بهروز بهروزی راد

 بهروز بهروزی راد

بهروز بهروزی راد

Behrouz Behrouzirad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
4 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
5 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
8 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
9 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
11 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
13 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
18 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
19 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
21 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
26 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
27 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
30 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
31 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
32 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
34 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
37 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
38 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
39 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
40 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
42 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
44 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
45 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
46 (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
47 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
49 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
51 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
52 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
53 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
54 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
55 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
56 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
57 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
58 (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
59 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
60 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
61 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
62 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
63 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
64 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
65 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
66 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
67 (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
68 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
69 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
70 (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
71 (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
72 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
73 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
74 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
75 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
76 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
77 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
80 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
81 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
82 (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
83 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
84 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
85 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
86 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
87 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
88 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
89 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
90 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
92 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
93 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
94 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
95 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
96 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
97 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
98 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
99 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
100 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
101 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
102 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
103 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
104 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
105 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
106 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
107 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
108 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
109 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
110 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
111 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
112 (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
113 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
114 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار