ناهید رژه

 ناهید رژه دانشیار ، دانشگاه شاهد

ناهید رژه

Nahid REjeh

دانشیار ، دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) مجله مراقبت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی