وحید اصفهانیان

 وحید اصفهانیان دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

وحید اصفهانیان

Vahid Esfahanian

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
2 (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
3 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
4 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
5 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
6 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
7 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
8 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
9 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
10 (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
12 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
13 (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
14 (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
15 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
20 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
21 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
22 (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
25 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
27 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
28 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه بین المللی CNG
29 (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
30 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
31 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
32 (دریافت مقاله) ششمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
34 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
36 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
37 (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
38 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
39 (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
40 (دریافت مقاله) دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
41 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
42 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
44 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
45 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
46 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
48 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
49 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
50 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
51 (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
52 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
53 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
54 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
55 (دریافت مقاله) سومین همایش موتورهای درونسوز
56 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
57 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی CNG
59 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
60 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
61 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
62 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
63 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
64 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
65 (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
66 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
67 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
68 (دریافت مقاله) سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
69 (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
70 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
71 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک
72 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
73 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی ایمپلنت های دندانی
74 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
75 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
76 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
77 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
78 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
79 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
80 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
81 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس دینامیک شاره ها
82 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
83 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
84 (دریافت مقاله) چهارمین همایش موتورهای درونسوز
85 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
86 (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
87 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
88 (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
89 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
90 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز
92 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
93 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
94 (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
95 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
96 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)
97 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
98 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
99 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
100 (دریافت مقاله) پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
101 (دریافت مقاله) سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا
102 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
103 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
104 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
105 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
106 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها
107 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
108 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
109 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
110 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
111 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی قوای محرکه نوین (با محوریت خودروهای برقی)
112 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
113 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
114 (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
115 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها