آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- حبیب آبدوست
8- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
9- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
10- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
11- سارا آبرون
12- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
13- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
14- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
15- سید آرشام آتش زر
16- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
17- محمدرضا آتشین صدف
18- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
19- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
20- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
21- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
22- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
23- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
24- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
25- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
26- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
27- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
28- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
29- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
30- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
31- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
32- علیرضا آذربخت
33- علیرضا آذربخت بنکده
34- محمدتقی آذرشب
35- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
36- ایرج آذرفزا
37- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
38- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
39- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
40- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
41- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
42- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
43- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
44- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
45- اسماعیل آذغ
46- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
47- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
48- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
49- رضا آراد منش
50- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
51- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
52- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
53- محمدرضا آراستی
54- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
55- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
56- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
57- وحید آرایی
58- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
59- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
60- علیرضا آرش پور
61- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
62- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
63- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
64- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
65- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
66- رحمان آرمیده
67- موسی آرمیده
68- محسن آرمین
69- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
70- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
71- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
72- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
73- علی آریاپور
74- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
75- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
76- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
77- سالار آرین مقدم
78- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
79- برهان آزاد
80- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
81- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
82- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
83- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
84- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
85- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
86- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
87- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
89- امین آزادی
90- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
91- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
92- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
93- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
94- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
95- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
96- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
97- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
98- کیوان آزادیخواه
99- کریم آزالی علمداری
100- سمیه آزرمی
101- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
102- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
103- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
104- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
105- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
106- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
107- محمد آستانه اصل
108- سجاد آستانی
109- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
110- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
111- مهدی آشتیانی
112- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
113- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
114- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
115- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
116- حسام الدین آشنا
117- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
118- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
119- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
120- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
121- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
122- مازیار آصفی
123- آیدین آغداشلو
124- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
125- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
126- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
127- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
128- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
129- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
130- علی رضا آقا حسینی
131- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
132- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
133- علی اکبر آقا کوچک
134- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
135- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
136- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
137- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
138- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
139- احسان آقابابایی
140- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
141- سیدکیوان آقابیک ایگلی
142- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
143- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
144- فاطمه آقاجانی
145- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
146- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
147- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
148- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
149- مهرداد آقاجانی
150- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
151- حسین آقاجانی اصفهانی
152- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
153- حسین آقاحسینی
154- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
155- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
156- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
157- علی آقازادگان
158- ابوالفضل آقاسی
159- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
160- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
161- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
162- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
163- داوود آقامحمدی
164- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
165- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
166- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
167- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
168- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
169- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
170- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
171- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
172- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
173- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
174- خانوم آقایی
175- سیدعلی آقایی
176- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
177- محمدرضا آقایی
178- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
179- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
180- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
181- آرش آقایی فر
182- حسین آقایی نیا
183- همیرا آگاه
184- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
185- یاسمین آل آقا
186- علیرضا آل ابراهیم
187- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
188- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
189- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
190- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
191- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
192- رویا آل عمران
193- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
194- آیدا آل هاشمی
195- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
196- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
197- دکتر حسن آلبوکرمی ، دانشجوی دکتری تخصصی(ph.D)رشته علوم صنایع غذایی با گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
198- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
199- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
200- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
201- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
202- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
203- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
204- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
205- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
206- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
207- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
208- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
209- سروش آوخ
210- کیامهر آویژه
211- محسن آيتي
212- محمدباقر آیانی
213- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
214- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
215- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
216- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
217- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
218- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
219- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
220- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
221- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
222- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
223- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
224- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
225- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
226- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
227- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
228- سیمون آیوازیان
229- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
230- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- نیازعلی ابراهیم پاک
11- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
12- حبیب ابراهیم پور
13- حسین ابراهیم پور
14- رضا ابراهیم پور
15- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
16- صادق ابراهیم پور
17- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
18- امیر ابراهیم زاده
19- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
20- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
21- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
22- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
23- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
24- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
25- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
26- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
27- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
28- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
29- ابوالقاسم ابراهیمی
30- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
31- پریسا ابراهیمی
32- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
33- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
34- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
35- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
36- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
37- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
38- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
39- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
40- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
41- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
42- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
43- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
44- طاهر ابراهیمی
45- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
46- عطاالله ابراهیمی
47- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
48- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
49- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
50- قنبر ابراهیمی
51- محسن ابراهیمی
52- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
53- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
54- مرضیه ابراهیمی
55- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
56- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
57- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
58- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
59- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
60- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
61- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
62- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
63- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
64- مریم ابراهیمی کیا
65- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
66- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
67- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
68- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
69- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
70- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
71- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
72- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
73- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
74- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
75- سید مجتبی ابطحی
76- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
77- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
78- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
79- سید محمدرضا ابن الرسول
80- مجید ابن الرضا
81- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
82- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
83- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
84- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
85- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
86- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
87- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
88- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
89- محمد ابوالحسنی
90- زهرا ابوالحسنی چیمه
91- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
92- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
93- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
94- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
95- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
96- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
97- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
98- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
99- شبان ابوحسین
100- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
101- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
102- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
103- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
104- بهزاد اتابکی
105- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
106- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
107- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
108- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
109- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
110- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
111- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
112- عبدالمهدی اجلالی
113- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
114- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
115- مجید احتشامی
116- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
117- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
118- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
119- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
120- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
121- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
122- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
123- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
124- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
125- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
126- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
127- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
128- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
129- افسانه احسانی
130- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
131- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
132- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
133- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
134- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
135- مهدی احسانیان منفرد
136- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
137- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
138- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
139- منوچهر احقر
140- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
141- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
142- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
143- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
144- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
145- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
146- بهروز احمدپور
147- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
148- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
149- رسول احمدزاده
150- علی احمدزاده
151- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
152- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
153- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
154- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
155- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
156- محمدرضا احمدنسب
157- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
158- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
159- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
160- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
161- احمد احمدی
162- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
163- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
164- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
165- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
166- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
167- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
168- اکرم احمدی
169- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
170- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
171- جعفر احمدی
172- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
173- حسن احمدی
174- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
175- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
176- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
177- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
178- خلیل احمدی ، استادیار
179- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
180- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
181- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
182- سلیمان احمدی ، دانشیار
183- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
184- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
185- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
186- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
187- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
188- شیرین احمدی
189- عاطفه احمدی
190- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
191- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
192- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
193- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
194- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
195- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
196- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
197- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
198- فیروزه احمدی
199- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
200- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
201- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
202- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
203- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
204- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
205- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
206- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
207- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
208- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
209- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
210- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
211- مهرداد احمدی
212- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
213- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
214- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
215- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
216- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
217- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
218- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
219- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
220- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
221- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
222- سوران احمدی زاد
223- سجاد احمدی زاده
224- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
225- جعفر احمدی شالی
226- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
227- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
228- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
229- علی محمد احمدی قراچه
230- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
231- مجید احمدی کچایی
232- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
233- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
234- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
235- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
236- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
237- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
238- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
239- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
240- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
241- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
242- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
243- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
244- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
245- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
246- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
247- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
248- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
249- افشین اخلاص پور
250- احمد اخلاصی
251- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
252- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
253- توحید اخلاقی
254- حسین اخلاقی
255- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
256- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
257- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
258- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
259- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
260- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
261- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
262- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
263- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
264- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
265- حمیدرضا اخوان ارمکی
266- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
267- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
268- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
269- مریم اخوان خرازیان
270- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
271- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
272- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
273- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
274- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
275- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
276- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
277- سید محمد مهدی اخوت
278- سید محمود اخوت ، استاد
279- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
280- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
281- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
282- زهرا اخوی
283- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
284- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
285- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
286- ریحانه ادبی
287- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
288- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
289- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
290- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
291- عبدالرئوف ادیب زاده
292- پیمان ادیبی
293- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
294- سینا ارادتی
295- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
296- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
297- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
298- اکبر اربابیان
299- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
300- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
301- علی ارحامی
302- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
303- زهراسادات اردستانی
304- مجتبی اردستانی
305- سعید اردکانی
306- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
307- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
308- امیرهوشنگ اردلان
309- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
310- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
311- محمدجواد ارده
312- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
313- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
314- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
315- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
316- حسین ارزانی
317- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
318- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
319- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
320- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
321- محمدحسین ارشادی ، استادیار
322- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
323- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
324- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
325- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
326- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
327- سیدمحمد ارفعی
328- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
329- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
330- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
331- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
332- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
333- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
334- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
335- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
336- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
337- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
338- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
339- سمیه اسبکیان
340- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
341- مهدی استاد احمد
342- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
343- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
344- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
345- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
346- سعید رضا استادزاده
347- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
348- هوشنگ استادی
349- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
350- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
351- گلن استفن پاتتن
352- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
353- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
354- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
355- فرهاد استوان
356- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
357- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
358- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
359- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
360- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
361- خدابخش اسداللهی
362- سهراب اسداله زاده
363- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
364- امین اسدالهی
365- فرشته اسدالهیان بناب
366- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
367- علی اسدپور
368- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
369- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
370- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
371- عبدالله اسدزاده جاریحانی
372- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
373- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
374- امیرحسین اسدی
375- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
376- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
377- حسن اسدی
378- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
379- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
380- زهرا اسدی
381- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
382- سیده کبری اسدی
383- علیرضا اسدی
384- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
385- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
386- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
387- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
388- محمدامین اسدی
389- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
390- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
391- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
392- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
393- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
394- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
395- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
396- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
397- هرمز اسدی کوه آباد
398- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
399- الهه اسدیان
400- فریده اسدیان
401- قاسم اسدیان
402- مهسا اسرافیلی
403- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
404- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
405- محمدشمس اسفندآبادی
406- مسعود اسفندياري
407- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
408- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
409- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
410- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
411- مرضیه اسفندیاری
412- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
413- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
414- اعظم اسفیجانی
415- حمیدرضا اسکاش
416- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
417- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
418- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
419- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
420- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
421- فرزاد اسکندری
422- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
423- مسعود اسکندری
424- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
425- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
426- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
427- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
428- مهرداد اسکویی
429- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
430- کریم اسگندری
431- امیرحسین اسلام پناه
432- بهدیس اسلام نور
433- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
434- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
435- ابوالفضل اسلامی
436- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
437- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
438- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
439- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
440- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
441- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
442- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
443- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
444- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
445- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
446- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
447- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
448- منصور اسلامی
449- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
450- حسین اسلامی مفیدآبادی
451- سعید اسلامیان
452- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
453- پوریا اسماعیل پور
454- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
455- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
456- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
457- مهربان اسماعیل زاده ، -
458- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
459- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
460- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
461- رضا اسماعیل زاده کناری
462- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
463- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
464- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
465- امیدعلی اسماعیلی
466- امین اسماعیلی
467- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
468- داریوش اسماعیلی
469- رضوان اسماعیلی
470- سمیرا اسماعیلی
471- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
472- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
473- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
474- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
475- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
476- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
477- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
478- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
479- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
480- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
481- مژگان اسماعیلی
482- مهدی اسماعیلی
483- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
484- صالح اسماعیلی درکه
485- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
486- غریبه اسماعیلی کیا
487- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
488- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
489- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
490- فرحناز اسمعیلی رادور
491- جان الکساندر اسمیت
492- رضا اسودی
493- حسن اشتری
494- مهرداد اشتری
495- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
496- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
497- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
498- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
499- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
500- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
501- شهرام اشراق
502- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
503- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
504- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
505- رضا اشرف زاده
506- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
507- علی اشرف صدرالدینی
508- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
509- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
510- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
511- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
512- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
513- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
514- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
515- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
516- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
517- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
518- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
519- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
520- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
521- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
522- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
523- مرتضی اصغرنیا
524- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
525- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
526- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
527- محسن اصغری
528- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
529- محمدرضا اصغری
530- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
531- محمد باقر اصغری آقامشهدی
532- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
533- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
534- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
535- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
536- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
537- ابراهیم اصغری کلجاهی
538- محمد علی اصغری مقدم
539- محمدعلی اصغری مقدم
540- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
541- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
542- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
543- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
544- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
545- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
546- ابراهیم اصلانی
547- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
548- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
549- سردار اصلانی
550- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
551- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
552- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
553- مرتضی اصلانی نژاد
554- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
555- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
556- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
557- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
558- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
559- امیرمهدی اعتباری
560- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
561- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
562- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
563- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
564- سید غلامرضا اعتماد
565- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
566- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
567- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
568- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
569- بهزاد اعتمادی
570- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
571- امیر اعتمادی بزرگ
572- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
573- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
574- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
575- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
576- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
577- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
578- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
579- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
580- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
581- رضا اعطائی زاده
582- نوید اعطار شرقی
583- محمد اعظم زاده ، استادیار
584- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
585- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
586- موسی اعظمی
587- نسرین سادات اعظمی
588- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
589- حسین اعظمی چهاربرج
590- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
591- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
592- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
593- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
594- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
595- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
596- محمدرضا افتخار
597- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
598- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
599- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
600- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
601- سید ابوذر افتخاری ، استاد
602- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
603- سید علی افتخاری
604- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
605- مهران افتخاری
606- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
607- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
608- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
609- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
610- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
611- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
612- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
613- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
614- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
615- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
616- پریا افراز ، کارشناس
617- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
618- محبوب افراسیاب
619- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
620- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
621- مه لقا افراسیابی
622- حسین افراسیابیان
623- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
624- محسن افروزه
625- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
626- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
627- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
628- قهرمان افشار
629- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
630- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
631- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
632- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
633- ابوالفضل افشاری
634- بهرام افشاری
635- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
636- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
637- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
638- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
639- علی افشاری
640- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
641- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
642- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
643- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
644- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
645- دکتر حسن افشین
646- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
647- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
648- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
649- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
650- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
651- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
652- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
653- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
654- خسرو افضلیان
655- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
656- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
657- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
658- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
659- احمد علی افکاری
660- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
661- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
662- اردلان افلاکی
663- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
664- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
665- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
666- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
667- منوچهر اقبال
668- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
669- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
670- بهشته اقبالی
671- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
672- بیژن اقتصاد
673- سوده اقتصاد
674- محمد اقتصاد
675- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
676- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
677- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
678- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
679- اردشیر اکبر آبادی
680- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
681- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
682- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
683- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
684- حبیب اکبرزاده
685- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
686- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
687- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
688- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
689- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
690- احمد اکبری ، استاد
691- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
692- تقی اکبری
693- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
694- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
695- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
696- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
697- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
698- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
699- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
700- علیمراد اکبری
701- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
702- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
703- غلامعلی اکبری
704- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
705- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
706- مجتبی اکبری
707- مجید اکبری
708- محسن اکبری ، استادیار
709- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
710- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
711- مرتضی اکبری
712- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
713- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
714- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
715- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
716- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
717- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
718- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
719- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
720- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
721- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
722- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
723- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
724- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
725- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
726- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
727- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
728- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
729- محمد جعفر اکرام جعفری
730- محمد اکرم
731- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
732- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
733- میرجلیل اکرمی
734- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
735- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
736- زهرا البرز
737- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
738- ابراهیم التجائی
739- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
740- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
741- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
742- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
743- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
744- احمد الستی ، استادیار
745- محمد مهدی الشریف
746- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
747- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
748- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
749- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
750- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
751- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
752- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
753- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
754- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
755- حجت اله الماسی
756- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
757- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
758- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
759- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
760- محمد الموتی
761- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
762- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
763- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
764- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
765- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
766- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
767- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
768- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
769- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
770- محمدرضا الهامی ، استاد
771- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
772- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
773- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
774- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
775- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
776- حسین الهی نژاد
777- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
778- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
779- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
780- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
781- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
782- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
783- سید محمدرضا امام ، دانشیار
784- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
785- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
786- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
787- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
788- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
789- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
790- جمشید امامی
791- حجة الاسلام و المسلمین محمد امامی
792- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
793- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
794- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
795- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
796- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
797- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
798- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
799- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
800- محسن امامی
801- محمد امامی
802- مریم امامی ، کارشناس نشریه
803- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
804- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
805- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
806- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
807- سید عمادالدین امامی فر
808- آریو امامی فر
809- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
810- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
811- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
812- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
813- غلامرضا امانی
814- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
815- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
816- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
817- گیتی امتیازی
818- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
819- آرش امرایی
820- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
821- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
822- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
823- نبي اميدي
824- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
825- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
826- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
827- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
828- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
829- پرویز امیدنیا
830- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
831- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
832- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
833- کمال امیدوار
834- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
835- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
836- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
837- ابوذر امیدی
838- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
839- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
840- رسول امیدی
841- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
842- محمود امیدی
843- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
844- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
845- فرانک امیدیان
846- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
847- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
848- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
849- مهرداد امیر آقایی
850- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
851- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
852- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
853- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
854- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
855- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
856- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
857- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
858- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
859- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
860- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
861- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
862- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
863- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
864- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
865- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
866- رضا امیرنیا
867- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
868- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
869- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
870- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
871- زهرا امیری
872- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
873- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
874- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
875- علی امیری
876- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
877- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
878- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
879- مجتبی امیری
880- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
881- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
882- موسی امیری
883- میلاد امیری
884- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
885- ویدا امیری
886- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
887- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
888- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
889- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
890- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
891- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
892- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
893- محمد امین
894- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
895- امید امین الرعایایی یمینی
896- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
897- جواد امین خندقی
898- رضا امین زاده
899- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
900- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
901- نگوا امین عارف
902- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
903- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
904- عباس امین منصور
905- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
906- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
907- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
908- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
909- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
910- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
911- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
912- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
913- حمیده امینی
914- داوود امینی ، استادیار
915- رحمان امینی
916- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
917- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
918- عباس امینی
919- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
920- عبدالحسین امینی
921- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
922- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
923- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
924- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
925- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
926- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
927- مجید امینی
928- محمدتقی امینی ، دانشیار
929- منوچهر امینی
930- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
931- نوروز امینی
932- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
933- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
934- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
935- محسن امینی خوزانی
936- محمد امینی زاده ، استادیار
937- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
938- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
939- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
940- غلامعلی امینیان
941- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
942- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
943- محمدرضا انبیائی
944- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
945- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
946- علیرضا انتظاری
947- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
948- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
949- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
950- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
951- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
952- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
953- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
954- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
955- محمدامین انسان
956- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
957- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
958- حسن انصاری
959- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
960- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
961- عبدالحمید انصاری
962- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
963- محمد سعید انصاری
964- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
965- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
966- نرگس انصاری
967- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
968- یاسر انصاری
969- کریم انصاری اصل
970- علیرضا انصاری چهارسوقی
971- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
972- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
973- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
974- حمید انصاریان
975- خلیل انصاریان
976- سیدجواد انگجی
977- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
978- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
979- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
980- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
981- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
982- علی انوری
983- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
984- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
985- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
986- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
987- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
988- قاسم اهنگری
989- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
990- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
991- زهرا اوراقی اردبیلی
992- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
993- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
994- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
995- علیرضا اورنگی
996- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
997- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
998- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
999- علی اوسط رشتچیان
1000- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1001- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1002- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
1003- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1004- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1005- محمدرضا اولیاء
1006- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1007- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1008- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1009- مصطفی اویسی
1010- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1011- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1012- احسان ایپکی
1013- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1014- محمد حمید ایجازی
1015- غلامرضا ایراجیان
1016- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1017- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
1018- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1019- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1020- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1021- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1022- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
1023- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
1024- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1025- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1026- عبداله ایرانخواه
1027- سید محمد ایرانمنش
1028- لیلا ایرانمنش
1029- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1030- راضیه ایرانی
1031- غلامرضا ایرانی
1032- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1033- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1034- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1035- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1036- شاهرخ ایروانی
1037- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1038- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1039- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1040- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1041- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1042- عبداله ایزد پناه
1043- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1044- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1045- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1046- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1047- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1048- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1049- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1050- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
1051- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1052- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1053- عباسعلی ایزدی
1054- علی ایزدی
1055- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1056- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1057- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1058- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1059- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1060- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1061- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1062- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
1063- ناصر ایزدی نیا
1064- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1065- محمد حسین ایکانی
1066- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1067- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
1068- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1069- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
1070- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1071- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1072- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
1073- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1074- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1075- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1076- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1077- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
1078- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1079- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1080- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1081- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1082- مرتضی ایمانی راد
1083- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1084- مرتضی ایمانیان
1085- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1086- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- عزیز باباپور
9- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
10- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
11- امین بابادی
12- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
13- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
14- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
15- علی اکبر بابالو
16- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
17- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
18- مهدى بابایى زاده
19- علیرضا بابایی
20- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
21- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
22- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
23- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
24- ساسان بابایی
25- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
26- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
27- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
28- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
29- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
30- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
31- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
32- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
33- ناصر بابایی
34- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
35- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
36- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
37- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
38- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
39- حاجی بابایی مقدم
40- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
41- هلنا ماریا باپتیستا الویس
42- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
43- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
44- مینا باجگاه
45- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
46- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
47- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
48- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
49- بهروز بادامی
50- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
51- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
52- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
53- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
54- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
55- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
56- قاسم بارانی
57- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
58- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
59- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
60- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
61- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
62- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
63- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
64- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
65- کامبیز بازرگان
66- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
67- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
68- شهرزاد بازرگان حجازی
69- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
70- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
71- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
72- حجت الله بازوبندی
73- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
74- محمد حسن بازیار
75- مینو باسامی
76- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
77- اعظم باستان‌فرد
78- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
79- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
80- محمد باشکوه ، دانشیار
81- محمد باشکوه اجیرلو
82- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
83- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
84- پریسا باصری
85- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
86- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
87- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
88- مهدی باغبان
89- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
90- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
91- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
92- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
93- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
94- محمد باغستانی کوزه گر
95- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
96- حمیدرضا باغیانی
97- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
98- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
99- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
100- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
101- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
102- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
103- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
104- جمشید باقرزاده
105- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
106- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
107- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
108- محمد باقرنیافر
109- ابوالفضل باقری
110- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
111- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
112- احمد باقری ، استاد
113- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
114- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
115- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
116- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
117- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
118- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
119- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
120- سیدرامتین باقری
121- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
122- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
123- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
124- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
125- علیرضا باقری
126- کمال الدین باقری
127- محمد باقری ، استادیار
128- محمد باقری
129- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
130- مرتضی باقری
131- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
132- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
133- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
134- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
135- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
136- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
137- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
138- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
139- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
140- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
141- محمدباقر باقری کنی ، استاد
142- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
143- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
144- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
145- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
146- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
147- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
148- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
149- زهره بال
150- فرزانه بالاجه
151- مهسا سادات بالادهی
152- هومن بالازاده
153- رائو بالوسو
154- محمد بامنی مقدم
155- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
156- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
157- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
158- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
159- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
160- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
161- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
162- تقی باهو طرودی
163- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
164- محمد بایبوردی
165- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
166- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
167- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
168- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
169- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
170- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
171- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
172- عباس بحری ، مجری طرح
173- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
174- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
175- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
176- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
177- مجتبی بحیرایی
178- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
179- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
180- بیدار بخت
181- مصطفی بختیار
182- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
183- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
184- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
185- حسین بختیاری
186- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
187- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
188- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
189- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
190- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
191- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
192- مینا بختیاری
193- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
194- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
195- علیرضا بخشایی
196- محسن بخشنده
197- محمد بخشنده
198- عباس بخشنده بالی
199- عباس بخشنده نصرت
200- محمد بخشوده ، استاد
201- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
202- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
203- زهرا بخشی
204- سعیدرضا بخشی
205- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
206- علی بخشی
207- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
208- محمد بخشی جویباری
209- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
210- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
211- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
212- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
213- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
214- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
215- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
216- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
217- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
218- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
219- سید علی بدری
220- عاطفه بدری
221- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
222- کاظم بدو
223- فاطمه بدوی
224- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
225- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
226- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
227- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
228- کاوه بذرافکن
229- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
230- سعید برآبادی
231- احمد براآنی
232- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
233- امیرحسین براتی
234- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
235- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
236- سارا براتی
237- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
238- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
239- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
240- محمد براتی
241- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
242- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
243- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
244- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
245- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
246- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
247- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
248- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
249- عبدالاحد برادران خلخالی
250- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
251- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
252- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
253- کیان براری
254- معصومه براری
255- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
256- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
257- عباس براعتی
258- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
259- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
260- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
261- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
262- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
263- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
264- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
265- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
266- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
267- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
268- منصوره بردبار
269- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
270- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
271- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
272- پویا برزگر
273- شهرام برزگر
274- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
275- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
276- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
277- محمدرضا برزگران
278- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
279- کاظم برزگربفرویی
280- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
281- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
282- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
283- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
284- محسن برغمدی
285- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
286- ناصر برک پور
287- سیدمسعود برکاتی
288- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
289- حسن برگزین
290- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
291- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
292- آیدین برنجیان
293- علی برهان زهی
294- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
295- علیرضا برهانی داریان
296- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
297- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
298- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
299- جورج بروفاس
300- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
301- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
302- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
303- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
304- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
305- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
306- ناصر برومند
307- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
308- علی برومند نیا
309- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
310- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
311- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
312- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
313- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
314- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
315- موسی بزرگ اصل
316- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
317- امید بزرگ حداد
318- عیسی بزرگ زاده
319- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
320- داوود بزرگمهر
321- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
322- حسین بزرگیان
323- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
324- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
325- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
326- الیاس بستگانی
327- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
328- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
329- مرتضی بسیج
330- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
331- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
332- حسین بشارتی ، استاد
333- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
334- سجاد بشرپور
335- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
336- مسلم بشکار
337- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
338- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
339- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
340- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
341- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
342- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
343- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
344- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
345- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
346- عبدالعلي بصيري
347- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
348- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
349- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
350- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
351- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
352- عبدالحسن بصیره
353- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
354- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
355- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
356- مهدی بصیری ، استاد
357- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
358- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
359- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
360- عبدالحسین بغلانی
361- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
362- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
363- پویا بقایی مقدم
364- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
365- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
366- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
367- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
368- ریکیک بل بابا
369- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
370- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
371- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
372- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
373- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
374- احمد بلندنظر
375- غلامحسین بلندیان
376- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
377- شعله بلوچ
378- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
379- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
380- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
381- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
382- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
383- سعید بلیانی
384- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
385- عفت بمبئی چی
386- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
387- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
388- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
389- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
390- شیلا بناری
391- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
392- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
393- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
394- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
395- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
396- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
397- امین بنایی
398- مهدی بنایی جهرمی
399- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
400- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
401- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
402- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
403- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
404- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
405- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
406- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
407- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
408- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
409- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
410- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
411- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
412- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
413- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
414- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
415- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
416- ناصر بنیادی
417- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
418- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
419- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
420- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
421- حمید بهادر قدوسی
422- علی بهادران ، کاندیدای دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
423- آرمان بهادری
424- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
425- هادی بهادری
426- بهرام بهادری بیرگانی
427- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
428- امیدرضا بهادری نژاد
429- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
430- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
431- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
432- عباسعلي بهاري اردشيري
433- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
434- شمس الدین بهاری
435- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
436- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
437- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
438- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
439- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
440- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
441- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
442- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
443- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
444- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
445- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
446- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
447- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
448- محرم بهرام خو
449- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
450- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
451- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
452- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
453- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
454- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
455- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
456- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
457- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
458- شهاب بهرامی ، استادیار
459- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
460- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
461- عبدا... بهرامی ، استاد
462- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
463- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
464- علی بهرامی
465- علیرضا بهرامی
466- محسن بهرامی ، استاد
467- محمد بهرامی ، استادیار
468- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
469- نجمه بهرامی
470- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
471- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
472- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
473- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
474- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
475- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
476- سجاد بهرامی مقدم
477- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
478- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
479- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
480- منا بهره دار
481- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
482- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
483- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
484- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
485- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
486- بهروز بهروزی راد
487- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
488- محمد بهروزیان نژاد
489- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
490- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
491- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
492- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
493- جانعلی بهزادنسب
494- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
495- مرضیه بهزادی
496- مریم بهزادی
497- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
498- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
499- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
500- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
501- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
502- امیر خسرو بهشتی
503- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
504- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
505- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
506- سیدمحمد بهشتی
507- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
508- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
509- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
510- محمدرضا بهشتی
511- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
512- ابراهیم بهشتی جاوید
513- حسین بهشتی نژاد
514- علی بهفروز
515- علی بهلولی
516- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
517- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
518- میثم بهمنش
519- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
520- پریسا بهمنی
521- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
522- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
523- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
524- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
525- بیوک بهنام ، استادیار
526- حمید بهنام
527- ناصر بهنام پور
528- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
529- محمد بهنام فر
530- محمدحسن بهنام فر
531- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
532- نسرین بهنیافرد
533- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
534- بو عالم بواشش
535- خسرو بوالحسنی
536- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
537- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
538- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
539- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
540- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
541- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
542- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
543- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
544- علیرضا بوشهری
545- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
546- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
547- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
548- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
549- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
550- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
551- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
552- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
553- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
554- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
555- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
556- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
557- بهرام بیات
558- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
559- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
560- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
561- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
562- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
563- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
564- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
565- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
566- نیلوفر بیاتی
567- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
568- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
569- لیلا بیان
570- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
571- دکتر علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
572- هادی بیت الهی
573- محمد حسین بیجه کشاورزی
574- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
575- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
576- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
577- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
578- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
579- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
580- محمد بیدهندی
581- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
582- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
583- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
584- علی بیرانوند ، مربی
585- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
586- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
587- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
588- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
589- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
590- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
591- زهرا بیضائی
592- مسعود بیطرفان
593- مهدی بیطرفان
594- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
595- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
596- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
597- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
598- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
599- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
600- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
601- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
602- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
603- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
604- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
605- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
606- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
607- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
608- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
609- سکینه بیگی
610- محمدحسن بیگی
611- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
612- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
613- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
614- محمد بینازاده
615- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
616- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- زهرا پارساپور
11- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
12- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
13- فرامرز پارسی
14- حسن پارسی پور
15- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
16- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
17- سالواتوره پاریسی
18- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
19- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
20- محمد پازوکی ، دانشیار
21- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
22- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
23- هادی پازوکی طرودی
24- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
25- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
26- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
27- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
28- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
29- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
30- حجت اله پاشا پور
31- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
32- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
33- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
34- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
35- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
36- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
37- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
38- شیدا پاشایی
39- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
40- فاطمه پاک
41- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
42- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
43- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
44- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
45- سجاد پاک گهر
46- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
47- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
48- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
49- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
50- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
51- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
52- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
53- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
54- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
55- احمد پاکزاد
56- عبدالرضا پاکشیر
57- محمد پاک‌نژاد
58- سیرهار پال
59- ریچارد پالمر
60- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
61- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
62- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
63- الهام پایانی
64- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
65- رضا پایدار
66- شهرام پایدار ، دانشیار
67- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
68- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
69- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
70- محمود پایندان
71- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
72- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
73- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
74- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
75- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
76- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
77- فرشید پذیرا
78- جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
79- میلتون پرابو
80- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
81- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
82- حسن پرسا
83- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
84- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
85- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
86- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
87- مصطفی پرنیانی
88- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
89- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- محمود پرهیزکار
91- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
92- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
93- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
94- آرمین پرهیزی
95- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
96- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
97- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
98- علی پرویزی ، استاد
99- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
100- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
101- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
102- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
103- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
104- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
105- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
106- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
107- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
108- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
109- صادق÷ پژمان
110- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
111- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
112- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
113- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
115- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
116- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
117- محمد پسندیده
118- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
119- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
120- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
121- علی محمد پشت دار ، دانشیار
122- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
123- محمد پناهنده
124- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
125- روزبه پناهی
126- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
127- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
128- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
129- عماد پناهی
130- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
131- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
132- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
133- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
134- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
135- چیستا پناهی وقار
136- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
137- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
138- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
139- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
140- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
141- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
142- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
143- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
144- احسان پهلوانی فرد
145- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
146- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
147- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
148- علیرضا پور ابراهیمی
149- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
150- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
151- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
152- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
153- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
154- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
155- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
156- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
157- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
158- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
159- دکتر عباس پور هاشمی ، رئیس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا Canadian Institute for International Law Expertise CIFILE
160- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
161- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
162- احسان پوراسماعیل
163- یاسان الله پوراشرف
164- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
165- جلال پورالعجل
166- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
167- حسن پوربابایی
168- حسن پوربافرانی
169- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
170- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
171- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
172- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
173- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
174- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
175- امیرحسین پورجوهری
176- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
177- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
178- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
179- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
180- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
181- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
182- علیرضا پورخورشیدی
183- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
184- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
185- سعید پورروستایی
186- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
187- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
188- مهدی پورشا
189- اسماعیل پورشاهید
190- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
191- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
192- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
193- ناصر پورصادق
194- نسترن پورصالحی
195- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
196- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
197- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
198- محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
199- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
200- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
201- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
202- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
203- بهزاد پورغریب ، استادیار
204- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
205- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
206- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
207- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
208- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
209- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
210- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
211- محمد پورکیانی
212- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
213- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
214- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
215- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
216- الهام پورمهابادیان
217- محمدصادق پورمهدی
218- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
219- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
220- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
221- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
222- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
223- لیلا پورنجفی
224- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
225- فرزاد پورنور
226- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
227- احسان پوری
228- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
229- محمدرضا پوریای ولی
230- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
231- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
232- مهندس پارسا پویا ، مربی
233- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
234- علی پویان
235- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
236- بابك پيله ور
237- میترا پیام بوساری
238- پائولو پیترو بیانسون
239- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
240- پرویز پیران
241- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
242- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
243- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
244- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
245- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
246- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
247- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
248- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
249- پویان پیردیر
250- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
251- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
252- سجاد پیرسا
253- مجید پیرستانی
254- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
255- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
256- جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
257- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
258- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
259- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
260- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
261- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
262- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
263- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
264- حسین پیری ، دانشگاه بناب
265- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
266- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
267- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
268- اسماعیل پیش بین
269- ایمان پیش بین
270- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
271- امیرحسین پیشگویی
272- پروانه پیشنمازی
273- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
274- حمیدرضا پیشوایی
275- مهدی پیشوایی
276- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
277- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
278- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
279- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
280- فاطمه پیغمبری
281- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
282- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
283- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
284- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
285- خسرو پیله وریان
286- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
287- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- حسین تبیانیان
45- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
46- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
47- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
48- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
49- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
50- هوبه تحویلداری
51- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
52- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
53- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
54- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
55- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
56- حسین ترابزاده خراسانی
57- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
58- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
59- صدیقه ترابی
60- فاطمه ترابی
61- فیروزه ترابی
62- قدرت ترابی
63- محمد مهدی ترابی
64- مرتضی ترابی
65- یوسف ترابی
66- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
67- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
68- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
69- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
70- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
71- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
72- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
73- آرش ترک سامنی ، استادیار
74- بهروز ترک لادانی
75- فرشید ترکاشوند
76- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
77- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
78- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
79- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
80- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
81- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
82- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
83- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
84- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
85- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
86- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
87- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
88- بهنام تشکری
89- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
90- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
91- دارا تفضلی
92- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
93- شاهین تفنگدارزاده
94- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
95- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
96- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
97- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
98- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
99- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
100- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
101- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
102- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
103- ویدا تقوایی
104- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
105- سید علی تقوی
106- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
107- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
108- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
109- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
110- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
111- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
112- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
113- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
114- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
115- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
116- علی اکبر تقی پور
117- دکتر محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
118- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
119- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
120- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
121- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
122- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
123- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
124- قاسم تقی زاده
125- کتایون تقی زاده
126- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
127- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
128- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
129- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
130- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
131- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
132- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
133- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
134- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
135- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
136- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
137- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
138- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
139- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
140- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
141- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
142- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
143- محمدرضا تمامگر
144- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
145- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
146- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
147- عباس تمیزی
148- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
149- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
150- میلاد تنها
151- زهرا تنها معافی ، دانشیار
152- فرهاد تنهای رشوانلو
153- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
154- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
155- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
156- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
157- هادی تهرانی
158- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
159- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
160- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
161- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
162- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
163- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
164- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
165- معصومه توانگر
166- ارکان توپال
167- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
168- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
169- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
170- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
171- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
172- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
173- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
174- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
175- سمیه توحیدلو
176- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
177- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
178- علی توحیدی مقدم
179- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
180- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
181- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
182- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
183- منوچهر توسلی نائینی
184- ایرج توسلیان
185- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
186- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
187- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
188- فیروز توفیق
189- امید توفیقی
190- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
191- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
192- علی اصغر توفیقی
193- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
194- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
195- علی توکلان
196- احسان توکلی
197- امید توکلی
198- امید توکلی
199- حمیدرضا توکلی
200- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
201- علی توکلی
202- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
203- غلامحسین توکلی
204- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
205- فایزه توکلی
206- ماه گل توکلی
207- محمد جواد توکلی
208- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
209- منصور توکلی
210- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
211- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
212- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
213- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
214- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
215- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
216- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
217- محمدرضا توکلی صابری
218- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
219- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
220- امیر توکمه چی
221- روح الله تولایی
222- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
223- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
224- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
225- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
226- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
227- چنگ تونگ ، استاد
228- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
229- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
230- کاوه تیمورنژاد
231- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
232- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
233- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
234- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
235- حمید رضا تیموری
236- سحر تیموری
237- سعید تیموری
238- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
239- فاطمه تیموری
240- فرشته تیموری
241- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
242- رضا تیموری فعال ، استاد
243- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
244- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- مهرداد ثابت
4- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
6- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
7- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
8- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
9- فرهاد ثبوتی
10- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
11- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
12- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
13- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
14- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
15- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
16- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
17- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
18- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- فاطمه جان احمدی
18- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
19- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
20- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
21- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
22- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
23- مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
24- عسکر جانعلی زاده
25- حیدر جانعلی زاده چوب بستی
26- پرهام جانفشان
27- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
28- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
29- حسین جانمحمدی
30- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
31- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
32- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
33- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
34- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
35- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
36- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
37- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
38- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
39- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
40- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
41- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
42- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
43- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
44- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
45- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
46- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
47- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
48- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
49- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
50- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
51- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
52- تیمور جباری
53- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
54- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
55- حمید جباری
56- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
57- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
58- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
59- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
60- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
61- عباسعلی جباری ثانی
62- تقی جباری فر
63- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
64- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
65- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد دانشگاه- عضوکمیته داوران ژورنال علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ودانشگاه ملی کردستان
66- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
67- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
68- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
69- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
70- محمد جرادت
71- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
72- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
73- سیدحمید جزایری
74- علی جزایری
75- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
76- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
77- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
78- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
79- امیر جعفرپور
80- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
81- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
82- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
83- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
84- جعفر جعفرزاده
85- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
86- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
87- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
88- فروزنده جعفرزاده پور
89- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
90- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
91- حسين جعفري
92- حسين جعفري
93- سيداصغر جعفري
94- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
95- دکتر اسماعیل جعفری ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
96- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
97- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
98- امین جعفری
99- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
100- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
101- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
102- جواد جعفری
103- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
104- حسین جعفری
105- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
106- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
107- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
108- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
109- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
110- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
111- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
112- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
113- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
114- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
115- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
116- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
117- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
118- علی جعفری
119- علی جعفری
120- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
121- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
122- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
123- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
124- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
125- غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
126- غلام حسین جعفری
127- کبری جعفری
128- محمد جعفری
129- محمد جعفری
130- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
131- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
132- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
133- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
134- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
135- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
136- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
137- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
138- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
139- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
140- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
141- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
142- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
143- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
144- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
145- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
146- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
147- احسان جعفری فر
148- نسرین جعفری گلستان
149- محسن جعفری مذهب
150- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
151- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
152- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
153- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
154- سعيد جعفری نیا
155- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
156- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
157- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
158- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
159- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
160- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
161- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
162- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
163- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
164- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
165- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
166- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
167- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
168- حسن جلالی
169- سپهر جلالی
170- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
171- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
172- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
173- محمد امین جلالی
174- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
175- وحیدرضا جلالی
176- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
177- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
178- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
179- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
180- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
181- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
182- محمود جلالی کروه
183- سیداحمدرضا جلالی نائینی
184- محمدرضا جلالی ندوشن
185- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
186- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
187- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
188- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
189- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
190- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
191- رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
192- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
193- پروین جلیلوند
194- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
195- حمید جلیلوند
196- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
197- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
198- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
199- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
200- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
201- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
202- حمید جلیلی راثی
203- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
204- سمانه جلیلی صدرآباد
205- هاشم جلیلی صفریان
206- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
207- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
208- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
209- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
210- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
211- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
212- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
213- الهام جم زاده
214- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
215- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
216- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
217- فریبرز جمالزاد فلاح
218- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
219- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
220- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
221- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
222- فرید جمالی
223- مسعود جمالی آشتیانی
224- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
225- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
226- مهدی جمالی نژاد
227- ابوذر جمالی نیا
228- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
229- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
230- رسول جمشيدي
231- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
232- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
233- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
234- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
235- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
236- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
237- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
238- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
239- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
240- سلیمان جمشیدی
241- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
242- محمدرضا جمشیدی
243- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
244- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
245- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
246- همایون جمشیدیان ، استادیار
247- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
248- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
249- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
250- سید مهدی جمیلی
251- نسرین جناب آقا
252- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
253- بهروز جنت
254- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
255- محسن جنتی
256- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
257- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
258- حامد جنیدی
259- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
260- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
261- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
262- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
263- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
264- عباس جهان بخشی
265- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
266- علی جهان بینی
267- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
268- محمدرضا جهان میری
269- حمید جهانبخش
270- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
271- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
272- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
273- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
274- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
275- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
276- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
277- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
278- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
279- نصرالله جهانگرد
280- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
281- جواد جهانگیر
282- محمد حسین جهانگیر
283- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
284- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
285- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
286- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
287- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
288- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
289- محسن جهانگیری
290- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
291- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
292- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
293- عاطفه جهان‌محمدی
294- عليرضا جهاني
295- عباسقلی جهانی
296- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
297- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
298- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
299- نوید جهدی
300- نوید جهدی
301- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
302- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
303- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
304- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
305- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
306- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
307- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
308- اکبر جوادی
309- ایرج جوادی
310- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
311- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
312- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
313- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
314- محمد جوادی
315- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
316- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
317- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
318- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
319- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
320- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
321- فرناز جوادی گرگری
322- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
323- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
324- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
325- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
326- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
327- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
328- مجید جوادیان زاده
329- عباس جوارشکیان
330- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
331- فرهاد جوان
332- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
333- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
334- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
335- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
336- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
337- علی جوان فروزنده
338- جواد جوان مجیدی
339- محمد جوان نیکخواه ، استاد
340- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
341- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
342- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
343- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
344- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
345- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
346- نادر جوانی
347- محمود جوانی پور
348- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
349- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
350- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
351- سعید جواهرزاده
352- فرید جواهرزاده
353- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
354- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
355- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
356- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
357- محمدرضا جودت
358- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
359- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
360- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
361- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
362- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
363- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
364- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
365- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
366- علی اکبر جوکار
367- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
368- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
369- سمیه جولایی
370- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
371- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
372- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
373- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- محمدعلی چلونگر
12- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
13- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
14- اسماعیل چمنی
15- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
16- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
17- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
18- چینگ چنگ لی
19- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
20- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
21- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
22- فرهاد چنگیزی
23- وحید چنگیزی
24- بنویت چنیاس
25- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
26- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
27- منوچهر چهاردولی
28- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
29- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
30- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
31- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
32- علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
33- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
34- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
35- شمهونا چودهاری
36- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
37- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
38- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
39- محمد جواد چیت ساز
40- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
41- علیرضا چیت سازیان
42- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
43- دکتر مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
44- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- مهران حاتم
12- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
13- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
14- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
15- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
16- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
17- فرزاد حاتمی
18- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
19- محمدرضا حاتمی
20- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
21- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
22- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
23- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
24- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
25- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
26- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
27- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
28- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
29- اصغر حاج سقطی
30- خسرو حاج صادقی
31- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
32- علي حاجي آقا بزرگي
33- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
34- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
35- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
36- محسن حاجی آقایی
37- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
38- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
39- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
40- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
41- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
42- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
43- خلیل حاجی پور
44- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
45- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
46- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
47- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
48- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
49- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
50- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
51- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
52- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
53- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
54- حسین حاجی سلطانی
55- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
56- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
57- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
58- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
59- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
60- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
61- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
62- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
63- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
64- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
65- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
66- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
67- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
68- الهه حاجیان حیدری
69- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
70- زهره حاجیان فروشانی
71- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
72- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
73- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
74- مجتبیض حافظ مکی
75- محمد رضا حافظ نیا
76- محمدرضا حافظ نیا
77- احمد حافظی ، مدرس
78- اکرم حافظی
79- رحمت الله حافظی
80- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
81- فردین حافظی
82- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
83- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
84- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
85- سمانه حامدی ، استادیار
86- شمیسا حامدی
87- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
88- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
89- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
90- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
91- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
92- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
93- فرح حبیب ، استاد تمام
94- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
95- رضا حبیب اله گرمابکی
96- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
97- طاهر حبیب زاده
98- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
99- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
100- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
101- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
102- عـزیزاله حبیبی
103- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
104- بهروز حبیبی
105- بیوک حبیبی ، پروفسور
106- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
107- حمیدرضا حبیبی
108- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
109- عبدالحمید حبیبی
110- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
111- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
112- کیومرث حبیبی
113- لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
114- محمدحسین حبیبی
115- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
116- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
117- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
118- هنگامه حبیبی
119- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
120- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
121- مهدی حبیبی دوست
122- صابر حبیبی سوادکوهی
123- آرش حبیبی لشکری
124- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
125- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
126- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
127- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
128- الهه حجازی ، دانشیار
129- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
130- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
131- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
132- سحاب حجازی
133- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
134- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
135- مجید حجازی
136- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
137- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
138- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
139- عیسى حجت ، استاد تمام
140- عیسی حجت
141- محمدمهدی حجت
142- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
143- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
144- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
145- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
146- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
147- سعید حجتی
148- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
149- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
150- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
151- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
152- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
153- وحید حجتی نیکو
154- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
155- رحیم حداد
156- رضا حداد
157- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
158- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
159- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
160- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
161- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
162- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
163- مسعود حدادها
164- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
165- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
166- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
167- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
168- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
169- هدی حدیدی
170- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
171- بهمن حری امینی
172- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
173- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
174- مهدی حریری ، استادیار
175- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
176- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
177- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
178- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
179- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
180- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
181- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
182- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
183- میرزا حسن الزمان
184- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
185- جعفر حسن پور
186- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
187- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
188- زینب حسن پور
189- شهاب حسن پور
190- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
191- مهدی حسن پور
192- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
193- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
194- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
195- حامد حسن زاده
196- حسین حسن زاده ، استادیار
197- حمیدرضا حسن زاده
198- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
199- عاطفه حسن زاده
200- عليرضا حسن زاده
201- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
202- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
203- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
204- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
205- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
206- حمید حسن زاده اصفهانی
207- علی حسن زاده خوئی
208- مجتبی حسن زاده دلوئی
209- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
210- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
211- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
212- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
213- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
214- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
215- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
216- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
217- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
218- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
219- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
220- آرمان حسنی ، استادیار
221- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
222- امیر حسنی
223- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
224- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
225- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
226- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
227- سیدرضا حسنی
228- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
229- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
230- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
231- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
232- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
233- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
234- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
235- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
236- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
237- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
238- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
239- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
240- سعید حسین پور
241- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
242- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
243- مرتضی حسین پور امام
244- محمدجواد حسین پورفرد
245- الهام حسین خانی
246- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
247- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
248- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
249- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
250- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
251- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
252- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
253- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
254- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
255- متین حسین زاده
256- مریم حسین زاده
257- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
258- یوسف حسین زاده تروان
259- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
260- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
261- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
262- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
263- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
264- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
265- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
266- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
267- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
268- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
269- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
270- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
271- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
272- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
273- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
274- پریسا حسینی
275- پیام حسینی
276- حامد حسینی
277- زینب السادات حسینی
278- سلمان حسینی
279- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
280- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
281- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
282- سید تیمور حسینی
283- سید جلال حسینی
284- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
285- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
286- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
287- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
288- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
289- سید سلیمان حسینی
290- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
291- سید طاهر حسینی
292- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
293- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
294- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
295- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
296- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
297- سید کریم حسینی
298- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
299- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
300- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
301- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
302- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
303- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
304- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
305- دکتر سید معصوم حسینی ، عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
306- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
307- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
308- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
309- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
310- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
311- سیدعلی حسینی ، دانشیار
312- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
313- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
314- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
315- سیدوحید حسینی ، استاد
316- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
317- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
318- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
319- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
320- ملیحه سادات حسینی
321- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
322- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
323- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
324- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
325- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
326- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
327- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
328- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
329- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، دکتری مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی
330- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
331- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
332- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
333- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
334- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
335- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
336- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
337- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
338- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
339- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
340- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
341- موید حسینی صدر ، پروفسور
342- مهندس سیدمحمدرضا حسینی علی آباد
343- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
344- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
345- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
346- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
347- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
348- سید حسین حسینی لواسانی
349- سید مصطفی حسینی مزینانی
350- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
351- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
352- سید علی حسینی میلانی
353- سیدمحمد حسینی نژاد
354- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
355- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
356- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
357- سید محمد حسینی نصر
358- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
359- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
360- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
361- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
362- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
363- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
364- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
365- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
366- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
367- رویا حسینیان اصفهانی
368- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
369- پژمان حسینیون
370- سولماز حسینیون
371- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
372- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
373- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
374- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
375- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
376- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
377- سعید حصارکی
378- ایوب حضرتی
379- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
380- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
381- محمد حضوری
382- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
383- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
384- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
385- معصومه حق پرست
386- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
387- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
388- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
389- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
390- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
391- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
392- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
393- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
394- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
395- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
396- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
397- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
398- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
399- احمد حقانی
400- محمد حقانی
401- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
402- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
403- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
404- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
405- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
406- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
407- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
408- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
409- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
410- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
411- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
412- حمید حقیقت
413- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
414- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
415- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
416- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
417- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
418- دکتر مریم حقیقی ، مدیر گروه پژوهشی
419- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
420- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
421- آزاده حکاک زاده
422- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
423- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
424- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
425- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
426- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
427- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
428- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
429- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
430- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
431- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
432- دکتر علی محمد حکیمیان ، عضو هیئت علمی
433- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
434- محمد حلاج
435- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
436- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
437- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
438- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
439- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
440- مرجان حمدالهی
441- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
442- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
443- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
444- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
445- حمید حمزه ای
446- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
447- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
448- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
449- شهربانو حمیدپور
450- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
451- دکتر جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی كامپيوتر - مهندسي نرم افزار، دانشيار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
452- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
453- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
454- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
455- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
456- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
457- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
458- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
459- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
460- مهرزاد حمیدی
461- علي حمیدی زاده
462- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
463- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
464- محسن حمیدیان پور
465- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
466- پریچهر حناچی
467- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
468- سیمین حناچی
469- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
470- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
471- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
472- مرتضی حنیفه زاده
473- منصوره حور علی
474- فاطمه حورعلی
475- مجیدعلی حوری
476- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
477- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
478- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
479- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
480- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
481- زهرا حیاتی
482- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
483- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
484- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
485- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
486- نیما حیدر زاده
487- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
488- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
489- مهیار حیدرپور
490- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
491- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
492- محمد حیدرزاده
493- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
494- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
495- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
496- امید حیدری
497- امیر حیدری
498- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
499- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
500- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
501- حسن حیدری
502- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
503- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
504- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
505- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
506- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
507- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
508- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
509- علی حیدری
510- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
511- فاطمه حیدری
512- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
513- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
514- محمدمهدی حیدری
515- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
516- مختار حیدری
517- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
518- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
519- مهدی حیدری
520- نادر حیدری
521- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
522- محسن حیدری بنی
523- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
524- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
525- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
526- کوروش حیدری شیرازی
527- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
528- مرتضی حیدری مظفر
529- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
530- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
531- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
532- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
533- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
534- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
535- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
536- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
537- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- ناصر خاجی
7- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
8- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
9- احمد خادم زاده ، استاد تمام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
10- حمید خادم مسجدی
11- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
12- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
13- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
14- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
15- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
16- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
17- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- عباس خاشعی سیوکی
19- نازیلا خاقانی
20- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
21- امير خاكباز
22- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
23- سیمین خاکپور
24- محمدرضا خاکزاد
25- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
26- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
27- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
28- مرضیه خاکستری ، دانشیار
29- ایمان خاکی ، استاد دانشگاه | مولف | تکنولوژیست آموزش و پژوهش
30- علی خاکی
31- میلاد خاکی
32- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
33- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
34- محمد خالدیان
35- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
36- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
37- علی خالق خواه
38- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
39- ابوالفتح خالقی ، استادیار
40- فریبا خالقی سروش
41- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
42- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
43- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
44- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
45- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
46- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
47- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
48- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
49- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
50- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
51- شعبانعلی خان صنمی
52- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
53- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
54- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
55- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
56- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
57- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
58- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
59- محمدرضا خانلو
60- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
61- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
62- حسن خانی
63- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
64- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
65- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
66- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
67- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
68- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
69- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
70- علیرضا خاوندی
71- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
72- محمدرضا خباز تمیمی
73- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
74- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
75- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
76- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
77- علیرضا ختایی ، استاد
78- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
79- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
80- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
81- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
82- رضا خجسته مهر
83- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
84- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
85- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
86- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
87- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
88- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
89- امین خدابخشیان
90- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
91- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
92- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
93- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
94- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
95- ابوالحسن خدادادپور
96- ایرج خدادادی
97- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
98- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
99- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
100- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
101- علی اصغر خدادوست آرانی
102- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
103- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
104- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
105- عباس خدامرادی
106- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
107- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
108- حمیده خداویسی
109- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
110- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
111- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
112- ابوذر خدایاری
113- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
114- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
115- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
116- دکتر علی خدایی ، استاد تمام، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
117- غلامحسن خدایی
118- زینب خدری
119- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
120- غلامحسین خدری ، دانشیار
121- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
122- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
123- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
124- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
125- فاطمه خرازی افرا
126- محمد خرازی افرا
127- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
128- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
129- سیدعلی خراسانی
130- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
131- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
132- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
133- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
134- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
135- منوچهر خرایی
136- منیره خردادمهر
137- سعید خردمندی
138- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
139- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
140- حسن خرقانی
141- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
142- الهام خرم
143- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
144- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
145- کاظم خرم دل
146- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
147- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
148- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
149- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
150- بهاء الدین خرمشاهی
151- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
152- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
153- منوچهر خرمین
154- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
155- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
156- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
157- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
158- امین خزاعی
159- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
160- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
161- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
162- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
163- ایمان خزایی
164- پژمان خزایی
165- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
166- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
167- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
168- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
169- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
170- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
171- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
172- قدرت الله خسرو شاهی
173- امیر خسروانی
174- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
175- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
176- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
177- نرجس خسروجردی
178- اصغر خسروشاهی اصل
179- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
180- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
181- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
182- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
183- حسن خسروی
184- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
185- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
186- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
187- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
188- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
189- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
190- کیانوش خسروی
191- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
192- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
193- محمدرضا خسروی
194- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
195- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
196- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
197- میثم خسروی
198- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
199- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
200- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
201- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
202- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
203- عیسی خشرو رودبارکی
204- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
205- سلمان خضرایی
206- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
207- علیرضا خضریان
208- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
209- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
210- دکتر سمانه خطی ، استاد دانشگاه
211- محمد خطیب
212- نازیلا خطیب زنجانی
213- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
214- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
215- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
216- داوود خطیبی تبار
217- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
218- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
219- حمید خلج
220- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
221- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
222- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
223- ابوالفضل خلخالی
224- مریم خلخالی
225- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
226- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
227- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
228- امیرحسین خلوتی
229- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
230- محمدعلی خلیجی
231- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
232- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
233- جعفر خلیل پور
234- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
235- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
236- رضا خلیلی
237- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
238- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
239- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
240- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
241- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
242- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
243- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
244- نصراله خلیلی
245- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
246- بیژن خلیلی مقدم
247- مرتضی خمیری
248- جواد خمیس آبادی
249- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
250- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
251- سیدمحمد خوئی
252- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
253- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
254- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
255- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
256- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
257- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
258- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
259- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
260- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
261- داتیس خواجه‌ئیان
262- نادر خواجه‌احمدعطاری
263- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
264- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
265- احسان خواجویی
266- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
267- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
268- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
269- رحمت اله خوارزمی
270- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
271- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
272- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
273- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
274- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
275- محمد خوران
276- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
277- صدیقه خورشید
278- مریم خورشیدی
279- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
280- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
281- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
282- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
283- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
284- علیرضا خوش تراش
285- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
286- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
287- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
288- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
289- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
290- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
291- بهرام خوش نویسان
292- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
293- علی خوشبخت
294- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
295- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
296- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
297- کاظم خوشدل
298- مریم خوشفکر
299- مانا خوشکام
300- مریم خوشنویس
301- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
302- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
303- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
304- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
305- علی اکبر خیاط
306- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
307- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
308- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
309- افشین خیام
310- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
311- محمد خیر
312- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
313- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
314- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
315- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
316- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
317- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
318- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
319- دکتر ایمان خیرخواه ، مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه
320- مهدی خیرمند
321- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
322- حسن خیری ، استاد یار
323- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
324- هوشنگ خیری
325- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- زکیه دائمی
3- علیرضا داداشی
4- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
5- علیرضا داداشی جوکندان
6- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
7- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
8- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
9- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
10- علیرضا دادرس
11- سجاد دادفر
12- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
13- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
14- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
15- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
16- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
17- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
18- فضیله دادورخانی
19- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
20- حسین دارآفرین
21- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
22- حجت الله دارابی
23- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
24- علی دارابی
25- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
26- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
27- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
28- رابرت داستال
29- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
30- علی داسمه
31- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
32- معصومه دامغانی
33- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
34- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
35- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
36- ابوالفضل دانای
37- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
38- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
39- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
40- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
41- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
42- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
43- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
44- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
45- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
46- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
47- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
48- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
49- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
50- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
51- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
52- افخم دانشفر ، دانشیار
53- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
54- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
55- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
56- سارا دانشمند
57- مزدک دانشور
58- محمود دانشور کاخکی ، استاد
59- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
60- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
61- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
62- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
63- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
64- بهنام داودی
65- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
66- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
67- علیرضا داودیان
68- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
69- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
70- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
71- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
72- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
73- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
74- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
75- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
76- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
77- حامد داوری اردکانی ، استادیار
78- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
79- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
80- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
81- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
82- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
83- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
84- دکتر مسعود داوری نژاد مقدم ، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه
85- اسماعیل داوود آبادی
86- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
87- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
88- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
89- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
90- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
91- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
92- محمد داوودی
93- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
94- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
95- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
96- وان یانگ داییس
97- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
98- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
99- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
100- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
101- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
102- مارسین دبوسکی
103- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
104- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
105- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
106- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
107- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
108- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
109- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
110- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
111- سید حسین دخانچی
112- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
113- سیدعلی دربانی
114- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
115- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
116- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
117- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
118- سیدعلیرضا درخشان
119- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
120- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
121- امیر درخشان مهر
122- نجلا درخشانی
123- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
124- رضا درخشنده
125- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
126- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
127- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
128- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
129- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
130- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
131- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
132- دردانه دُره
133- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
134- س دروسان
135- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
136- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
137- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
138- جهانگیر درویش بانی
139- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
140- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
141- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
142- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
143- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
144- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
145- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
146- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
147- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
148- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
149- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
150- نجمه دری ، دانشیار
151- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
152- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
153- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
154- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
155- عباسعلی دریایی
156- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
157- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
158- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
159- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
160- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
161- بهادر دژاگه
162- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
163- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
164- محمود دژکام
165- صنم دژم
166- فرزان دست بوس
167- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
168- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
169- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
170- محسن دستگیر
171- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
172- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
173- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
174- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
175- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
176- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
177- علی دشتی شفیعی
178- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
179- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
180- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
181- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
182- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
183- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
184- محمد دقیقی ، دانشیار
185- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
186- ماندانا دل آرا
187- علی دل پیشه
188- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
189- علی دلاور
190- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
191- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
192- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
193- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
194- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
195- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
196- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
197- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
198- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
199- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
200- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
201- ئاکو دلگشاد
202- لیلا دلیری
203- محمدرضا دلیری
204- مقصود دلیری
205- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
206- سورش دمان ، استاد مدیریت
207- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
208- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
209- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
210- عادل دنیایی
211- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
212- محمدرضا ده بزرگی
213- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
214- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
215- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
216- علی دهباشی
217- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
218- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
219- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
220- زهره دهدشتی شاهرخ
221- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
222- عباس دهش ور
223- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
224- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
225- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
226- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
227- حسین دهقان
228- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
229- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
230- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
231- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
232- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
233- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
234- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
235- فاطمه دهقان
236- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
237- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
238- یوسف دهقان
239- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
240- امین دهقان قهفرخی
241- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
242- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
243- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
244- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
245- محمود دهقان نیری
246- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
247- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
248- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
249- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
250- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
251- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
252- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
253- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
254- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
255- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
256- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
257- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
258- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
259- حسین دهقانی سانیج
260- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
261- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
262- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
263- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
264- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
265- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
266- مهدی دهمرده
267- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
268- نظام علی دهنوی
269- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
270- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
271- ناصر دواتگر
272- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
273- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
274- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
275- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
276- ماریا دوتسنکو
277- سارا دودانگه
278- داوود دورانیان
279- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
280- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
281- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
282- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
283- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
284- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
285- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
286- محمدرضا دوستان
287- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
288- مهندس علی دوستی ، بنیانگذار رادیو معدن
289- علی دوستی
290- وحید دوستی
291- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
292- حبیب دوستی فر
293- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
294- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
295- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
296- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
297- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
298- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
299- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
300- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
301- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
302- فتح الله دویرانی
303- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
304- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
305- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
306- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
307- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
308- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
309- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
310- محمدعلی دیانی
311- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
312- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
313- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
314- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
315- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
316- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
317- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
318- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
319- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
320- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
321- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
322- علی دینی ترکمانی
323- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
324- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
325- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
326- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
327- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
328- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- مهدی ذاکر اکبری
2- سعید ذاکر بستان آباد
3- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
4- محمدرضا ذاکرزاده
5- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
6- احمد ذاکری
7- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
8- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
9- محمد حسین ذاکری
10- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
11- ناصر ذاکری
12- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
13- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
14- مهدی ذاکریان
15- حسین ذبحی
16- ابوالقاسم ذبیح الله
17- سید مجید ذبیح زاده
18- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
19- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
20- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
21- محمد ذبیحی
22- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
23- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
24- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
25- حسین ذکاوتی زاده
26- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
27- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
28- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
29- امیرحسین ذکرگو
30- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
31- محمد ذوالحواریه
32- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
33- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
34- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
35- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
36- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
37- سهیل ذوالفقاری
38- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
39- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
40- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
41- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
42- میترا ذوالفقاری
43- شهرام ذوالقدر
44- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
45- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
46- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
47- محمدهادی ذوالنوریان
48- حسن ذوقی
49- مهدی ذوقی
50- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- علی رضا رازقی
41- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب
42- فيروز رازنهان
43- ابراهیم راستاد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
44- رضا راستخواه
45- ناصر راستخواه ، مشاور رئیس سازمان انرژی اتمی
46- نوشین راستکاری ، دانشیار، مرکز تحقیقات آلودگی هوا، پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
47- عباس راستگو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران
48- عبدالله راستگو ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
49- ناهید راستگو ، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
50- جواد راستی ، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
51- بهزاد راسخ
52- حسین راسخ
53- نازنین راسخ
54- سپهر راسخی ، کمیته تحقیق دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
55- سعید راسخی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران
56- جلیل راشد محصل ، استاد دانشگاه تهران
57- محمدتقی راشد محصل ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی
58- محمدحسن راشد محصل ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
59- حمید راشدی ، دانشگاه تهران
60- کامبیز راشدی ، رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
61- هادی راشدی ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
62- احمد راشکی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
63- زهره راشکی
64- سیدمحمد راضی مصطفوی نیا ، دانشیار دانشگاه قم
65- جلال راعی
66- رضا راعی ، استاد دانشگاه تهران
67- محمد راعی
68- عباس راعی تبار
69- محمدعلی راغبی ، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
70- حسین راغفر ، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
71- زهرا راکعی
72- فاطمه راکعی
73- محمد رامان مولودی ، استادیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
74- علی اکبر رامین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه‌ صنعتی اصفهان
75- غزال راهب ، سرپرست حوزه پژوهشی معماری و شهرسازی و رئیس بخش معماری و طراحی محیط
76- غزاله راهب ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
77- سهراب راهوار ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
78- اعظم راودراد ، استاد، دانشگاه تهران
79- حسین رایتی مقدم
80- بهزاد رایگانی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
81- محمد علی رباط جزی ، ریاست دانشگاه کوثر
82- حکمت ربانی ، دانشگاه رازی
83- داورخواه ربانی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
84- طاها ربانی
85- محبوبه ربانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
86- محمد ربانی ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
87- مسعود ربانی ، دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران
88- علی ربانی خوراسگانی
89- علی اکبر ربیع نتاج ، دانشیار دانشگاه مازندران
90- مسعود ربیعه ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
91- شهنوش ربیعی
92- اعظم ربیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد
93- بابک ربیعی ، استاد، دانشگاه گیلان
94- حمیدرضا ربیعی ، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف
95- زهرا ربیعی
96- سید مظفر ربیعی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
97- علی ربیعی
98- محمد ربیعی
99- مریم ربیعی
100- ولی ربیعی ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
101- محمدمهدی رجا
102- مینو رجائی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
103- ناهید رجائی
104- نجمه رجائی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران
105- سمیرا رجایی ، MD، PhD، دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
106- سیدمحمدکاظم رجایی
107- شاهرخ رجایی ، دانشیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
108- طاهر رجایی ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
109- عباس رجایی ، استادیار
110- علیرضا رجایی
111- محمد علی رجایی ، عضو فعال و عضو انجمن جغرافیایی ایران
112- امیرحسین رجب پور ، دبیر انجمن مغز و شناخت گیلان
113- قدیر رجب زاده
114- ناصر رجب زاده ، استاد دانشگاه تهران
115- علی رجب زاده طهماسبی ، دانشیار دانشکده تولید رادیو و تلویزیون دانشگاه صداوسیما
116- امیرحسین رجب زاده عصارها ، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی و پژوهشگر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
117- علی رجب زاده قطرمی
118- مهدی رجبعلی پور ، استاد تمام دانشگاه شهید باهنر کرمان
119- پروین رجبی ، استاد دانشگاه اصفهان
120- حمید رجبی ، دانشیار ، دانشگاه خوارزمی
121- حمیدرضا رجبی
122- رضا رجبی ، استاد دانشگاه تهران
123- سجاد رجبی
124- سهیل رجبی
125- سوران رجبی
126- علی محمد رجبی ، استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
127- فرج اله رجبی ، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
128- قنبرعلی رجبی ، مدیر عامل انجمن متخصصین آب و فاضلاب
129- محمود رجبی ، استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
130- مصطفی رجبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
131- معصومه رجبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
132- محمد جواد رجبی دشتکی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
133- احمد رجبی زاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
134- حبیب رجبی مشهدی ، استاد تمام گروه برق و ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
135- مصطفی رجبی مشهدی ، استادیار معاون راهبری شبکه برق کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی سجاد
136- داود رجبی مقدم ، عضو اساتید دانشگاه آزاد نطنز
137- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
138- فرشته رجبیان تابش ، مدیر داخلی-معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب-دفتر فصلنامه روان شناسی تحولی
139- عباس رجبی‌فرد ، رییس مرکز تحقیقات بین‌المللی زیرساخت اطلاعات مکانی و مدیریت زمین
140- محمد ضیا رحمان
141- مهدی رحمان پور ، دکترا مهندسی استخراج معدن
142- رضا رحمان ستایش
143- حسین رحمان سرشت ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
144- اشکان رحمانی ، استادیار
145- امید رحمانی ، فوق لیسانس مهندسی برق قدرت از دانشگاه تربین دبیر شهید رجایی
146- امیر مسعود رحمانی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
147- امیرحسین رحمانی ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
148- ایرج رحمانی
149- بیژن رحمانی ، دانشگاه شهید بهشتی
150- تیمور رحمانی ، دانشیار دانشگاه تهران
151- حجت رحمانی ، استادیار
152- حسین رحمانی ، استادیار، دانشگاه ماستریخت، هلند
153- حسین رحمانی ، استادیار - شیلات - اکولوژی ماهی
154- حسین رحمانی
155- حلیمه رحمانی
156- دنیا رحمانی ، استادیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
157- زین العابدین رحمانی ، استادیار و دبیر علمی کنفرانس
158- علی رحمانی ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
159- علی رحمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه
160- علیرضا رحمانی
161- کریم رحمانی
162- کیومرث رحمانی
163- محمد رحمانی ، رئیس پردیس دانشگاهی ماهشهر دانشگاه صنعتی امیر کبیر
164- مهدی رحمانی
165- وحید رحمانی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
166- آرش رحمانی زاده ، دانشگاه تبریز
167- رامین رحمانی نژاد
168- فرهاد رحمانی نیا ، استاد دانشگاه گیلان
169- مجید رحمانیان ، استاد دانشگاه کپنهاک دانمارک
170- سجاد رحمتی
171- سید حبیب اله رحمتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
172- صادق رحمتی ، Associate Professor ِDepartment of Mechanical & Aerospace Engineering IAU University, Science & Research Branch Tehran, Iran
173- فرزاد رحمتی ، استاد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
174- محمد رحمتی ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
175- محمد حسین رحمتی ، دانشگاه تهران
176- محمدحسین رحمتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
177- مهدی رحمتی ، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه تاکستان
178- هادی رحمتی ، مدیر کل بحران استانداری تهران
179- ولی رحمتی
180- دکتر بهمن رحمتی نژاد ، دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
181- روح الله رحمتیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
182- حسین رحمنی
183- حسن رحیق اغصان ، مسئول حوزه امور امنیت سازمانهای مرکزمدیریت راهبردی افتای استان آذربایجان شرقی
184- محمدرضا رحیم پور ، دانشگاه شیراز،شیمی
185- مسعود رحیم پور ، استاد دانشگاه تبریز-ایران
186- نواب رحیم پور
187- صمد رحیم زاده
188- شروین رحیم زاده
189- رضا رحیم زاده اسکویی ، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
190- فیاض رحیم زاده رفوئی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
191- ابراهیم رحیمی ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
192- اسکندر رحیمی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
193- اصغر رحیمی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
194- اعظم رحیمی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
195- اکبر رحیمی
196- امیر رحیمی ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
197- امیر رحیمی
198- امیر رحیمی
199- پژمان رحیمی
200- حسین رحیمی
201- داریوش رحیمی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
202- رامین رحیمی ، Islamic Azad University, Tonekabon Branch
203- رهبر رحیمی ، پروفسور دانشگاه سیستان و بلوچستان مسئول کمیته دینامیک سیالات محاسباتی
204- روح الله رحیمی
205- زهره رحیمی ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
206- سمیه رحیمی ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
207- سیدمهدی رحیمی ، دانشگاه بیرجند
208- فرج اله رحیمی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز
209- دکتر محمد رحیمی ، جامعه شناس
210- محمد رحیمی ، مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
211- محمود رضا رحیمی ، ریاست دانشگاه یاسوج
212- مسعود رحیمی ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه رازی
213- مهدی رحیمی
214- میلاد رحیمی ، کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی
215- وحیده رحیمی ، استادیار دانشگاه قم
216- علیرضا رحیمی بروجردی ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
217- محمدرضا رحیمی پور ، Professor, Research Department of Ceramic, Materials and Energy Research Center (MERC), Meshkin Dasht, Alborz, Iran
218- عرفان رحیمی زاده ، کارشناسی مهندسی معدن
219- ناهید رحیمی فرد ، دانشیار سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
220- وفا رحیمی موقر ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، تحقیقات معاونت سینا مرکز تحقیقات تروما و جراحی . گروه جراحی مغز و اعصاب ، بیمارستان شریعتی،
221- قدرت اله رحیمی میانجی ، استاد
222- ویدا رحیمی نژاد ، پژوهشکده آموزش و پرورش ، ایران
223- محمدرضا رحیمی نژاد رنجبر
224- جلال رحیمیان ، دانشیار دانشگاه شیراز- ایران
225- حشمت اله رحیمیان ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
226- حمید رحیمیان ، دانشیار،دانشگاه علامه
227- سحر رحیمیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
228- علی رحیمیان ، هیات علمی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
229- محمد جواد رحیمیان
230- مرتضی رحیمیان
231- نظام الدین رحیمیان ، استادیار موسسه‌ی آموزش عالی خاتم
232- حمید رحیمیان مشهدی ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
233- فاطمه رخشانی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
234- محمد حسین رخشانی
235- ناصر رخشانی ، دانشیار ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
236- غلامرضا رخشنده رو ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
237- محمد رداد ، استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
238- مجید رزاز ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
239- فربد رزازی ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
240- محمدرضا رزازی ، Computer Science
241- محمد رزازی بروجنی ، استادیارگروه مواد،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
242- زهرا رزاقی ، دانشگاه مفید
243- سیدقاسم رزاقی
244- محمد رزاقی ، دانشیار دانشگاه کردستان
245- مهدی رزاقی ابیانه ، استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران
246- مهدی رزاقی کاشانی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
247- طه رزم آرا ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، ایران.
248- آرمین رزم آهنگ
249- سید آیت اله رزمجو ، دانشیار ، دانشگاه شیراز
250- قادر رزمجو ، استادیار
251- جعفر رزمی ، استاد دانشگاه تهران
252- حبیب رزمی ، پروفسور
253- نعمت اله رزمی ، استادیار بیوشیمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز, ایران
254- ناهید رژه ، دانشیار ، دانشگاه شاهد
255- احمد رستگار ، عضو هیات علمی
256- حسن رستگار
257- حسن رستگار پور ، دانشیار، دانشگاه خوارزمی
258- نصراله رستگار پویانی ، استاد، دانشگاه رازی کرمانشاه ، ایران
259- ثمینا رستگاری ، دانشجوی دکتری سیاست گذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
260- فاطمه رستگاری پور ، استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه و مدیر پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربت حیدریه
261- محمد رستم پور ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
262- امین رستم زاده ، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی آذربایجان‌غربی
263- سیدمحمد رستمکلایی مطلق ، کارشناس پژوهشی
264- امیر رستمی ، استاد دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
265- امیرمسعود رستمی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،مشاور خانواده
266- امین رستمی ، دانشکده دارو سازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
267- ثریا رستمی ، مدیر پروژه"تدوین سند راهبردی و نقشه راه بهره برداری از انرژی باد در کشور"
268- جمال رستمی ، انرژی و مهندسی مواد معدنی دانشگاه ایالتی پن
269- حامد رستمی
270- خسرو رستمی ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
271- روح اله رستمی
272- سجاد رستمی ، دانشیار- گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم- دانشگاه شهرکرد
273- شریعه رستمی ، ریاست امور اراضی ، سازمان جهاد کشاورزی تهران
274- دکتر شعیب رستمی ، مدرس دانشگاه، عضو انجمن حسابداران خبره ایران
275- عباسعلی رستمی ، استاد، دانشگاه شمال
276- علی رستمی ، استاد، دانشگاه تبریز
277- محمد رستمی ، دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد
278- محمد رستمی
279- محمد جواد رستمی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
280- محمدرضا رستمی ، استادیار دانشگاه الزهرا
281- محمدرضا رستمی
282- مصطفی رستمی ، استادیار
283- ولی رستمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
284- وهاب رستمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور زنجان
285- علی اصغر رستمی ابوسعیدی ، موسسه آموزش عالی کرمان
286- محسن رستمی مال خلیفه ، خزانه دار انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها -عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی
287- دکتر حامد رستمی نجف آبادی ، عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه
288- عباسعلی رستمی نسب ، دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان
289- مهریار رستمی نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایلام
290- علیرضا رستمی هرانی
291- خادم رسول
292- یحیی رسول زاده
293- حجت رسولی ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
294- رضا رسولی ، استاد دانشگاه پیام نور
295- سعید رسولی
296- سید جلال رسولی
297- علی رسولی ، دانشیار مدیریت دانشگاه پیام نور
298- علی اکبر رسولی
299- فاطمه رسولی
300- مجید رسولی ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
301- دکتر محسن رسولی
302- دکتر محمد رضا رسولی ، استادیار
303- مهدی رسولی ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
304- مهدی رسولی ، دانشیار واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
305- سید حسن رسولی ( جامخانه ) ، پژوهشگر دکتری، برنامه ریزی شهری
306- رضا رسولی شربیانی ، ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین
307- محمد حسین رسولی فرد ، دانشگاه زنجان
308- حجت اله رشادی ، مدیر اجرایی
309- میدیا رشادی ، استادیار تمام وقت گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
310- گودرز رشتیانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران
311- احمد رشکی ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران
312- نبی اله رشنو ، استادیار، دانشگاه بین المللی کیش
313- مهدی رشوند
314- مهدی رشوند
315- غلامعلی رشید ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
316- نعمت اله رشید نژاد
317- احمد رشیدی ، استادیار
318- حسن رشیدی ، Associate Professor, Allameh Tabatabaei University
319- حنانه رشیدی ، دکتری مهندسی صنایع، Luiss Guido Carli University، ایتالیا.
320- سامان رشیدی
321- فریبرز رشیدی ، پروفسور دانشگاه صنعتی امیرکبیر
322- فرید رشیدی
323- محمد مهدی رشیدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، میشیگان ، شانگهای ، جایو تانگ، موسسه مشترک ، چین و ایالات متحده آمریکا ...
324- محمدرضا رشیدی ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز-دکترای تخصصی شیمی دارویی- استاد
325- حمید رشیدی نژاد
326- مسعود رشیدی نژاد ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر، ایران
327- آرش رشیدیان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران و مدیر کل دفتر پژوهشهای دفتر منطقه ای EMRO
328- آرش رشیدیان ، مدیر اطلاعات، شواهد و تحقیقات، سازمان بهداشت جهانی / دفتر منطقه ای برای مدیترانه شرقی، مصر
329- حمیدرضا رشیدی‌نژاد ، دانشیارگروه قلب و عروق دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
330- جواد رضا زاده ، دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره»
331- حبیب رضا زاده ، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
332- محمد رضا محبوبی ، دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
333- محمد رضا مهرگان ، استاد دانشگاه تهران
334- قاسم رضا نژاد بردجی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
335- بامداد رضا یاحقی ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه گلستان
336- کامران رضا یزدی ، دانشیار
337- امید رضائی
338- بهرام‌ رضائی‌ ، مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه
339- پژمان رضائی
340- جواد رضائی ، مسئول کمیته کارگاه ها
341- زهرا رضائی ، عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
342- شمس الدین رضائی
343- علیرضا رضائی
344- موسی رضائی
345- نادر رضائی ، استادیار گروه حسابداری مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
346- محمدرضا رضائی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
347- مجید رضائی راد ، استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پلیس جمهوری اسلامی ایران (IRIPU)، تهران، ایران
348- محمد رضائی مقدم ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
349- جلال رضائی نور ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
350- غلام عباس رضائی هفتادر ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
351- خلیل رضائیان ، معاون عمرانی استانداری فارس
352- علی رضائیان ، رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و رئیس گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
353- علیرضا رضائیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
354- مجید رضائیان ، دکترای روزنامه‌نگاری
355- محسن رضائیان ، استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
356- محمد رضائیان ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
357- جواد رضاپور ، دانشکده مهندسی مکانیک ، لاهیجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
358- مونا رضاپور اصفهانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
359- فروزان رضاپور شاه کلائی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
360- راضیه رضازاده ، دانشگاه علم و صنعت ایران
361- رضا رضازاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
362- فروغ رضازاده ، گروه حقوق/دانشگاه مفید
363- منصور رضازاده آذری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
364- منصور رضاعلی
365- فرزین رضاعی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه کردستان
366- امین رضایان
367- مهدی رضایت
368- یحیی رضایت
369- محمدرضا رضایتمند ، استادیار گروه مدیریت اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
370- سبحان رضایتی ، Department of Chemistry, Payame Noor University of Ilam, Ilam, Iran
371- مسعود رضایتی
372- محمد رضایی
373- احمد رضایی ، دانشیار دانشگاه قم
374- پریسا رضایی
375- حامد رضایی
376- حسن رضایی ، دکتری ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
377- حمید رضایی
378- حمیدرضا رضایی ، عضو هئیت علمی دانشکده محیط زیست
379- حمیدرضا رضایی ، استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
380- ساسان رضایی ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
381- شهلا رضایی ، مدرس و مربی رسمی آموزش و پرورش استان کرمانشاه
382- شیما رضایی ، MSc, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
383- عباس رضایی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
384- عباسعلی رضایی ، دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
385- عبدالحسین رضایی ، سرپرست موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
386- علی رضایی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
387- علی اکبر رضایی
388- علیرضا رضایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
389- دکتر عماد رضایی ، استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر و مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری
390- عیسی رضایی
391- غلامرضا رضایی
392- غلامرضا رضایی
393- فرشته رضایی ، مسئول کمیته ها و آموزشیار دانشگاه آزاد واحد اردبیل
394- فریدون رضایی ، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
395- کرامت اله رضایی ، عضو هیأت علمی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده فناوری و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
396- محمد رضایی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
397- محمد جعفر رضایی ، دانشیار گروه پزشکی
398- محمدباقر رضایی ، استاد عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
399- محمدعلی رضایی ، استاد علوم قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیة
400- مهدی رضایی ، عضوء هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
401- مهدی رضایی ، مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زیست توده پژوهشگاه نیرو
402- ناصر رضایی ، استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
403- نوید رضایی ، استادیار دانشگاه کردستان
404- هادی رضایی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
405- یاسر رضایی ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
406- یوسف رضایی
407- حمیدرضا رضایی آشتیانی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
408- امیر رضایی اردانی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
409- محمد علی رضایی اصفهانی ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
410- جلیل رضایی پژند ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
411- عنایت رضایی پور ، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه قدس گیلان
412- کامران رضایی جعفری ، هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
413- حسن رضایی جمالویی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
414- حسین رضایی دولت آبادی
415- عبدالحسین رضایی راد
416- غلامعلی رضایی راد ، دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت
417- علی رضایی شریف ، دانشگاه محقق اردبیلی
418- سعید رضایی شریف آبادی ، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
419- مرتضی رضایی صوفی ، ریاست دانشگاه پیام نور استان گیلان
420- روشنک رضایی کلانتری ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
421- خدیجه رضایی کیخایی ، دانشیار، گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
422- محمد حسین رضایی مقدم ، استاد تمام دانشگاه تبریز
423- مسعود رضایی منفرد ، مدیر پایگاه تخت جمشید
424- محسن رضایی میرقائد
425- حامد رضایی نسب
426- حسن رضایی هفتادر ، دانشیار دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران
427- مصطفی رضاییان ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
428- مرتضی رضایی‌زاده ، ضو هیات علمی گروه آموزش عالی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
429- شهرام رضوان بیدختی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
430- مرتضی رضوانفر ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی
431- ذوالفقار رضوانی ، پروفسور
432- رضا رضوانی ، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد، مشهد، ایران
433- زهرا رضوانی
434- علیرضا رضوانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
435- مجتبی رضوانی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر
436- محسن رضوانی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم
437- محمد جواد رضوانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
438- محمدرضا رضوانی ، استاد،دانشگاه تهران
439- محمدعلی رضوانی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
440- پرویز رضوانی مقدم ، استاد،دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی مشهد
441- راضیه رضوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه جیرفت
442- رسول رضوی ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
443- سید ابوالفضل رضوی
444- سید محمدعلی رضوی ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
445- سید منصور رضوی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
446- سیدمحمدحسین رضوی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی صالحان
447- عباس رضوی
448- عبدالحمید رضوی
449- محمد حسین رضوی ، دانشیار دانشگاه مازندران
450- محمد رضا رضوی ، مدیر کل اداره هواشناسی استان قائم­شهر
451- نیلوفر رضوی ، معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی
452- هوشنگ رضوی
453- وحید رضوی ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
454- اعظم السادات رضوی زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان
455- سید سعید رضوی غازانی ، سازمان امور مالیاتی
456- مهدی رضوی فر
457- بهزاد رضوی فرد ، استاد یار حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبایی
458- سید محمد رضویان ، عضوء هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
459- ندا رضوی‌زاده
460- ودود رضویلر ، استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
461- ابراهیم رضی ، استاد گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
462- حسین رضی ، دکتری فرهنگ و ارتباطات
463- محمد رعایایی اردکانی
464- محمد رعوف درویش ، استاد دانشگاه تهران
465- محمد حسین رفان ، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران، ایران
466- امیر رفاهی‌اسکویی ، استادیار دانشگاه شهید رجایی
467- زینب رفتنی امیری
468- محمد کاظم رفوئی ، دانشگاه خوارزمی
469- مسعود رفيقي
470- حسین رفیع ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
471- همت رفیع ، مدرس نمایندگی و شعب مجتمع فنی تهران
472- فرامرز رفیع پور ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
473- جلال الدین رفیع فر
474- فرزان رفیعا
475- مهدی رفیع‌زاده ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
476- بهروز رفیعی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
477- رهام رفیعی ، دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
478- سیما رفیعی ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین،ایران
479- شاهین رفیعی ، استاد،گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تهران- پردیس کرج - معاونت علمی پردیس البرز دانشگاه تهران
480- علیرضا رفیعی ، استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
481- مسعود رفیعی ، رئیس بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
482- مهناز رفیعی
483- نفیسه رفیعی ، عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
484- مرتضی رفیعی تهرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر آزمایشگاه تحقیقات داروسازی صنعتی
485- مهدی رفیعی راد ، دانشگاه مازندران، بابلسر
486- بهروز رفیعی طاری ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
487- سید حسام الدین رفیعی طباطبایی ، مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی
488- ناصر رفیعی محمدی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
489- فرزاد رفیعیان
490- مجتبی رفیعیان ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
491- علی رفیقی ، ریاست موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
492- حجة الاسلام جواد رقوی
493- شهلا رقیب دوست ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
494- مصطفی رقیمی ، استاد دانشگاه گلستان
495- بهروز رکرک ، استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای کشور
496- عبدالرضا رکن الدین افتخاری ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
497- محمد باقر رکنی ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، دانشکده بهداشت ، ایران
498- رسول رکنی زاده ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
499- حجة الاسلام و المسلمین محمد تقی رکنی لموکی
500- محمدمهدی رکنی یزدی
501- علی اصغر رکوی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
502- محمود رمرودی ، دانشیار دانشگاه زابل
503- مجید رمضان
504- سرور رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
505- محمدرضا رمضان پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
506- علی رمضان خانی ، استاد ،رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
507- احمد رمضان زاده ، استادیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
508- رشید رمضان زاده ، دانشیار گروه میکروب شناسی
509- یاسر رمضانپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر
510- علی رمضانخانی ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
511- مهدی رمضانزاده لسبویی ، گروه مدیریت جهانگردی/دانشگاه مازندران
512- الهه رمضانعلی ، ویراستار فارسی
513- ابوالفضل رمضانی ، استادیار
514- احمد رمضانی ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
515- امیر رمضانی ، مدیر داخلی
516- امیرهوشنگ رمضانی ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی - نانو مواد )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
517- جواد رمضانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
518- حسن رمضانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
519- علی رمضانی
520- علی اکبر رمضانی ، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی
521- فاطمه رمضانی ، دکتر فاطمه رمضانی پژوهشگر آمرسفورت، هلند
522- مجتبی رمضانی ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
523- محمد رمضانی ، گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
524- محمود رمضانی
525- مهدی رمضانی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی تهران
526- یحیی رمضانی ، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه استان البرز
527- یعقوب رمضانی
528- یوسف رمضانی
529- یوسف رمضانی ، Assistant Professor, Department of Water Engineering, University of Birjand, Iran
530- فرزاد رمضانی راد
531- مهدی رمضانی زاده ، دانشیار- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
532- احمد رمضانی سعادت آبادی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
533- محمدحسین رمضانی قوام آبادی ، دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
534- احمد رمضانی مقدم ، استادیار دانشگاه کاشان
535- رحیم رمضانی نژاد ، استاد دانشگاه گیلان
536- رضا رمضانیان
537- محمدرحیم رمضانیان ، دانشیار دانشگاه گیلان
538- علی اکبر رمضانیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
539- جواد رمضی ، رییس فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران
540- محسن رنانی ، دانشیار ،دانشگاه اصفهان
541- احسان رنجبر
542- اکرم رنجبر ، دانشیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
543- امیرحسین رنجبر ، مهندس طراح ارشد در شرکت Chrysler LLC
544- بیژن رنجبر ، دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
545- رضا رنجبر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)
546- رضا رنجبر ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
547- زهرا رنجبر ، هیأت علمی و رئیس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
548- علیرضا رنجبر
549- غلامحسن رنجبر ، معاون پژوهش و فناوری مرکز ملی تحقیقات شوری
550- محمد رنجبر ، استاد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
551- محمد رنجبر ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
552- شاهرخ رنجبر بهادری ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
553- محمد رنجبر عزت آبادی ، استادیار مدیریت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
554- زهره رنجبر کهن
555- اسلام رنجبر نوده ، عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
556- فرزانه رنجبر نوشری ، مربی دانشگاه پیام نور
557- آرش رنجبران ، دکترای تخصصی طراحی مکانیک (استادیار) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی.
558- عبدالرسول رنجبران ، دانشیار دانشگاه شیراز
559- الهام رنجبرضرابی
560- اصغر رنجبری ، گروه ریاضی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
561- محمد رنجبریان ، گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،‌ ایران
562- سمیه رنجکش
563- سیامک ره پیک ، استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان
564- فرج اله ره نوردآهن ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
565- زهره رهائی ، استادیار آموزش و پرورش و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
566- رضا رهاوی
567- علیرضا رهایی ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
568- محمدرضا رهبانیان
569- ایرج رهبر ، عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور
570- مرتضی رهبر
571- مهدی رهبر ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
572- دکتر نادر رهبر ، استادیار
573- زهرا رهبرنیا ، دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
574- زهرا رهبرنیا ، دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
575- دکتر عباس رهبری ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید مدرس کردستان، ایران
576- مریم رهبری بناب ، محقق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
577- محبعلی رهدار ، استادیار
578- رضا رهسپار منفرد ، مدرس دانشگاه آزاد تهران
579- اکبر رهنما
580- مجید رهنما ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
581- محمد رهنما ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
582- محمد رهنما ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
583- محمدرحیم رهنما ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
584- مژگان رهنما ، استادیار، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل
585- نادر رهنما ، هیأت علمی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
586- جعفر رهنماراد ، دانشیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
587- فریدون رهنمای رودپشتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
588- احمد رهنمایی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم
589- محمد تقی رهنمایی ، دانشیار دانشگاه تهران
590- نعمت الله رهنورد ، مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
591- محمد رضا رهو ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
592- عباس رهی ، دانشگاه شهید بهشتی
593- سپهر رواتی
594- اعظم روادراد
595- حسین روازاده ، حکیم،طبیب،پزشک (پدر طب ایرانی اسلامی)- موسس و بنیانگذار موسسه احیای سلامت و تحقیقات حجامت ایران
596- علی اصغر رواسی ، استاد دانشگاه تهران
597- حمید رواقی ، مشاور بهداشت WHO - مراقبت و مدیریت بیمارستان، EMRO، مصر
598- احد روانجو ، استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
599- سمیه روانشادنیا ، استاد دانشکده هنر و معماری تهران جنوب
600- مهدی روانشادنیا ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
601- ثمین روانشادی روانشادی
602- مهدی روپایی
603- عبدالحسین روح الامینى نجف آبادى ، استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
604- محمود روح الامینی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه شهید باهنر کرمان
605- رضوان روح بخش ، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
606- حمید روح پرور ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
607- جواد روحانی
608- حمید روحانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
609- شهره روحانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
610- محمودرضا روحانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه الزهرا
611- مسعود روحانی ، دانشیار دانشگاه مازندران
612- نوشین روحانی ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
613- هادی روحانی ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
614- فرزین روحوند ، دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران
615- احسان روحی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
616- داریوش روحی ، استادیار جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ، ایران
617- رضا روحی
618- سعید روحی ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
619- سمانه روحی ، دانشجوی دکتری میکروب شناسی
620- کاوس روحی
621- اتابک روحی امینجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
622- عليرضا رودباري
623- هدی رودکی لواسانی
624- محمد جواد رودگر ، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
625- محمودرضا روزبان ، استادیار، گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
626- مظاهر روزبهانی
627- مهدی روزبهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
628- حسین روزبهی
629- محمد حسن روزیطلب
630- احمد روستا
631- جمشید روستا ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
632- کوروش روستا ، دانشیار،دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
633- رضا روستا آزاد ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
634- محمدجواد روستا پیشه
635- سمانه روستای نژاد ، مدیر اجرایی نشریه
636- شهرام روستایی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
637- شهریور روستایی ، استادیار دانشگاه تبریز
638- غلامرضا روشن
639- فروز روشن بین
640- رسول روشن چسلی
641- سوسن روشن ضمیر
642- منصور روشناسی ، معاونت اجرایی شورا عالی استانهای کشور
643- قدرت اله روشنایی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
644- امین روشندل کاهو ، دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک
645- سبحان روشنفکر جورشری
646- بهنام روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی
647- سبحان روشنی
648- سعید روشنی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
649- محمود روشنی ، گروه شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
650- ویدا روشنی
651- جعفر روشنیان ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
652- محسن روشنیان ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
653- شكوفه روغني
654- مهرداد روغنی ، استاد ، دانشگاه شاهد، ایران
655- فرانک روکس بورگ ، استاد بازنشسته مهندسی معدن، UNSW، استرالیا
656- ابراهیم رومینا
657- وحید رویانی ، استادیار دانشگاه گلستان
658- رمضانعلی رویایی ، استادیار دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
659- احمد ریاحی ، Iranian-Australian Community of Science
660- اعظم ریاحی
661- رضا ریاحی
662- فاطمه ریاحی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
663- محمد ریاحی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
664- وحید ریاحی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی
665- جواد ریاحی اصل
666- مهدی ریاحی خرم
667- دکتر مجید ریاحی سامانی ، استادیار
668- مجتبی ریاحی فارسانی ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان-پژوهشگر حوزه های ، مدیریت ، گردشگری ، توسعه و فرهنگی
669- نسترن ریاحی نوری ، پژوهشگاه نیرو
670- نسرین ریاحی نوری ، دانشگاه تربیت مدرس
671- فرهاد ریاضت ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
672- عبدالمهدی ریاضی ، دانشیار دانشگاه مک کواری استرالیا
673- علی ریاضی
674- مارکوس ریتر
675- عظیمه ریحانی ، مدرس دانشگاه
676- موگنز ریشالت پولسن ، مدیر گروه در دانشگاه فنی دانمارک
677- افراسیاب رییسی ، دانشگاه شهرکرد
678- علیرضا رییسی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

ز

1- اردشیر زابلی زاده ، استادیار دانشگاه صداوسیما
2- اصغر زاجکانی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران
3- وحید زادمجید ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان( دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
4- ساجد زاده داداشی
5- آصف زارع ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
6- حسین زارع
7- حسین زارع ، دانشیار
8- داریوش زارع ، دانشگاه شیراز
9- داوود زارع
10- رامین زارع ، مسئول کمیته اجرایی و دبیرخانه همایش
11- رحیم زارع ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی در، دانشکده مدیریت، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
12- ساسان زارع
13- شهرام زارع ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
14- عبدالرضا زارع
15- عبدالکریم زارع ، گروه شیمی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران
16- علی زارع ، رئیس اداره برق و تاسیسات سازمان بنادر و دریانوردی
17- غلامحسین زارع
18- فریبا زارع
19- کریم زارع ، ریاست عالیه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی
20- پروفسور مهدی زارع ، استاد و عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21- مهدی زارع ، استادیار بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
22- هدی زارع ، استادیار گروه تکنولوژی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران عضو مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
23- اسماعیل زارع بهتاش ، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
24- مهدی زارع بهرام آبادی
25- علی محمد زارع بیدکی ، استادیار، دانشگاه یزد، ایران
26- محمد زارع جوشقانی ، استاد گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
27- محمدعلی زارع چاهوکی
28- عیسی زارع درنیانی
29- محمد زارع زاده ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
30- دکتر علیرضا زارع زیدی ، مدرس و ارزیاب سیستم های مدیریتی شرکت های صنعتی
31- فاطمه زارع سخویدی ، کارشناس نشریه
32- محمد جواد زارع سخویدی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
33- احمد زارع شحنه ، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
34- حسین زارع شعار
35- اکبر زارع شهابادی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
36- حسن زارع علی آبادی ، گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
37- فیروزه زارع فراشبندی ، دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
38- احمد زارع فیض آبادی ، استاد،مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
39- وحیده زارع گاوگانی ، استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
40- یحیی زارع مهرجردی ، استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
41- عباس زارع میراکابادی ، دانشیار، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی ، ایران
42- جواد زارعان ، دانشیار علوم تربیتی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
43- محمدجواد زارعان
44- اصغر زارعی ، استادیار دانشگاه امام باقر (ع)
45- بهروز زارعی
46- حمید زارعی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن مکانیک سنگ
47- عباسعلی زارعی ، دانشیار
48- فائقه زارعی ، مدیر داخلی
49- فاطمه زارعی ، استادیار
50- فرهاد زارعی ، دکتری مدیریت ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
51- مجتبی زارعی ، استاد نورولوژی و نوروساینس،پژوهشکده ی علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
52- محسن زارعی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
53- محمد زارعی ، دانشجوی دکتری مهندسی عمران حمل و نقل دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
54- محمد ابراهیم زارعی ، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه باستانشناسی دانشگاه بوعلی سینا و فرماندار سنندج
55- محمد حسین زارعی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
56- محمدامین زارعی ، مدیرعامل موسسه هدایت فرهیختگان جوان
57- محمود زارعی ، استادیار دانشگاه تبریز
58- مرضیه زارعی
59- مهدی زارعی ، استادیار، دانشگاه گنبد کاووس
60- پروانه زارعی پور ، عضو هیئت علمی دانشگاه هرمزگان
61- حمیدرضا زارعی پور ، استاد، دانشگاه Calgary کانادا
62- محسن زارعی جلیانی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
63- دکتر مرتضی زارعی حاجی آبادی مینابی ، دکتری
64- بهروز زارعی دارکی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
65- اسماعیل زارعی زوارکی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
66- کتایون زارعی طوسی ، دانشگاه بیرجند
67- سیامک زارعی قنواتی ، چشم پزشک، بیمارستان خاتم الانبیاء
68- مرتضی زارعی گوار
69- حسن زارعی متین ، استاد دانشگاه تهران
70- حسن زارعی محمود آباد ، استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه یزد
71- غلامرضا زارعی محمودآبادی ، معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
72- آرمین زارعیان ، دانشیار دانشکده پرستاری آجا
73- احسان زارعیان
74- حسین زارعیان
75- علیرضا زاکانی
76- سیدرسول زاکاوی ، Nuclear Medicine Research Center, Mashhad University of Medical Sciences
77- سید حسن زالی ، مربی - گیاهشناسی
78- علیرضا زالی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
79- نادر زالی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان
80- فاطمه زاهد
81- محمدعلی زاهد ، استادیار دانشگاه خوارزمی
82- یداله زاهد پاشا ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
83- عادل زاهدبابلان
84- حسین زاهدی ، دبیر انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
85- شمس السادات زاهدی ، استاد ، دانشگاه علامه طباطبایی
86- عبدالحمید زاهدی ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
87- فرح زاهدی ، دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و عضو هئیت علمی کتابخانه ملی ایران
88- محمد هادی زاهدی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
89- مرتضی زاهدی
90- مهدی زاهدی
91- مهسا زاهدی
92- محمد زاهدی اصل ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
93- قوام الدین زاهدی امیری ، دانشیار، دانشگاه تهران
94- سیفعلی زاهدی فر ، استاد،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
95- مصطفی زاهدی فر ، دانشیار دانشگاه کاشان
96- پروفسور محمدجواد زاهدی مازندرانی ، استاد تمام
97- محمدهادی زاهدی‌ وفا ، استادیار، دانشگاه امام صادق(ع)
98- مجتبی زاهدیان ، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
99- فخرالدین زاوه
100- ایت زایر ، معاون دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی
101- احمد اف. زباح ، دانشکده الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه برونل انگستان
102- سید مجتبی زبرجد ، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
103- اسفندیار زبردست ، استاد تمام
104- عذرا زبردست ، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
105- لعبت زبردست ، استادیار-رشته برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران
106- مهدی زجاجی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
107- آزاده زحمت کش ، پژوهشگر، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
108- عبدالصالح زر ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه جهرم، ایران
109- زهرا سادات زرآبادی ، استادیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
110- منصور زراء نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
111- علیرضا زراسوندی
112- عباس زراعت ، استاد حقوق کیفری دانشگاه کاشان
113- حمید زراعت گر ، دانشگاه امیرکبیر
114- فاطمه زراعتی ، استاد گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
115- منصور زرانژاد ، استاد،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
116- سعید زردار ، مدیر اجرایی نشریات حوزه علوم و مهندسی
117- عاطفه زرسازان ، استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی
118- زهره زرشناس
119- سید مهدی زرقانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
120- سید هادی زرقانی ، دانشیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
121- مهدی زرقانی ، شرکت تحکیم عمران آرتین
122- حمید زرکش اصفهانی
123- ستار زرکلام
124- ساناز زرگر ، استادیار، گروه بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران
125- سیدمحمد زرگر
126- سارا زرگر آزاد
127- رسول زرگر پور ، استاندار استان اصفهان
128- کاوه زرگران ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
129- مژده زرگران
130- رسول زرگرپور ، استاندار اصفهان
131- فرزاد زرگری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات
132- هادی زرگری ، دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
133- جواد زرگوشی ، گروه اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
134- امیرحسن زرنانی ، استاد ایمنی شناسی پزشکی
135- محمد زره ساز ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
136- مجتبی زروانی ، استادیار دانشگاه تهران
137- محمد زروندی رحمانی ، استادیارجامعة المصطفی العالمیه
138- سروش زرین آبادی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
139- آرش زرینی تبار ، هیات علمی تمام وقت دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه
140- محمد علی ززولی ، دکترا، دانشیار. گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
141- حمید زعفرانی ، دانشیار و مدیرگروه فیزیک زمین و فضا
142- فائزه زعفریان ، استادیار - زراعت
143- مژگان زعیم دار ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال شماره ۳
144- ایمان زکوی ، متخصص فیزیولوژی ورزشی گرایش قلب، عروق و تنفس
145- علی اصغر زکوی ، دانشیار فلسفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران
146- مهدی زکوی ، ریاست دانشگاه پیام نور واحد ایذه و عضو هیت تحریریه نشریه
147- محمدعلی زکی ، دانشیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
148- حجة الاسلام علیرضا زکی زاده رنانی
149- محمدعلی زلفی گل ، رییس انجمن شیمی ،ریاست دانشگاه بوعلی سینا
150- مجید زلقی
151- الهه زمان
152- اصغر زماني
153- احمد زمانی ، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی کل کشور
154- الهام زمانی ، مسئول کارگروه زیست فناوری سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری البرز
155- بتول زمانی ، دانشیار گروه روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
156- بهزاد زمانی
157- بی بی عشرت زمانی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
158- حکیم زمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
159- ذبیح اله زمانی ، استاد
160- رسول زمانی ، دانشگاه شهرکرد
161- سید قاسم زمانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
162- علیرضا زمانی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
163- غلامرضا زمانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
164- فهیمه زمانی
165- محمد زمانی ، شرکت مشاوره مدیریت آتی اندیشان شریف
166- محمدرضا زمانی ، استاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
167- مهرداد یوسف زمانی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
168- جمال زمانی اشنی ، استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
169- فرساد زمانی بروجنی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
170- محمد زمانیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذر
171- علیرضا زمردی پور ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران
172- امیر حسین زمردیان
173- رضا زمردیان ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
174- زهرا زمردیان
175- غلامرضا زمردیان ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
176- محمدجعفر زمردیان ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
177- حسین زمرشیدی ، استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
178- جواد زنجانی ، فرماندار اردبیل
179- هما زنجانی زاده ، دانشیار دانشگاه فردوسی
180- بهزاد زنجانی نژاد
181- مجید زنجیردار ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
182- اسکندر زند ، مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی
183- رضا زند
184- سیامک زند رضوی
185- محمدرضا زند مقدم ، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
186- مرتضی زندرحیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
187- امیر زندمقدم ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
188- غلام رضا زنده بودی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه یاسوج
189- مهران زنده بودی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
190- مژگان زنده دل ، دانشیار دانشگاه اراک
191- بهمن زندی
192- حسن زندی
193- مجید زندی ، دانشگاه شهید بهشتی -مدیر گروه انرژی­های تجدید پذیر
194- نوشین زندی
195- هنگامه زندی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
196- طیبه زندی پور ، دانشیار دانشگاه الزهرا
197- رضا زندی دولابی
198- آرزو زندی محب ، دکتر معماری
199- مصطفی زندیه ، دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
200- مهدی زندیه ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
201- احمد زنگانه ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی
202- یعقوب زنگنه
203- حجة الاسلام جعفر زنگنه شهرکی
204- علی زنگی آبادی ، دانشیار – دانشگاه اصفهان
205- سیروس زنیلی
206- سعید زهتاب سلماسی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
207- امید زهتاب ور ، دانشجوی دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
208- مهدی زهدی
209- سیدمهدی زهرائی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
210- بنفشه زهرایی
211- سید حسن زهرایی ، استاد زبان و ادبیات روسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
212- سید مهدی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران
213- محمد تقی زهرایی ، استاد دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی
214- یاشار زهفروش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی-ارومیه
215- مریم زیادی لطف آبادی ، MD-MPH
216- حسن زیاری ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
217- کرامت اله زیاری ، استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
218- یوسفعلی زیاری ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرکزی تهران، تهران، ایران
219- رامین زیباسرشت ، دانشیار دانشکده علوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
220- سعید زیباکلام ، دانشیار دانشگاه تهران
221- منصور زیبایی ، استاد
222- محمد رضا زیبایی نژاد ، هیات علمی مرکز تحقیقات زنان
223- مونا زید شفیعی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
224- فابیو زیکر ، استاد مرکز توسعه فن آوری در بهداشت و درمان، بنیاد فیوژن، ریو دو ژانیرو، برزیل
225- افشین زین الدینی
226- سعید زین الدینی
227- محسن زین العابدینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
228- نسیم زین العابدینی ، سرپرست دانشگاه علمی کاربردی مرکز آرمان سوله اردبیل
229- مریم زینالی ، عضو هیئت تحریریه
230- مهدی زینالی
231- علی اکبر زینتی زاده ، گروه شیمی کاربردی، مهندسی محیط زیست ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه، ایران
232- اسماعیل زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران
233- حسین زینلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
234- امین زیوری
235- فرهاد زیویار

ژ

1- وی ژانگ ، Yale University, United States
2- محمد ژیانی

س

1- محمدرضا سابقی ، ریاست مرکزعلمی وکاربردی صنایع غلات قائم
2- محمد ساتکین ، رئیس انجمن انرژی ایران
3- پالانویل ساتیش کومار
4- سید حسین ساجد ، رییس مجتمع آموزش عالی زبان، ادبیات و فرهنگ شناسی
5- ابوالفضل ساجدی
6- دکتر سیدفتح اله ساجدی ، دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
7- آرمان ساجدی نژاد
8- حسین ساجدی نیا ، فرمانده انتظامی تهران بزرگ
9- محمد حسین ساجدی نیا
10- سید مرتضی سادات اشکور ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
11- علی محمد سادات افسری
12- پریسا سادات بهبهانی نیا ، استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)
13- سید احمد سادات نوری ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
14- سعید سادات نیا
15- سید حسین ساداتی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
16- سیدرضا ساداتی فر ، معاون اداری مالی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
17- سید جواد ساداتی نژاد
18- سیدعلی ساداتی نژاد
19- سیدمحمد ساداتی نژاد
20- جواد ساده ، معاون آموزشی و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
21- عبدالله سارانی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
22- محمد سارایی ، دانشیار، دانشگاه سالفورد، انگلستان
23- فرشاد سارجالویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
24- معین الدین سارکر
25- ناصرقلی سارلی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
26- امین سارنگ ، عضوء هئیت علمی دانشگاه تهران
27- باقر ساروخانی ، استاد دانشگاه تهران
28- حمزه سارویی ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
29- امیرحسن ساری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
30- علیرضا ساری ، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تهران، ایران
31- بهروز ساری صراف ، استاد تمام دانشگاه تبریز
32- عادل ساریخانی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
33- مجید ساریخانی ، استادیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهرکرد
34- معصومه سازنده
35- اعظم سازور ، Alzahra University
36- جواد ساسانی ، مدرس دانشگاه، صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، وکیل دادگستری
37- فرخ ساسانی ، استاد دانشگاه UBC کانادا
38- مهدی ساسانی ، دانشیار جراحی مغز و اعصاب ، بخش اعصاب ، بیمارستان آمریکا ، استانبول، ترکیه
39- مسعود ساعت ساز ، استادیار
40- احمد ساعتچی ، استاد دانشگاه ویسکانسین مدیسون
41- بابک ساعدی ، دانشیار بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
42- علی ساعی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
43- محمدامین ساعی
44- اسماعیل ساعی ور
45- محسن ساغری ، Professor of Nuclear Medicine Research Center for Nuclear Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
46- عادل ساکی
47- سعیده ساکی انتظامی ، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
48- محمد ساکی انتظامی ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
49- حسین سالار آملی ، استاد
50- علیرضا سالارزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
51- زهره سالاری ، دانشیار گروه زنان زایمان و نازایی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
52- سید علی اکبر سالاری ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
53- مجید سالاری
54- محمد سالاری
55- محمود سالاری ، دانشگاه امام حسین (ع)
56- مصطفی سالاری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
57- محمدرضا سالاری فر ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
58- حسام الدین سالاریان
59- رضا سالاریان ، (استاد گروه مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی مازیار
60- حسن سالاریه ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مکانیک
61- محمدمهدی سالخورده حقیقی
62- مجتبی سالک رازی
63- نوریه سالکی
64- مرتضی سالمی ، همتراز مربی-دانشجوی دکتری
65- نجمه سالمی ، مدرس دانشگاه الزهرا
66- فردین سالمیان
67- عزت الله سام آرام ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
68- علی اکبر سام خانیانی ، دانشگاه بیرجند
69- نوذر سامانی
70- امیرمسعود سامانی مجد ، معاون پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
71- صمد سامانیان ، معاون آموزشی دانشگاه هنر تهران
72- مرتضی سامتی ، استاد دانشگاه اصفهان
73- فاطمه سامع ، محقق پسادکترای علوم اعصاب شناختی، پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
74- محمود سامکن
75- احد سامی فر
76- شیب سانکار سانا
77- مصباح سایبانی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
78- محمدعلی سبحان الهی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
79- جعفر سبحانی ، عضوء هیات علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
80- حسن سبحانی ، استاد، دانشگاه تهران
81- سیدعلیرضا سبحانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
82- محمد تقی سبحانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
83- محمدتقی سبحانی
84- داوود سبحانی راد ، استادیار گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
85- محمدجواد سبحانی فر ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
86- مهدی سبحانی نژاد
87- غلامرضا سبز قبایی ، رئیس انجمن توسعه و ترویج علوم و وفنون بنیادین
88- میثم سبزعلی زاده ، کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
89- تورج سبزواری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
90- فریدون سبزی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
91- فوزیه سبزیان ، Educational Researcher, Ministry of Education, Tehran, Iran
92- وحید سبزیان پور ، استاد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی
93- حسن فرجی سبکبار ، دانشیار
94- یداله سبوحی ، استاد پژوهشکده علوم و فناوری انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
95- علیرضا سپاسخواه ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد آبیاری دانشگاه شیراز
96- علی اصغر سپاهی ، استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
97- سجاد سپهر ، استاد دانشگاه و کارمند شهرداری ایردموسی
98- بهنام سپهرمند ، حروف‌چین و صفحه آرا در فصلنامه مطالعات منابع انسانی
99- زهرا سپهری ، استادیار داخلی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
100- محمد سپهری ، پایگاه علمی شهید خجسته رشت
101- محمد مهدی سپهری ، ، دانشیار، دانشکدة مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
102- مرتضی سپهری
103- فیروزه سپهریان ، دانشیار آموزش و پرورش و روانشناسی
104- اصغر سپهوند ، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
105- بهرنگ سپهوند
106- مراد سپهوند ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
107- موحد سپهوند ، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
108- بهروز سپیدنامه ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
109- هاشم ستاره ، مدیر ایمنی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
110- علی ستاری ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
111- معصومه ستاری
112- فرزاد ستاری اردبیلی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد، اردبیل
113- علی ستاری خواه
114- محمد ستاری فر ، استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
115- علی ستاریان ، دانشیار - درخت شناسی و اکولوژی گیاهی، دانشگاه گنبدکاووس
116- دکتر صادق ستوان ، دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی
117- مسعود ستوده ، استاد دانشگاه تهران علوم پزشکی ایران
118- مهدی ستوده ، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل
119- نیما ستوده
120- نیما ستوده
121- مهندس امیرحسین ستوده بیدختی ، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علاءالدوله سمنانی
122- الهه ستوده نما ، Alzahra University
123- محمدرضا ستوده نیا
124- سید سجاد ایزدهی ، دانشیار، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
125- سیدمحمد سجاد صدوق ، دانشگاه شهید بهشتی
126- سیدمحمد کاظم سجادپور ، Professor of Political Sciences and International Relations, School for International Relations of the Ministry of Foreign Affairs (SIR)
127- حسن سجادزاده ، استاد دانشگاه بوعلی سینا
128- احمدرضا سجادی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
129- بختیار سجادی
130- پروین سجادی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
131- حمیرا سجادی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
132- رضیه سادات سجادی ، استاد دانشگاه قم
133- سمانه سجادی ، ریاست مرکزعلمی کاربردی شرکت صنعتی کوشا (واحد تهران)
134- سید عبدالکریم سجادی ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
135- سید مجتبی سجادی ، استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
136- سید مهدی سجادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
137- سید نصراله سجادی ، استاد دانشگاه تهران
138- سیدمحسن سجادی ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
139- سیدمهدی سجادی ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس
140- سیده اعظم سجادی
141- صمد سجادی
142- علی محمد سجادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
143- محمود سجادی
144- نغمه سادات سجادی ، دانشگاه تهران، گروه مپنا
145- هادی سجادی ، معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران
146- جعفر سجادی پارسا ، ریاست دانشکده مهندسی دریا،دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
147- سهیلا سجادی راد
148- سامی سجادی فر ، استادیار شیمی آلی، دانشگاه پیام نور ایلام
149- سید حسین سجادی فر ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ و اﻣﻮﺭ اﻗﺘﺼﺎﺩﻱ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
150- حمداله سجادی قیداری ، گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد
151- سکینه سجودی
152- حکیم سحاقی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
153- محمدعلی سحری ، دانشگاه تربیت مدرس
154- نصراله سخاوتی ، دانشیار، جامعة المصطفی العالمیه، قم
155- عباس سر افرازی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه مشهد
156- جواد سرآبادانی ، دانشیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
157- علیرضا سرائی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
158- مهسا سرائی ، کارشناس ارشد برق مخابرات
159- شراره السادات سرابی
160- علی اصغر سرابی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
161- سیدحسین سراج زاده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
162- فرهاد سراجی
163- محمود سراجی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
164- مهدی رضا سرافراز ، استادیار دانشگاه شیراز
165- علیمراد سرافرازی
166- حمیده سراوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
167- حسن سرایی ، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
168- محمد سرایی ، دانشگاه سالفورد، انگلستان
169- محمد حسین سرایی ، دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران
170- مهدی سربازی ، معاون فرهنگی و دانشجویی موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
171- غزاله سربیشه‌­ئی ، رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سجاد
172- محسن سرتیپی پور ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی
173- علی اصغر سرچاهی ، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
174- مهدی سرچشمه پور
175- محمد سرچمی ، دانشجوی دکتری حسابداری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی آباد
176- مریم سرخوش ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
177- بهزاد سرخی لله لو
178- علی سردار شهرکی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دکترای اقتصاد کشاورزی، ایران
179- اهورا سرداری ، پتروشیمی شهید تندگویان
180- مجید سرسنگی ، دانشیار دانشگاه تهران
181- فرهنگ سرشکی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
182- علی اکبر سرفراز ، استاد باستان شناسی دانشگاه تهران
183- محمد سرفراز ، استاد علوم کامپیوتر و اطلاعات دانشگاه ملک فهد عربستان
184- حامد سرکرده
185- هادی سرگلزایی
186- محمد علی سرلک ، استاد دانشگاه پیام نور
187- حمیده سروانی ، عضو هیآت علمی گروه شیمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
188- رحیم سرور ، دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی
189- احمدرضا سروش ، استاد گروه جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
190- عباس سروش ، دانشیار،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
191- صاحب سروش فر ، عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج دکتری فیزیک
192- افسانه سروش یار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
193- سیاوش سروشیان
194- عبدالرضا سروقد مقدم ، دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
195- عبدالرضا سروقدمقدم
196- مجید سروی ، دکتری تخصصی مهندسی راه و ترابری - دانشگاه موناش استرالیا
197- محمد کمال سرویها ، رییس شورای اسلامی شهر مشهد
198- هری سری واستاوا ، استاد گروه ریاضی و آمار دانشگاه ویکتوریا- کانادا
199- فرزانه سریر ، استادیار دانشکده رفاه
200- محمود سریع القلم ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
201- سعید سعادت
202- سولماز سعادت ، استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
203- سیدحسن سعادت
204- محمدمهدی سعادت پور ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی اصفهان
205- حمید سعادت فر
206- مهدی سعادت فر ، استادیار
207- سید حسن سعادت مصطفوی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
208- داریوش سعادتی ، گروه تغذیه و اصلاح نژاد دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
209- علی محمد سعادتی ، قائم مقام شهردار منطقه ۱۲
210- مجتبی سعادتی ، مرکز تحقیقات زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
211- مجید سعادتی ، مدیر اجرایی
212- مسعود سعادتی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز
213- ابوطالب سعادتی شامیر
214- امیر سعدالدین ، associate
215- سیف الله سعدالدین ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه سمنان
216- سیف‌الله سعدالدین
217- حسینعلی سعدی ، دانشیار ، دانشگاه امام صادق (ع)
218- حشمت اله سعدی ، استادیار
219- اسماعیل سعدی پور ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
220- معصومه سعید
221- احمد سعیدنیا
222- ایوب سعیدی
223-