حمید مظفری

 حمید مظفری عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

حمید مظفری

Hamid Mozafari

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
4 (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
7 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
9 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
12 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
13 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
14 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
15 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
16 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
23 (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مکانیک
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
26 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
29 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
30 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
31 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
32 (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
35 (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
36 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
40 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
41 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
46 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا