حسین غضنفرپور

 حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

حسین غضنفرپور

Hosein Ghazanfarpour

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
2 تحلیل تطبیقی سنجش کیفیت زندگی در بافت های قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
3 تحلیل فضایی ریسک رواناب های مساله ساز با تکیه بر معیارهای برنامه ریزی شهری (مورد شناسی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
4 تحلیل پراکنده رویی شهر کرمان با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
5 تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانه شهر کرمان با مدل vikor و Saw (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
6 جغرافیدانان مسلمان و تمدن اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
7 سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تاکید بر امنیت پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
8 مدل بهینه تخلیه اضطراری جمعیت پس از حادثه در اماکن شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی منطقه 3 شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
9 مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
10 کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنتروپوسن انگاره ای در سنجش تغییرات محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
2 ارزیابی موقعیت کنونی مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزشی شهر کرمان و کاربریهای شهری مؤثر بر عملکرد آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 بررسی جایگاه سازمان های غیر دولتی در مدیریت بحران های طبیعی بویژه زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
4 بررسی نقش اجتماعی، فرهنگی و کالبدی میادین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
5 برنامه ریزی راهبردی، ساماندهی میادین شهری با تاکید بر میادین منطقه یک شهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
6 بیابان زایی و اثرات زیست محیطی آن «مطالعه موردی شهرستان سیرجان» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
7 تحلیل توزیع فضایی- مکانی مجموعه های ورزشی با استفاده از سیستم GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
8 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر جوپار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
9 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر جدول SWOT (مطالعه موردی: شهر چترود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
10 تحلیلی بر نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت ریسک محدودههای حاشیه نشین به هنگام وقوع سوانح (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
11 ساماندهی فضای حاشیه رودخانه شور رفسنجان با رویکرد توسعه گردشگری سبز پایدار با نگاه به آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
12 سنجش تاثیر هواشناسی کشاورزی بر کشت گندم دیم مطالعه موردی: شهرستان روانسر(سال زراعی 91-90) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
13 سنجش میزان قدرت لرزه ای برتخریب سازه های شهری با استفاده ازgis مطالعه موردی: منطقه یک شهرکرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
14 ضرورت ساماندهی مبلمان میادین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
15 پایدارسازی منابع درآمدی شهرداری زیدآباد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
16 ژئوسیستم های ناپایدار و منابع انرژی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
17 کاربرد آنالیز نزدیک ترین همسایه در شناسایی الگوی پراکنش مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
18 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دربرنامه ریزی و مدیریت گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری