اکبر رهنما

 اکبر رهنما

اکبر رهنما

Akbar Rahnama

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 16
2 (دریافت مقاله) پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 39
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 48
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 6، شماره: 22
7 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 13، شماره: 26
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 16
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 16
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 16
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 16
14 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری دریا دوره: 64، شماره: 64
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 1، شماره: 2
17 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درحوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
5 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
7 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
8 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
9 (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
10 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
11 (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
12 (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
14 (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
15 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی