آ

1- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
2- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
3- مینا آبادی
4- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
5- حسین آبادیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین
6- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
7- محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
8- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
9- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
10- سارا آبرون
11- محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
12- عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
13- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
14- سید آرشام آتش زر
15- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
16- محمدرضا آتشین صدف
17- بهرام آجرلو ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
18- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
19- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
20- علی محمد آخوند علی ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
21- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
22- شاهین آخوندزاده بستی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
23- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
24- علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
25- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
26- محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
27- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
28- عادل آذر ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
29- علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
30- مسعود آذربایجانی ، دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- علیرضا آذربخت
32- محمدتقی آذرشب
33- محمدعلی آذرشب ، البروفیسور بجامعة طهران
34- ایرج آذرفزا
35- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
36- آذرتاش آذرنوش ، استاد دانشگاه تهران
37- حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
38- احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
39- علاءالدین آذری ، دانشگاه تهران
40- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
41- رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
42- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
43- اسماعیل آذغ
44- رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
45- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
46- مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
47- رضا آراد منش
48- حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
49- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
50- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
51- محمدرضا آراستی
52- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
53- محمدرضا آرام ، دانشیار دانشگاه آزاد واحد مرکزی تهران
54- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
55- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
56- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
57- علیرضا آرش پور
58- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
59- محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
60- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
61- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
62- سید عزیز آرمن ، رئیس دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
63- موسی آرمیده
64- محسن آرمین
65- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
66- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
67- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
68- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
69- محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
70- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
71- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
72- سالار آرین مقدم
73- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
74- برهان آزاد
75- مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
76- تقی آزاد ارمکی ، استاد دانشگاه تهران
77- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
78- پرویز آزاد فلاح ، استاد نوروسایکولوژی
79- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
80- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
81- صدیف آزادمرد دمیرچی ، دانشیار دانشگاه تبریز
82- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
83- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
84- امین آزادی
85- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
86- شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
87- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
88- مهدی آزادی ، Geological Survey of Iran, Mashhad
89- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
90- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
91- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
92- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
93- کیوان آزادیخواه
94- سمیه آزرمی
95- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
96- علیرضا آزموده اردلان ، استاد، دانشگاه تهران
97- یعقوب آژند ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
98- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
99- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
100- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
101- سجاد آستانی
102- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
103- عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
104- مهدی آشتیانی
105- پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
106- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
107- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر
108- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
109- حسام الدین آشنا
110- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
111- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
112- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
113- محمدتقی آشوری ، مدیر مسئول
114- مینو آشوری ، دکتری مدیریت بازاریابی، Purdue University، پرتغال.
115- مازیار آصفی
116- آیدین آغداشلو
117- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
118- محمدحسین آق خوانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
119- کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
120- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
121- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
122- حسنعلی آقا جانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
123- حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
124- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
125- علی اکبر آقا کوچک
126- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
127- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
128- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
129- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
130- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
131- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
132- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
133- حسنعلی آقاجانی ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه مازندران
134- فاطمه آقاجانی
135- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
136- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
137- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
138- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
139- مهرداد آقاجانی
140- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
141- حسین آقاجانی اصفهانی
142- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
143- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
144- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
145- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
146- علی آقازادگان
147- ابوالفضل آقاسی
148- مجید آقاعلیخانی ، دانشگاه تربیت مدرس
149- علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
150- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
151- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
152- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
153- حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
154- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
155- حسن آقانظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
156- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
157- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
158- اصغر آقایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان-خوراسگان
159- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
160- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
161- خانوم آقایی
162- سیدعلی آقایی
163- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
164- محمدرضا آقایی
165- محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
166- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
167- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
168- آرش آقایی فر
169- همیرا آگاه
170- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
171- یاسمین آل آقا
172- علیرضا آل ابراهیم
173- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
174- علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
175- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
176- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
177- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
178- رویا آل عمران
179- آیدا آل هاشمی
180- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
181- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
182- حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
183- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
184- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
185- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
186- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
187- مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
188- محمدرضا آهنچیان ، دانشیار،دانشگاه فردوسی مشهد
189- عباسعلی آهنگر ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان- ایران
190- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
191- مجید آوج ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی استان کردستان
192- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
193- سروش آوخ
194- کیامهر آویژه
195- محمدباقر آیانی
196- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
197- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
198- حبیب اله آیت اللهی ، سردبیر
199- حمیدرضا آیت اللهی ، استاد بازنشسته گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران
200- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
201- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
202- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
203- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
204- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
205- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
206- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
207- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
208- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
209- سجاد آیدنلو ، دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه
210- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
211- سیمون آیوازیان
212- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
213- صادق آیینه وند ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

ا

1- زهرا اباذری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران شمال)
2- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
3- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
4- معصومه ابتکار ، رییس سازمان حفاظت محیط زیست
5- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
6- خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
7- حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
8- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
9- اساما ابراهیم ازوی
10- انسیه ابراهیم پور ، Petroleum University of Technology
11- حبیب ابراهیم پور
12- رضا ابراهیم پور
13- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
14- صادق ابراهیم پور
15- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
16- امیر ابراهیم زاده
17- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
18- عیسی ابراهیم زاده ، رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
19- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
20- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
21- علی ابراهیم نژاد ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
22- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
23- وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
24- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- ابراهیم ابراهیمی ، استادیار
26- ابراهیم ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه اراک
27- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
28- پریسا ابراهیمی
29- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
30- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
31- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
32- رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
33- رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
34- رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
35- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
36- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
37- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
38- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
39- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
40- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
41- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
42- عطااله ابراهیمی ، دانشگاه شهرکرد
43- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
44- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
45- قنبر ابراهیمی
46- محسن ابراهیمی
47- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
48- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
49- مرضیه ابراهیمی
50- منصور ابراهیمی ، دانشیار، پژوهشکده سبز قم
51- مهدی ابراهیمی ، دانشیار
52- مهدی ابراهیمی ، گروه فقه اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
53- رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
54- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
55- غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد فلسفه دانشگاه تهران
56- احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
57- طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
58- صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
59- مریم ابراهیمی کیا
60- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
61- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
62- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
63- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
64- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
65- کارن ابری نیا ، استاد دانشگاه تهران
66- احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
67- حمید ابریشمی ، استاد،دانشگاه تهران
68- سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
69- سید حسین ابطحی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
70- سید مجتبی ابطحی
71- سیدمهدی ابطحی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
72- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
73- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
74- حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
75- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
76- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
77- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
78- محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
79- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
80- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
81- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
82- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
83- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
84- جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
85- عباس ابوالقاسمی ، استاد گروه رواشناسی دانشگاه گیلان و دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
86- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
87- محمدطاهر ابوالمااتی ، استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه ملک فهد نفت و مواد معدنی، عربستان سعودی
88- خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
89- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
90- شبان ابوحسین
91- احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
92- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
93- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
94- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
95- بهزاد اتابکی
96- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
97- حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
98- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
99- ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار، دانشگاه پیام نور مازندران
100- احسان اثنی عشری ، مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
101- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
102- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
103- عبدالمهدی اجلالی
104- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
105- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
106- مجید احتشامی
107- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
108- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
109- سید سعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
110- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
111- محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
112- حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
113- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
114- محمدرضا احدی ، استادیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
115- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
116- محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد
117- مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
118- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
119- پرویز احسان زاده ، دانشیار زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان
120- افسانه احسانی
121- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
122- محمدرضا احسانی ، پروفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
123- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
124- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
125- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
126- حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
127- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
128- قدسی احقر ، Academy of Scientific Studies in Education, Iran
129- منوچهر احقر
130- زهرا احمد آبادی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
131- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
132- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
133- فاطمه احمدبیگی ، استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. تهران ایران
134- محمد احمدپناه ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
135- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
136- بهروز احمدپور
137- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
138- جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز خوزستان
139- علی احمدزاده
140- محمد امیر احمدزاده ، دکتری تاریخ ایران، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
141- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
142- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
143- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
144- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
145- محمدرضا احمدنسب
146- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
147- شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
148- علی محمد احمدوند ، ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین
149- گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
150- آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
151- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
152- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
153- احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
154- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
155- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
156- اکرم احمدی
157- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
158- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
159- حامد احمدی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
160- حسن احمدی
161- حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
162- حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
163- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
164- خدابخش احمدی ، استاد رونشناسی دانشگاه بقیه الله اعظم
165- خلیل احمدی ، استادیار
166- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
167- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
168- زهرا احمدی ، کارشناس پژوهش و آموزش دانشکده گفتمان
169- سلیمان احمدی ، دانشیار
170- سمیه احمدی ، دانشگاه بین المللی قزوین
171- سید احمد احمدی ، استاد دانشگاه اصفهان
172- سید بدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری،کارشناس ارشد تکنولوژی مصالح نوین
173- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
174- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
175- شیرین احمدی
176- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
177- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
178- عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه بزرگمهر قائنات
179- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
180- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
181- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
182- فریال احمدی ، دکترای معماری، دانشگاه تربیت مدرس تهران، مدرس دانشگاه هنر شیراز
183- فضل اله احمدی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
184- فیروزه احمدی
185- گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
186- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
187- محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
188- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
189- محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
190- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
191- محمدتقی احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
192- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
193- محمدرضا احمدی ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
194- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
195- محمدرضا احمدی ، استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
196- مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
197- نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
198- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
199- وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
200- وحید احمدی ، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
201- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
202- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
203- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
204- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی مدیرآموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
205- زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
206- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
207- سجاد احمدی زاده
208- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
209- جعفر احمدی شالی
210- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
211- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
212- علی محمد احمدی قراچه
213- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
214- مجید احمدی کچایی
215- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
216- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
217- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
218- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
219- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
220- بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
221- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
222- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
223- غلامرضا احمدیان ، دانشیار، موسسه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی (NIGEB)
224- مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
225- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
226- محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،ایران
227- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
228- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
229- محمد اخباری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
230- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
231- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
232- افشین اخلاص پور
233- احمد اخلاصی
234- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیریت مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
235- توحید اخلاقی
236- حسین اخلاقی
237- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
238- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
239- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
240- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
241- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
242- پیمان اخوان ، انجمن علمی مدیریت دانش ایران -دکتری مهندسی صنایع
243- پیمان اخوان ، استاد و عضو هیئت علمی مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
244- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
245- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
246- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
247- حمیدرضا اخوان ارمکی
248- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
249- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
250- مهناز اخوان تفتی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا
251- عباس اخوان سپاهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
252- عباس اخوان سپهی ، دانشیار
253- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
254- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
255- زهره اخوان مقدم ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
256- تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
257- سید تقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
258- سید محمد مهدی اخوت
259- سید محمود اخوت ، استاد
260- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
261- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
262- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
263- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
264- عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
265- مهندس نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب
266- ریحانه ادبی
267- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
268- سامسون ادنیی الدجاره
269- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
270- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
271- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
272- عبدالرئوف ادیب زاده
273- پیمان ادیبی
274- مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
275- سینا ارادتی
276- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
277- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
278- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
279- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
280- علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
281- علی ارحامی
282- محمدعلی اردبیلی ، استاد حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی
283- زهراسادات اردستانی
284- مجتبی اردستانی
285- محمدرضا اردکانی ، دانشگاه آزاد اسلامی
286- رضا اردکانیان ، وزیر محترم نیرو
287- امیرهوشنگ اردلان
288- علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
289- شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
290- فیروزه اردویی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
291- احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
292- حامد ارزانی ، استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
293- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
294- کاظم ارزانی ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
295- محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
296- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
297- محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
298- محمدحسین ارشادی ، استادیار
299- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
300- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
301- علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
302- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
303- بهشید ارفع نیا ، دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
304- سیدمحمد ارفعی
305- مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
306- ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
307- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
308- اردشیر اروجی
309- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
310- علی ارومیه ای ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
311- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
312- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه
313- مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
314- محسن اژدری ، دانشیار گروه مهندسی عمران - ریاست دانشگاه فسا
315- مهدی اژدری مقدم ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
316- سمیه اسبکیان
317- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
318- مهدی استاد احمد
319- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
320- عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
321- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
322- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
323- بختیار استادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
324- هوشنگ استادی
325- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
326- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
327- گلن استفن پاتتن
328- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
329- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
330- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
331- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
332- سیدرضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
333- زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
334- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
335- احمد اسد زاده ، دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز
336- خدابخش اسداللهی
337- سهراب اسداله زاده
338- اله شکر اسدالهی ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
339- امین اسدالهی
340- احمدعلی اسدپور ، دکترای اقتصاد و جامعه شناسی تاریخی از دانشگاه ماین هایم آلمان
341- علی اسدپور
342- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
343- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
344- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
345- عبدالله اسدزاده جاریحانی
346- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
347- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
348- امیرحسین اسدی
349- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
350- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
351- حسن اسدی
352- حسین اسدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
353- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
354- زهرا اسدی
355- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
356- سیده کبری اسدی
357- علیرضا اسدی
358- فرخ اسدی ، استاد، کالج هارولد واشنگتن، شیکاگو، ایالات متحده آمریکا
359- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
360- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
361- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
362- محمدامین اسدی
363- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
364- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
365- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
366- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
367- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
368- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
369- هادی اسدی رحمانی ، رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب
370- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
371- هرمز اسدی کوه آباد
372- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
373- الهه اسدیان
374- فریده اسدیان
375- قاسم اسدیان
376- مهسا اسرافیلی
377- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
378- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
379- محمدشمس اسفندآبادی
380- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
381- شهاب اسفندیاری ، رئیس دانشگاه صداوسیما
382- فریبا اسفندیاری ، دانشیار، دانشگاه محقق اردبیلی
383- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
384- مرضیه اسفندیاری
385- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
386- علیرضا اسفندیاری مقدم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
387- حمیدرضا اسکاش
388- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
389- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
390- بهاء الدین اسکندری ، دانشیار دانشگاه قم
391- حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
392- حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
393- فرزاد اسکندری
394- مجتبی اسکندری ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
395- مسعود اسکندری
396- محمد اسکندری ثانی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
397- جعفر اسکندری جم ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
398- مرتضی اسکندری قادی ، استاد عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
399- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
400- مهرداد اسکویی
401- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
402- امیرحسین اسلام پناه
403- بهدیس اسلام نور
404- کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
405- ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
406- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
407- حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
408- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمین، ایران.
409- سید غلامرضا اسلامی ، استاد دانشگاه تهران
410- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
411- علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
412- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
413- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
414- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
415- محمدرضا اسلامی ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
416- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
417- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
418- منصور اسلامی
419- ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
420- حسین اسلامی مفیدآبادی
421- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
422- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
423- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
424- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
425- مهربان اسماعیل زاده ، -
426- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
427- سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
428- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
429- رضا اسماعیل زاده کناری
430- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
431- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
432- احمد اسماعیلی ، استاد دانشگاه لرستان
433- امیدعلی اسماعیلی
434- امین اسماعیلی
435- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
436- داریوش اسماعیلی
437- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
438- علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
439- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
440- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
441- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
442- محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
443- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
444- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
445- محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران
446- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
447- مهدی اسماعیلی
448- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
449- صالح اسماعیلی درکه
450- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
451- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
452- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
453- معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
454- فرحناز اسمعیلی رادور
455- جان الکساندر اسمیت
456- رضا اسودی
457- مهرداد اشتری
458- کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشگاه تهران
459- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
460- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
461- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
462- مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
463- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
464- احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
465- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
466- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
467- علی اشرف صادقی ، فرهنگستان زبان و ادب فارسی
468- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
469- سید علی رضا اشرفی ، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه کاشان
470- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
471- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
472- حسن اشرفی ریزی ، دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
473- علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
474- فخرالدین اشرفی زاده ، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکدۀ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
475- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
476- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
477- مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
478- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
479- علی اصغر پیوندی ، استاد دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات شنوایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
480- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
481- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
482- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
483- مرتضی اصغرنیا
484- حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
485- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
486- کیوان اصغری ، هیات تحریریه در نشریه رشد فناوری
487- محسن اصغری
488- محمد اصغری ، دانشیار- دانشگاه تبریز
489- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
490- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
491- محمد رضا اصغری پور ، عضو هیئت تحریریه و دانشیار دانشگاه زابل
492- عزت اله اصغری زاده ، دانشیار
493- اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
494- محمد علی اصغری مقدم
495- محمدعلی اصغری مقدم
496- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
497- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
498- مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
499- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
500- وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
501- ابراهیم اصلانی
502- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
503- جعفر اصلانی ، گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
504- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
505- فیروز اصلانی ، دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران
506- محمدرضا اصلانی ، گروه علوم بالینی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
507- مرتضی اصلانی نژاد
508- امیررضا اصنافی ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
509- جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
510- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
511- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
512- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
513- امیرمهدی اعتباری
514- اکبر اعتباریان ، ییس دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
515- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
516- ایرج اعتصام ، استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
517- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
518- سید غلامرضا اعتماد
519- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
520- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
521- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
522- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
523- بهزاد اعتمادی
524- حسین اعتمادی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
525- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
526- سید محمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
527- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
528- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
529- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
530- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
531- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
532- علیرضا اعرافی ، مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور و رئیس جامعة المصطفی العالمیه
533- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
534- رضا اعطائی زاده
535- محمد اعظم زاده ، استادیار
536- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
537- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
538- موسی اعظمی
539- نسرین سادات اعظمی
540- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
541- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
542- محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
543- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
544- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
545- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
546- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
547- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
548- گودرز افتخار جهرمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
549- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
550- اصغر افتخاری ، دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)
551- سید ابوذر افتخاری ، استاد
552- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
553- سید علی افتخاری
554- محمدحسن افتخاری ، Ph.D, Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
555- مهران افتخاری
556- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
557- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
558- سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
559- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
560- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
561- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
562- محمد افخمی بقمچ ، کارشناس امور اجرایی فصلنامه
563- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
564- مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
565- حسن افراخته ، استاد دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران
566- پریا افراز ، کارشناس
567- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
568- محبوب افراسیاب
569- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
570- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
571- مه لقا افراسیابی
572- حسین افراسیابیان
573- غلامعلی افروز ، استاد دانشگاه تهران
574- محسن افروزه
575- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
576- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
577- عباس افشار ، استاد- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده مهندسی عمران
578- قهرمان افشار
579- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
580- فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
581- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
582- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
583- بهرام افشاری
584- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
585- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
586- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
587- زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا (س)
588- علی افشاری
589- مرتضی افشاری ، استادیار دانشگاه شاهد
590- مریم افشاری ، مدیر گروه کرسی حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی
591- مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
592- علیرضا افشاری فر ، دانشیار،دانشگاه شیراز
593- سید علیرضا افشانی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
594- محمداسماعیل افضل پور ، استاد دانشگاه بیرجند
595- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
596- سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
597- کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
598- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
599- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
600- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
601- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
602- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
603- سید مرتضی افقه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
604- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
605- حمیده افقی ، دانشیار، سازمان تحقیقات علمی و فناوری ایران (IROST)
606- احمد علی افکاری
607- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
608- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
609- حسین افلاکی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
610- شهریار افندی زاده زرگری ، دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
611- رضا افهمی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
612- اجو افولابی میچائیل
613- مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
614- منوچهر اقبال
615- افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
616- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
617- عباس اقبالی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان- ایران
618- بیژن اقتصاد
619- محمد اقتصاد
620- محمد اقدسی ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
621- محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
622- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
623- رضا اقنوم ، استادیار و رییس مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
624- اردشیر اکبر آبادی
625- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
626- ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
627- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
628- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
629- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
630- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
631- محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
632- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
633- احمد اکبری ، دانشیار گروه فرش، دانشگاه کاشان، ایران
634- احمد اکبری ، استاد
635- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
636- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
637- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
638- حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
639- حمید اکبری ، دانشیار دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
640- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
641- رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
642- عباس اکبری ، استاد دانشگاه کاشان
643- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
644- غلامعباس اکبری ، دانشیار دانشگاه تهران
645- فاطمه اکبری ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
646- کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
647- مجتبی اکبری
648- مجید اکبری
649- محسن اکبری ، استادیار
650- محمد اکبری ، دانشگاه بیرجند
651- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
652- منوچهر اکبری ، استاد دانشگاه تهران
653- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
654- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
655- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
656- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
657- نعمت اله اکبری ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
658- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
659- حمید اکبری جور ، دانشیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
660- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
661- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
662- اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
663- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
664- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
665- رضا اکبریان ، عضو هیئت تحریریه و سردبیر
666- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
667- سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
668- احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
669- محمد جعفر اکرام جعفری
670- محمد اکرم
671- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
672- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
673- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
674- امیر البدوی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
675- زهرا البرز
676- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
677- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
678- نظام الدین امامی فر ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران
679- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
680- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
681- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
682- احمد الستی ، استادیار
683- محمد مهدی الشریف
684- فروغ الصباح شجاع نوری ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
685- لعیا الفت ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
686- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
687- رضا الله داد ، مدرس دانشگاه و کارشناس فرش
688- ذبیح الله رضایی ، استاد حسابداری دانشگاه ممفیس ایالات متحده امریکا
689- آیت الله سید مصباح عاملی ، مدیر حوزه علمیه خراسان
690- آیت الله مصطفی محقق داماد ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
691- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
692- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
693- حجت اله الماسی
694- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
695- نجاد علی الماسی ، رئیس پژوهشکده مطالعات حقوقی ایران و جهان
696- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
697- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
698- محمد الموتی
699- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
700- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
701- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
702- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
703- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
704- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
705- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
706- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
707- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
708- محمدرضا الهامی ، استاد
709- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
710- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
711- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
712- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
713- مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
714- فریدون الهیاری ، استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
715- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
716- سید مهدی الوانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
717- محسن الویری ، استادیار، دانشگاه باقرالعلوم
718- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
719- علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
720- سید محمدرضا امام ، دانشیار
721- یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
722- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
723- زهرا امام جمعه ، استاد دانشگاه تهران
724- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
725- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
726- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
727- جمشید امامی
728- حسن امامی ، دانشگاه بیرجند
729- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
730- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
731- سید محمد امین امامی ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
732- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
733- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
734- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
735- قدیر امامی ، کارشناس پژوهشی
736- محمد امامی
737- مریم امامی ، کارشناس نشریه
738- نصراله امامی ، استاد، دانشگاه شهید چمران ـ اهواز
739- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
740- مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
741- سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
742- آریو امامی فر
743- علی امامی میبدی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
744- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
745- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
746- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
747- غلامرضا امانی
748- محمدرضا امانی ، پژوهشگر
749- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
750- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
751- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
752- آرش امرایی
753- علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
754- مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
755- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
756- فتح اله امی ، استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
757- محمود امید ، استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی- دانشگاه تهران
758- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
759- محمدرضا امیدخواه نسرین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
760- محمود امیدسالار ، استاد بازنشستۀ کتابخانه ایالتی کالیفرنیا
761- پرویز امیدنیا
762- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
763- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
764- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
765- کمال امیدوار
766- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
767- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
768- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
769- ابوذر امیدی
770- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
771- جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
772- رسول امیدی
773- عبداله امیدی ، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
774- محمود امیدی
775- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
776- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
777- فرانک امیدیان
778- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
779- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
780- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
781- مهرداد امیر آقایی
782- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
783- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
784- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
785- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
786- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
787- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
788- ابوالقاسم امیراحمدی ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
789- علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
790- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
791- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
792- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
793- رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
794- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
795- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
796- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
797- حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
798- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
799- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
800- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
801- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
802- زهرا امیری
803- سروش امیری ، هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
804- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
805- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
806- علی امیری
807- علی نقی امیری ، هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه
808- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
809- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
810- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
811- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
812- موسی امیری
813- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
814- ویدا امیری
815- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
816- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
817- احمد امیری خراسانی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
818- مقصود امیری مقانجوقی ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی
819- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
820- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
821- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
822- محمد امین
823- محمد مهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
824- امید امین الرعایایی یمینی
825- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
826- جواد امین خندقی
827- اسماعیل امین دهقان ، عضو کارگروه ریاضی و نرم افزار سازمان بسیج علمی البرز
828- رضا امین زاده
829- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
830- فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
831- نگوا امین عارف
832- محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
833- ابوالحسن امین مقدسی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران
834- عباس امین منصور
835- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
836- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
837- هاله امین‌طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
838- محمدرضا امین‌ناصری ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
839- آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
840- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
841- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
842- جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
843- حمیده امینی
844- داوود امینی ، استادیار
845- رحمان امینی
846- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
847- سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
848- عباس امینی
849- عبدالحسین امینی
850- عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
851- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
852- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
853- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
854- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
855- کامران امینی ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
856- محمدتقی امینی ، دانشیار
857- منوچهر امینی
858- میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
859- نوروز امینی
860- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
861- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
862- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
863- محسن امینی خوزانی
864- محمد امینی زاده ، استادیار
865- عباس امینی فسخودی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
866- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
867- رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
868- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
869- غلامعلی امینیان
870- حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
871- منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
872- محمدرضا انبیائی
873- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
874- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
875- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
876- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
877- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
878- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
879- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
880- اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
881- رضا اندام ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
882- محمد امین انسان ، مدیر و کارشناس اجرایی
883- محمدامین انسان
884- مرتضی انصار ، دانشجوی دکترا
885- انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
886- حسین انصاری ، عضو هیئت‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
887- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
888- عبدالحمید انصاری
889- مجتبی انصاری ، دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
890- محمد سعید انصاری
891- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
892- منوچهر انصاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
893- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
894- یاسر انصاری
895- کریم انصاری اصل
896- علیرضا انصاری چهارسوقی
897- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
898- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
899- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
900- حمید انصاریان
901- خلیل انصاریان
902- سیدجواد انگجی
903- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
904- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
905- عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
906- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
907- علی اصغر انواری رستمی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
908- علی انوری
909- منیره انوشه ، استاد، دانشگاه تربیت مدرس
910- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
911- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
912- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
913- زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی
914- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
915- عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
916- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
917- سید هاشم اورعی میرزمانی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
918- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
919- احد اوریا ، Department of Civil Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
920- مرتضی اوسانلو ، دانشکده معدن، متالورژی و مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
921- شاهین اوستان ، دانشیار،علوم خاک (دانشگاه تبریز)
922- علی اوسط رشتچیان
923- محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
924- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
925- پرویز اولیا ، استاد دانشگاه شاهد
926- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
927- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
928- محمدرضا اولیاء
929- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
930- مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
931- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
932- مصطفی اویسی
933- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
934- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
935- احسان ایپکی
936- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
937- غلامرضا ایراجیان
938- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
939- سلیمان ایران زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
940- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
941- پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
942- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
943- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
944- علیرضا ایرانبخش ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - مدیرکل اداره توسعه آزمایشگاهی سازمان مرکزی
945- علیرضا ایران‌بخش ، رئیس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران
946- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
947- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
948- سید محمد ایرانمنش
949- لیلا ایرانمنش
950- مهدی ایرانمنش ، معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
951- راضیه ایرانی
952- غلامرضا ایرانی
953- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
954- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
955- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
956- اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
957- شاهرخ ایروانی
958- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
959- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
960- حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
961- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
962- محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
963- عبداله ایزد پناه
964- حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
965- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
966- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
967- امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
968- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
969- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
970- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
971- حجت ایزدخواستی ، استادیار اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
972- بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
973- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
974- عباسعلی ایزدی
975- علی ایزدی
976- فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
977- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
978- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
979- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
980- مرتضی ایزدی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
981- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
982- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
983- علی اکبر ایزدی فرد ، دانشگاه مازندران
984- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
985- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
986- سعید ایل بیگی ، استادیار دانشگاه بیرجند
987- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
988- محمد ایلخانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
989- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
990- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
991- محمدتقی ایمان ، استاد تمام دانشگاه شیراز
992- محمدتقی ایمان پور ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
993- منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
994- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
995- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
996- بهرام ایمانی ، معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی
997- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
998- محسن ایمانی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
999- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1000- محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1001- مرتضی ایمانی راد
1002- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1003- مرتضی ایمانیان
1004- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1005- کریم ایواز ، دانشگاه تبریز

ب

1- فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- عبدالله بابا احمدیان ، ویراستار ادبی
4- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
5- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
6- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
7- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
8- جلیل باباپور خیرالدین ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز و رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان آذربایجان شرقی
9- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
10- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
11- عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
12- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
13- فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
14- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
15- مهدى بابایى زاده
16- ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
17- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
18- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
19- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
20- ساسان بابایی
21- علی بابایی ، عضو هیئت تحریریه
22- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
23- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
24- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
25- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
26- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
27- محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
28- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
29- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
30- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
31- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
32- محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
33- محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
34- حاجی بابایی مقدم
35- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
36- هلنا ماریا باپتیستا الویس
37- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
38- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
39- مینا باجگاه
40- یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
41- جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
42- محمدعلی بادامچی‌زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
43- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
44- بهروز بادامی
45- احمد بادکوبه هزاوه ، استادیار دانشگاه تهران
46- کامبیز بادیه ، دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران
47- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
48- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
49- حسین بارانی ، دانشکده هنر-دانشگاه بیرجند
50- غلامعباس بارانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
51- قاسم بارانی
52- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
53- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
54- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
55- مهدی باریکانی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
56- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
57- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
58- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
59- عباس بازرگان ، دانشگاه تهران، علوم تربیتی
60- کامبیز بازرگان
61- کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
62- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
63- شهرزاد بازرگان حجازی
64- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
65- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
66- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
67- حجت الله بازوبندی
68- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
69- محمد حسن بازیار
70- مینو باسامی
71- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
72- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
73- مسلم باشتنی ، دانشیار دانشگاه بیرجند
74- محمد باشکوه ، دانشیار
75- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
76- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
77- پریسا باصری
78- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
79- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
80- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
81- مهدی باغبان
82- سجاد باغبان ماهر ، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
83- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
84- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
85- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
86- محمدعلی باغستانی ، استاد بخش علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
87- مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
88- حمیدرضا باغیانی
89- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
90- علیرضا بافنده زنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
91- ای بافی ، مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا
92- نادر باقر زاده ، Professor, EECS, UC Irvine, California, Irvine
93- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
94- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
95- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
96- جمشید باقرزاده
97- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
98- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
99- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
100- محمد باقرنیافر
101- ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
102- احمد باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
103- احمد باقری ، استاد
104- بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
105- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
106- رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
107- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
108- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
109- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
110- سیامک باقری ، دانشیار، پژوهشگاه امام صادق(ع) قم
111- سیدرامتین باقری
112- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
113- عبدالرضا باقری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
114- علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
115- علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
116- کمال الدین باقری
117- محمد باقری ، استادیار
118- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
119- مرتضی باقری
120- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
121- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
122- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
123- معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
124- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
125- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
126- رضا باقری اصل ، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران
127- محمد حسین باقری افشردی ، دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی
128- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
129- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
130- محمدباقر باقری کنی ، استاد
131- کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
132- ناصر باقری مقدم ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - دانشکده مکانیک
133- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
134- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
135- امین باقی زاده ، دانشیارگروه بیوتکنولوژی ، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - ایران
136- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
137- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
138- زهره بال
139- فرزانه بالاجه
140- هومن بالازاده
141- رائو بالوسو
142- حسین بانژاد ، عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
143- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
144- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
145- علی اصغر بانوئی ، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
146- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
147- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
148- ناصر باهنر ، دانشیار، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
149- تقی باهو طرودی
150- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
151- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
152- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
153- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
154- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
155- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
156- مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
157- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
158- عباس بحری ، مجری طرح
159- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
160- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
161- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
162- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
163- مجتبی بحیرایی
164- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
165- احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
166- بیدار بخت
167- مصطفی بختیار
168- حسنعلی بختیار‌نصرآبادی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
169- بهرام بختیاری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
170- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
171- حسین بختیاری
172- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
173- سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
174- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
175- صادق بختیاری ، استاد،دانشگاه اصفهان
176- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
177- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
178- مینا بختیاری
179- فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
180- نورمحمد بخشانی ، دانشیارعلوم پزشکی زاهدان
181- علیرضا بخشایی
182- محسن بخشنده
183- محمد بخشنده
184- محمد بخشوده ، استاد
185- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
186- بیتا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
187- زهرا بخشی
188- علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
189- عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
190- علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
191- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
192- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
193- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
194- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
195- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
196- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
197- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
198- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
199- سید امین بدری ، استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
200- سید علی بدری
201- عاطفه بدری
202- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
203- کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
204- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
205- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
206- نعیم بدیعی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
207- کاوه بذرافکن
208- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
209- سعید برآبادی
210- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
211- امیرحسین براتی
212- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
213- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
214- سارا براتی
215- فرزانه براتی ، معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
216- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
217- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
218- محمد براتی
219- مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
220- ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
221- رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
222- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
223- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
224- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
225- محمدعلی برادران ، دکتری آینده پژوهی دانشگاه تهران ، تهران، ایران.
226- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
227- عبدالاحد برادران خلخالی
228- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
229- اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
230- رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
231- کیان براری
232- معصومه براری
233- میثم براری ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
234- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
235- عباس براعتی
236- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
237- احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
238- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
239- حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
240- یعقوب علی برجی ، دانشیار جامعة المصطفی العالمیه
241- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
242- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
243- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
244- محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
245- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
246- منصوره بردبار
247- بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
248- رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار، دانشگاه مازندران
249- ابراهیم برزگر ، استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
250- پویا برزگر
251- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
252- محسن برزگر ، مدیرگروه صنایع غذائی دانشگاه تربیت مدرس
253- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
254- محمدرضا برزگران
255- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
256- کاظم برزگربفرویی
257- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
258- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
259- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
260- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
261- محسن برغمدی
262- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
263- ناصر برک پور
264- سیدمسعود برکاتی
265- ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
266- رضا برنجکار ، استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
267- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
268- آیدین برنجیان
269- علی برهان زهی
270- مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
271- علیرضا برهانی داریان
272- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
273- امین میرزا بروجردیان ، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
274- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
275- جورج بروفاس
276- بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
277- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
278- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
279- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
280- شهزاد برومند ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
281- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
282- ناصر برومند
283- سعید برومند نسب ، استاد،دانشکده مهندسی علوم آب دانشکاه شهید چمران اهواز
284- علی برومند نیا
285- علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
286- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
287- پژمان بریمانی ، عضو هیئت تحریریه
288- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
289- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
290- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
291- سعید بزرگ بیگدلی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
292- امید بزرگ حداد
293- عیسی بزرگ زاده
294- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
295- داوود بزرگمهر
296- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
297- حسین بزرگیان
298- سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
299- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
300- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
301- الیاس بستگانی
302- مرتضی بسطامی ، عضو انجمن و عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
303- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
304- مرتضی بسیج
305- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
306- محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
307- حسین بشارتی ، استاد
308- مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
309- سجاد بشرپور
310- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
311- مسلم بشکار
312- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
313- حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
314- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
315- کیجی بشیر احمد
316- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران
317- محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
318- مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
319- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
320- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
321- سید جلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
322- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
323- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
324- حسن بصیرت تبریزی ، استاد
325- محمدکاظم بصیرتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، تهران، ایران.
326- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
327- عبدالحسن بصیره
328- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
329- محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
330- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
331- مهدی بصیری ، استاد
332- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
333- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
334- سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
335- عبدالحسین بغلانی
336- داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
337- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
338- عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
339- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
340- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
341- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
342- ریکیک بل بابا
343- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
344- غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
345- آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
346- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
347- حسن بلخاری قهی ، استاد دانشگاه تهران
348- احمد بلندنظر
349- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
350- شعله بلوچ
351- سعید بلوچیان ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
352- جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
353- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
354- علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
355- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
356- سعید بلیانی
357- محمدرضا بمانیان ، دکترای معماری، استاد و مدیرگروه معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران
358- عفت بمبئی چی
359- محمدباقر بناءشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
360- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
361- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
362- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
363- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
364- شیلا بناری
365- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
366- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
367- محمّدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
368- سویل بنای رازی ، مدیر اجرایی
369- محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
370- امین بنایی
371- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
372- علیرضا بندانی ، ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان
373- علیرضا بندرآباد ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
374- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
375- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
376- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
377- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
378- حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
379- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
380- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
381- مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
382- محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
383- شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
384- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
385- حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
386- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
387- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
388- ناصر بنیادی
389- مجتبی بنیادین ، دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
390- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
391- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
392- احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
393- علی بهادران ، دانشجو دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
394- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
395- هادی بهادری
396- بهرام بهادری بیرگانی
397- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
398- امیدرضا بهادری نژاد
399- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
400- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
401- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
402- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
403- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
404- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
405- حمید بهبهانی ، استاد ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
406- زهرا بهبهانی ، دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
407- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
408- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
409- داوود بهبودی ، استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
410- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
411- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
412- سید علی اکبر بهجت نیا ، Professor, Plant Virology Research center, College of Agriculture, Shiraz University
413- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
414- محمدعلی بهدانی ، دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
415- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
416- محرم بهرام خو
417- محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
418- بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
419- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
420- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
421- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
422- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
423- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
424- جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
425- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
426- شهاب بهرامی ، استادیار
427- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
428- عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
429- عبدا... بهرامی ، استاد
430- عبدالرحمن بهرامی ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان
431- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
432- علیرضا بهرامی
433- محسن بهرامی ، استاد
434- محمد بهرامی ، استادیار
435- محمد امین بهرامی ، سردبیر و مدیر مسئول و دانشیار،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی،یزد، ایران
436- نجمه بهرامی
437- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
438- هادی بهرامی ، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی
439- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
440- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
441- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
442- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
443- صحبت بهرامی نژاد ، فارغ التحصیل دانشگاه آدلاید استرالیا" عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
444- محمدرضا بهرنگی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی ایران
445- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
446- منا بهره دار
447- عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran.
448- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
449- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
450- جواد بهروان ، دانشگاه فردوسی مشهد
451- حسین بهروان ، استادجامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
452- بهروز بهروزی راد
453- غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
454- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
455- علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
456- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
457- مصطفی بهزاد فر ، استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
458- جانعلی بهزادنسب
459- رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
460- مرضیه بهزادی
461- مریم بهزادی
462- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
463- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
464- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
465- احمد بهشتی ، استاد تمام فلسفه و کلام دانشگاه تهران
466- احمد بهشتی ، عضو هیئت تحریریه
467- سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
468- سید امیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
469- سید بهرام بهشتی ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
470- سیدمحمد بهشتی
471- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
472- محمدباقر بهشتی ، دانشیار دانشگاه تبریز
473- محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
474- محمدرضا بهشتی
475- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
476- ابراهیم بهشتی جاوید
477- حسین بهشتی نژاد
478- علی بهفروز
479- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
480- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
481- میثم بهمنش
482- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور
483- پریسا بهمنی
484- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
485- محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
486- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
487- بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
488- بیوک بهنام ، استادیار
489- حمید بهنام
490- مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
491- محمد بهنام فر
492- محمدحسن بهنام فر
493- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
494- نسرین بهنیافرد
495- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
496- بو عالم بواشش
497- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
498- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
499- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
500- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
501- خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
502- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
503- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
504- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
505- علیرضا بوشهری
506- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
507- امید بوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
508- رکیک بولبابا ، اصلاح نژاد دام از دانشگاه ایالتی آیووا،، ایالات متحده
509- قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
510- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
511- عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
512- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
513- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
514- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
515- محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
516- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
517- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
518- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
519- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
520- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
521- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
522- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
523- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
524- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
525- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
526- نیلوفر بیاتی
527- مریم بیاتی خطیبی ، استاد تمام دانشگاه تبریز
528- مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات) -دانشگاه شهرکرد
529- لیلا بیان
530- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
531- علی بیت الهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
532- محمد حسین بیجه کشاورزی
533- عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
534- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
535- محمدعلی بیدختی ، دانشگاه بیرجند
536- رسول بیدرام ، عضو هیات علمی گروه اقتصاد هنر دانشگاه هنر اصفهان
537- رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
538- سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
539- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
540- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
541- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
542- علی بیرانوند ، مربی
543- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
544- بهروز بیرشک ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
545- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
546- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
547- کارمن بیزاری
548- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
549- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
550- زهرا بیضائی
551- مسعود بیطرفان
552- مهدی بیطرفان
553- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
554- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
555- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
556- مونا بیکر ، استاد دانشگاه منچستر انگلستان
557- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
558- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
559- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
560- ابراهیم بیگ زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
561- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
562- زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
563- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
564- علی بیگدلی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
565- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
566- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
567- اکبر علی بیگلو ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
568- سکینه بیگی
569- محمدحسن بیگی
570- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
571- نوح بیلجین ، دانشکده مهندسی معدن
572- ازهر بین هارون
573- بیژن بینا ، استاد - دانشگاه اصفهان - دانشکده بهداشت
574- محمد بینازاده
575- حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
576- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- سمیه پاپی
4- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
5- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
6- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
7- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
8- ناصر پارسا ، استاد، دانشگاه مریلند و جانزهاپکینز آمریکا
9- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
10- حمید پارسانیا ، دانشیار دانشگاه باقرالعلوم
11- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
12- فرامرز پارسی
13- حسن پارسی پور
14- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
15- فرخ پارسی‌زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
16- سالواتوره پاریسی
17- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
18- علیرضا پازوکی ، استادیار ، گروه زراعت و اصلاح نباتات ، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
19- محمد پازوکی ، دانشیار
20- محمدرضا پازوکی ، پروفسور پژوهشگاه مواد و انرژی مسئول کمیته انرژی های تجدید پذیر
21- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
22- هادی پازوکی طرودی
23- پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
24- محمدرضا پاسبان ، دانشیار
25- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
26- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
27- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
28- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
29- حجت اله پاشا پور
30- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
31- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
32- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
33- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
34- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
35- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
36- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
37- شیدا پاشایی
38- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
39- فاطمه پاک
40- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
41- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
42- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
43- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
44- سجاد پاک گهر
45- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
46- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
47- احمد پاکتچی ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق
48- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
49- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
50- مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
51- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
52- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
53- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
54- احمد پاکزاد
55- محمد پاک‌نژاد
56- سیرهار پال
57- ریچارد پالمر
58- مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
59- علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
60- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
61- الهام پایانی
62- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
63- رضا پایدار
64- شهرام پایدار ، دانشیار
65- محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
66- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
67- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
68- محمود پایندان
69- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
70- امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
71- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
72- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
73- مهدی پدرام ، استاد دانشگاه الزهراء
74- عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
75- فرشید پذیرا
76- جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
77- میلتون پرابو
78- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
79- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
80- حسن پرسا
81- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
82- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
83- کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
84- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
85- مصطفی پرنیانی
86- سیروس پرهام ، محقق فرش و صاحب تالیف
87- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
88- محمود پرهیزکار
89- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
90- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
91- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
92- آرمین پرهیزی
93- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
94- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
95- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
96- علی پرویزی ، استاد
97- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
98- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
99- سهیلا پروین ، استاد، دانشگاه علامه طباطبائی
100- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
101- خلیل پروینی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
102- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
103- مهری پریرخ ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
104- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
105- مهشید پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) ، ایران
106- مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
107- مهدیه پژوهان فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
108- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
109- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
110- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
111- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
112- محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
113- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
114- محمد پسندیده
115- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
116- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
117- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
118- علی محمد پشت دار ، دانشیار
119- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
120- حسین پناهی ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
121- روزبه پناهی
122- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
123- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
124- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
125- محمدحسین پناهی ، استاد-دانشگاه علامه طباطبائی
126- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
127- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
128- مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
129- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
130- چیستا پناهی وقار
131- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
132- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
133- محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
134- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
135- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
136- حسن پهلوانزاده ، پروفسور دانشگاه تربیت مدرس
137- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
138- مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
139- احسان پهلوانی فرد
140- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
141- آرکدی پوتیلو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
142- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
143- احمد پور احمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
144- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
145- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
146- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
147- حسین پور زاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
148- زهرا پور زمانی ، دانشیار،دانشگاه آزاد تهران مرکزی
149- محسن پور عبادالهان کویج ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
150- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
151- الهام پور مهابادیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانشجوی ممتاز دکترای تخصصی شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی معماری
152- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
153- هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
154- احمد پوراحمد ، استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
155- احسان پوراسماعیل
156- حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
157- جلال پورالعجل
158- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
159- حسن پوربابایی
160- حسن پوربافرانی
161- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
162- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
163- محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
164- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی ایالات متحده امریکا
165- ابراهیم پورجم ، دانشیار،دانشگاه تربیت مدرس تهران
166- منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
167- امیرحسین پورجوهری
168- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
169- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
170- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
171- امید پورحیدری ، استاد حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
172- مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
173- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
174- ابوالقاسم پوررضا ، استادگروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
175- حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
176- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
177- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
178- اسماعیل پورشاهید
179- حمید پورشریفی ، انجمن روانشناسی ایران
180- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
181- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
182- نسترن پورصالحی
183- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
184- مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
185- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
186- محمدرضا پورعابدی ، ئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی کشور
187- علی اصغر پورعزت ، دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران
188- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
189- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
190- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
191- بهزاد پورغریب ، استادیار
192- محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
193- محمدرضا پورقربان
194- بابک پورقهرمانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه گروه فقه وحقوق جزا
195- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
196- محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
197- محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
198- محسن پورکرمانی ، استاد-دانشگاه شهید بهشتی
199- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
200- محمد پورکیانی
201- فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز-ایران
202- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
203- محمدرضا پورمحمدی ، رئیس دانشگاه تبریز
204- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
205- الهام پورمهابادیان
206- محمدصادق پورمهدی
207- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
208- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
209- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
210- تقی پورنامداریان ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
211- تقی پورنامداریان ، استاد، پژوهشگاه علوم انسانی
212- لیلا پورنجفی
213- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
214- فرزاد پورنور
215- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
216- احسان پوری
217- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
218- ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
219- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
220- مهندس پارسا پویا ، مربی
221- علیرضا پویا ، عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
222- علی پویان
223- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
224- پائولو پیترو بیانسون
225- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
226- پرویز پیران
227- وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
228- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
229- مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
230- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
231- محمدتقی پیربابایی ، دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
232- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
233- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
234- همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
235- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
236- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
237- مجید پیرستانی
238- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
239- مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
240- جاماسب پیرکندی ، استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
241- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
242- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
243- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
244- حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
245- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
246- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
247- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
248- حسین پیری ، دانشگاه بناب
249- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
250- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
251- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
252- اسماعیل پیش بین
253- ایمان پیش بین
254- رضا پیش قدم ، (استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
255- امیرحسین پیشگویی
256- پروانه پیشنمازی
257- احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
258- حمیدرضا پیشوایی
259- مهدی پیشوایی
260- میرسامان پیشوایی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
261- رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
262- سیدهادی پیغمبردوست ، دانشگاه تبریز
263- سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
264- فاطمه پیغمبری
265- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
266- نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
267- رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
268- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
269- خسرو پیله وریان
270- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
271- مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

ت

1- مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
2- یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
3- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
6- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
7- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
8- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
9- ضیاء تاج الدین ، استاد،دانشگاه علامه
10- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
11- سحر تاج بخش ، رئیس مرکز آموزش منطقه‌ای سازمان هواشناسی جهانی در تهران
12- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
13- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
14- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- سیمین تاج شریفی فر
16- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
17- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
18- علی اکبر تاج مزینانی ، رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
19- گلنار تاجدار
20- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
21- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
22- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
23- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
24- محمدرضا تاجیک ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
25- وحید تادیبی
26- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
27- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
28- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
29- محمد جعفر تارخ ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
30- فتح اله تاری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
31- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
32- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
33- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
34- سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
35- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
36- امیر تبادکانی
37- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
38- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
39- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
40- رضا تبریزی
41- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
42- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
43- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
44- فرشاد تجاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
45- مسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
46- حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
47- جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
48- محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
49- هوبه تحویلداری
50- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
51- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
52- محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
53- محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
54- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
55- حسین ترابزاده خراسانی
56- امیر ترابی ، دانشگاه شهرکرد
57- سید اویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
58- صدیقه ترابی
59- فاطمه ترابی
60- فیروزه ترابی
61- محمد مهدی ترابی
62- یوسف ترابی
63- سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
64- علی ترابیان ، استاد، گروه مهندسی عمران - محیط زیست، دانشگاه تهران
65- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
66- طناز ترامشلو ، مهندس نرم افزار و کارشناس شرکت داده ورزی سداد ، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
67- بختیار ترتیبیان ، دانشیار دانشگاه ارومیه
68- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
69- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
70- آرش ترک سامنی ، استادیار
71- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
72- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
73- گیتی ترکمن ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
74- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
75- پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
76- اشرف ترکیان ، استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
77- ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
78- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
79- علی تسلیمی ، دانشیار دانشگاه گیلان
80- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
81- محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
82- عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
83- بهنام تشکری
84- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
85- محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
86- عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
87- شاهین تفنگدارزاده
88- محسن تقدسی ، عضو دائمی هیئت علمی گروه داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
89- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
90- محمد حسین تقدیسی ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
91- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
92- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
93- محمد رضا تقوا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
94- محمدرضا تقوا ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
95- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
96- مسعود تقوایی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
97- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
98- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
99- سید محمدرضا تقوی ، دانشگاه شیراز
100- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
101- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
102- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
103- مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
104- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
105- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
106- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
107- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
108- محمد تقی پور ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
109- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
110- مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار
111- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
112- اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
113- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
114- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
115- کتایون تقی زاده
116- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
117- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
118- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
119- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
120- هوشنگ تقی زاده ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
121- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
122- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
123- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
124- وحید تقی نژاد ، زبان و ادبیات فارسی
125- فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
126- فاطمه تقیاره ، دانشیار دانشگاه تهران
127- فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
128- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
129- افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
130- ناصر تکمیل همایون ، استاد پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
131- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
132- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
133- محمدرضا تمامگر
134- علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
135- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
136- علی تمیزال ، پروفسور دانشگاه سلجوق قونیه، ترکیه
137- عباس تمیزی
138- احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
139- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
140- زهرا تنها معافی ، دانشیار
141- فرهاد تنهای رشوانلو
142- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
143- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
144- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
145- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
146- هادی تهرانی
147- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
148- علی تهرانی فر ، دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد
149- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
150- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
151- مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
152- حسین توانایی ، استاد دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
153- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
154- ارکان توپال
155- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
156- جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
157- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
158- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
159- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
160- عبدالعلی توجهی ، رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
161- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
162- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
163- سمیه توحیدلو
164- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
165- ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
166- علی توحیدی مقدم
167- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
168- سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
169- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
170- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
171- منوچهر توسلی نائینی
172- ایرج توسلیان
173- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
174- آنتونلا توفانو ، استادیار، مدرسه عالی معماری لاویلت پاریس
175- خلیل توفانی زاده ، عضو هیئت تحریریه
176- فیروز توفیق
177- جعفر توفیقی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
178- شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
179- علی اصغر توفیقی
180- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
181- محمد توکل ، استاد دانشگاه تهران
182- علی توکلان
183- احسان توکلی
184- امید توکلی
185- حمیدرضا توکلی
186- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
187- علی توکلی
188- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
189- غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
190- فایزه توکلی
191- محمد جواد توکلی
192- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
193- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
194- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
195- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
196- سیدمهدی توکلی افشاری ، دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا
197- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
198- محمد توکلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
199- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
200- محمدرضا توکلی صابری
201- رضا توکلی مقدم ، دانشگاه تهران- نماینده انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
202- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
203- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
204- سیمین تولایی ، استاد دانشگاه خوارزمی
205- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
206- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
207- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
208- چنگ تونگ ، استاد
209- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
210- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
211- کاوه تیمورنژاد
212- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
213- ابراهیم تیموری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
214- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
215- ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
216- سحر تیموری
217- سعید تیموری
218- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
219- فاطمه تیموری
220- فرشته تیموری
221- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
222- رضا تیموری فعال ، استاد
223- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ث

1- بابک ثابت
2- حامد ثابت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- مرضیه ثاقب جو ، دانشیار دانشگاه بیرجند
5- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
6- محسن ثالثی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
7- فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
8- فرهاد ثبوتی
9- یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
10- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
11- محمدرضا ثروتی ، استاد - دانشگاه شهید بهشتی
12- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
13- علی ثقة الاسلامی ، استادیار دانشگاه بیرجند
14- بهروز ثقفی ، University of Liverpool, United Kingdom
15- علی ثقفی ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
16- فاطمه ثقفی ، استادیار دانشکده علوم جدید و فن آوری دانشگاه تهران
17- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
18- محمود ثقفی ، استاد،عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
19- مراد ثقفی
20- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
21- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
22- حسن ثقفیان ، عضو هئیت علمی دانشگاه در رشته جامعه شناسی
23- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
24- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
25- داود ثمری
26- جعفر ثمری صفا
27- دکتر احمد ثمریها ، مدرس دانشگاه
28- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
29- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
30- باقر ثنایی ذاکر
31- جهانبخش ثواقب ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
5- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
6- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
7- کاوه جاسب
8- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
9- سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
10- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
11- زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
12- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
13- علی جامه داران ، کارشناس ارشد مدیریت برنامه ریزی فرهنگی
14- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
15- سحر جامی
16- مجید جامی الاحمدی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
17- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
18- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
19- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
20- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
21- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
22- مسعود جان‌بزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
23- عسکر جانعلی زاده
24- پرهام جانفشان
25- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
26- کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
27- حسین جانمحمدی
28- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
29- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
30- محسن جاهد ، دانشیار فلسفه دانشگاه زنجان، ایران
31- محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
32- ابراهیم جاودان
33- موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
34- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
35- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
36- مجید جاوری ، استادیار دانشگاه پیام نور
37- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
38- محمدجواد جاوید ، دانشیار دانشگاه تهران
39- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
40- رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
41- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
42- نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
43- محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
44- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
45- علی جبار رشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر - دانشیار
46- یونس جبارزاده ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
47- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
48- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
49- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
50- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
51- حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
52- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
53- حمید جباری
54- علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
55- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
56- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
57- منصور جباری ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
58- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
59- تقی جباری فر
60- مهدی جباری نوقابی ، استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
61- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
62- دکتر امیر جبلی ، دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-عضو کمیته داوران فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی(گریدA)- سردبی
63- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
64- پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
65- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
66- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
67- محمد جرادت
68- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
69- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
70- علی جزایری
71- نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
72- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
73- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
74- مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
75- امیر جعفرپور
76- بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
77- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
78- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
79- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
80- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
81- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
82- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
83- فروزنده جعفرزاده پور
84- نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
85- احمد جعفرنژاد چقوشی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
86- آرزو جعفری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
87- اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
88- افشار جعفری ، دانشیار دانشگاه تبریز
89- امین جعفری
90- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
91- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
92- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
93- جواد جعفری
94- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
95- حسین جعفری
96- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
97- حمیدرضا جعفری ، استاد، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
98- رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
99- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
100- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
101- سید محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
102- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
103- سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
104- سیما جعفری ، گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
105- شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
106- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
107- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
108- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
109- علی جعفری
110- علی جعفری
111- علی اشرف جعفری ، استاد پژوهشی عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤ سسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،رئیس بانک ژن
112- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
113- علی اکبر جعفری ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
114- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
115- عیسی جعفری ، دانشیار دانشگاه پیام نور
116- غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
117- غلام حسین جعفری
118- کبری جعفری
119- محمد جعفری
120- محمد باقر جعفری ، دانشگاه تهران
121- محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
122- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
123- محمدتقی جعفری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
124- محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
125- محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
126- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
127- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
128- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
129- مهدی جعفری ، دانشگاه حضرت معصومه (س)
130- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
131- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
132- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
133- علی جعفری راد ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
134- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
135- احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
136- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
137- احسان جعفری فر
138- نسرین جعفری گلستان
139- محسن جعفری مذهب
140- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
141- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
142- محمدرضا جعفری نصر ، مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی
143- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
144- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
145- اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
146- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
147- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
148- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
149- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
150- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
151- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
152- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
153- عبدالمجید جلائی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
154- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
155- محمدرضا جلال کمالی ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
156- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
157- حسن جلالی
158- علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
159- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
160- محمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
161- محمدامیر جلالی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
162- وحیدرضا جلالی
163- مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
164- خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
165- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
166- حسین جلالی فر ، دانشیار، دانشکده‌ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی نفت و گاز، دانشگاه شهید باهنر کرمان
167- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
168- فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
169- محمود جلالی کروه
170- محمدرضا جلالی ندوشن
171- احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
172- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
173- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
174- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
175- محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
176- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
177- رضا جلیل زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
178- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
179- پروین جلیلوند
180- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
181- حمید جلیلوند
182- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
183- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
184- رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
185- سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
186- صابر جلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
187- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
188- مهندس مهناز جلیلی ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری
189- هاشم جلیلی صفریان
190- علیرضا جلیلی فر ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران
191- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
192- شهرام جلیلیان ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
193- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
194- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
195- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
196- منصور جم زاد ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
197- الهام جم زاده
198- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
199- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
200- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
201- فریبرز جمالزاد فلاح
202- ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
203- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
204- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
205- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
206- فرید جمالی
207- مسعود جمالی آشتیانی
208- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
209- فرید جمالی شینی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
210- ابوذر جمالی نیا
211- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
212- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
213- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
214- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
215- احمدرضا جمشیدی ، تخصص روماتولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران.
216- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
217- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
218- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
219- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
220- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
221- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
222- سلیمان جمشیدی
223- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
224- محمدرضا جمشیدی
225- هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
226- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
227- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
228- همایون جمشیدیان ، استادیار
229- غلامرضا جمشیدیها ، دانشیارجامعه شناسی دانشگاه تهران، ایران
230- محمود جمعه پور ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
231- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
232- سید مهدی جمیلی
233- نسرین جناب آقا
234- حسین جنابادی ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
235- علی جنتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی،تبریز، ایران
236- محسن جنتی
237- محمدرضا جنتی اسکوئی ، دانشجوی دکتری مهندسی برق – قدرت
238- غلامرضا جندقی ، استاد دانشگاه تهران
239- احمد جنیدی جعفری ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
240- نعمت اله جنیدی جعفری ، دانشیار ،مرکز تحقیقات بهداشت
241- سید امیر جهادی ، استادیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
242- مجتبی جهان اندیش ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
243- حیدر جهان بخش ، دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران
244- عباس جهان بخشی
245- دکتر فرزاد جهان بین ، استادیار
246- احمد جهان لتیباری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
247- محمدرضا جهان میری
248- حمید جهانبخش
249- جابر جهان‌بین سردرودی ، استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
250- محمد جهانتیغ ، گروه علوم بالینی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل
251- محمدعلی جهانتیغ ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
252- علی جهانخانی ، استاد/ دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
253- محسن جهانشاهی ، Babol University of Technology (BUT), Iran
254- محمد جهانشاهی ، معاون اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان
255- علی جهانشاهی افشار ، استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
256- آرزو جهانشیر ، استادیار گروه آموزشی علوم مهندسی ، دانشکده کامپیوتر و ریاضی
257- اسفندیار جهانگرد ، دانشگاه علامه طباطبایی
258- نصراله جهانگرد ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران
259- جواد جهانگیر
260- محمد حسین جهانگیر
261- دکتر مصطفی جهانگیر ، استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
262- احمد جهانگیری ، زمین شناسی- پترولوژی
263- شهناز جهانگیری ، مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری کرمان
264- علی جهانگیری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد کاشان
265- کتایون جهانگیری ، استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
266- محسن جهانگیری ، استاد دانشگاه تهران
267- محسن جهانگیری
268- محمد جهانگیری ، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی ایران
269- مهدی جهانگیری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
270- نادر جهانگیری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
271- عباسقلی جهانی
272- محمدعلی جهانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
273- هادی جهانی راد ، استادیار دانشگاه کردستان
274- امید جهانیان ، دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
275- نوید جهدی
276- نیما جهدی ، مدیرعامل شرکت کیمیاخردپارس
277- هادی جهرمی ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
278- آمیتیس جواد شهیدی ، دبیر اجرایی دوفصلنامه علمی‌پژوهشی حکمت معاصر
279- جعفر جوادپور ، استاد،دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
280- سیروس جوادپور ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
281- صدیقه جوادپور ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
282- افشین جوادی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
283- ایرج جوادی
284- سید محمد حسین جوادی ، عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی
285- دکتر شهرام جوادی ، دانشیار
286- شهره جوادی ، استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نظر
287- محسن جوادی ، استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم
288- محمد جوادی
289- محمد جعفر جوادی ، استادیار دانشگاه
290- محمدجعفر جوادی ارجمند ، هیئت علمی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
291- محمد جوادی پور ، دانشیار دانشگاه تهران
292- سید مرتضی جوادی راد ، عضو هیات علمی گروه زیست‌شناسی دانشگاه اصفهان
293- پرنیان جوادی شریف ، دانشگاه صنعتی شاهرود
294- نادر جوادی فر ، عضو محترم هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول
295- محمدرضا جوادی یگانه ، دانشیار، دانشگاه تهران و مامور به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
296- حجت الله جوادیان ، نایب رئیس مؤسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
297- حجت­ اله جوادیان ، سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانش­ پژوهان پیشرو
298- سهیلا جوادیان ، نائب رئیس انجمن الکتروشیمی ایران
299- نیک بخش جوادیان ، استادیار تجزیه و تحلیل سیستم دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
300- نیکبخش جوادیان ، سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران
301- محمدحسین جواری ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
302- جعفر جوان ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
303- غلام جوان ، استادیار و رئیس پژوهشکده زلزله شناسی
304- میترا جوان ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک
305- حسین جوان آراسته ، استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
306- عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
307- علی جوان فروزنده
308- جواد جوان مجیدی
309- محمد جوان نیکخواه ، استاد
310- مهران جوانبخت ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
311- آرش جوانشیر خوئی ، استادیار، دانشگاه تهران
312- احمد جوانشیری ، هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
313- مرتضی جوانعلی آذر ، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت
314- حمیدرضا جوانمرد ، استادیار ، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
315- مجید جوانمرد ، دانشیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
316- نادر جوانی
317- محمود جوانی پور
318- اصغر جوانی جونی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان.
319- مصطفی جوانیان ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
320- کوروش جواهر ده ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
321- سعید جواهرزاده
322- احمد جواهری ، دکترای مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
323- سپیده جواهری ، دانش آموخته دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)
324- فاطمه جواهری ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
325- جلال جواهری پور ، رئیس ارشد بخش آزمون‌های غیرمخرب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
326- محمدرضا جودت
327- امیر جودوی ، دانشیار دانشگاه یزد
328- اکرم جودی نعمتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران
329- محمود جورابیان ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
330- سید غلامعلی جورسرایی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
331- گلناز جوزانی کهن ، Ph.D., XRD Mineralogist-University of Tehran
332- فرانکو جوزه بیتاسا ، استادیار مدیریت آموزشی و کسب و کار
333- علی جوزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
334- اسداله جوع عطا بیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
335- فریبرز جولائی ، استاد دانشگاه تهران
336- علی جولای مفرد ، استاد حوزه و دانشگاه و مسئول دفتر نهاد رهبری
337- سمیه جولایی
338- سید علی جوهری ، عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان(دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات)
339- مهدی جوهری ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز
340- لیلا مهستی جویباری ، دانشیار پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
341- مرتضی جیریایی شراهی

چ

1- عزیزه چالاک ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
2- ویدا چالوی ، استاد یار - باغبانی
3- فیلیکس چان ، استاد
4- سید محمد حسین چاوشیان ، استاد مدعو دانشگاه بین المللی دانشگاه المصطفی
5- محمدرضا چایی چی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
6- رامیار چتانی
7- علی چراغعلی خانی ، استادیار
8- علی چراغی
9- فاطمه چراغی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
10- مهدی چگنی ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)
11- مرتضی چمل نژاد ، کارشناس پژوهش و تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان میناب
12- رضا چمن‌پیرا ، رئیس بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
13- اسماعیل چمنی
14- محمدرضا چمنی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
15- زی چن ، Beijing Jiaotong University, China
16- محمدرضا چناقلو ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند رئیس دانشگاه صنعتی سهند
17- چینگ چنگ لی
18- مهری چنگی آشتیانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی
19- رضا چنگیزی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
20- عالیه چنگیزی ، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
21- فرهاد چنگیزی
22- وحید چنگیزی
23- بنویت چنیاس
24- عباس چهاردولی ، دانشیار، دانشگاه عالی دفاع ملی
25- غلامعباس چهاردولی ، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
26- منوچهر چهاردولی
27- سید کمال چهارسوقی ، عضور گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
28- عبدالکریم چهرگانی ، دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا همدان
29- شهلا چوبچیان ، گروه ترویج و آموزش کشاورزی/دانشگاه تربیت مدرس
30- عسگر چوبداری ، دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان
31- علیرضا چوبینه ، استاد گروه بهداشت و حرفه ای و اورگونومی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
32- علی چوپانی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران، ایران، جمهوری اسلامی
33- عبدالشکور چودری ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نیوکسل
34- شمهونا چودهاری
35- رجب چوکان ، استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر
36- حمید چیت چیان ، وزیر نیرو
37- مازیار چیت ساز ، مشاور در حوزه انبار داده و داده کاوی و معماری نرم افزار در بسیاری از سازمانها، بانکها و شرکتهای خصوصی
38- محمد جواد چیت ساز
39- امیرحسین چیت سازیان ، دانشیار دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشان
40- علیرضا چیت سازیان
41- محمد چیذری ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
42- مهدی چینی ، استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
43- ابراهیم چینی فروش ، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ح

1- سیدمحسن حائری ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
2- محمدحسن حائری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
3- محمدرضا حائری مازندرانی
4- اصغر حائری مهریزی ، مربی، گروه ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
5- محمدرضا حائری یزدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
6- احمد حائریان ، استاد پریودنتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
7- علی حائریان اردکانی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
8- علی حائریان اردکانی ، استاد،دانشگاه صنعتی سجاد
9- مهشید حائری‌زاده ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
10- غلامعلی حاتم ، استاد دانشگاه تهران
11- ناهید حاتم ، استاد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
12- عبدالله حاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
13- بیژن حاتمی ، استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان
14- جواد حاتمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
15- حسین حاتمی ، استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
16- فرزاد حاتمی
17- محمد حاتمی ، عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
18- حبیب حاتمی کنکبود ، استادیار رشته فلسفه
19- حسین حاتمی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
20- سید حسن حاتمی نسب ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
21- محمد حاج آقا زاده ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
22- محمدرضا حاج بابایی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
23- مرتضی حاج حسینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
24- محمد حاج رسولیها ، مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل شزکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
25- موسی الرضا حاج زاده ، مرکز تحقیقات عصبی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
26- سیدروح اله حاج زرگرباشی ، دانشجویی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
27- اصغر حاج سقطی
28- خسرو حاج صادقی
29- محمدعلی حاج عباسی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
30- امین الدین حاجی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
31- حسین حاجی آقاعلی زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
32- حنیف حاجی آقایی ، معاون آموزشی موسسه شفق تنکابن
33- محسن حاجی آقایی
34- رضا حاجی ابراهیم ، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
35- محمود حاجی احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
36- محمدرضا حاجی اسماعیلی ، استادیار پزشکی مراقبت های ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، SBMU، تهران، ایران، ایران
37- حسن حاجی امین شیرازی ، دانشگاه باهنر کرمان
38- مجید حاجی بابایی ، ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک
39- احتشام حاجی پور ، رئیس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی
40- خلیل حاجی پور
41- فرزانه حاجی حسنی ، عضو هیأت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
42- حجت اله حاجی حسینی ، دانشیار،سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
43- نسترن حاجی حیدری ، استادیار مدیریت-دانشکده مدیریت دانشگاه مدیریت تهران، ایران، تهران
44- ابراهیم حاجی دولو ، استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهید چمران اهواز
45- ابراهیم حاجی زاده ، استاد دانشگاه تربیت مدرس گروه بیو استاتیک
46- سهراب حاجی زاده ، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس, ایران
47- فاطمه حاجی زاده ، کارشناس نشریه
48- ناصر حاجی زاده ذاکر ، رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
49- مسعود حاجی زاده میمندی ، دانشیار گروه تعاونی ها و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
50- محسن حاجی زین العابدینی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
51- حسین حاجی سلطانی
52- محمود حاجی شاه ، دانشگاه شهید چمران اهواز
53- فریبا حاجی علی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
54- مسعود حاجی علی لو ، استاد، گروه مهندسی عمران- ژئوتکنیک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
55- علیرضا حاجی علی محمدی ، استادیار، دانشکده مکانیک دانشگاه سمنان
56- علی حاجی غلام سریزدی ، دانشگاه تربیت مدرس
57- مجید حاجی فرجی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذائی کشور
58- شاهین حاجی قهرمانی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان
59- حسن حاجی کاظمی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
60- علی حاجی کتابی ، عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی
61- بهادر حاجی محمدی ، فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
62- عبدالمجید حاجی مرادلو ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
63- اسماعیل حاجی نصراله ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
64- امیرمحمد حاجی یوسفی ، دانشیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی
65- الهه حاجیان حیدری
66- دکتر مهرداد حاجیان زیدی ، مدرس دانشگاه تهران
67- محمدعلی حاجی‌ده آبادی ، دانشیار حقوق دانشگاه قم و مدیر گروه حقوق جزا مجتمع آموزش عالی علوم انسانی
68- جعفر حاجی‌لو ، استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
69- محمد حاصلی ، دانشگاه خوارزمی تهران
70- محمد رضا حافظ نیا
71- محمدرضا حافظ نیا
72- احمد حافظی ، مدرس
73- اکرم حافظی
74- رحمت الله حافظی
75- شهرام حافظی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
76- فردین حافظی
77- ناصر حافظی مقدس ، دانشگاه فردوسی مشهد
78- محمود حافظیه ، معاونت پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
79- جواد حامدی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران ، جمهوری اسلامی
80- سمانه حامدی ، استادیار
81- محسن حامدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
82- یعقوب حامدی ، دانشیار، گروه انگل شناسی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
83- محمدرضا حامدی نیا ، استاد دانشگاه حکیم سبزواری
84- رحیم حب نقی ، رئیس دانشگاه ارومیه
85- علی اکبر حبشی ، دانشیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
86- فتحی حبشی ، گروه معدن، متالورژی و مهندسی مواد
87- فرح حبیب ، استاد تمام
88- قاسم حبیب آگهی ، استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز
89- توکل حبیب زاده ، استادیار دانشگاه امام صادق
90- طاهر حبیب زاده
91- علی حبیب زاده بیژنی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
92- سید احمد حبیب نژاد ، استادیار دانشگاه تهران
93- محمود حبیب نژاد روشن ، استاد - آبخیزداری
94- محرم حبیب نژاد کورایم ، استاد گروه مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
95- آرش حبیبی ، کارشناس ارشد بازاریابی
96- بهروز حبیبی
97- بیوک حبیبی ، پروفسور
98- جعفر حبیبی ، ریاست انجمن کامپیوتر ایران
99- حمیدرضا حبیبی
100- سید محسن حبیبی ، استاد شهرسازی و برنامه ریزی
101- عبدالحمید حبیبی
102- عزیزاله حبیبی ، رئیس دانشگاه خوارزمی
103- غلامحسین حبیبی ، استاد روش تحقیق
104- لیلا حبیبی ، استادیار دانشکده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
105- مسعود حبیبی ، ریاست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر
106- نبرد حبیبی ، هیئت علمی دانشگاه کردستان
107- نجفقلی حبیبی ، دانشیار دانشگاه تهران
108- هنگامه حبیبی
109- جعفر حبیبی اصل ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
110- بهنام حبیبی درگاه ، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
111- مهدی حبیبی دوست
112- صابر حبیبی سوادکوهی
113- محمد حبیبی مجنده ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید
114- محمدباقر حبیبی نجفی ، دانشگاه فردوسی مشهد
115- هما حبیبیان ، مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی
116- اسماعیل حجاری ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
117- الهه حجازی ، دانشیار
118- جلال حجازی ، رئیس هیات مدیره انجمن علمی ریخته‌گری ایران
119- حسن حجازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران
120- رضوان حجازی ، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء
121- سحاب حجازی
122- سیدرضا حجازی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی اصفهان
123- فرزاد حجازی ، Universiti Putra Malaysia, Malaysia
124- مجید حجازی
125- زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی تهران
126- زهرا بیگم حجازی زاده ، استاد، دانشگاه خوارزمی
127- سهراب حجام ، دانشیار، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی
128- عیسى حجت ، استاد تمام
129- عیسی حجت
130- محمدمهدی حجت
131- مسعود حجت ، کارشناسی ارشد برق،مدیر عامل برق منطقه ای خراسان
132- مهدی حجت ، استادیار دانشگاه هنرهای زیبا تهران
133- هادی حجت ، دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث
134- یوسف حجت ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
135- حمید حجتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
136- سعید حجتی
137- سید عبداله حجتی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
138- سیدمحمدباقر حجتی ، استاد دانشگاه تهران
139- غلامرضا حجتی ، ریاست دانشکده ریاضی دانشگاه تبریز)
140- محمد حجتی ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
141- ویدا حجتی ، مدیریت گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
142- رسول حجی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
143- فرهنگ حداد ، دانشگاه فردوسی مشهد
144- کمال حداد ، دانشگاه شیراز، مکانیک هسته ای
145- محسن حداد سبزوار ، استاد،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
146- غلامعلی حداد عادل ، دانشیار دانشگاه تهران
147- جواد حداد نیا ، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
148- حسن حدادزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
149- حسین حدادی ، دبیرکل انجمن علوم و فن‌آوری غلات کشور
150- وحید حدادی اصل ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
151- مهدی حدادی نژاد ، استادیار - فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
152- علیرضا حدادیان ، هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
153- علی حدیدی ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
154- هدی حدیدی
155- حمیدرضا حری ، دانشیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
156- امیرمحمود حریرچی ، استادیار، هیات علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
157- ایرج حریرچی ، قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
158- مهدی حریری ، استادیار
159- نجلا حریری ، استاد،کتابداری و اطلاع رسانی
160- عزیز حزباوی ، عضو هئیت علمی دانشگاه چمران
161- شاهین حسابی ، دانشیار گروه دانشگاه مهندسی کامپیوتر صنعتی شریف
162- یحیی حساس یگانه ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
163- سید محسن حسام زاده حجازی ، دانشیار ، عضو هیئت علمی گروه زیست فناوری مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
164- منصور حسامی ، دانشیار، گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
165- عبدالرزاق حسامی فر ، دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
166- علی حسامی نقشبندی ، استادیار دانشگاه کردستان
167- میرزا حسن الزمان
168- محمد حسن پرداختچی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
169- جعفر حسن پور
170- حلیمه حسن پور ، استادیار، پژوهشگاه هوافضا
171- حمید حسن پور ، رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود
172- زینب حسن پور
173- شهاب حسن پور
174- محمد حسن پور ، ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت
175- مهدی حسن پور
176- اسماعیل حسن زاده ، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
177- جعفر حسن زاده ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
178- جواد حسن زاده ، دانشکده علوم پایه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران
179- حامد حسن زاده
180- حسین حسن زاده ، استادیار
181- حمیدرضا حسن زاده
182- صالح حسن زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
183- علی حسن زاده ، دانشیار پژوهشکده پولی و مالی
184- علی حسن زاده ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران
185- کامبیز حسن زاده ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
186- محمد حسن زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
187- یوسف حسن زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
188- علی حسن زاده خوئی
189- مجتبی حسن زاده دلوئی
190- حمید حسن زاده فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
191- بهرام حسن زاده کیابی ، دانشیار،دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران
192- کاووس حسن لی ، استاد، دانشگاه شیراز
193- علی رضا حسن ملکی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
194- دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی ، دکترای مدیریت رسانه
195- محمدرضا حسندخت ، دانشیار - دانشگاه تهران
196- محمد حسن‌زاده ، مدیر گروه همکاری‎های علمی و روابط بین‌الملل دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
197- طهمورث حسنقلی پور ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
198- محمد حسنوند ، دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی
199- محمدصادق حسنوند ، استادیار، عضو هیات علمی پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
200- رضا حسنوی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر
201- آرمان حسنی ، استادیار
202- ابوالفضل حسنی ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
203- امیر حسنی
204- بهروز حسنی ، استاد، دانشگاه فردوسی
205- حمیدرضا حسنی ، Professor of Electrical Engineering , Shahed University
206- سعید حسنی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
207- سید حمیدرضا حسنی ، دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
208- سیدرضا حسنی
209- غلامرضا حسنی ، عضو هئیت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی
210- ف حسنی ، استاد دانشگاه مک گیل مهندسی گروه معدن و مواد
211- نعمت حسنی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی و مهندسی شهیدعباسپور
212- محمدرضا حسنی آهنگر ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
213- محسن حسنی انزابی ، مدیربرنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکت های پیمانکاری
214- اکبر حسنی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
215- گوران حسنی فرد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
216- مرضیه حسنیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
217- محمد حسنین ، گروه غدد درونریز و دیابت، موسسه پزشکی مولکولی و تجربی، دانشگاه کاردیف، دانشکده پزشکی
218- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
219- فرزاد حسین پناهی ، استادیار دانشگاه کردستان
220- ایوب حسین پور ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
221- سعید حسین پور
222- سیامک حسین پور ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
223- وحید حسین پور ، کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
224- محمدجواد حسین پورفرد
225- سامان حسین خانی ، استادیار بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس
226- ادریس حسین زاده ، دانشجوی دکترای بهداشت محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران . پژوهشگران جوان و نخبگان باشگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران . بنیاد ملی نخبگان ، تهران، ایران
227- الهویردی حسین زاده ، عضوء هیت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدمیاندوآب
228- حامد حسین زاده ، موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش
229- حسین حسین زاده ، فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکودینامی و سم شناسی
230- سید علی اصغر حسین زاده ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
231- سیدرضا حسین زاده ، دانشیار،گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
232- عبدالهادی حسین زاده ، دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
233- مالک حسین زاده ، دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو
234- متین حسین زاده
235- مریم حسین زاده
236- نصراله حسین زاده ، سطح چهار حوزه
237- کریم حسین زاده دلیر ، دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری
238- معصومه حسین زاده شهری ، دانشیار مدیریت
239- اباصلت حسین زاده گلکار ، Professor in Molecular and Cell Biology
240- فرهاد حسین زاده لطفی ، استاد دانشگاه علوم تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
241- احمد حسین شریفی ، دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
242- محمد حسین مهدیان ، دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
243- علی حسین نجفی ابرند آبادی ، استاد دانشگاه علوم اسلامی رضوی
244- بهاره حسین نژاد ندائی ، استادیار
245- سامان حسینخانی ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
246- سید مصطفی حسینعلی پور ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
247- ساسان حسینعلی زاده ، Assistant Professor, Qazvin Islamic Azad University
248- افضل السادات حسینی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
249- اکرم السادات حسینی ، کارشناس نشریه
250- بهشید حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
251- بی بی زینب حسینی ، استادیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج
252- پریسا حسینی
253- پیام حسینی
254- حامد حسینی
255- سلمان حسینی
256- سید ابراهیم حسینی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
257- سید ابوالقاسم حسینی ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
258- سید باقر حسینی ، دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران
259- سید تیمور حسینی
260- سید جلال حسینی
261- سید جواد حسینی ، مدیرعامل شرکت خدمات فناوری تکچی
262- سید حسین حسینی ، استاد تمام عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
263- سید حمزه حسینی ، دانشیار روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
264- سید رسول حسینی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، کارمند شرکت ملی گاز ایران
265- سید سعید حسینی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تربیت مدرس
266- سید سلیمان حسینی
267- سید صمد حسینی ، استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
268- سید طاهر حسینی
269- سید عطاالله حسینی ، عضو هیئت علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشگاه تهران
270- سید علی حسینی ، دانشیار ( پایه 27) دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
271- سید علی حسینی ، استاد دانشگاه امام صادق (ع)
272- سید علی حسینی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران
273- سید فتح اله حسینی ، پژوهشکده بیمه
274- سید کریم حسینی
275- سید محسن حسینی ، استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
276- سید محمد باقر حسینی ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد - ایران
277- سید محمد مهدی حسینی ، استاد تمام گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
278- سید محمدرضا حسینی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
279- سید محمود حسینی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
280- سید محمود حسینی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
281- سید مسعود حسینی ، دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
282- سیداحمد حسینی ، استاد سطوح عالی حوزه وعضو محترم جامعه مدرسین
283- سیدحسن حسینی ، دانشیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف
284- سیدحسین حسینی ، موسسه آموزشی- پژوهشی سیستم‌های مدیریتی الگومحور (سمام)
285- سیدرضا حسینی ، استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
286- سیدصفدر حسینی ، استاد اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
287- سیدعلی حسینی ، دانشیار
288- سیدمحمد حسینی ، دانشیار دانشگاه تهران
289- سیدمحمدباقر حسینی ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
290- سیدمحمود حسینی ، Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering
291- سیدوحید حسینی ، استاد
292- علیرضا حسینی ، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات دانشگاه کوثربجنورد
293- مازیار حسینی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
294- محمود حسینی ، پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله شناسی – نایب رییس انجمن مهندسی راه وساختمان ایران
295- مریم حسینی ، استاد، دانشگاه الزهرا
296- ملیحه سادات حسینی
297- مهدی حسینی ، استاد دانشگاه هنر
298- میرزا حسن حسینی ، دانشیار
299- میرمحمود حسینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
300- هدایت حسینی ، ریاست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و استاد دانشکده علوم تغدیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‌‌‌‌‌‌‌
301- هوشیار حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
302- هیوا حسینی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
303- وحید حسینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
304- شیدخت حسینی استوانی ، گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
305- دکتر سید رسول حسینی برنتی ، کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد بابل
306- حسین حسینی تودشکی ، استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
307- حمیدرضا حسینی دانا ، دکترای مدیریت رسانه
308- سید مصطفی حسینی ذیجود ، مسئول ایندکس نشریات
309- رضا حسینی راد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
310- سیدامیر حسینی سبزواری ، مجتمع آموزش عالی گناباد
311- سید حسن حسینی سروری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده فلسفه‌ی علم
312- نجمه حسینی سروری ، استادیار، دانشگاه شهید باهنرکرمان
313- سیدمرتضی حسینی شاهرودی ، دانشیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
314- مرتضی حسینی شاهرودی ، عضو هیئت تحریریه
315- سید مرتضی حسینی شکوه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
316- میرسعید حسینی شیروانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران
317- موید حسینی صدر ، پروفسور
318- آذر حسینی فاطمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد-ایران
319- شیما حسینی فر ، عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه دامپزشکی
320- سید اکبر حسینی قلعه بهمن
321- سیدعلیرضا حسینی کاخک ، استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
322- سید احمد حسینی کازرونی ، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
323- سید حسین حسینی لواسانی
324- سید مصطفی حسینی مزینانی
325- بهرام حسینی مطلق ، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
326- سید جلال حسینی مهر ، استاد داروسازی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران
327- سید علی حسینی میلانی
328- سیدمحمد حسینی نژاد
329- حسن حسینی نسب ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
330- مجتبی حسینی نسب ، مدیر موسسه آموزش خدمات جهانگردی کریمان کویر
331- سید داوود حسینی نصب ، دانشگاه تبریز
332- سید محمد حسینی نصر
333- سیدحسین حسینی نورزاد ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
334- سلیمان حسینی نیک ، دکترای روانشناسی بالینی
335- بهرخ حسینی هاشمی ، استادیار و عضو هیات علمی
336- شاهرخ حسینی هاشمی ، Iran University of science and Technology
337- سید روح اله حسینی واعظ ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
338- سیدعلی حسینی یکانی ، دانشیار- اقتصاد کشاورزی
339- سیدحسین حسینیان ، رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، رئیس کنفرانس
340- سیمین حسینیان ، دانشگاه الزهرا
341- شهامت حسینیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
342- رویا حسینیان اصفهانی
343- سیدامین حسینی‌سنو ، دانشگاه فردوسی مشهد
344- سولماز حسینیون
345- ابراهیم حشمت دهکردی ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
346- محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
347- محمدباقر حشمت زاده ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
348- غلامعلی حشمتی ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
349- مسعود حشمتی پور ، معاون هماهنگ کننده ساتا
350- بهنام حشمتیان ، دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
351- سعید حصارکی
352- صادق حضرتی ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
353- حمیدرضا حضوری ، دکتری تولید و مجتمع پژوهشی، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران
354- محمد حضوری
355- فریده حق بین ، دانشیار، دانشگاه الزهراء
356- عباس حق پرست ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
357- فرزین حق پرست ، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان آذربایجان شرقی
358- معصومه حق پرست
359- حسن حق پرست بیدگلی ، اقتصاد سلامت، انستیتو بهداشت جهانی ، دانشگاه کالج لندن، انگلستان
360- رضا حق پناه ، استاد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی
361- علی اکبر حق دوست ، مدرسه بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، کرمان، ایران
362- عباس حق شناس ، بهداشت و درمان صنعت، دانشگاه علم و صنعت از سیدنی، استرالیا
363- علی محمد حق شناس ، استاد دانشگاه تهران
364- محمدجواد حق شناس ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
365- مریم حق شناس ، دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه تهران، ایران.
366- علی حق طلب ، ستاد دانشگاه تربیت مدرس رشته مهندسی شیمی
367- مسعود حق لسان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلخچی
368- رضا حق مرام ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)
369- محمد حق نگر ، عضو شورای اسلامی شهر شیراز
370- غلامحسین حق نیا ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
371- حمیدرضا حق وردی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (واحدخوراسگان)
372- احمد حقانی
373- محمد حقانی
374- سعید حقانی فر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
375- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
376- سینا حقانی فر ، دانشیار پرتونگاری دهان، فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
377- علیرضا حقپرست ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
378- عبدالرحیم حقدادی ، دانشگاه بیرجند
379- غلام مهدی حقدل ، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
380- ناصر حقوقی راد ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
381- علی حقی ، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
382- فروغ حقیتی ، فارغ التحصیل رواشناسی عمومی از دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
383- سعید حقیر ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
384- جعفر حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
385- سید صادق حقیقت ، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه مفید
386- شهپر حقیقت ، دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
387- مهدی حقیقت بین ، دکترای معماری، استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
388- محمد حقیقت کیش ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
389- محمد حقیقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
390- علی حقیقی اصل ، استاد گروه مهندسی شیمی- دانشگاه دامغان
391- منیژه حقیقی نسب ، دانشیار دانشگاه الزهرا
392- آزاده حکاک زاده
393- آزاده حکمت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
394- نصراله حکمت ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
395- محمود حکمت نیا ، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
396- ارسلان حکمتی ، Assistant Professor, Electrical Machine Research Group, Niroo Research Institute.
397- امین حکیم ، استاد دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان کشور
398- حبیب حکیم زاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی سهند
399- رضوان حکیم زاده ، دانشیار، دانشگاه تهران
400- ناصر حکیمی ، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی
401- مجتبی حکیمی مقدم ، استادیار دانشگاه مهندسی فن آوری نوین قوچان
402- پانته آ حکیمیان ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
403- شهرام حلاج ، مشاور حوزه‌ی مناقصات و حقوق مهندسی
404- محمد حلاج
405- غلام حسین حلوانی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
406- غلامحسین حلوانی ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
407- محمد تقی حلی ساز ، استاد استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
408- حبیب اله حلیمی ، دانشگاه مازندران
409- محمد حسین حلیمی ، استاد، دانشگاه تهران
410- مرجان حمدالهی
411- فرحناز حمدی ، دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج
412- خسرو حمزه ، انجمن روانشناسی ایران
413- جواد حمزه ئی ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
414- روزبه حمزه ئیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
415- حمید حمزه ای
416- مهدی حمزه ای ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
417- مهدی حمزه نژاد ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
418- قدرت اله حمزه نوا ، مربی دانشکدۀ مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
419- شهربانو حمیدپور
420- علی حمیدزاد ، کارشناس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
421- جواد حمیدزاده ، دکتری مهندسی برق - الکترونیک، استادیار - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سجاد
422- محمدرضا حمیدزاده ، استاد تمام مدیریت-گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
423- امیر حمیدی ، هیات علمی دانشگاه خوارزمی
424- داریوش حمیدی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
425- سعید حمیدی ، ریاست دانشگاه اراک
426- سید جعفر حمیدی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
427- سیده مهری حمیدی ، عضو هیأت علمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
428- غلامعلی حمیدی ، دکتر غلامعلی حمیدی: دانشیار گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
429- کوروش حمیدی ، ریاست موسسه اطلاع رسانی نارکیش
430- مهرزاد حمیدی
431- محمدرضا حمیدی زاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی و عضو انجمن علمی مدیریت راهبردی ایران
432- رامین حمیدی فراهانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
433- امید علی حمیدیه ، دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
434- پریچهر حناچی
435- پیروز حناچی ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
436- سیمین حناچی
437- صدیقه حنانی ، مدیرگروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی ایران
438- علی حنانی ، معاون گروه مقطع ارشد گروه نرم افزار و فن آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
439- پیام حنفی زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
440- فاطمه حورعلی
441- مجیدعلی حوری
442- نرگس حوریزاد ، کارشناس ارشد نقاشی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
443- محمدرضا حیات بخش ، MD، PhD؛ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت جمعیت، دانشگاه کوئینزلند، بریزبن، استرالیا
444- پرهام حیاتی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
445- حامد حیاتی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی معماری، ایران
446- داریوش حیاتی ، استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز
447- زهیر حیاتی ، دانشیار دانشگاه شیراز
448- علی عباس حیاتی ، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه رازی
449- مجید حیاتی ، استاد دانشگاه شهیدچمران اهواز-ایران
450- محسن حیاتی ، استاددانشگاه رازی کرمانشاه
451- نیما حیدر زاده
452- ماشاالله حیدرپور ، استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
453- منوچهر حیدرپور ، هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
454- کامبیز حیدرزاده ، دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
455- کامبیز حیدرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی
456- محمد حیدرزاده
457- مهدی حیدرنژاد ، مشاور و مدیر حوزه ی مناقصات، مالی و قرارداد و معاملات در بخش عمومی و دولتی
458- علیرضا حیدرنیا ، استاد،دانشگاه تربیت مدرس تهران
459- احمدعلی حیدری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
460- امید حیدری
461- امیر همایون حیدری ، فرمانده پایگاه هوایی خلبانان شهید برادران دلحامد چابهار
462- ایوب حیدری ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
463- حسن حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
464- حسین حیدری ، مدیرعامل شرکت یابش
465- حسین حیدری ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
466- زهرا حیدری ، گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
467- سید تقی حیدری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
468- شاهین حیدری ، استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران
469- عباس حیدری ، Professor of Nursing, Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
470- علی حیدری ، مدرس حوزه و دانشگاه
471- غلامرضا حیدری ، دانشیار دانشگاه کردستان
472- فریدون حیدری ، شهردار منطقه 5 شهرداری تهران
473- کیومرث حیدری ، Head of Economics Department, Niroo Research Institute,Tehran, Iran
474- محمود حیدری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
475- مرضیه حیدری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
476- معصومه حیدری ، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، سنندج ، ایران
477- مهدی حیدری
478- نادر حیدری
479- شهین حیدری ارجلو ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
480- محسن حیدری بنی
481- داریوش حیدری بیگوند ، استادیارعلوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
482- حسین حیدری تبریزی ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
483- رحیم حیدری چیانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی
484- کوروش حیدری شیرازی
485- رضا حیدری فر ، عضوء هیت علمی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
486- مرتضی حیدری مظفر
487- رشید حیدری مقدم ، عضو هیئت علمی گروه ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان
488- محسن حیدری مکرر ، استادیار اعصاب و روان،دانشگاه علوم پزشکی زابل
489- صدیقه حیدری نژاد ، استاد، دانشگاه شهید چمران اهواز
490- علی حیدری نیا ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه زاهدان، ایران.
491- محسن حیدریان ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - دانشکده فناوری اطلاعات و مهندسی کامپیوتر-عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر عامل شرکت ارتباطات صنعت قلم
492- محمدرضا حیدریان ، دانشجوی دکتری فقه و حقوق حوزه علمیه قم، مدرس دانشگاه پیام نور وزوان، ایران
493- محمد جواد حیدریان دولت آبادی
494- علی حیرانی ، استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
495- محمدحسین حیوی حقیقی ، مربی، کارشناس ارشد آموزش مدارک پزشکی، گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

خ

1- عبدالله خاتم زاده ، استاد، دانشگاه گیلان
2- احمد خاتمی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
3- حسن خاتمی ، استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان
4- سید مهدی خاتمی
5- مرتضی خاتمی ، نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
6- احمد خادم الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
7- مریم خادم جیفرودی ، کارشناس - دانشکده مهندسی عمران
8- احمد خادم زاده ، دانشیار پژوهشگاه فضای مجازی
9- حمید خادم مسجدی
10- روح الله خادمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
11- سید موسی خادمی ، استاندار استان کهگیلویه و بویراحمد
12- عین الله خادمی ، دانشیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
13- امیر خادمی راد ، مدیرعامل شرکت نسوز گستران فیدار
14- حسن خادمی زارع ، عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
15- راحله خادمیان ، عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
16- حسین خارا ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
17- عباس خاشعی سیوکی
18- نازیلا خاقانی
19- محمّد خاقانی اصفهانی ، استاد دانشگاه اصفهان
20- براتعلی خاکپور ، ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد
21- سیمین خاکپور
22- محمدرضا خاکزاد
23- مهدی خاکزند ، استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
24- فرهاد خاکسار حقانی ، معاونت مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
25- علی خاکساری ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
26- مرضیه خاکستری ، دانشیار
27- ایمان خاکی ، مدرس دانشگاه_دانشجوی دکتری تخصصی
28- میلاد خاکی
29- وحید خاکی زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
30- علی خاکی صدیق ، استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
31- محمد خالدیان
32- شیوا خالص رو ، استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان
33- عبدالله خالصی دوست ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
34- علی خالق خواه
35- احمد خالق نژاد طبری ، استاد جراحی اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
36- ابوالفتح خالقی ، استادیار
37- فریبا خالقی سروش
38- علیرضا خالو ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
39- رضا خالو کاکائی ، استاد دانشگاه شاهرود
40- حمید خالوزاده ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی
41- فرهاد خالوزاده ، پژوهشکده علوم و فناوری شهید احمد کاظمی
42- فرهاد خام چین مقدم ، استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی
43- فهام خامسی پور ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
44- طاهره خامه چیان ، استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
45- ماشاءاله خامه چیان ، دانشیار-دانشگاه تربیت مدرس
46- فاطمه خاموشی ابرقویی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
47- امیر خان ، University of Bradford, United Kingdom
48- شعبانعلی خان صنمی
49- سهراب خان محمدی ، استاد، دانشگاه تبریز
50- محمدجواد خانجانی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
51- نرگس خانجانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
52- حسین خانزادی ، Assistant Professor of Imam Khomeini Maritime Sciences University, Mazandaran, Iran
53- الهام خانلری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
54- امیر خانلری ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران
55- جواد خانلری ، دکتری زبان و ادبیات عرب، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کردستان، ایران
56- محمدرضا خانلو
57- نسیم خانلو ، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد تهران شرق
58- مهناز خانوی ، مدیرکل اداره فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو
59- حسن خانی
60- رضا خانی ، Associate Professor of Applied Linguistics
61- علی خانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
62- جمال خانی جزنی ، دانشیار سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
63- شاهرخ خانی زاده ، استاد،پژوهشگر محترم موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
64- هادی خانیکی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
65- نسرین خانیها ، انجمن ژئوپلیتیک ایران
66- کاظم خاوازی ، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
67- علیرضا خاوندی
68- صمد خباز باویل ، دانشگاه پیام نور
69- محمدرضا خباز تمیمی
70- مهدی خباز خوب ، دکترای گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ومرکز تحقیقات چشم پزشکی نور، بیمارستان چشم نور، تهران، ایران
71- مصطفی خبازی ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه کرمان، ایران
72- محمد علی خبری ، عضو هیئت علمی، جهاد دانشگاهی
73- محمد خبیری ، دانشیار دانشگاه تهران
74- علیرضا ختایی ، استاد
75- حسن ختنلو ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا
76- فرامرز خجسته ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
77- حسن خجسته باقرزاده ، نایب رئیس اتحادیه رادیو تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه (ABU) عضو هیأت امنای دانشگاه صدا و سیما - مدیر با سابقه رسانه ملی (معاون صدا و معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان صدا و سیما) عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش
78- داوود خجسته سالکویه ، Department of Mathematics, University of Guilan
79- امیر خدا محمدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
80- جواد خدابخش ، University of Western Ontario, Canada
81- سعید خدابخش ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
82- محمد خدابخشی ، دانشگاه شهید بهشتی- نماینده انجمن تحلیل پوششی داده های ایران
83- ناصر خدابخشی جاوینانی ، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران
84- ناصر خدابخشی جوینانی ، Research Assistant at Amirkabir University of Technology Tehran,IRAN
85- محمد خداپرست ، مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اردبیل
86- مهدی خداپرست ، دانشیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
87- محمد کریم خداپناهی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- سیدحمید خداداد حسینی ، دانشیار ،دانشگاه علامه طباطبایی
89- فرهاد خداداد کاشی ، رییس بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
90- ابوالحسن خدادادپور
91- ایرج خدادادی
92- حمیدرضا خدادادی ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
93- مریم خدادادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
94- مژگان خدادادی ، دانشیار گروه بیولوژی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
95- محمود خدادوست ، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
96- علی اصغر خدادوست آرانی
97- حسین خدارحمی ، دانشیار، دانشگاه امام حسین (ع)
98- جمال خداکرمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
99- زینب خداکرمی ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
100- اکبر خدامی ، معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
101- احمد خدامی پور ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
102- حمیده خداویسی
103- علی خداویسی ، دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان کردستان
104- مسعود خداویسی ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
105- مهسا خدایاران ، سردبیر علمی
106- رسول خدایاری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
107- علی اصغر خدایاری ، استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه تهران
108- ابراهیم خدایی ، دانشیار دانشگاه تهران
109- علی خدایی ، دانشیار، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
110- غلامحسن خدایی
111- زینب خدری
112- علی خدری ، مدیرعامل توزیع برق استان خوزستان
113- غلامحسین خدری ، دانشیار
114- هومن خدری ، دبیر عالی انجمن کاراته فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران
115- محمدرضا خدمتی ، استاد دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه امیر کبیر
116- آمنه خدیور ، دانشیار، دانشگاه الزهرا(س)
117- طلعت خدیوزاده ، Assistant Professor, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
118- فاطمه خرازی افرا
119- محمد خرازی افرا
120- مهشید خرازیها ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
121- اباصلت خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیئت موسس و مدیره انجمن ، رئیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
122- سیدعلی خراسانی
123- قاسمعلی خراسانی ، دانشیار جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
124- محبوبه خراسانی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
125- محمد امین خراسانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
126- منوچهر خراسانی ، استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
127- ریاض خراط ، استاد دانشگاه صنعت نفت
128- سعید خردمندی
129- علی خرسند زاک ، مدیر پژوهشی مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
130- محمود خرسندی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان - ایران
131- حسن خرقانی
132- سعید خرقانی ، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت
133- الهام خرم
134- بیژن خرم ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
135- سرور خرم دل ، استادیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
136- کاظم خرم دل
137- علی خرم دوست ، رئیس کمیته تحول تعالی و آینده نگری ورزش همگانی استان اردبیل-دبیرکمیته تندرستی و حرکات اصلاحی استان اردبیل
138- رضا خرم نیا ، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدصفاشهر
139- فرهاد خرمالی ، استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
140- محمد باقر خرمشاد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
141- بهاء الدین خرمشاهی
142- محمدرضا خرمی زاده ، گروه بیوتکنولوژی پزشکی ، دانشکده پزشکی و فناوری جدید ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
143- علی خرمیان ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه سمنان و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، تهران
144- منوچهر خرمین
145- محمد حسین خریدار ، استاد دانشگاه امام حسین (ع)
146- دکتر گرشاسب خزائنی ، استادیار
147- جواد خزائی ، دانشگاه تهران
148- مسعود خزائی ، مدیر اجرایی
149- امین خزاعی
150- حمیدرضا خزاعی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
151- زهرا خزاعی ، استاد تمام 'گروه فلسفه دانشگاه قم
152- نساء خزاعی ، دانشگاه تهران مرکز
153- علی خزاعی فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
154- پژمان خزایی
155- سعید خزایی ، پدر آینده‌ پژوهی ایران و عضو گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب پارسی
156- محمد خزایی ، دانشیار دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
157- نساء خزایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
158- محمدرضا خزدیر ، مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
159- انسیه خزعلی ، رئیس دانشگاه الزهراء (س)
160- محمد خزیه ، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، ایران
161- مریم خستو ، استادیار طراحی شهری و برنامه ریزی
162- قدرت الله خسرو شاهی
163- امیر خسروانی
164- عبدالحسین خسروپناه ، رئیس انجمن حکمت ایران
165- سمیه خسروجردی ، روان­شناس و مدرس دانشگاه
166- سهیلا خسروجردی ، معاونت پژوهش و مطالعات شرکت هم­اندیشان نوآور علم
167- نرجس خسروجردی
168- اصغر خسروشاهی اصل
169- آرش خسروی ، دانشگاه خلیج فارس
170- احمد خسروی ، معاون مرکز تحقیقات لیشمانیوز دانشگاه علوم پزشکی کرمان
171- افرا خسروی ، Associate Professor, Immunology Dept., Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran.
172- افسانه خسروی ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
173- حسن خسروی
174- حسین خسروی ، دانشگاه آزاد اسلامی
175- زهره خسروی ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهراء (س)
176- عبدالرسول خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
177- علیرضا خسروی ، استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
178- فرشاد خسروی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه
179- فریدون خسروی ، استادیار گروه زمین‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
180- محمد باقر خسروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
181- محمد حسین خسروی ، مشاور خانواده و پیشگیری از طلاق دادگستری کل استان البرز مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
182- محمدرضا خسروی
183- محمود خسروی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
184- محمود خسروی ، دانشیار،اقلیم شناسی،مخاطرات آب و هوایی
185- مسعود خسروی ، گروه مطالعات رسانه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
186- میثم خسروی
187- فرهاد خسروی بیژائم ، استادیار دانشگاه هنر اصفهان
188- دکتر امیرحسین خسروی پور ، استادیار
189- بهمن خسروی پور ، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی
190- محمدرضا خسروی نیکو ، استادیار، دانشگاه صنعتی پتروشیمی
191- مرتضی خشایی پور ، معاون مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمل و نقل و ترافیک
192- عیسی خشرو رودبارکی
193- جواد خضرایی ، مشاور شهردار و مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس تهران
194- سلمان خضرایی
195- احمدرضا خضری ، دانشیار دانشگاه تهران
196- علیرضا خضریان
197- نسرین دخت خطاط ، عضو هیئت علمی و استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه, دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی
198- علیرضا خطایی ، پروفسور، دانشگاه تبریز
199- محمد خطیب
200- مهناز خطیبان ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
201- علی خطیبی ، محقق ارشد (دانشیار) درد و نوروپلاستیسی مغز، دانشگاه بیرمنگهام انگلستان
202- عمید خطیبی بردسیری ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرمان، کرمان، ایران
203- داوود خطیبی تبار
204- محسن خطیبی نیا ، دانشگاه بیرجند
205- جواد خلتعبری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
206- حمید خلج
207- علیرضا خلج ، دانشیار گروه جراحی دانشگاه شاهد
208- حسن خلجی ، دانشیار دانشگاه اراک
209- فریبرز خلجی ، دانشیار دانشگاه شهرکرد
210- ابوالفضل خلخالی
211- مریم خلخالی
212- اللهیار خلعتبری ، استاد داشگاه شهید بهشتی تهران
213- غلامحسین خلف ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد شیراز
214- علی خلفی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
215- امیرحسین خلوتی
216- محسن خلیج اسکویی ، دانشیار دانشگاه تهران
217- محمدعلی خلیجی
218- آ. خلیفا ، استاد، دانشگاه مالایا ، مالزی.
219- محسن خلیفه سلطانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
220- جعفر خلیل پور
221- جواد خلیل زاده ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین (ع)
222- خلیل خلیلی ، ریاست دانشگاه بیرجند
223- رضا خلیلی
224- سید محمدرضا خلیلی ، استاد،دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
225- علی خلیلی ، استاد دانشگاه تهران
226- مجید خلیلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
227- محسن خلیلی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
228- محمد خلیلی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
229- محمدعلی خلیلی ، دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد
230- مهدی خلیلی ، دانشگاه پیام نور ، تهران، ایران
231- نصراله خلیلی
232- مریم خلیلی جهانتیغ ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
233- مرتضی خمیری
234- محمد خندان بکاولی ، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دکتری مهندسی عمران- مهندسی زلزله ( ژ ئوتکنیک لرزه ای)
235- حسین خنیفر ، استاد دانشگاه تهران
236- سیدمحمد خوئی
237- غفور خوئینی ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
238- خسرو خواجه ، گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی
239- غلامحسین خواجه ، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز
240- محمدرضا خواجه امینیان ، استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد
241- محمدرضا خواجه پور ، دانشیار، گروه زراعت ، اصفهان (خوراسگان) ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران
242- امیر خواجه زاده ، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
243- محمد خواجه زاده ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
244- غلامرضا خواجه سروی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
245- محمد خواجه مهریزی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
246- علیرضا خواجه‌شاهکوهی ، استادیار دانشگاه گلستان
247- ابوالفضل خواجوی راد ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد
248- احسان خواجویی
249- رضا خواجویی ، دانشیار، انفورماتیک پزشکی، گروه آمار و مدارک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
250- امیدعلی خوارزمی ، معاون مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
251- حمیدرضا خوارزمی ، استادیار
252- رحمت اله خوارزمی
253- محمد خوانساری ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
254- محمد خوانساری ، ریاست مرکز تحقیقات مخابران ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
255- جواد خوانی ، مسئول کارگروه حقوق
256- علی خوانین ، استاد تمام ،دانشگاه تربیت مدرس
257- محمد حسین خوانین زاده ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
258- محمد خوران
259- علی خورسندی طاسکوه ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
260- صدیقه خورشید
261- مریم خورشیدی
262- ژامک خورگامی ، جراحی عمومی
263- علی خوزین ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
264- رحمان خوش اخلاق ، دانشگاه اصفهان
265- غلامرضا خوش اقبال ، موسسه آموزش عالی زند شیراز
266- دکتر بهادر خوش بیان ، رزیدنت رادیولوژی
267- علیرضا خوش تراش
268- محمد صادق خوش تقاضا ، دانشگاه تربیت مدرس
269- محمدهادی خوش تقاضا ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس
270- نیر اعظم خوش خلق سیما ، دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
271- هوشنگ خوش سیما ، English Department, Chabahar Maritime University
272- محسن خوش طینت ، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
273- ابوالفضل خوش منش ، دانشیار،گروه علوم قران وحدیث،دانشگاه تهران
274- بهرام خوش نویسان
275- محسن خوش نیت نیکو ، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم (EMRC)، پژوهشکده غدد درونریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران
276- علی خوشبخت
277- محمود خوشحال ، معاون آموزشی دانشگاه آزاد خلخال
278- مرتضی خوشخوی ، استاد، دانشگاه شیراز
279- حمید خوشدست ، عضوء هیئت علمی دانشگاه صنعت و معدن دانشگاه شهیر باهنر کرمان
280- کاظم خوشدل
281- مریم خوشفکر
282- مانا خوشکام
283- مریم خوشنویس
284- مهدی خوشوقت ، مدیر کل هماهنگی امور دستگاه‌ها و مبادلات فراسازمانی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت نهاد ریاست جمهوری
285- امیررضا خویی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
286- ناصر خیابانی ، دانشگاه علامه طباطبایی
287- مهدی خیادانی ، دانشیار هیدرولیک و محیط زیست، دانشگاه ادیث کوان، استرالیا
288- علی اکبر خیاط
289- سعید خیاط مقدم ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
290- علیرضا خیاطیان ، دانشگاه شیراز،برق- کنترل
291- محمود خیاطیان ، دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
292- سید رئوف خیامی ، مدیر آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه صنعتی شیراز
293- محمد خیر
294- مهدی خیر اندیش ، دانشیار
295- محمدحسن خیرآور ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
296- رضا خیرالدین ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
297- علی خیرالدین ، استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه سمنان
298- عبدالرسول خیراندیش ، استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه شیراز
299- معصومه خیراندیش ، پیشگیری از مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درون ریز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
300- مهدی خیراندیش ، مدیر اجرایی فصلنامه مطالعات منابع انسانی
301- پوران خیرمندی ، علوم ارتباطات اجتماعی
302- حسن خیری ، استاد یار
303- عامر خیری ، هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام
304- حسین خیری استیار

د

1- استفانو د میراندا ، استادیار مکانیک سازه
2- علیرضا داداشی
3- محمدرضا داداشی ، دانشگاه پیام نور واحد اهر
4- فاطمه داداشیان ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5- پروین داداندیش ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
6- احمد دادپور ، استادیار دانشگاه گلستان
7- پژمان دادخواه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
8- سلمه دادگر ، استادیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
9- شهرام دادگر ، مشاور رئیس موسسه و مدیر حوزه ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
10- علیرضا دادگر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کردکوی
11- یداله دادگر ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
12- سید محمد دادگران ، دکتری روانشناسی ‌اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس
13- ابوالقاسم دادور ، استاد دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س)
14- احمد دادوند کوهی ، استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه گیلان
15- حسین دارآفرین
16- سعید داراب
17- بیاض دارابی ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
18- حجت الله دارابی
19- رویا دارابی ، دانشیار، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، ایران
20- علی دارابی
21- مینا دارابی امین ، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
22- بهرام دارایی ، رئیس مرکز آزمایشگاه‌های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی
23- بابک داریوش ، رئیس موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی
24- رابرت داستال
25- محمد داستانپور ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
26- علی داسمه
27- لاکس میکنت داما ، Head, P.G. Department of Zoology,India
28- معصومه دامغانی
29- امیر دانا ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
30- تورج دانا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
31- احمد دانائی نیا ، رئیس مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی دانشگاه کاشان
32- رضا دانای سیج ، معاون اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد
33- مریم دانای طوس ، University of Guilan, Iran
34- حبیب اله دانایی ، استادیار دانشگاه پیام نور
35- حسن دانایی فرد ، هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
36- شهناز دانش ، مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
37- عصمت دانش ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
38- فرشید دانش ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
39- سید محسن دانش پژوه
40- داود دانش جعفری ، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
41- داوود دانش جعفری ، مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
42- حبیب دانش منش ، هئیت علمی دانشگاه شیراز
43- فرهاد دانش نیا ، دانشیار دانشگاه رازی
44- فاطمه دانش یزدی ، رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
45- عبدالهادی دانشپور ، عضوء هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
46- فرهاد دانشجو ، ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
47- کامران دانشجو ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
48- افخم دانشفر ، دانشیار
49- فاطمه دانشفر ، مربی دانشگاه کردستان
50- کرم اله دانشفرد ، دانشیار دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات تهران
51- محمد دانشگر ، استادیار بازنشسته، دانشگاه امام حسین (ع)
52- سارا دانشمند
53- مزدک دانشور
54- محمود دانشور کاخکی ، استاد
55- یوسف دانشی ، کارشناس ارشد مدیریت
56- جهانفر دانشیان ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
57- سعید دانیالی ، استادیار دانشگاه ایلام
58- زهره داودپور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
59- البرز داودی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه پیام نور و مدیرگروه معماری و شهرسازی دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
60- سعید داودی ، عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران - عضو هیأت علمی مرکز قلب تهران
61- ابوالفضل داودی رکن آبادی ، دانشیار، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی
62- علیرضا داودیان
63- سیدهاشم داورپناه ، استادیار، دانشگاه Griffit، استرالیا
64- عابد داورپناه ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
65- محمدرضا داورپناه ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
66- رضا داوری ، استاد گروه فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران
67- شیلان داوری ، دانشگاه علمی کاربردی مرکز سقز
68- فرشته داوری ، دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
69- کامران داوری ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
70- مجید داوری ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
71- مهدی داوری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه محقق اردبیلی
72- حامد داوری اردکانی ، استادیار
73- رضا داوری اردکانی ، پژوهشگر، استاد دانشگاه تهران
74- فاطمه داوری تنها ، دانشیار بیماری های زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
75- نسرین داوری دولت آبادی ، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
76- غلامحسین داوری نژاد ، استاد،گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
77- مسعود داوری نژاد ، دکتری برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه بینالود مشهد، ایران
78- محمود داوری نژاد مقدم ، مدیر گروه شهرسازی دانشگاه بینالود مشهد
79- اسماعیل داوود آبادی
80- ملیحه داوود آبادی ، کارشناس
81- ابولفضل داوودی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
82- پدرام داوودی
83- سید حسین داوودی ، دانشیار تغدیه دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
84- سید رسول داوودی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان
85- علی داوودی ، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
86- محمد داوودی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
87- محمدرضا داوودی ، محقق دانشگاه قطر
88- مهدی داوودی ، دکترای سیاست گذاری عمومی دانشگاه تهران
89- ضیاءالدین دایی کوزه کنانی ، استاد، دانشگاه تبریز
90- وان یانگ داییس
91- نرگس دباش ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
92- علی دباغ ، استاد بیهوشی قلبی؛ سردبیر ارشد، مرکز تحقیقات بیهوشی JCMA، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران و مدیرگروه بیهوشی و مراقبت های ویژه، مدیر برنامه فلوشیپ درد
93- عادل دباغ محمدی نسب ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
94- روحا دباغیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
95- رضا دبستانی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
96- مارسین دبوسکی
97- ولی الله دبیدی روشن ، استاد،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه مازندران
98- بهرام دبیر ، رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
99- محمد دبیر مقدم ، استاد زبانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
100- حکیمه دبیران ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم
101- حسین دبیری ، دانشیار میکروب شناسی پزشکی
102- روزبه دبیری ، استادیار، گروه مهندسی عمران، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
103- شهرام دبیری ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز
104- شهریار دبیریان ، رئیس کارگروه صنایع غذایی انجمن و مدیر تضمین کیفیت صنایع شیرایران
105- سید حسین دخانچی
106- کمال درانی ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
107- فریبرز درتاج ، امعاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی و استاد روان شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
108- حجت الله درخشان ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
109- حسن درخشان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
110- سحر درخشان ، استاد، دانشگاه کارولینای جنوبی
111- سیدعلیرضا درخشان
112- شهرام درخشان ، دانشگاه علم و صنعت ایران
113- مسعود درخشان ، استاد- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
114- نجلا درخشانی
115- هومن درخشانیان ، Universal Scientific Organization, Enns, Austria
116- رضا درخشنده
117- جلال درخشه ، استاد،دانشگاه امام صادق(ع)
118- صادق دردایی ، عضو هئیت علمی دانشکده فناوری های برتر دانشگاه تربیت مدرس
119- احسان درستکار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
120- رسول درسخوان ، شهرسازی دانشگاه آزاد تبریز
121- حمید درفشی ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز
122- محمد درگاهی ، دکتری جغرافیا و مدیریت شهری، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران
123- فائزه درمان ، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
124- دردانه دُره
125- فریبرز درودی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
126- س دروسان
127- ابوالفضل درویزه ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
128- زهرا درویزه ، دانشیار دانشگاه الزهراس
129- جمشید درویش ، گروه زیست شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد ، ایران
130- جهانگیر درویش بانی
131- رضا درویش زاده ، استاد دانشگاه ارومیه
132- علی درویش زاده ، عضو پیوسته و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم
133- محمد درویش زاده ، رییس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه
134- اسماعیل درویشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
135- فرهاد درویشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی فزوین
136- محمد درویشی ، رییس سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری
137- محمود درویشی ، هئیت علمی دانشگاه پیام نور
138- هدایت اله درویشی ، همکار امور آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور
139- یوسف درویشی ، استادیار دانشگاه پیام نور
140- داود درویشی سلوکلایی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
141- حمیدرضا دری ، ریاست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
142- نجمه دری ، دانشیار
143- بهروز دری نوکرانی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
144- بهروز دری نوگورانی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
145- فرهاد دریانوش ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شیراز، ایران
146- تورج دریایی ، دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسی‌زبان» و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جُردَن در دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
147- مهدی دریایی ، استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.
148- احسان دریکوند ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
149- فیروز دریکوندی ، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
150- سید مهدی دزفولیان ، مدرس و نماینده رسمی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و گروه پژوهیار در استان همدان
151- کاظم دزفولیان ، استاد، دانشگاه شهید بهشتی
152- فرهاد دژپسند ، رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری
153- امید دژدار ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
154- محمود دژکام
155- صنم دژم
156- فرزان دست بوس
157- بهروز دستار ، Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
158- سلمان دستان
159- سیداحمدرضا دستغیب ، استادیار
160- علی دستفان ، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شاهرود
161- محمدتقی دستورانی ، استاد و رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
162- فاطمه دستیار ، عضو هیات علمی موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
163- تقی دشتی ، دکتری حقوق عموی پردیس قم دانشگاه تهران
164- مجید دشتی ، استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
165- مهدی دشتی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی
166- مصطفی دشتی آهنگر ، عضو هیئت علمی دانشگاه ولایت
167- علی دشتی شفیعی
168- سکینه دشتیان نژاد ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
169- عقیل دشتیان نسب ، استادیار، معاون تحقیقاتی پژوهشکده میگوی کشور
170- اسفندیار دشمن زیاری ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، جمهوری اسلامی
171- حبیب اله دعائی ، هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچست
172- منصور دفتریان ، رییس انجمن مهندسی گاز ایران
173- سرتیپ پاسدار حسین دقیقی ، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
174- محمد دقیقی ، دانشیار
175- محمد دکامین ، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت، تهران
176- ماندانا دل آرا
177- علی دلاور ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان
178- علی دلاور
179- محمود رضا دلاور ، دانشیار، گروه مهندسی نقشه‌برداری، دانشگاه تهران
180- حسین دلاوری ، دانشگاه بجنورد
181- سعید دلاوری ، استادیار، دکترای سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
182- زهرا دلاوریان ، دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد
183- حسن دلبری ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
184- جواد دلجوی شهیر ، مدیر مسئول , مدرس دانشگاه - عضو هیئت تحریریه ماهنامه اقتصادی-اجتماعی درجه
185- اسماعیل دلخوش ، مسئول خانه نخبگان بسیج گیلان
186- حسین دلداری ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
187- مجتبی دلشاد ، دانشیار علوم باغبانی دانشگاه تهران.
188- محمد حسین دلشاد ، دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء
189- شهرام دلفانی ، رییس گروه مکانیک مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
190- ئاکو دلگشاد
191- لیلا دلیری
192- مقصود دلیری
193- عبدالحسین دلیمی اصل ، گروه انگل شناسی، دانشکده علوم پزشکی ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
194- سورش دمان ، استاد مدیریت
195- بهزاد دمری ، دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
196- عبدالله دن ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی داانشگاه آزاد بندر لنگه
197- علی دندانه مهر ، Istanbul Technical University, North Cyprus Campus, Turkey
198- عادل دنیایی
199- وحید دنیوی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
200- محمدرضا ده بزرگی
201- امیرحسین ده دستی ، مسئول مرکز رشد و خلاقیت کرج
202- علی دهار ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
203- بهروز دهان زاده ، استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
204- علی دهباشی
205- مهدی دهباشی ، استاد دانشگاه اصفهان
206- فرهاد دهدار ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
207- دکتر مجتبی دهدار ، مشاور تحصیلی اموزش و پرورش
208- زهره دهدشتی شاهرخ
209- سعید دهستانی ، استادیار گروه بهداشت محیط
210- عباس دهش ور
211- حسین دهشیار ، استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
212- غلامعلی دهشیری ، رئیس کل دادگستری استان یزد
213- محمدرضا دهشیری ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
214- امید رضا دهقان ، دانشگاه بجنورد
215- رحیم دهقان ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
216- رضا دهقان ، دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت کارآفرینی کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی
217- ریحانه دهقان ، کارشناس انجمن علوم وفناوری های شیمایی ایران
218- زهرا دهقان ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
219- سعید دهقان ، استاد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
220- مهندس صمد دهقان ، مدیر آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی
221- علیرضا دهقان ، دانشیار، دانشگاه تهران
222- فاطمه دهقان
223- محمدحسین دهقان ، رئیس مرکز پژوهشی سیستمهای فازی
224- مهدی دهقان ، Professor, Amir Kabir University of Techology
225- یوسف دهقان
226- محمدعلی دهقان تفتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
227- امین دهقان قهفرخی
228- بمانعلی دهقان منگابادی ، دانشیار دانشگاه یزد
229- محمدرضا دهقان مهرجردی ، معاون سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری یزد
230- عامر دهقان نجم آبادی ، دانشجوی دوره دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
231- عامر دهقان نجم آبادی ، مدرس دانشگاه - دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
232- احسان دهقانی ، استادیار عضو هیات علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه قم
233- حسام دهقانی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
234- روح اله دهقانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
235- سعید دهقانی ، کارشناس BIM در شرکت Stantec
236- طاهره دهقانی ، مدیر داخلی
237- علی دهقانی ، دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
238- فرهاد دهقانی ، رئیس مرکز ملی تحقیقات شوری
239- ماهرخ دهقانی ، استادیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی -دانشگاه محقق اردبیلی
240- محمدهادی دهقانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
241- دکتر مسعود دهقانی ، استادیار، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران
242- مهدی دهقانی ، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
243- سید علی نادر دهقانی الوار ، عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی لرستان
244- عباسعلی دهقانی تفتی ، استادیار گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
245- یحیی دهقانی شورکی ، استادیار- موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
246- سیدجلال دهقانی فیروزآبادی ، استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
247- امیررضا دهقانیان ، گروه آسیب شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
248- سیاوش دهقانیان ، استاد،دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
249- فرزاد دهقانیان ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی
250- مسعود دهمرده ، استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
251- رضا دهملایی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
252- نظام علی دهنوی
253- رضا دهنویه ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
254- زهرا دهودار ، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
255- ناصر دواتگر
256- علی دواتی ، استاد دانشگاه شاهد
257- پرویز دوامی ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
258- امیر حسین دوایی مرکزی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
259- افشین دوباش ، مدرس زبان انگلیسی و مدیر آموزشگاه زبان در استان کرمانشاه
260- ماریا دوتسنکو
261- داوود دورانیان
262- جما دوردی گرگانلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
263- محمد دورعلی ، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
264- اکبر دورگلاله ، گروه هماتولوژی abd Transfusion خون، دانشکده علوم پزشکی همدان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، جمهوری اسلامی
265- حسین دورمحمدی ، دانشگاه ایالتی اورگان
266- احمد دوست محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
267- حمید دوست محمدی ، رئیس بخش مهندسی مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
268- علی دوست محمدی ، دانشگاه شهرکرد
269- محمدمهدی دوستدار ، دانشیار- دانشگاه حامع امام حسین(ع)
270- علی دوستی
271- وحید دوستی
272- محمد دوستی زاده ، مربی دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
273- پویا دولابی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
274- شیوا دولت آبادی ، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی
275- شیدوش دولتشاهی ، مربی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
276- نگار دولتی ، مدرس دانشگاه
277- فرامرز دولتی اردجانی ، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران
278- علی دولتی مهر ، رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل
279- حسین دوماری ، دانشگاه جیرفت
280- داود دومیری گنجی ، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
281- داوود دومیری گنجی ، دانشیار ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
282- فتح الله دویرانی
283- بستان دی لونل
284- منصور دیاری ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
285- محمد تقی دیاری بیدگلی ، استاد،دانشگاه قم
286- نیکو دیالمه ، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)
287- ایمان دیانت ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
288- رضا دیانت ، استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
289- زهرا دیانتی دیلمی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
290- امید دیانی ، استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
291- محمود دیانی ، استادیار فلسفه دین دانشگاه مازندران
292- داراب دیبا ، استاد دانشگاه تهران
293- سید محمد علی دیباجی ، مشاور و مدرس سیستم های مدیریت پروژه و مدیرعامل مصور سازان پروژه
294- شهریار دیلم صالحی ، عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
295- صمد دیلمقانی ، استاد، گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تبریز
296- احمد دیلمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
297- حامد دیلمی عضدی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک
298- مهدی دیمی دشت بیاض ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
299- فائز دین پرست ، استادیار- دانشگاه علامه طباطبایی
300- سیاوش دیندارلو ، مدرس دانشگاه فرهنگیان وپیام نور واحد مرودشت
301- کاووس دیندارلو ، دانشیار بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
302- علی دینی ترکمانی
303- سیدمحمدرضا دیهیمی ، عضو شورای اسلامی شیراز
304- حنانه دیوان بگی ، ویراستار نگلیسی
305- جواد دیواندری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
306- علی دیواندری ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران
307- اسداله دیوسالار ، دانشیار دانشگاه پیام نور
308- علی دیوسالار ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بایل

ذ

1- سعید ذاکر بستان آباد
2- سعید ذاکر بستان آبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
3- محمدرضا ذاکرزاده
4- غلامرضا ذاکرصالحى ، دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
5- جبار علی ذاکری ، ریاست دانشگاه علم وصنعت ایران
6- محمد ذاکری ، استاد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
7- محمد حسین ذاکری
8- مهناز ذاکری ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
9- ناصر ذاکری
10- سمیه ذاکری ورجوی ، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، مدرس دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب آذربایجان شرقی، مراغه
11- سید ابوالفضل ذاکریان ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
12- حسین ذبحی
13- ابوالقاسم ذبیح الله
14- سید مجید ذبیح زاده
15- آسیه ذبیح نیا ، دانشیار
16- حسین ذبیحی ، دانشیار، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
17- علی ذبیحی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
18- محمد ذبیحی ، دانشیار دانشگاه قم
19- کامران ذکاوت ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
20- رویا ذکاوتی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز
21- حسین ذکاوتی زاده
22- علی ذکاوتی قراگوزلو ، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
23- عبدالحمید ذکایی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
24- محمدسعید ذکایی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
25- امیرحسین ذکرگو
26- غلامرضا ذکیانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
27- محمد ذوالحواریه
28- فرزانه ذوالعلی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
29- حسن ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
30- محمدمهدی ذوالفقارزاده ، استادیار دانشگاه تهران
31- حسن ذوالفقاری ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
32- رقیه ذوالفقاری ، رییس مرکز تحقیقات بلوط
33- سهیل ذوالفقاری
34- سید علیرضا ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه بیرجند
35- شکیبا ذوالفقاری ، مربی، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی دانش‌پژوهان
36- عباس ذوالفقاری ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
37- محسن ذوالفقاری ، استاد دانشگاه اراک
38- خدیجه ذوالقدر ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
39- علیرضا ذوالقدر اصلی ، استاد
40- محمدرضا ذوالقدری ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
41- محمدهادی ذوالنوریان
42- حسن ذوقی
43- مهدی ذوقی
44- سودابه ذوقی پور ، عضوء انجمن مدیریت آموزشی ایران

ر

1- جهانبخش رئوف ، استاد دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- بهمن رئوفی
3- سهیل رئوفی
4- سید حمیدرضا رئیس السادات ، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
5- سمیه رئیس دانا ، Islamic Azad University, Qazvin Branch
6- فریبرز رئیس دانا
7- مهرداد رئیس دهکردی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
8- رضا رئیس طوسی ، دانشیار دانشگاه تهران
9- امیرمازیار رئیس قاسمی ، مسئول محترم دبیرخانه آبا
10- احمد رئیسی ، دانشیار حشره شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
11- احمدرضا رئیسی ، دانشیار مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
12- زبیر رئیسی ، عضو هیات علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
13- کیوان رئیسی ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
14- لیلا رئیسی ، استادیار بهداشت باروری
15- مهدی رئیسی ، دانشیار دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
16- غلامرضا رئیسیان ، دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد
17- محمود رائینی ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
18- فرانک راثی پور ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
19- سیدسعید راثی نظامی ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
20- رضا راثی نوژه دهی ، استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
21- مانیش راج پاندی ، دانشگاه اقیانوس چین ، چین
22- مجید راحمی ، استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
23- محمدهادی راد ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
24- مهرناز راد ، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- ابوالقاسم راد فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
26- عطامحمد راد منش ، استاد دانشگاه
27- عثمان رادپی ، دکتری فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
28- لقمان رادپی ، دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران
29- ابوالقاسم رادفر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران
30- محمدرضا رادفر ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
31- حامد رادمرد
32- عبداله رادمرد ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
33- مزدک رادملکشاهی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
34- بیژن رادمهر ، استاد تمام دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
35- مسعود رادمهر ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول
36- هادی رادنژاد ، محیط زیست و طبیعی منبع، آزاد اسلامی دانشگاه اصفهان (خوراسگان) ، ایران
37- محمد رادور
38- رضا رازانی ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
39- مهدی رازانی ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
40- ناصر رازقی ، استاد- دانشگاه تهران - شرکت پارس جویاب