محمد حقیقی

 محمد حقیقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

محمد حقیقی

Mohammad Haghighi

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparison between Single and Double Tourniquet Technique in Distal Upper Limb Orthopedic Surgeries with Intravenous Regional Anesthesia (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 6، شماره: 1
2 ارائه الگوی راهبردهای تجاری سازی محصولات و فناوری های نوین در شرکت های دانش بنیان نوپا (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 28، شماره: 2
3 ارایه مدل بلوغ الکترونیکی برای فرآیندهای ارایه خدمات در صنعت بیمه کشور و آزمون آن در شرکت بیمه پارسیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 23، شماره: 3
4 اولویت بندی مخاطبان و مسیرهای اطلاع رسانی برای آماده سازی شهروندان در مقابله با بحران زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 3
5 Does Tranexamic Acid Reduce Bleeding during Femoral Fracture Operation (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 2
6 Effect of sorbitol/oxidizer ratio on microwave assisted solution combustion synthesis of copper based nanocatalyst for fuel cell grade hydrogen production (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 2، شماره: 4
7 Effectiveness of Multi-sensual Marketing on Loyalty to Tourism Destination Brand (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات علمی دوره: 1، شماره: 3
8 Is Spinal Anesthesia with Low Dose Lidocaine Better than Sevoflorane Anesthesia in Patients Undergoing Hip Fracture Surgery (دریافت مقاله) مجله استخوان و جراحی عمومی دوره: 5، شماره: 4
9 بازنمایی مدل تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در چارچوب نظریه کنش ارتباطی هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 52
10 بررسی فراوانی سوء مصرف آمفتامین و مت آمفتامین در بیماران بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان فرشچیان همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی فراوانی سوء مصرف مواد در بیماران بستری در بخش های روانپزشکی بیمارستان فرشچیان همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 1
12 برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه : شرکت های صنعت ساختمان) (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 5، شماره: 3
13 تاثیر الگوی ارزش های خرید بر قصد خرید مجدد مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 37
14 تاثیر انتظارات مصرف کنندگان از کیفیت رویارویی خدماتی بر ادراک آن ها از کیفیت رویارویی خدماتی در خدمات بهداشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 19
15 تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تاثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
16 خلق ارزش های خرید مطلوبیت گرایانه و لذت گرایانه بر رضایت و وفاداری به مراکز خرید1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
17 طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکت های مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
18 مولفهها و محتوای وبسایتهای تسهیلگر گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A REVIEW OF INSTRUMENTS IN SEXUAL ADDICTION ASSESSMENT (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
2 Analysis and Prediction of How Advertisement Influences Brand Equity Using New Methods of Artificial Intelligence: A Case Study on Branches of Pasargad Bank in Tehran ,Iran (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند (محاسبات نرم) در علوم و صنایع
3 APPLYING NON-THERMAL PLASMA TO NI/AL2O3 AND NI/AL2O3-MGO NANOCATALYST SYNTHESIS USED FOR SYNGAS PRODUCTION FROM CH4/CO2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
4 آنالیز ترمودینامیکی تبدیل اتانول با CO2 جهت تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
5 اثر افزودن سریا روی خواص و عملکرد کاتالیست نانوساختارCe-SAPO-34 برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 اثر افزودن لانتانیم روی خصوصیات کاتالیست نانوساختار 34-LaAPSO جهت استفاده در تبدیل متانول به الفینهای سبک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 اثر تزریق گاز در پراکندگی نانواکسید فلزات Cu-Zn-Al روی پایه زئولیتی جهت استفاده در تولید سوخت سبز از گاز سنتز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
8 اثر نسبت Si/Al روی خواص فیزیکی شیمیایی – LaAPSO-34 نانوساختارجهت استفاده در تبدیل متانول به الفینهای سبک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 ارتباط سودمند دوجانبه با تامین کنندگان در فرآیند خرید ( نگاهی نو به ارزیابی تامین کنندگان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
10 ارزیابی اثربخشی تبلیغات شرکت صنعتی زرین غزال (دایتی) با استفاده از مدل AIDA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
11 ارزیابی امکان رهبری هزینه و تنوع گرایی در مجتمع های تجاری در راستای به کارگیری استراتژی اقیانوس آبی (Blue Ocean) (مطالعه مجتمع های تجاری زنجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
12 ارزیابی تبدیل مستقیم متان به متانول در فشار اتمسفری و ارائه راهکار برای افزایش میزان انتخاب پذیری نسبت به متانول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 ارزیابی ترمودینامیکی تاثیر بخار آب در عملکرد احتراق مخلوط گاز طبیعی و تولوئن در فلزهای صنایع نفت (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
14 ارزیابی سینتیکی میزان آلایندههای حاصل از احتراقِ بنزن و متان در یک محفظه لولهای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
15 ارزیابی عملکرد تبدیل مستقیم و غیرمستقیم گاز سنتز به دی متیل اتر به عنوان ماده اولیه صنایع شیمیایی و سوختهای نیروگاهی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 ارزیابی عملکرد کاتالیستهای فرآیند گوگرد زدایی از برشهای نفتی و پتانسیلهای زیست محیطی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 ارزیابی عملکرد مخلوط متانول اتانول به عنوان گروه پذیرنده آسیل در واکنش سونوشیمی استری کردن اولئیک اسید با لیپاز تثبیت شده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
18 ارزیابی عملکرد نانوفتوکاتالیست BiOCl(57%)-Bi24O31Cl10(43%) با تغییر پارامترهای عملیاتی و بررسی پایداری آن در تخریب آلاینده آنتی بیوتیکی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
19 ارزیابی منابع آلودگی هوا حاصل از صنایع نفت و گاز (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
20 ارزیابی منابع گاز طبیعی ایران و مقایسه روشهای بهره برداری از آن درصنایع نفت گاز وپتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
21 استری کردن اولئیک اسید با استفاده از انرژی التراسوند در حضور آنزیم Novozym 435 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 اصلاح نانوکاتالیستCoMo/Al2O 3با استفاده از فسفر و تهیه شده به روش اولتراسوند برای حذف تیوفن از برشهای هیدروکربنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 افزودن زیرکونیا و سریا به کاتالیست نانوساختار 3O2CuO/Al به روش احتراقی اوره نیترات برای تبدیل بیومتانول به هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
24 اندازه گیری میزان رضایتمندی کاربران نهایی از خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه : بانک های پارسیان، پاسارگاد، اقتصاد نوین) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
25 CARBON DIOXIDE EMISSIONS MITIGATION POTENTIAL OF AUTO-THERMAL METHANOL SYNTHESIS PROCESS UTILIZING RECUPERATIVE DOUBLEMEMBRANE REACTOR (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
26 Catalytic Performance of Ni-Co/Al2O3-MgO-ZrO2 Nanocatalyst at Different MgO Contents Using Zirconyl Nitrate Solution Precursor for CO2 Reforming of Methane (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 Catalytic Potential Applications of Modified Natural Zeolites (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
28 Characterization and Catalytic Activity of CeO2/Al2O3 Nano-catalyst on VOC Abatement (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
29 Comparative Synthesis and Physicochemical Properties of Nanostructured SAPO-34 Molecular Sieve Using TEA and Morpholine Templates (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
30 Comparison of Two Different Hydrogen Redistribution Strategies along an Auto-thermal Double-membrane Reactor on Co-production of Pure Hydrogen and Methanol (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
31 Dehydrogenation of Ethane to Ethylene with Carbon Dioxide over Chromium Oxide Catalyst Utilizing NH4NO3 Treated Clinoptilolite as Support (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 Direct Conversion of Syngas to DME over Nanocatalysts of CuO-ZnO-Al2O3 and HNO3 Modified Clinoptilolite (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
33 Dry Reforming of CH4 over Sol-Gel Synthesized Ni-Co/Al2O3-MgO Nanocatalyst Promoted with Different Amount of ZrO2 Using Zirconyl Nitrate Solution (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
34 Effect of Aging Time on Synthesis of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst Used in Direct Conversion of Syngas to DME at High Pressures (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
35 Effect of Combination of Templates on SAPO-34 Synthesis and Methanol to Light Olefins Reaction Performance (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
36 EFFECT OF CRYSTALLIZATION TIME ON HYDROTHERMAL SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF CUO/ZNO/AL2O3 NANOPOWDER (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
37 Effect of HCl Concentration on Properties of Modified Clinoptilolite (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
38 Effect of Precursor on Physicochemical Properties and Catalytic Performance of Ni-Co over Mixed Nano-oxides of Al-Mg-Zr Used in Dry Reforming of CH4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 EFFECT OF SYNTHESIS CONDITIONS OF BOEHMITE ALOOH FROM AL OH 3 ON ITS PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
40 Effect of TEA/Morpholine Ratio on Synthesis and Physicochemical Properties Nanostructured SAPO-34 Used in Catalytic Conversion of Methanol to Olefins (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
41 EFFECT OF TEMPLATE ON SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF NANOSTRUCTURED CE-DOPED SAPO-34 USED IN CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
42 Effect of Ultrasonic Treatment on the Gel Formation of MnSAPO-34 Catalysts in MTO Process (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
43 Enhancement of methanol production as a hydrogen source for fuel cells in a hydrogen perm-selective membrane reactor effect of flow type (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
44 EVALUATION OF ZEOLITE SUPPORTED CATALYST PERFORMANCE IN DIRECT CONVERSION OF SYNGAS TO DME (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
45 Fabrication of Efficient n-p Heterojunction Nanocatalysts via Novel Synthesis Method toward Sonophotocatalytic Decolourization of Textile Effluent (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 Fuel Cell-Grade Hydrogen Production from Methanol Steam Reforming over CuO/ZnO/Al2O3 Nanocatalyst: Effect of Ultrasound Irradiation and Urea/Nitrate Ratio (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
47 Heterogeneous Photocatalytic Degradation of Ofloxacin using Mesoporous BixOyClz Nanophotocatalysts: One-Pot Combustion Route (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
48 HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF NANOSTRUCTURED MIXED OXIDES OF COPPER, ZINC AND ALUMINIUM AT DIFFERENT TEMPERATURES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
49 IMPREGNATED VS. PLASMA MODIFIED CATALYSTS FOR DRY REFORMING OF METHANE OVER NI-CO/AL2O3-ZRO2 NANOCATALYST (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
50 Impregnation vs. Sol-Gel Synthesis and Physicochemical Characterizations of Ni/Al2O3-MgO Nanocatalyst Used for Dry Reforming of Methane (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 Influence of Impregnation Ratio on the Properties of Activated Carbon Prepared via ZnCl2 Activation (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
52 Investigating the effect of brand image, relationship marketing and word of mouth propaganda on the intention of reuse among tourists visiting Kish Island hotels (From the perspective of internal tourists) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
53 METHANOL CONVERSION TO LIGHT OLEFINS OVER NANOSTRUCTURED SAPO-34: CONVENTIONAL VS. ULTRASOUND ASSISTED (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
54 Mixed-Template Synthesis of Nanostructured CoAPSO-34 Catalyst Using TEA-DEA-MOR for Methanol to Light Olefins Conversion (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
55 Modified natural clinoptilolite as novel catalyst for ethylbenzene dehydrogenation in the presence of N2O (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
56 ON THE CATALYTIC CONVERSION OF METHANOL TO LIGHT OLEFINS OVER METAL-INCORPORATED SAPO-34 MOLECULAR SIEVES (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
57 Partial Oxidation of Methane to C2-Hydrocarbons: A Thermodynamic Analysis (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
58 PLASMA-ULTRASOUND ASSISTED SYNTHESIS AND PHYSICOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF PT/AL2O3-CEO2 NANOCATALYST USED FOR TOLUENE ABATEMENT FROM WASTE GAS STREAMS AT LOW TEMPERATURE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
59 Preparation and characterizations of nanosized ZSM-5 type ferrisilicates (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
60 Simulation of CO2-Reforming over Rh/Al2O3 Catalyst Using ,HYSYS Software (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
61 Sono-Synthesis of Ca/Al-MCM-41as an effective Nanocatalyst for Biodiesel Production from Sunflower Oil (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و HSE
62 Spray Drying of Nanostructured Kaolin-Bound SAPO-34 Catalyst for Conversion of Methanol to Light Olefins in Fluidized Bed Reactor: Comparison of Silica and Alumina Sol as Binder (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی
63 Surface modification of Mayenite fabricated via microwave combustion method by KOH for biodiesel production (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
64 Synthesis and Physicochemical Characterization of Nanostructured ZrAPSO-34 Molecular Sieve with Various Zr-Content Used in Catalytic Conversion of Methanol to Light Olefins (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
65 Synthesis of CeO2 Nano-catalyst via Precipitation Method for Total Oxidation of Toluene (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
66 Synthesis of CuO(45)/ZnO(40)/Al2O3(15) Nanocatalyst Using Boehmite and Aluminum Nitrate for Steam Reforming of Methanol for Hydrogen Production (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
67 Synthesis of metal nano-oxides from Al, Mg and Ni nitrates via sol-gel method used for hydrogen production via methane reforming (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
68 Synthesis of Ni(10%)-Co(8%)/Al2O3-MgO nanocatalyst with Al/Mg=5 using ultrasound energy for H2 production via reforming process (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
69 Synthesis, Characterization and Catalytic Performance of Silicoaluminophosphate Catalysts Prepared by DEA&Mor Mixed Template (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
70 The concepts of Pharmaceutical Powder Mixing: the View point of Theory and Practice (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
71 The effect of celebrity credibility in advertising on customer attitudes toward the advertised brand (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
72 Theoretical Investigation of a Single-Type Water-Permselective Membrane Methanol Reactor (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
73 Thermodynamic Analysis of Direct Partial Oxidation of Methane to Benzene (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
74 Thermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Ethanol to Light Olefins Process (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
75 Thermodynamic Analysis of Overall Reaction Network in Methanol to Light Olefins Process (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
76 thermodynamic analysis of xylene/natural gas combustion (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
77 Tuning Photochemical Traits of Magnetic Nanoheterojunction toward Degradation of Organic Contamination via Simultaneous Irradiation of Visible Light and Ultrasonic Waves (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
78 Ultrasound Assisted Preparation of CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 Nanocatalyst for Direct Conversion of Syngas to DME (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
79 ULTRASOUND ASSISTED SYNTHESIS OF PT/AL2O3-CEO2 NANOCATALYST FOR TOTAL OXIDATION OF TOLUENE USED IN WASTE GAS STREAM TREATMENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
80 Viscosity of Anionic Bituminous Emulsions as a Function of Bituminous Percentage (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
81 بازاریابی ارتباط منداستراتژیک و ارتباط آن با علاقه و تعهدمشتریان نسبت به برند مطالعه موردی: صنعت لوازم خانگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
82 بررسی اثر امواج مایکرویو به عنوان روشی نوین در تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
83 بررسی اثرنسبت Si/Al برخواص فیزیکی - شیمیایی کاتالیست SAPO-34 جهت استفاده درفرآیند تبدیل متانول به الفین ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
84 بررسی ارتباط موئلفه های استراتژی بازاریابی سبز و رضایت مشتریان(مطالعه موردی: بانک صادرات استان خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
85 بررسی اکتشافی اطلاعات و خدمات ارائه شده توسط وب سایت های تسهیل گر گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
86 بررسی الگو و روند سوء مصرف مواد اعتیادآور در نوجوانان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی (ADHD) شهر همدان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
87 بررسی تاثیر برگزاری رویدادهای فرهنگی جشنواره موسیقی( بر جذب گردشگر به جزیره کیش )مطالعه موردی: جزیره کیش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
88 بررسی تاثیر تقویت کننده فسفر روی عملکرد کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
89 بررسی تاثیر تقویت کننده های سریا و زیرکونیا بر عملکرد نانوکاتالیست های مس بنیان سنتز شده به روش اگزالات ژل هم رسوبی - در فرآیند ریفورمینگ متانول جهت تولید گاز هیدروژن مصرفی در پیل های سوختی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
90 بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
91 بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر میزان فروش محصولات لبنی شرکت پگاه فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
92 بررسی تاثیر فسفر روی خواص ساختاری نانوکاتالیست NiMo/Al2O3 سنتزی به روش تلقیح برای استفاده در فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون بنزین و دیگر برش-های نفتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
93 بررسی تاثیر فلوئور روی خواص ساختاری نانوکاتالیست CoMo/F-Al2O3 سنتزی به روش تلقیح برای استفاده در فرایند هیدرودی سولفوریزاسیون سوخت ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
94 بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی آنلاین بر ارزش ویژه برند کسب و کارهای آنلاین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
95 بررسی تأثیرمزایای ارتباطات و عوامل کیفی خدمات بر تبلیغات شفاهی دهان به دهان،مشتریان خطوط هوایی در شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
96 بررسی ترمودینامیکی اکسیداسیون حرارتی تولوئن با گاز طیبیعی در مشعل های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
97 بررسی رابطه بین مادی گرایی و تطبیق پذیری مصرف کنندگان و گرایش آنها به مصرف منزلت گرا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
98 بررسی رابطه مدیریت تجربه مشتری و رضایت مشتری (مورد مطالعه بانک ملت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
99 بررسی راه کارهای کنترل، دفع و ذخیره سازی صحیح دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
100 بررسی روابط بانکی SME ها با تمرکز بر بانکداری الکترونیکی، مطالعه موردی (بانکهای صادرات استان مرکزی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
101 بررسی شکل دهی نانوکاتالیسست های ناهمگن و تاثیر آن برعملکرد کاتالیستی آنها درفرایندهای صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
102 بررسی عملکرد انواع تقویت کننده ها ی کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
103 بررسی عملکرد حذف آلاینده های گازی از هوای آلوده با استفاده از نانوکاتالیست های پایه CeO2-Clinoptilolite (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
104 بررسی عملکرد کاتالیست های پایه زئولیتی فرآیند ریفورمینگ خشک متان برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
105 بررسی عملکرد کاتالیستهای فرآیندهای تولید بنزین از متانول (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
106 بررسی عوامل رضایت مندی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در کارخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
107 بررسی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
108 بررسی عوامل موثر برارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی بانک ملت یزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
109 بررسی مدل تصمیم گیری و رفتار مصرف کنندگان اینترنتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
110 بررسی مقایسهای اثربخشی روشهای تبلیغات تجاری از دیدگاه مشتریان صنعت لوازم خانگی درشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
111 بررسی میزان شیوع رفتارهای خطر:استعمال دخانیات و سوی مصرف الکل در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
112 بررسی نسبت عامل فعال ساز ZnCl2 در سنتز کربن فعال از مخروط کاج جهت استفاده در کاربردهای زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
113 بررسی نقش پایه در عملکرد کاتالیست های فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون برای گوگرد زدایی عمیق از سوختهای دیزلی و بنزین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
114 بررسی نقش فهم مصرف کنندگان ازبرندبروابستگی برند درتلفن های هوشمند (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
115 بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی شرکتهای خدمات حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
116 برنامه ریزی استراتژیک توسعه ترانزیت کانتینری بنادر جنوب ایران با استفاده از مدلSWOT (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
117 برنامه ریزی استراتژیک ضرورت توسعه و گسترش ترمینال های کانتینری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
118 بسته بندی سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
119 بکارگیری انرژی اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیست NiAl2O3 برای تولید هیدروژن از ریفورمینگ خشک متان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
120 بکارگیری انرژی اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیستiMoP/Al2O 3 جهت استفاده در کوگردزدائی برشهای نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
121 بکارگیری انرژی اولتراسوند درسنتزMnCoSAPO-34 نانوساختاربا استفاده ازقالب TEAOH جهت استفاده درفرایند MTO (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
122 بکارگیری روش رسوبی و تلقیح برای سنتز نانوکاتالیست Ni/CeO2-ZrO2 جهت استفاده در اکسیداسیون هوای مرطوب فنل: تأثیر نسبت کاتالیست به پساب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
123 بکارگیری کاتالیست پلاتین مستعمل درحذف تولوئن از هوای آلوده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
124 بکارگیری مواد پیشرو نیترات برای سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 در زمان های مختلفی از تابش امواج اولتراسوند در تولید DEM به عنوان سوخت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
125 پایلوت نیمه صنعتی اکسیدایون حرارتی و مدلسازی با استفاده از نرم افزار fluent (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
126 پتانسیلهای فناوری پلاسما در فرآوری و تولید نانوکاتالیستهای صنعتی با هدف افزایش راندمان آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
127 پیشبینی رضایتمندی مشتریان با استفاده از روشهای نوین هوشمصنوعی مطالعه موردی: هتلهای شهرستان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
128 پیشبینی ورشکستگی سهام شرکتهای حاضر در بورس با استفاده از سیستم های طبقه بند XCS بهبود یافته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
129 تاثیر افزودن رقیق کننده و نسبت دبی سوخت و هوا در انتشار NOx از شعله-های ناهمسو گاز سنتز (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
130 تاثیر افزودن سریا روی عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3-CeO2 سنتزی به روش سل - ژل درتبدیل متان و دی اکسید کربن به گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
131 تاثیر التراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Co(5%)/Y جهت استفاده در فرایند ریفورمینگ خشک متان برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
132 تاثیر اولتراسوند در سنتز و ارزیابی نانوکاتالیستNi-Co/Al2O3-ZrO2 جهت استفاده در تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CO2 و 4 CH (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
133 تاثیر بانکداری اختصاصی بر ایجاد مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران استان فارس و بوشهر) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
134 تاثیر توان اولتراسوند روی خواص فیزیکی - شیمیایی و عملکردنانوکاتالیستCuO/ZnO/ZrO2/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن از ریفورمینگ متانول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
135 تاثیر دمای کلسیناسیون روی خواص فیزیکی - شیمیایی و عملکردنانوکاتالیستCe0.8Zr0.2O2/Al2O3 جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن به روش اکسیداسیون کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
136 تاثیر زمان تابش اولتراسوند در سنتز سونوشیمی نانوکاتالیستCuO/ZnO/CeO2/Al2O3 برای تولید هیدروژن با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
137 تاثیر زمان کریستالیزاسیون بر خواص فیزیکی و شیمیایی کاتالیست نانوساختار SAPO-34 سنتز شده با استفاده از ماده الگوساز ترکیبی TEA/Morpholine جهت استفاده در فرایند تبدیل متانول به الفین های سبک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
138 تاثیر مقادیر مختلف نقره در سنتز و ارزیابی عملکرد نانوکاتالیستAg/Al2O3 با استفاده از انرژی اولتراسوند برای اکسیداسیون منواکسید کربن جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
139 تاثیر نسبت Al/Mg درعملکرد نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO سنتزی با استفاده ازانرژی اولتراسوند برای استفاده درتبدل خشک متان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
140 تاثیر نسبت سوخت اتیلن گلیکول در سنتز احتراقی مایکروویو نانوکاتالیستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن ازریفورمینگ متانول در حضور بخار آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
141 تأثیر اختلاط در سنتز کاتالیست نانوساختار ZnAPSO-34 به روش هیدروترمال جهت استفاده در فرآیند تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
142 تأثیر افزودن آب روی تبدیل متانول به بنزین روی کاتالیستنانو ساختار CuO-ZnO/HZSM-5 سنتزی با استفاده از انرژی اولتراسوند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
143 تأثیر افزودن زیرکونیا در خصوصیات و عملکرد نانوکاتالیست NiMo/Al2O3-ZrO2 تهیه شده به روش تلقیح جهت استفاده در گوگردزدایی از سوختهای هیدروکربنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
144 تأثیر افزودن زیرکونیا در عملکرد نانوکاتالیست Ni/ZSM-5 در تولید هیدروژن ازگازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
145 تأثیر افزودن سریا در عملکرد نانوکاتالیستPt/CeO2-Clinoptilolite در حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون کاتالیستی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
146 تأثیر التراسوند در سنتز نانوکاتالیست Cu/Clinoptilolite-CeO2 جهت استفاده در تصفیه هوا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
147 تأثیر توان اولتراسوند در سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 از مواد پیشرو استات به روش همرسوبی برای تبدیل گاز سنتز به DEM (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
148 تأثیر دمای سنتز هیدروترمال بر خصوصیات فیزیکی شیمیایی SAPO-34 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
149 تأثیر روش سنتز در عملکرد نانوکاتالیست 2CeO-Ni/Clinoptilolite درحذف کاتالیستی تولوئن از هوای آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
150 تأثیر مدت زمان کریستالیزاسیون در سنتز کاتالیست نانوساختارZnASPO-34 جهت استفاده در تبدیل متانول به محصولات با ارزش (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
151 تأثیر مقدار کبالت در کاتالیست نانوساختار Co/Y سنتزی به روش اولتراسوند جهت استفاده در ریفورمینگ خشک متان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
152 تأثیر مقدار نیکل در کاتالیست نانوساختار Ni/Y سنتزی به روش اولتراسوند جهت استفاده در تبدیل CH4 و Co2 به گاز سنتز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
153 تأثیر نسبت کاتالیست به پساب در حذف فنل از آب با استفاده از نانوکاتالیست Cu/CeO2-ZrO2 سنتزی به روش تلقیح (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
154 تأثیر نسبت منگنز و نیکل در سنتز کاتالیست نانوساختار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
155 تأثیر نوع سوخت در سنتز احتراقی نانو کاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 جهت استفاده در تبدیل یک مرحله ای گاز سنتز به دی متیل تر به عنوان سوخت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
156 تبدیل متانول به الفینها با استفاده از کاتالیست نانوساختارK-SAPO- 34 سنتز شده به روش سونوشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
157 تبدیل متانول به الفینهای سبک روی کاتالیست نانوساختار NiAPSO-34 سنتزی با استفاده از قالب ترکیبی TEAOH/DEA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
158 تبدیل متانول به بنزین روی HZSM-5 نانوساختار در غلطتهای مختلفی از خوراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
159 تبدیل مخلوط اتان و دی اکسیدکربن به اتیلن روی کاتالیست نانوساختارGaZSM-5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
160 تبدیل مستقیم متان به متانول در فشارهای بالا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
161 تبیین تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری شرکت ها (دریافت مقاله)
162 تبیین تاثیر بازارگرایی بر عملکرد تجاری شرکتها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
163 تدوین استراتژی زنجیره تامین شرکت فولاد کاویان خوزستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
164 تزریق مقادیر مختلف اکسیژن در سنتز احتراقی مایکروویو نانوکاتالیستCuO/ZnO/Al2O3 جهت استفاده در تولید هیدروژن پیلهای سوختی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
165 تولید گاز سنتز روی کاتالیست نانوساختار Ni-Co/Y سنتزی به روش التراسوند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
166 تولید هیدروژن از متان و CO2 با بکارگیری نانوکاتالیست Al2O3Co-Ni سنتزی به روش تلقیح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
167 تولید هیدروژن با استفاده از نانوکاتالیست CeO2-Al2O3Ni تهیه شده با بکارگیری فناوری پلاسما (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
168 تولید هیدروژن برای پیلهای سوختی با استفاده از ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب روی مخلوط اکسیدهای نانوساختار Al و Ce ،Zn ،Cu سنتزی با بکارگیری توانهای مختلف اولتراسوند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
169 تولید هیدروژن روی مخلوط اکسیدهای نانوساختارAl و Zn ،Cu سنتزی به روش احتراقی مایکروویو در محیطهای مختلفی از هوا، نیتروژن و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
170 تهیه نانو کاتالیست CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5 به روش سنتز احتراق اسید سیتریک - نیترات جهت استفاده در تولید DEM به عنوان سوخت سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
171 جایگاه تفکراستراتژیک دراذهان جامعه دانش پژوهان تهران بزرگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
172 حذف ترکیبات گوگردی از برشهای نفتی با استفاده از نانوکاتالیستهایNiMo/ZrO و 2 NiMo/Al2O3 تهیه شده به روش اولتراسوند (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
173 حذف تولوئن از هوای آلوده به روش اکسیداسیون در حضور ازن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
174 خالص سازی هیدروژن به روش اکسیداسیون کاتالیستی روی نانوکاتالیست Ce0.8Zr0.2O2/Al2O3 با درصدهای مختلفی از فاز فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
175 سنتز اکسیدهای نانوساختار (50/15/20/15) 3O2/Al2/ZrO2CuO/CeO بااستفاده از روشهای رسوبی همگن و احتراقی اوره نیترات برای تولید هیدروژن از متانول برای پیلهای سوختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
176 سنتز پایه Al2O3-ZrO2با زیرکونیای بالا به روش رسوبی جهت نشاندن Ni وMo به روش تلقیح به عنوان نانوکاتالیست حذف تیوفن از سوختها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
177 سنتز غربال مولکولی NiZSM-5 به روش هیدروترمال دما بالا جهت استفاده در تبدیل متانول به الفین های سبک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
178 سنتز کاتالیست نانوساختارSAPO- 34 تقویت شده باNi و Mn با بکارگیری انرژی اولتراسوند برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
179 سنتز مخلوط اکسیدهای نانو ساختارCuO/ZnO/CeO2/Al2O 3 به روش رسوبی همگن جهت استفاده در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
180 سنتز مقایسه ای نانوکاتالیست Ni-Co/Al2O3-MgO با نسبت Al/Mg=5 به روش تلقیح و سونوشیمی جهت استفاده درتولید گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
181 سنتز نانوفتوکاتالیست TiO2(HPANS) به روش سونوشیمیایی برای حذف فنل از آب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
182 سنتز نانوکاتال یست NiMo/Al2O3-ZrO2با زیرکونیایپایین به روش تلقیح جهت استفاده در فرآ یندگوگردزداییسوختها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
183 سنتز نانوکاتالیست Cr/Clinoptilolite جهت استفاده در هیدروژن گیری اکسایشی از اتان در حضور دی اکسید کربن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
184 سنتز نانوکاتالیست CuO-ZnO-Al2O3 از مواد پیشرو استات به روش هیبریدی همرسوبی- اولتراسوند برای تبدیل گاز سنتز به متانول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
185 سنتز نانوکاتالیست Ni/Al2O3 با استفاده از روش های تلقیح و سل- ژل جهت استفاده در تولید گاز سنتز از متان و دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
186 سنتز نانوکاتالیست‌های پالادیم- سریا بر پایه کلینوپتیلولیت فرآوری شده با اسید هیدروکلریک جهت استفاده در کاربردهای زیست‌محیطی (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
187 سنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار Ni/ZSM-5 برای تبدیل گازهای گلخانه ای متان و دی اکسید کربن با استفاده از انرژی اولتراسوند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
188 سنتز و ارزیابی عملکرد کاتالیست نانوساختار Pd/CuAl2O4 با استفاده از انرژی اولتراسوند برای حذف منواکسید کربن از گازهای آلاینده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
189 سنتز و تعیین خصوصیات Ce-SAPO-34 نانوساختاربا استفاده از قالب TEAOH و تابش امواج فراصوت جهت استفاده درتبدیل متانول به الفین ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
190 سنتز و تعیین خصوصیات غربال مولکولی نانوساختار SAPO-34 تقویت شده با La برای تبدیل متانول به اتیلن و پروپیلن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
191 سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی - شیمیایی نانو اکسید های CuO-ZlO-Al2O3 روی HZSM-5 به روش همرسوبی نا پیوسته جهت استفاده در تولید سوخت های سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
192 سنتز و تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاتالیست های نانوساختار NiAPSO-34 با استفاده از قالب های TEAOH و DEA به روش هیدروترمال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
193 سنتز و تعیین خصوصیات کاتالیست نانوساختار Co/Y با مقادیر متغیر کبالت به روش تلقیح جهت استفاده در ریفورمینگ بیوگاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
194 سنتز و تعیین خصوصیات کاتالیستهای نانوساختار NiSAPO-34 ،MnSAPO-34 و MnNiSAPO-34 برای تولید الفینهای سبک از متانول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
195 سنتز و تعیین خصوصیات نانو پودر CuO/ZnO/Al2O3 به روش احتراقی نیترات اوره (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
196 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست 3O2Ni/Al تقویت شده با مس جهت استفاده در ریفورمینگ خشک متان برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
197 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست CeO2(30%)/Clinoptilolite جهت استفاده در هیدروژن گیری از اتان در حضور دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
198 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2تقویت شده با کبالت با استفاده از روشهای تلقیح متوالی و سل- ژل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
199 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای (45/45/10) 3O2CuO/ZnO/Al و(45/40/5/10) 3O2/Al2CuO/ZnO/CeO به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده در ریفورمینگ متانول در حضور بخار آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
200 سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیستهای Ni/Al2O3-ZrO2 وNi-Co/Al2O3-ZrO2 با استفاده از فناوری پلاسما جهت تبدیل متان و دی اکسید کربن به گاز سنتز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
201 سنتز و مقایسه خوایص فیزیکی – شیمیایی GaZSM-5 و NaZSM-5 نانو ساختار جهت استفاده در تبدیل متانول به محصولات با ارزش هیدرو کربنی مایع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
202 سنتزکاتالیست نانوساختارSAPO-34 دردمای بالا جهت استفاده درتبدیل متانول به الفین های سبک : اثردمادرخواص فازی وکاتالیستی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
203 سنجش اثربخشی تبلیغات تجاری براساس مدل لاویج و استینر مطالعه موردی:شعب بانک ملی شهر کرج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
204 سنجش و اولویت بندی کیفیت خدمات الکترونیکی بانکداری با استفاده از ابزار سروکوال (SERVQUAL) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه بانکهای منتخب در زنجان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
205 شبیه سازی عملکرد فلرها برای تبدیل ترکیبات VOCs و H2S (دریافت مقاله) سمینار تخصصی نفت، گاز و محیط‌ زیست
206 عاریسازی تولوئن از پسابهای صنعتی با استفاده از هوا (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
207 قیرهای طبیعی ایران و کاربرد آنها در راهسازی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
208 کاربرد سیستمهای طبقه بند XCS در پیشبینی وفاداری مشتریان درصنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتلهای شهرستان شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
209 گوگرد زدایی از سوختهای هیدروکربنی با استفاده از نانوکاتالیست NiMo/F-Al2O3 تهیه شده به روش تلقیح و اصلاح شده با فلوئور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
210 مدلسازی ترمودینامیکی فرایند OSRM جهت تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
211 مدلسازی ترمودینامیکی و بررسی پارامترهای عملیاتی فرآیند تبدیل متانول به الفین های سبک با استفاده از روش حداقل-سازی انرژی گیبس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
212 مدلسازی رضایت مشتریان از خدمات بااستفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مورد کاوی: سه بانک دولتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
213 مدلسازی سنتیکی اکسیداسیون دمایی گاز طبیعی در خروجی دودکشهای نیروگاه های حرارتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
214 مدلهای اقتصادسنجی در تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بازاریابی
215 مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و نقش آن بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
216 مروری بر تأثیر زمان در سنتز کاتالیست نانوساختار SAPO-34 بکار رفته درفرایند تبدیل متانول به الفین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
217 مروری بر عملکرد کاتالیست های پالادیوم در اکسیداسیون CO برای استفاده در گازهای خروجی از اگزوزها و دودکش ها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
218 مروری بر عوامل موثر بر توسعه برند در بازارهای B2B (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
219 مروری بر نقش بهبوددهنده های Mg و Ga در سنتز کاتالیست نانوساختار MeAPSO-34 بکاررفته در تولید الفین ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
220 مروری جامع بر بررسی اجزای ارزش ویژه برند در کسب و کار های آنلاین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
221 مطالعه ارزیابی مصرف کنندگان از آمیخته بازاریابی مجموعه پاکت و نقش متغیرهای جمعیت شناختی در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
222 مطالعه ترمودینامیکی اکسیداسیون جزئی متان به هیدروکربنهای اکسیژن دار توسط نرم افزار CHEMKIN (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
223 مطالعه کیفی در بهبود بهر هوری در سطوح شرکتی با استراتژی سودآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
224 مفهوم مدیریت دانش، تدوین استراتژی و تسهیل کننده های تسهیم دانش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
225 مقایسه تقویت کننده کبالت و مس روی خصوصیات و عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3-ZrO2 سنتزی به روش سل ژل جهت تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
226 مقایسه خواص فیزیکی - شیمیایی نشاندن نیکل، مس و زیرکونیا روی آلومینا با استفاده از روشهای تلقیح و سل- ژل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
227 مقایسه خواص فیزیکی شیمیایی و عملکرد فرآیندی نانوکاتالیستهای - CuO-ZnO (4/4) و (4/4/1) 3O2Al-ZnO-CuO سنتزی به روش احتراقی اوره نیترات جهت استفاده در تبدیل متانول به هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
228 مقایسه روش تلقیح و التراسوند در سنتز نانوکاتالیست Mn/Clinoptilolite-CeO2 برای اکسیداسیون کامل تولوئن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
229 مقایسه روش تلقیح و التراسوند در سنتز و ارزیابی کاتالیست نانو ساختار Ni(10%)/Y جهت استفاده در تولید گاز سنتز از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
230 مقایسه روش تلقیح و اولتراسوند در سنتز و تعیین خصوصیات نانوکاتالیست -NiCo/Al2o3-Mgo(Al/Mg=0.5) جهت استفاده در تولید هیدروژن از متان ودی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدروژن
231 مقایسه روش های آماری و تصمیم گیری چند معیاره در جذب ورضایت مشتریان مطالعه موردی: مشتریان ویژه بانک تجارت -شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
232 مقایسه روش های تلقیح و اولتراسوند در سنتز کاتالیست نانوساختار Ni(5%)/Y برای تولید هیدروژن از گازهای گلخانه ای CH4 و CO2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
233 مقایسه روشهای تلقیح و اولتراسوند در توزیع نانوذرات نقره روی آلومینا جهت استفاده در خالص سازی هیدروژن مورد نیاز پیلهای سوختی به روش اکسیداسیون کاتالیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
234 مقایسه عملکرد کاتالیست های نانوساختار Coو Ni-Co بر پایه زئولیتی جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ بیوگاز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
235 مقایسه عملکرد نانوکاتالیست Ni/Al2O3 سنتزی به روش تلقیح و اصلاح یافته با پلاسما جهت استفاده در تولید گاز سنتز از گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
236 مقایسه عملکرد نانوکاتالیستهای ZrO2-Al2O3Ni سنتزی به روش تلقیح و پلاسما جهت استفاده در فرآیند ریفورمینگ متان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
237 مقایسه عملکردتبدیل مستقیم متان به بنزن و هیدروکربنهای دو کربنی به روش اکسیداسیون جزئی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
238 مقایسه نتایج حاصل از مدل ترمودینامیکی و مدل سینتیکی فرآیند سوختن ناقص بنزن به همراه متان (دریافت مقاله) هشتمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی
239 مقایسه ی روش های سنتز دما بالا و پایین برای سنتز زئولیت SAPO-34 باساختارمطلوب جهت بهره برداری از منابع گاز طبیعی و متانول (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
240 مقایسة عملکرد زئولیتهای طبیعی و سنتزی در تصفیة آب (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
241 نقش توسعه IT و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیکی در بازاریابی و بازرگانی بین المللی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار
242 نقش ساختار حاکمیت ائتلاف های استراتژیک در عملکرد شرکت های نوپا و تکنولوژی محور: مطالعه ای در حوزه زیست فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک