عیسی ابراهیم زاده

 عیسی ابراهیم زاده رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

عیسی ابراهیم زاده

Isa Ebrahimzadeh

رئیس دانشگاه آزاداسلامی زاهدان و عضو هئیت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
3 (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 7، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 52
9 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 26
10 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 57
13 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 15
14 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 94
15 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 46
16 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
17 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
18 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 13
19 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
20 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
21 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
22 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 52
23 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
24 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
25 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 10، شماره: 3
26 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
27 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 4، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 24، شماره: 96
29 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
30 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 6، شماره: 3
31 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
8 (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
10 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
11 (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
13 (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
15 (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
16 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
17 (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
18 (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
21 (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
22 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
25 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا ومحیط زیست پایدار
26 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
27 (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
29 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
31 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
32 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
33 (دریافت مقاله) جایگاه ورزش همگانی در سلامت و شادی شهروندان منطقه 2 شهر تهران
34 (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
35 (دریافت مقاله) همایش ملی « پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ ، فرهنگ و تمدن دارالولایهء سیستان »
36 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری
37 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی
38 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
39 (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
40 (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
41 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
42 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
44 (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها