صدیقه صفرزاده شیرازی

 صدیقه صفرزاده شیرازی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

صدیقه صفرزاده شیرازی

Sedigheh Safarzadeh shirazi

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
4 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
7 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
9 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
12 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
16 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
17 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
18 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
19 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
20 (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
21 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
23 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران