علی دیواندری

 علی دیواندری رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران

علی دیواندری

Ali Divandari

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی -استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 2، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 42
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
2 (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
3 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک در کشورهای درحال توسعه
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
5 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
11 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
14 (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
15 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و سومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری