خسرو باقری

 خسرو باقری استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

خسرو باقری

Khosro Bagheri

استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 10، شماره: 36
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
3 (دریافت مقاله) دو فصلنامه تأملات فلسفی دوره: 4، شماره: 12
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 4، شماره: 6
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 11، شماره: 23
6 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 5، شماره: 9
7 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 17
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 53
10 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 14
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 6، شماره: 11
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
13 (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 46
14 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 11
16 (دریافت مقاله) پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی