حسین افلاکی فرد

 حسین افلاکی فرد عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

حسین افلاکی فرد

Hosein Aflakifard

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
2 (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
3 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
6 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
7 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
10 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
11 (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
12 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
13 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
14 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
15 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
16 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
17 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
18 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
19 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
20 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
21 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
22 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
23 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
24 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
25 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
26 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
27 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
28 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
29 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)
31 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
32 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
33 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
35 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
36 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
37 (دریافت مقاله) همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم
38 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی