رضا باقری

 رضا باقری استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

رضا باقری

Reza Bagheri

استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 5، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 5، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 3، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 8، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 2، شماره: 4
19 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای ایران دوره: 19، شماره: 1
21 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 1
22 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 4
23 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی دوره: 2، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه دوره: 7، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 6، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 1
27 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 3
28 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی سیاسی جهان دوره: 3، شماره: 2
29 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 1
30 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 2
31 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 2
32 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 1، شماره: 3
33 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 2، شماره: 1
34 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 7، شماره: 2
35 (دریافت مقاله) مجله پزشکی قلب و قفسه سینه دوره: 5، شماره: 1
36 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 5
37 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 3
38 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
39 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 16، شماره: 1
40 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 19، شماره: 6
41 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 3
42 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 2
43 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 2
44 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 2
45 (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 17، شماره: 3
46 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 1
47 (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
3 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نانوساختارها
13 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
16 (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
17 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
18 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
19 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
21 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
23 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
24 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
26 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
27 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
31 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
33 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
34 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
35 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
36 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
37 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
39 (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
40 (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
41 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
43 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
45 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
46 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
48 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
50 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
55 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
56 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
57 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
58 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
59 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
60 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
62 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
63 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
64 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
66 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
67 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
68 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
69 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
70 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
71 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
72 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
73 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
74 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
75 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
76 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
77 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
78 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
79 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
80 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
81 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
82 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
83 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
84 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
85 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
86 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی انرژی (پایداری انرژی، امنیت عرضه، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف)
87 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
88 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
89 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
90 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
91 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
92 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
93 (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
94 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
95 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
96 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
97 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
98 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
99 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
100 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
101 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
102 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل
103 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
104 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
105 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
106 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
107 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
108 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
109 (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی پلیمرهای پیشرفته در بسته بندی مواد غذایی
110 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
111 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
112 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
113 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
114 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
115 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
116 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
117 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
118 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی
119 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
120 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
121 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
122 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
123 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
124 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
125 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست
126 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
127 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
128 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
129 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
130 (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
131 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
132 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
133 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی لاستیک
134 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
135 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
136 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار