محمد تقوی

 محمد تقوی استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

محمد تقوی

Mohamad Taghavi

استاد،دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 8، شماره: 15
5 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و سلامت دوره: 1، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی دوره: 12، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 27، شماره: 161
10 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ دوره: 2، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 8، شماره: 18
14 (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 19
15 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
3 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
5 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی
8 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
11 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
12 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
13 (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
14 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
16 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه