human Brain, Leibniz Institute for Neurobiology, Magdeburg, Germany
377- روح اله سمیعی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
378- لیلا سمیعی ، مدیر گروه گیاهان زینتی، پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد
379- میترا سمیعی
380- راج سنانی ، دانشکده مهندسی برق و مخابرات، انستیتو صنعتی نتاجی هند
381- جهانبخش سنجابی ، رئیس پژوهشگاه استاندارد
382- محمدابراهيم سنجقي
383- نیما سندگل ، دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تهران علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، ایران
384- اسماعیل سنگاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
385- محمود سنگری
386- روزبه سنگی ، دانشگاه آخن (RWTH) موسسه تحقیقات ساختمان های انرزی کارآمد
387- سعید سهراب پور ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
388- مصطفی سهراب پور ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
389- خدیجه سهراب زاده ، کارشناس
390- سارا سهرابوندی ، دانشیار
391- امیرحسین سهرابی
392- بابک سهرابی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
393- سید آرش سهرابی ، مدیرعامل انستیتو مقاوم سازی لرزه ای ایران و مدیر برنامه ریزی
394- محمد کریم سهرابی
395- مهدی سهرابی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
396- یوسف سهرابی ، دانشیار دانشگاه کردستان
397- فرامرز سهرابی اسمرود ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
398- ساناز سهرابی زاده ، استادیار گروه بهداشت و درمان در حوادث و حوادث، دانشکده بهداشت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
399- بهاره سهرابی سراج
400- جمال الدین سهیل ، استادیار معماری
401- سهیل سهیلی ، ویرایشگر زبان
402-