سید مجتبی زبرجد

 سید مجتبی زبرجد معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

سید مجتبی زبرجد

Seyedmojtaba Zebarjad

معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران
3 (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
4 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
5 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
6 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
7 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
8 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
9 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
11 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
12 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
13 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
14 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژِی مزایا و کاربردها
16 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
17 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
18 (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران پدافند غیرعامل
19 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
20 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
21 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
22 (دریافت مقاله) نهمین کنگره سرامیک ایران
23 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
24 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
25 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
26 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
27 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
29 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
30 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
31 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
32 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران