ابوالفضل تاج زاده نمین

 ابوالفضل تاج زاده نمین دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

ابوالفضل تاج زاده نمین

Abolfazl Tajzadeh Namin

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 21
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 15
4 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 8، شماره: 24
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 46
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
7 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 8، شماره: 29
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 5
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 6، شماره: 16
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 9، شماره: 26
13 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 59
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
15 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 2، شماره: 5
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 27
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 6، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
5 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
10 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی