سیروس جوادپور

 سیروس جوادپور استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

سیروس جوادپور

Cirous Javadpour

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سرامیک ایران
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سرامیک ایران
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
5 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
6 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
10 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
13 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
18 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
20 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 (دریافت مقاله) اولین همایش صنایع معدنی
22 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
23 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
24 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
25 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
26 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
27 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالوژی
29 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
31 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 (دریافت مقاله) کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
33 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
34 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
35 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
36 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
37 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها
39 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
40 (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
41 (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
42 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
43 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
44 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
45 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
47 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
48 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
49 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
50 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
51 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
52 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
53 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
54 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
55 (دریافت مقاله) اولین همایش نانومواد و نانوتکنولوژی
56 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
58 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
59 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
60 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین در صنعت لاستیک و پلیمر
61 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
62 (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
63 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
64 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
65 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
66 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
67 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
68 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
69 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
70 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
71 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار جامع ریخته گران
72 (دریافت مقاله) پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران
73 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
74 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
75 (دریافت مقاله) کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
76 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
77 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
78 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
79 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
80 (دریافت مقاله) دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران
81 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
82 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
83 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
84 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
85 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
86 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
87 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
88 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
89 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
90 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب
93 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
95 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
96 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
97 (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی خوردگی ایران
98 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سرامیک ایران
99 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت
100 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی