حسین ابراهیمی

 حسین ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

حسین ابراهیمی

Hossein Ebrahimi

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پلی اولفین‌ها دوره: 6، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی دوره: 1، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 6
4 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی دوره: 1، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 4
11 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 4
14 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
16 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 1
18 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 1
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 4، شماره: 2
20 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 2
21 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 120
23 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 23، شماره: 1
25 (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 3
26 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 1
27 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 12
28 (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 6
29 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 3
30 (دریافت مقاله) فصلنامه حیات طیبه دوره: 8، شماره: 3
31 (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 7، شماره: 27
32 (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا دوره: 22، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
3 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
9 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
10 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
11 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
17 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
18 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
19 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
21 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
26 (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
27 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
28 (دریافت مقاله) سومین همایش دوسالانه ارگونومی ایران
29 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
31 (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
34 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
36 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
38 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
39 (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
42 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
43 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
44 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
45 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
46 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
47 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
48 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
50 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
51 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
52 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
53 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
54 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
55 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
56 (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
57 (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
58 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
60 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
62 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
64 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
65 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
66 (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
67 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
68 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
69 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
70 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
71 (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
72 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
73 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
74 (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
76 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
77 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
78 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
79 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
80 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
82 (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
83 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
84 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
85 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
86 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
87 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
88 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
89 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
90 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
91 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
93 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
94 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
95 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
96 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
97 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
98 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
99 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی
100 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
101 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
102 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
103 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
104 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
105 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
106 (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
107 (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
108 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
109 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
110 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
111 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
112 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
113 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
114 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
115 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
116 (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
117 (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
118 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
119 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
121 (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
122 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
123 (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
124 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
125 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
126 (دریافت مقاله) سمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس
127 (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
128 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
129 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
130 (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
131 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
133 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور
134 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
135 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
136 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
137 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها
138 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
139 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
140 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
141 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
142 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
143 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
144 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
145 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
146 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
147 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
148 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
149 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت