علیرضا رهایی

 علیرضا رهایی ، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا رهایی

Alireza Rahaee

، استاد، دانشکدة مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
3 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
5 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
7 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات
8 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
11 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
13 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
15 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
17 (دریافت مقاله) سمینار برنامه ریزی توسعه مشارکتی آب و خاک کشور
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
19 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت
27 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
30 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
32 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
34 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
35 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
37 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
38 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
39 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
41 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
42 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
43 (دریافت مقاله) هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات