بهروز عسگریان

 بهروز عسگریان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

بهروز عسگریان

Behrouz Asgarian

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
2 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
3 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
4 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
6 (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
11 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
14 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
15 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
18 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
19 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
20 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
21 (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
22 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار
23 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
24 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
26 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
29 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
32 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
34 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
35 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
36 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
37 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
39 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
40 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
44 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
45 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
46 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
48 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
49 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
50 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
51 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
53 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
54 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
55 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
56 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
57 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
58 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
59 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
60 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
63 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد