علی تهرانی فر

 علی تهرانی فر دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

علی تهرانی فر

Ali Tehrani Far

دانشیار علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 18، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
12 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
13 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
18 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
23 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
25 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری
26 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
28 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
31 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
32 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
33 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
34 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
35 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
36 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
37 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
41 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
42 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
43 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
44 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
46 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
48 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
49 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی
51 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
52 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
53 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
55 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
56 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
57 (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
59 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
60 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
61 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
62 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
64 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
66 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
68 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
69 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
71 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
72 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
73 (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
74 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
75 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
77 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
79 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
80 (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
81 (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
82 (دریافت مقاله) همایش ملی انار
83 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
84 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
85 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
86 (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
87 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
88 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
89 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)