محسن احدنژاد روشتی

 محسن احدنژاد روشتی دانشیار دانشگاه زنجان

محسن احدنژاد روشتی

Mohsen Ahadnejad

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
4 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
11 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
13 (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
14 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
17 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
21 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
23 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
25 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
26 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران