رضا رنجبر

 رضا رنجبر استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

رضا رنجبر

Reza Ranjbar

استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 4، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 33، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 4
10 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 13، شماره: 49
13 (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
3 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
4 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی استاد البرزی
5 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
6 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار
8 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
11 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
12 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
13 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
15 (دریافت مقاله) کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی(ع)
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های پیشرفته در مهندسی و محیط زیست
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی فلسفه حقوق با تاکید بر فلسفه حقوق اسلامی
18 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
21 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
22 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
23 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
24 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
25 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای فن آوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها
26 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
27 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
28 (دریافت مقاله) همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین
31 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انرژی
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
34 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
35 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
36 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
37 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
38 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاومیش
39 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
40 (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
41 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت