امیرحسین پیشگویی

 امیرحسین پیشگویی

امیرحسین پیشگویی

Amirhossein Pishgoyee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 26
8 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 1
10 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 10، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 1
12 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 11، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2