محمدجواد عابدینی

 محمدجواد عابدینی ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

محمدجواد عابدینی

Mohammadjavad Abedini

ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین ویژگی های فیزیکی شبکه معادل در تحلیل جریان درون محیط های متخلخل با استفاده از مدل های شبکه ای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 PTC اتوماسیون فرآیند تخمین پارامتر در مدل آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 اثرات باقیمانده خاک فسفات، گوگرد و ماده آلی بر شاخص های عملکرد محصول جو (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 بررسی تاثیر شرط مرزی پایین دست در معادله ی موج دیفیوژن (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 بررسی جایگاه آنالیز حساسیت و اطلاعات آماری در کاهش عدم قطعیت پارامترهای آبخوان دشت کازرون به کمک مدل ریاضی MODFLOW2000 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
5 بررسی نفوذپذیری آب در خاک در شرایط بارندگی ناماندگار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 بررسی وجود آشوب در جریان رودخانه ای در مقیاس های زمانی مختلف (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
7 بهینه سازی پارامترهای هیدرولیکی دشت کازرون با استفاده از مدل سه بعدی تفاضل معین MODFLOW - 2000 (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 تاثیر روی و کادمیوم بر رشد و جذب روی و کادمیوم توسط گیاه برنج 1- مرحله رویشی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
10 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 تحلیل قابلیت اعتماد در تونل های خاکی عمیق با در نظر گرفتن پارامتر های ژئوتکنیکی وحایل بندی و استفاده از شبیه ساز مونت کارلو در روش همگرایی همجواری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 تخمین دبی جریان در کانال های روباز و رودخانه ها با بهره گیری انحصاری از اندازه گیری تراز سطح آب و روابط جونز و مقایسه نتایج با مدل های شبیه سازی شده در FLDWAVE (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 شبیه سازی عددی جریان متغیر تدریجی با بهره گیری ازتوابع هم بسته ی پایه ی شعاعی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
14 مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی با سایر روشها در برآورد مکانی بارندگی روزانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
15 نگرشی جدید به معادله ی موج دیفیوژن ( بدون اینرسی) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 واسنجی مدل بارندگی-روانابHEC-HMSبا بهره گیری از الگوریت م ژنتیک و مدل متعینPEST (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی عمران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها