خسرو خواجه

 خسرو خواجه گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی

خسرو خواجه

Khosro Khajeh

گروه بیوشیمی ، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
2 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالیانه شیمی،مهندسی شیمی و نانو فناوری ( با رویکرد ازپژوهش تا توسعه ملی)
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
4 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
5 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش بیوشیمی فیزیک ایران
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
7 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
8 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
9 (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
10 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
11 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
12 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
13 (دریافت مقاله) همایش بین المللی پزشکی، بهداشت عمومی و علوم زیستی
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
15 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
16 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
18 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
20 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
21 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
23 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
27 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
29 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
30 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
31 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
33 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
34 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
35 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران