معصومه طباطبایی

 معصومه طباطبایی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

معصومه طباطبایی

Masomeh Tabatabaii

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 32، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
6 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
9 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
10 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
11 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
12 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
13 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
14 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
15 (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
16 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
17 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
18 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
19 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
20 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
21 (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
22 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
23 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین
24 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
25 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نانوبیوتکنولوژی
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
27 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ
30 (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران