احمد مجد

 احمد مجد پدر علم زیست شناسی ایران (چهره ماندگار زیست‌شناسی) و استاد  دانشگاه تربیت معلم تهران

احمد مجد

Ahmad Majd

پدر علم زیست شناسی ایران (چهره ماندگار زیست‌شناسی) و استاد دانشگاه تربیت معلم تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 1، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 5، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
3 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
4 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
5 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
7 (دریافت مقاله) سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
8 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
11 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
12 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
14 (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
15 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
16 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی،زمین سالم
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
20 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
21 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
23 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
26 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
29 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
31 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
33 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
34 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
36 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
37 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
40 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
41 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
42 (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
43 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
44 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
45 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
46 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
49 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
50 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
51 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
52 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
53 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
54 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
55 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی
57 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
58 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشت سلول و بافت گیاهی
59 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
60 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
62 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
63 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
64 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
65 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
66 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
67 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
68 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
69 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
70 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
72 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
73 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
74 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
76 (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
77 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
78 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
79 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
80 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
81 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
82 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
83 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
84 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
85 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
86 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
87 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
88 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
89 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
90 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
92 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
93 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
94 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
95 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
96 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
97 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
98 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
99 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه