زهرا دلاوریان

 زهرا دلاوریان دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد

زهرا دلاوریان

Zahra Delavarian

دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 5، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 29، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 7
4 (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت دوره: 2، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 41، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 31، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 36، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 4
10 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 42، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 44، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 40، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 2
15 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 4
16 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 43، شماره: 4